direct naar inhoud van 4.5 Verkeer en parkeren
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

4.5 Verkeer en parkeren

Gemotoriseerd verkeer

Het buitengebied van Bathmen is ingericht als 60 km-gebied. Het gebied wordt ontsloten door de Looweg, die het dorp Loo en de achterliggende gebieden met Bathmen verbindt. Via de dorpen Loo of Bathmen is de rijksweg A1 eenvoudig te bereiken.

Fiets/voetpadenstructuur

Fietsers maken gebruik van de rijbaan. In het gebied zijn geen aparte voetgangersvoorzieningen aanwezig. Voetgangers dienen op de weg of in de berm te lopen.

Vanaf Bathmen zijn er wel vrijliggende fietspaden richting Deventer. Deze maken ook deel uit van het hoofdfietsroutenetwerk en de sterroutes.

Parkeren

In het algemeen kan gesteld worden dat bij de nieuwbouw van bouwwerken de parkeernormen uit de gemeentelijke Bouwverordening van toepassing zijn. Het bouwplan heeft geen verkeersaantrekkende werking. Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.