direct naar inhoud van REGELS
Plan: Zwolle, parapluplan parkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP16012-0003

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Zwolle, parapluplan parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0193.BP16012-0003 van de gemeente Zwolle;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Herziening Aalanden

Van toepassing is het bestemmingsplan "Aalanden" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 9 oktober 2006, met de plangrens zoals opgenomen in de bij de regels behorende Bijlage plangebied Aalanden, met dien verstande dat artikel 25 sub e van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels

Artikel 3 Herziening Buitengebied - Heinoseweg 8

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied, Heinoseweg 8" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2016, met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 4 Herziening Aa-landen

Van toepassing is het bestemmingsplan "Aa-landen" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 21 november 2016, met dien verstande dat artikelen 26 en 27 van dit bestemmingsplan vervallen en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 5 Herziening Almelose kanaal

Van toepassing is het bestemmingsplan "Almelose Kanaal " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 24 november 2014 dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 6 Herziening Anthony Fokkerstraat, kynologenclub Zwolle

Van toepassing is het bestemmingsplan "Anthony Fokkerstraat, kynologenclub Zwolle" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 5 maart 2012, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 7 Herziening Assendorp

Van toepassing is het bestemmingsplan "Assendorp" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 mei 2013, met dien verstande dat artikel 31 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 8 Herziening Assendorp, Coetsstraat 14

Van toepassing is het wijzigingsplan "Assendorp, Coetsstraat 14" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 1 juli 2014, met dien verstande dat artikel 31 van het door de gemeenteraad op 13 mei 2013 bestemmingsplan Assendorp" vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 9 Herziening Bagijneweide

Van toepassing is het bestemmingsplan "Bagijneweide" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2013, met dien verstande dat artikel 12 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 10 Herziening Berkum

Van toepassing is het bestemmingsplan "Berkum" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 december 2008, met de plangrens zoals opgenomen in de bij de regels behorende Plangebied Berkum, met dien verstande dat artikel 29 sub e van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels

Artikel 11 Herziening Berkum, Brinkhoekweg 200

Van toepassing is het bestemmingsplan "Berkum, Brinkhoekweg 200 " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 maart 2016, met dien verstande dat artikel 5 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 12 Herziening bijzondere woonvorm Staatsmanlaan

Van toepassing is het bestemmingsplan "Bijzondere woonvorm Staatsmanlaan" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 4 februari 2013, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 13 Herziening Binnenstad en omgeving

Van toepassing is het bestemmingsplan "Binnenstad en omgeving" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2013, met dien verstande dat artikel 34 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 14 Herziening Binnenstad en omgeving, 3e partiële herziening, Diezerstraat 80

Van toepassing is het bestemmingsplan "Binnenstad en omgeving, 3e partiële herziening, Diezerstraat 80" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 mei 2015, met dien verstande dat artikel 34 van het door de gemeenteraad op 27 mei 2013 vastgestelde bestemmingsplan " Binnenstad en omgeving" vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 15 Herziening Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shellterrein en omgeving)

Van toepassing is het bestemmingsplan "Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shellterrein en omgeving)" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2014, met dien verstande dat de artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels, met dien verstande dat onder voldoende parkeerruimte voor bouwmarkten en tuincentra het volgende wordt begrepen:

    • 1. bouwmarkten: minimaal 2,0 pp/100 m² brutovloeroppervlak;
    • 2. tuincentra (inclusief al dan niet overdekte buitenruimten): minimaal 2,3 pp/100 m² brutovloeroppervlak.

Artikel 16 Herziening Brinkhoekweg 4, 6, 8, 12 en 12 a

Van toepassing is het bestemmingsplan "Brinkhoekweg 4, 6, 8, 12 en 12a" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2015, met dien verstande dat artikel 10 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 17 Herziening Buitengebied - Haerst, Tolhuislanden, herziening 1

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied - Haerst, Tolhuislanden, herziening 1" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 maart 2015, met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 18 Herziening Buitengebied - Haerst, Tolhuislanden

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied - Haerst, Tolhuislanden" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2012, met dien verstande dat artikel 33 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 19 Herziening Buitengebied - Herfte Wijthmen

Van toepassing is de beheersverordening "Buitengebied - Herfte Wijthmen" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2013, met dien verstande dat artikel 40 van deze beheersverordening vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels

Artikel 20 Herziening Buitengebied - IJsselzone Windesheim, herziening 1

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied - IJsselzone, Windesheim, herziening 1" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 maart 2016, met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 21 Herziening Buitengebied - IJsselzone, Windesheim

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied - IJsselzone, Windesheim" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 2013, met dien verstande dat artikel 44 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels

.

