Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Haren - Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 5 en 6)
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0017.BPHDHB12UITB1-VA01

Artikel 27 Algemene gebruiksregels

 1. Per woning, met uitzondering van rijwoningen, dienen 2 parkeerplaatsen op eigen erf te worden gerealiseerd;
 2. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
  1. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer dan 400 woningen;
  2. het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;
  3. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;
  4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
  5. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.