direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. oevers en taluds;
  • c. bermen en groenvoorzieningen;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. additionele voorzieningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering zoals bruggen, stuwen, dammen en/of duikers.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemene bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 14.1 genoemde doeleinden.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de in lid 14.1 genoemde doeleinden gelden de volgende bepalingen:

  • a. de oppervlakte van de gebouwen mag maximaal 25 m2 bedragen en de bouwhoogte maximaal 3 meter.

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:

  • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 5 meter bedragen.