Artikel 22 Herziening Buitengebied - Kiekeboslaantje 12

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied - Kiekeboslaantje 12 " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 februari 2016, met dien verstande dat artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 23 Herziening Buitengebied - Kleine Veerweg 10

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied, Kleine Veerweg 10" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2016, met dien verstande dat artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 24 Herziening Buitengebied - Langenholte, Vecht e.o.

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied - Langenholte, Vecht e.o" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 10 juni 2013, met dien verstande dat artikel 31 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 25 Herziening Buitengebied, Wijthmenerplas

Van toepassing is het bestemmingsplan "Buitengebied, Wijthmenerplas" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 december 2015, met dien verstande dat artikel 8 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangt door Artikel 95 Overige regels. Let op hyperlink aanpassen!!!

Artikel 26 Herziening Campherbeeklaan

Van toepassing is het bestemmingsplan "Campherbeeklaan" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 24 januari 2011, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 27 Herziening Ceintuurbaanzone

Van toepassing is het bestemmingsplan "Ceintuurbaanzone" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2013, met dien verstande dat artikel 29 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 28 Herziening Ceintuurbaanzone, 1e partiele hoek

Van toepassing is het bestemmingsplan "Ceintuurbaanzone,1e partiële herziening, hoek Ceintuurbaan Kuyerhuislaan" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 januari 2016, met dien verstande dat artikel 29 van het door de gemeenteraad op 27 mei 2013 bestemmingsplan "Ceintuurbaanzone" vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 29 Herziening De Vrolijkheid

Van toepassing is het bestemmingsplan "De Vrolijkheid" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 november 2010, met dien verstande dat artikel 15 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 30 Herziening Diezerpoort

Van toepassing is het bestemmingsplan "Diezerpoort " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 mei 2013, met dien verstande dat artikel 34 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 31 Herziening Diezerpoort, Binnenhofjes

Van toepassing is het bestemmingsplan "Diezerpoort, Binnenhofjes " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 juni 2014, met dien verstande dat artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 32 Herziening Diezerpoort, Geert Grootestraat

Van toepassing is het bestemmingsplan "Diezerpoort, Geert Grootestraat " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 4 april 2016, met dien verstande dat artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 33 Herziening Diezerpoort, Thomas a Kempisstraat 72

Van toepassing is het bestemmingsplan "Diezerpoort, Thomas a Kempisstraat 72 " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 maart 2016, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 34 Herziening Diezerpoort, Zerboltstraat, Hogenkampsweg

Van toepassing is het bestemmingsplan "Diezerpoort, Zerboltstraat, Hogenkampsweg " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 september 2015, met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 35 Herziening Haersterveerweg 11-1

Van toepassing is het bestemmingsplan "Haersterveerweg 11-1" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 5 maart 2012, met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 36 Herziening Haersterveerweg 2

Van toepassing is het bestemmingsplan "Haesterveerweg 2" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 september 2013, met dien verstande dat artikel 5 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 37 Herziening Hanzeland

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hanzeland" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2013, met dien verstande dat artikel 27 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 38 Herziening Herkulosche Esch

Van toepassing is het bestemmingsplan "Herziening Herkulosche Esch" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 6 januari 2014, met dien verstande dat artikel 12 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 39 Herziening Hessenpoort

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hessenpoort," van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, met dien verstande dat artikel 15 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 40 Herziening Hessenpoort hoek Nieuwleusenerdijk Diepholtstraat Bentheimstraat

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hessenpoort hoek Nieuwleusenerdijk Diepholtstraat Bentheimstraat" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 september 2015, met dien verstande dat artikel 11 en artikel 12 van dit bestemmingsplan vervallen en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 41 Herziening Hessenpoort, 1e partiële herziening, Paderbornstraat

