Hoofdstukken
Links

Nieuwsarchief

Op deze pagina zijn alle eerder geplaatste mededelingen op de website van de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl terug te lezen.

2023

14 februari – Versie 3.1.0.25 in gebruik

Versie 3.1.0.25 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

13 februari – Onderhoud op 14 februari

Op dinsdag 14 februari tussen 18.00 en 21.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.


2022

30 december – Transitie naar Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op Ruimtelijkeplannen.nl. Maar hoe ziet de roadmap eruit? Blijft Ruimtelijkeplannen.nl bestaan? Wanneer kan ik gebruikmaken van TAM-IMRO? Voor al deze (en nog veel meer) veel gestelde vragen is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de help informatie op Ruimtelijkeplannen.nl. De vragen met de antwoorden zijn als een pdf-document te downloaden. Het document zal frequent bijgewerkt worden met de meest actuele informatie.

21 november – Vervanging PKIO-certificaat voor 6 december 2022

Op 2 augustus 2021 heeft Logius aangegeven dat PKIoverheid stopt met uitgeven van publiek vertrouwde webserver certificaten, waarbij op 6 december 2022 het publiek vertrouwde domein Server CA 2020 verloopt.
Als u voor het publicatieproces gebruikt maakt van een certificaat die valt onder het domein Server CA 2020 willen wij u er op wijzen dat u dit voor 6 december 2022 vervangt met een private PKIoverheid certificaat (G1).
Ruimtelijkeplannen.nl maakt gebruik van machine-to-machine verkeer voor het ophalen en verifiëren van de wijzigingen bij alle bronhouders. Bij machine-to-machine (systeem-systeem koppelingen) verkeer wordt er gebruik gemaakt van private PKIoverheid certificaten. Voor meer informatie zie: https://www.logius.nl/actueel/verkoop-pkioverheid-ca2020-certificaten-stopt-30-september-2022.

2 november – Nieuwe versie roadmap

Op basis van de laatste inzichten en ontwikkelingen is de roadmap voor de transitie van Ruimtelijkeplannen.nl aangepast. Deze transitie is het gevolg van in werking treden Omgevingswet. De aanpassingen omvatten aangepaste datums vanwege uitstel Omgevingswet en aanpassingen voor TAM-IMRO aangezien ook de provincies en het Rijk hiervan gebruik mogen maken.

20 oktober – Uitstel Omgevingswet

Recent is bekendgemaakt dat de Omgevingswet wordt uitgesteld. Totdat deze wet in werking treedt, blijft de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl – inclusief bijbehorende website, processen, functionaliteit en services – ongewijzigd.

13 oktober – Onderhoud 15 en 16 oktober

Op zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

20 september – Nieuwe versie roadmap

Op basis van de laatste inzichten en ontwikkelingen is de roadmap voor de transitie van Ruimtelijkeplannen.nl aangepast. Deze transitie is het gevolg van in werking treden Omgevingswet. De aanpassingen omvatten de publicatie van de FAQ, welke gefaseerd plaats gaat vinden, en de Pilot-omgeving welke een half jaar langer beschikbaar blijft voor proefpublicaties.

16 juni – Impact Omgevingswet

De Omgevingswet heeft impact op Ruimtelijkeplannen.nl. Bij inwerking treden van de Omgevingswet gaat de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op in deze Omgevingswet. Ruimtelijkeplannen.nl is het officiële publicatie- en informatiekanaal voor de Wro. De Omgevingswet heeft daardoor impact op Ruimtelijkeplannen.nl. Om inzichtelijk te maken welke onderdelen of processen van Ruimtelijkeplannen.nl hiermee te maken krijgen is een roadmap opgesteld. In deze roadmap staat vermeld wat er gaat gebeuren en wanneer daarover meer (detail)informatie bekend wordt gemaakt. Voor de herkenbaarheid is deze roadmap opgemaakt in dezelfde stijl als de diverse roadmaps van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

13 april – Versie 3.1.0.24 in gebruik

Versie 3.1.0.24 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

13 april – Versie 3.1.0.24 in gebruik en onderhoud 14/15 april

Versie 3.1.0.24 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.
Van donderdag 14 april 18.00 tot vrijdag 15 april 07.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats.
Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

12 april – Onderhoud op 13 april en 14/15 april

Op woensdag 13 april tussen 18.00 en 21.00 uur en van donderdag 14 april 18.00 tot vrijdag 15 april 07.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

1 april – Onderhoud 1 t/m 4 april

Van vrijdag 1 april 18.00 uur tot maandag 4 april 07.00 uur vinden er mogelijk onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

8 maart – Onderhoud 8 maart

Op dinsdag 8 maart vinden tussen 18.00 en 23.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.


