direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

1.3 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt het relevante rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid behandeld. In hoofdstuk 3 worden de bestaande situatie en voorgestane ontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 4 komen de verschillende milieuaspecten aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de juridische vorm van het plan en de economische uitvoerbaarheid. Tot slot komen de resultaten van de inspraak en het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aan de orde.