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hessenpoort, 1e partiële herziening, Paderbornstraat" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 2014, met dien verstande dat artikel 15 van het door de gemeenteraad op 29 oktober 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Hessenpoort," vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 42 Herziening Hessenpoort, 2e partiele herziening

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hessenpoort, 2e partiele herziening" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2016, met dien verstande dat artikel 11 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 43 Herziening Hogeschool Windesheim & Greijdanus College

Van toepassing is de beheersverordening "Hogeschool Windesheim & Greijdanus College" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2013, met dien verstande dat artikel 11 van deze beheersverordening vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels

Artikel 44 Herziening Holtenbroek

Van toepassing is het bestemmingsplan " Holtenbroek" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 1977 met de plangrens zoals opgenomen in bij de regels behorende Bijlage Plangebied Holtenbroek, met dien verstande dat artikel 25 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.Klopt de contour wel?

Artikel 45 Herziening Holtenbroek Zuid

Van toepassing is het bestemmingsplan 'Holtenbroek Zuid " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2015 met dien verstande dat artikel 20 van dit bestemmingsplan vervallen en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 46 Herziening Holtenbroek, Bachlaan e.o

Van toepassing is het bestemmingsplan 'Holtenbroek, Bachlaan e.o" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 mei 2015 met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervallen en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 47 Herziening Holtenbroek, Händelllaan 239-241

Van toepassing is het bestemmingsplan 'Holtenbroek, Händelllaan 239-241" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juni 2016, met dien verstande dat artikelen 8 en 9 van dit bestemmingsplan vervallen en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 48 Herziening Hospice Wipstrikkerallee

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hospice Wipstrikkerallee "  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2014 met dien verstande dat artikel 12 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 49 Herziening Hotel van der Valk

Van toepassing is het bestemmingsplan "Hotel van der Valk"  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2010 met de plangrens zoals opgenomen in bij de regels behorende Plangebied Hotel van der Valk met dien verstande dat artikel 3.2.4 sub a van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen maximaal 782 bedraagt.

Artikel 50 Herziening Irishof 2013

Van toepassing is het bestemmingsplan "Irishof 2013" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 10 juni 2013, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 51 Herziening Isala Klinieken locatie Sophia

Van toepassing is het bestemmingsplan "Isala Klinieken locatie Sophia"  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juli 2012 met de plangrens zoals opgenomen in bij de regels behorende Bijlage Plangebied Isala Klineken locatie Sophia, met dien verstande dat artikel 14 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 52 Herziening Kamperpoort

Van toepassing is het bestemmingsplan "Kamperpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 mei 2015, met dien verstande dat artikel 25 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 53 Herziening Kamperpoort

Van toepassing is het bestemmingsplan "Kamperpoort"van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juni 1977 met de plangrens zoals opgenomen in de bij de regels behorende Bijlage Plangebied Kamperpoort, met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 54 Herziening Katwolderplein

Van toepassing is het bestemmingsplan "Katwolderplein" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 mei 2015, met dien verstande dat artikel 11 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 55 Herziening Kraanbolwerk

Van toepassing is het bestemmingsplan "Kraanbolwerk" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2013, met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 56 Herziening Kranenburg

Van toepassing is het bestemmingsplan "Kranenburg" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 oktober 20007, met de plangrens zoals opgenomen in de bij de regels behorende Plangebied Kranenburg, met dien verstande dat artikel 13 sub e van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels

Artikel 57 Herziening Marslanden

Van toepassing is het bestemmingsplan "Marslanden" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 januari 2010 met dien verstande dat artikel 22 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 58 Herziening Nationaal Landschap IJsseldelta

Van toepassing is het bestemmingsplan "Nationaal Landschap IJsseldelta" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 2013, met dien verstande dat artikel 26 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 59 Herziening Nieuw Frankhuis

Van toepassing is het bestemmingsplan "Nieuw Frankhuis" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2013, met dien verstande dat artikel 19 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 60 Herziening Nieuw Frankhuis, 1e partiële herziening

Van toepassing is het bestemmingsplan "Nieuw Frankhuis, 1e partiële herziening" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 2014, met dien verstande dat artikel 19 van het door de gemeenteraad op 26 november 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Nieuw Frankhuis vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 61 Herziening Nieuwe Deventerweg 89

