direct naar inhoud van 5.8 Bedrijven en Milieuzonering
Plan: Lofar Kielwindeweer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0018.BP095-30va

5.8 Bedrijven en Milieuzonering

De VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering geeft afstanden weer waarbinnen bepaalde activiteiten hinder kunnen opleveren voor het woongenot. Van de weergegeven afstanden in de uitgave mag gemotiveerd worden afgeweken. Een antennestation wordt niet in de brochure genoemd. Omdat het antennestation alleen straling waarneemt en geen geluid, geur, stof of gevaar oplevert, zijn er ook geen effecten op omliggende woningen of andere milieugevoelige objecten.