direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

3.1 Algemeen

In het beleidskader wordt ingegaan op de voor het plangebied relevante beleidsnota's. Het gaat om beleid op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het beleidskader is voor een groot deel bepalend voor de mogelijkheden in het plangebied.