Van toepassing is het bestemmingsplan "Nieuwe Deventerweg 89" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2013, met dien verstande dat artikel 8 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 62 Herziening Noordschil Westenholte

Van toepassing is het bestemmingsplan "Noordschil Westenholte" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2011, met dien verstande dat artikel 19 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 63 Herziening Oude Almeloseweg

Van toepassing is het bestemmingsplan "Oude Almeloseweg" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 juni 2012, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 64 Herziening Oude Mars

Van toepassing is het bestemmingsplan "Oude Mars" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 mei 2009 met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 65 Herziening Pierik Zuid

Van toepassing is het bestemmingsplan "Pierik Zuid" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2012, met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 66 Herziening Prinsenpoort

Van toepassing is het bestemmingsplan "Prinsenpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2014, met dien verstande dat artikel 12 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 67 Herziening Prinsenpoort, uitwerking 1

Van toepassing is het uitwerkingsplan Prinsenpoort,uitwerking 1 van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2014, met dien verstande dat aan dit uitwerkingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 68 Herziening Ruiterlaan

Van toepassing is het bestemmingsplan "Ruiterlaan " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2010, met dien verstande dat artikel 7 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 69 Herziening Spoolde Zuid

Van toepassing is het bestemmingsplan "Spoolde Zuid" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 juni 2012, met dien verstande dat artikel 17 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 70 Herziening Spoorzone

Van toepassing is het bestemmingsplan "Spoorzone" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 mei 2013, met dien verstande dat artikel 25 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 71 Herziening Spoorzone, busbrug

Van toepassing is het bestemmingsplan "Spoorzone, busbrug" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 februari 2016, met dien verstande dat artikel 10 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 72 Herziening Stadshagen

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen"  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 oktober 1995 met de plangrens zoals opgenomen in bij de regels behorende Bijlage Plangebied Stadshagen met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd..

Artikel 73 Herziening Stadshagen I

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen I" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2013, met dien verstande dat artikel 32 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 74 herziening Stadshagen I, 1e partiële herziening, Carré

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen I, 1e partiële herziening, Carré" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 september 2015, met dien verstande dat artikel 32 van het door de gemeenteraad op 30 september 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Stadshagen I" vervalt en wordt vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 75 Herziening Stadshagen I, Belvédèrelaan

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen I, Belvédèrelaan " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2016, met dien verstande met dien dat artikel 10 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 76 Herziening Stadshagen I, Frankhuisweg 30

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen I, Frankhuisweg 30 " van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2014, met dien verstande met dien dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 77 Herziening Stadshagen II

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen II" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2006 met de plangrens zoals opgenomen in bij de regels behorende Bijlage Plangebied Stadshagen II, met dien verstande dat artikel 5, lid 2 sub c en d van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 78 Herziening Stadshagen II

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen II" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 februari 2016, met dien verstande dat artikel 29 en artikel 30 van dit bestemmingsplan vervallen en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 79 Herziening Stadshagen II, Breecamp Oost

Van toepassing is het uitwerkingsplan "Stadshagen II, Breecamp Oost"  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2009 met de plangrens zoals opgenomen in de bij de regels behorende Bijlage Plangebied Stadshagen II, Breecamp Oost, met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 80 Herziening Stadshagen, 1e partiële herziening

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stadshagen, 1e partiële herziening"  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op .5 september 2005 met de plangrens zoals opgenomen in de bij de regels behorende Bijlage Plangebied Stadshagen,1e partiële herziening, met dien verstande dat aan dit bestemmingsplan Artikel 95 Overige regels wordt toegevoegd.

