Omgevingsplan Zeeland 2018    

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 bevat de hoofdlijnen uit alle provinciale beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving. Het gaat over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Het plan is integraal, maar ook compact. Het is voor het overgrote deel geen nieuw beleid. Wel flink opgeruimd en opnieuw ingericht op basis van vier grote strategische opgaven. Dat levert nieuwe combinaties op, met nieuwe mogelijkheden voor samenwerking binnen en buiten de provincie. Waar nodig zijn nieuwe elementen toegevoegd: onderdelen uit de Kustvisie, Natuurvisie, energietransitie en klimaatadaptatie.