direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

1.1 Algemeen

Er is een aanvraag binnengekomen voor een herziening van het bestemmingsplan, ten behoeve van het oprichten van een woning op het perceel Looweg 68 te Bathmen, kadastraal bekend gemeente Bathmen, sectie G, nummer 306. Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan "Bathmen Buitengebied, 1994". De agrarische bestemming wordt vervangen door een woonbestemming.

Voorliggend bestemmingsplan beoogt de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Looweg 68 te Bathmen juridisch-planologisch mogelijk te maken.