direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 23 Water

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishouding, waterafvoer en waterberging;
 • b. oeverstroken;
 • c. nutsvoorzieningen, zoals rioolgemalen;

en de daarbij behorende:

 • d. bruggen;
 • e. dammen;
 • f. duikers;
 • g. kades;
 • h. taluds;
 • i. beschoeiingen e.d.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Algemeen

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen alleen worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming.

23.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

23.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bruggen mag niet meer dan 4 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2┬ám bedragen.