direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Dit plan is niet besproken in het kader van het vooroverleg en zal niet als voorontwerp ter inzage worden gelegd. De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zullen in de vorm van een zienswijzennota aan aam de bijlagen worden toegevoegd.