Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Haren - Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 5 en 6)
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0017.BPHDHB12UITB1-VA01

Artikel 31 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Haren - Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 5 en 6)'.