direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

1.1 Aanleiding

Als gevolg van de klimaatverandering wordt verwacht dat de hoeveelheid af te voeren water van de Vecht groter worden. Om ruimte aan die afvoer te gunnen wordt het gebied langs de Vecht bij het Kruserbrinkpark een natuurgebied. Het waterschap Velt en Vecht nam het initiatief voor dit plan.

Op 29 september 2009 heeft het algemeen bestuur van waterschap Velt en Vecht een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Herinrichting Monding Oude Radewijkerbeek

Het project Herinrichting Monding Oude Radewijkerbeek heeft een oppervlakte van ruim 6,5 hectare en maakt onderdeel uit van het Vechtpark. De gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht werken nauw samen aan de ontwikkeling van het Vechtpark. Bij deze ontwikkeling wordt het winterbed van de Vecht meer bij de stad Hardenberg betrokken door herinrichting, natuurontwikkeling, aanleg van paden en toepassing van kunst. Hierbij is het ook mogelijk om waterdoelen te realiseren op het gebied van waterveiligheid en ecologie. Tevens geeft het invulling aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Voor het plangebied geldt nu het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld in 1989. De gronden hebben de bestemming 'agrarisch gebied met grote landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde, beekdalgronden'. Hierbinnen past het geplande natuurgebied niet. Derhalve is onderhavig bestemmingsplan aan de orde.