direct naar inhoud van Artikel 33 Tuin
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 33 Tuin

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuin;

met bijbehorende:

  • b. andere bouwwerken;
33.2 Bouwregels
33.2.1 Gebouwen
  • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
33.2.2 Andere bouwwerken
  • a. binnen de bestemming Tuin mogen geen overkappingen worden gerealiseerd;
  • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 5 meter met dien verstande dat de bouwhoogte van een ander bouwwerk voor de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
  • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;