direct naar inhoud van Artikel 38 Overige regels
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 38 Overige regels

38.1 Voorschriften Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
  • b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
  • c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
  • d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
  • e. de ruimte tussen bouwwerken.
38.2 Advies planadviesraad monumenten en beschermd stadsgezicht

In die gevallen waar een beslissing wordt gevraagd voor:

  • a. het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen;
  • b. het afwijken van de in het bestemmingsplan bepaalde regels met een omgevingsvergunning;
  • c. het verlenen van een wijziging;
  • d. het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden;

dient vooraf een advies te worden gevraagd aan de planadviesraad monumenten en beschermd stadsgezicht.