Artikel 81 Herziening Stationsweg 1 en 3

Van toepassing is het bestemmingsplan "Stationsweg 1 en 3" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 8 september 2014,verstande met dien dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 82 Herziening Vechtstraat 2, 4 en 6

Van toepassing is het bestemmingsplan "Vechtstraat 2, 4 en 6" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2013, met dien verstande dat artikel 6 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 83 Herziening Veerallee

Van toepassing is het bestemmingsplan "Veerallee"  van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 september 2008 met dien verstande dat artikel 23 sub e van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 84 Herziening Voorst

Van toepassing is het bestemmingsplan "Voorst" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2013, met dien verstande dat artikel 20 van dit bestemmingsplan vervalt en worden vervangt door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 85 Herziening Voorsterpoort

Van toepassing is het bestemmingsplan "Voorsterpoort" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2013, met dien verstande dat artikel 18 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 86 Herziening Voorsterpoort Oost

Van toepassing is het bestemmingsplan "Voorsterpoort Oost" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juli 2012, met dien verstande dat artikel 23 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 87 Herziening Weezenlanden

Van toepassing is het bestemmingsplan "Weezenlanden" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2014 , met dien verstande dat artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 88 Herziening Westenholte

Van toepassing is de beheersverordening "Westenholte" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2015, met dien verstande dat artikel 31 van deze beheersverordening vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels

Artikel 89 Herziening Westenholte Stins

Van toepassing is het bestemmingsplan "Westenholte Stins" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2013, met dien verstande dat artikel 12 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 90 Herziening Wipstrik, Jacob Catsstraat 25

Van toepassing is het bestemmingsplan "Wipstrik,Jacob Catsstraat 25" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2016, met dien verstande dat de artikel 7 en artikel 8 van dit bestemmingsplan vervallen en worden vervangen door Artikel 95 Overige regels. 

Artikel 91 Herziening Zalkerdijk 20

Van toepassing is het bestemmingsplan "Zalkerdijk 20" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 5 maart 2012, met dien verstande dat artikel 8 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 92 Herziening Zeven Alleetjes hoek Burg. Van Roijensingel

Van toepassing is het bestemmingsplan " Zeven Alleetjes hoek Burg. Van Roijensingel" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 maart 2015, met dien verstande dat artikel 9 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 93 Herziening Zwolle -zuidoost

Van toepassing is het bestemmingsplan "Zwolle - zuidoost" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2010 met de plangrens zoals opgenomen in bij de regels behorende Bijlage 12 Plangebied Zwolle Zuidoost met dien verstande dat artikel 35 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Artikel 94 Herziening Zwolle -zuidwest

Van toepassing is het bestemmingsplan "Zwolle - zuidwest" van de gemeente Zwolle, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juni 2016 met dien verstande dat artikel 28 van dit bestemmingsplan vervalt en wordt vervangen door Artikel 95 Overige regels.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 95 Overige regels

95.1 Parkeren
  • a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik is verzekerd, dat op eigen terrein, dat bij dat bouwwerk of terrein waarvoor vergunning wordt verleend hoort, wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Daarbij moet worden voldaan worden aan de parkeeropgave, zoals neergelegd in de “Regeling Parkeernormen 2016”. Indien deze regeling wordt gewijzigd, moet rekening worden gehouden met deze wijziging.
  • b. De onder a. bedoelde plaatsen voor het parkeren van motorvoertuigen moeten afmetingen hebben die afgestemd zijn op gangbare motorvoertuigen, zoals neergelegd in de “Regeling Parkeernormen 2016”. Indien deze regeling wordt gewijzigd, moet rekening worden gehouden met deze wijziging.
95.2 Laden en lossen

Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd, dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen.

95.3 Afwijken van de algemene regels
95.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 95.1 en 95.2 

  • a. voor zover op andere wijze in de nodige parkeergelegenheid dan wel laad- of losruimte wordt voorzien;
  • b. voor zover door een maatregel geen of minder dan de nodige parkeergelegenheid dan wel laad- of losruimte noodzakelijk is;
  • c. voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

95.3.2 Voorwaarden

Bij de toepassing van de in artikel 95.3.1 genoemde afwijkingen wordt rekening gehouden met de afwijkingsvoorwaarden, zoals deze zijn neergelegd in de “Regeling Parkeernormen 2016”. Indien deze regeling worden gewijzigd moet rekening worden gehouden met deze wijziging.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 96 Slotregel

Het plan wordt aangehaald als:

bestemmingsplan Zwolle, parapluplan parkeren .

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Zwolle, parapluplan parkeren '.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zwolle in de vergadering

van 3 juli nummer 2017- 367444

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP16012-0003_0001.jpg"

drs. H.J. Meijer, voorzitter, drs. A.B.M. ten Have, griffier,