direct naar inhoud van 6.3 Resultaten vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

6.3 Resultaten vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken waterschappen en diensten van Rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Het plan is toegestuurd aan de VROM-inspectie.

Het project valt onder de provinciale lijst B (met de categorieen ontwerpbestemminsgplannen van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is.) nl: Plannen die passen binnen het provinciale Rood voor Rood beleid en waarvoor door de gemeente een beleidskader is gemaakt, mits dat beleidskader is voorzien van een positief advies van de provinciale diensten.