direct naar inhoud van 6.6 Kabels en leidingen
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

6.6 Kabels en leidingen

In het plangebied zijn drie belangrijke leidingen aanwezig. Het betreft een gas-, een water- en een afvalwaterleiding. Zij zijn aangegeven op de plankaart en bevinden zich hoofdzakelijk in de bestemmingen Groen en Verkeer.

Een aandachtspunt vormen de transportleidingen van Essent en het Waterbedrijf in het plantsoen. De leiding van het waterbedrijf is van asbestcement en dit materiaal is kwetsbaar voor ongelijke zettingen. Voor zowel de gas- als de waterleiding geldt dat minimaal 2 meter uit het hart van de leiding gebouwd mag worden. Per leiding geeft dit een bebouwingsvrije zone van 4 meter.

Bij de aanleg van bebouwing moet minimaal 1 meter ruimte gelaten worden tussen de buitenzijde van de wandconstructie en de buitenzijde van de afvalwaterpersleiding. In verband met de samenloop met andere leidingen wordt ook hier een bebouwingsvrije zone van 4 meter aangehouden.