2021

23 november – Versie 3.1.0.23 in gebruik

Versie 3.1.0.23 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

23 november – Onderhoud 23 november

Op dinsdag 23 november vinden tussen 18.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

18 november – Versie 3.1.0.21 in gebruik

Versie 3.1.0.21 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

18 november – Onderhoud 18 november

Op donderdag 18 november vinden tussen 18.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

17 november – Versie 3.1.0.19 in gebruik

Versie 3.1.0.19 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

17 november – Onderhoud 17 november

Op woensdag 17 november vinden tussen 18.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

13 november – Onderhoud afgerond

De onderhoudswerkzaamheden zoals aangekondigd op 9 november zijn afgerond.

9 november – Onderhoud 12 en 13 november

Van vrijdag 12 november 21.00 uur tot zaterdag 13 november 13.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de infrastructuur van Ruimtelijkeplannen.nl. De viewer en bijbehorende services kunnen hierdoor kortdurend onbeschikbaar zijn. De verwerking van mutaties van de planvoorraad (harvest) wordt hierdoor op zaterdagmiddag na 13 uur uitgevoerd.

4 november – Versie 3.1.0.17 in gebruik

Versie 3.1.0.17 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

21 oktober – Vertraging opvragen gebiedsaanduidingen

Het opvragen van kaarten op een dieper zoomniveau verloopt soms trager dan gebruikers gewend zijn. Dit heeft betrekking op gebiedsaanduidingen binnen bestemmingsplannen. De oorzaak is bekend en er wordt gewerkt aan een oplossing.

4 september – Onderhoud afgerond

De onderhoudswerkzaamheden zoals aangekondigd op 31 augustus zijn afgerond. Aansluitend is de harvest weer gestart.

31 augustus – Onderhoud 3 t/m 5 september

Van 3 t/m 5 september vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de infrastructuur van de provider waarvan Ruimtelijkeplannen.nl gebruik maakt. Deze starten op vrijdag 3 september 19.00 uur en lopen door t/m, uiterlijk, zondag 5 september. Gedurende deze periode kan het voorkomen dat Ruimtelijkeplannen.nl niet bereikbaar is of niet goed functioneert. Voor het aanleverproces van bronhouders, het harvestproces, houdt dit in dat deze vrijdagmiddag 3 september tijdelijk gestopt wordt en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 6 september, weer gestart wordt. Voor plannen welke op zaterdag 4 september of zondag 5 september ter inzage moeten liggen adviseren wij om deze al eerder te publiceren.

21 augustus – Onderhoud afgerond

De onderhoudswerkzaamheden zoals aangekondigd op 12 augustus zijn afgerond. Aansluitend is de harvest weer gestart.

17 augustus – Onderhoud 20 t/m 22 augustus

Van 20 t/m 22 augustus vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de infrastructuur van de provider waarvan Ruimtelijkeplannen.nl gebruik maakt. Zie het nieuwsbericht van 12 augustus.

16 augustus – Onderhoud 17 augustus

Op dinsdag 17 augustus vinden tussen 18.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

Let op, van 20 t/m 22 augustus vinden er ook onderhoudswerkzaamheden plaats. Zie het nieuwsbericht van 12 augustus.

12 augustus – Onderhoud 20 t/m 22 augustus

Van 20 t/m 22 augustus vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de infrastructuur van de provider waarvan Ruimtelijkeplannen.nl gebruik maakt. Deze starten op vrijdag 20 augustus 19.00 uur en lopen door t/m, uiterlijk, zondag 22 augustus. Gedurende deze periode kan het voorkomen dat Ruimtelijkeplannen.nl niet bereikbaar is of niet goed functioneert. Voor het aanleverproces van bronhouders, het harvestproces, houdt dit in dat deze vrijdagmiddag 20 augustus tijdelijk gestopt wordt en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 23 augustus, weer gestart wordt. Voor plannen welke op zaterdag 21 augustus of zondag 22 augustus ter inzage moeten liggen adviseren wij om deze al eerder te publiceren.

8 juli – Versie 3.1.0.15 in gebruik

Versie 3.1.0.15 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

8 juli – Onderhoud 8 juli

Op donderdag 8 juli vinden tussen 18.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

15 juni – Onderhoud 15 juni

Op dinsdag 15 juni vinden tussen 18.00 en 24.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

14 juni – Versie 3.1.0.13 in gebruik

Versie 3.1.0.13 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

11 juni – Onderhoud 14 en 15 juni

Op maandag 14 juni en dinsdag 15 juni vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

26 maart – Onderhoud 31 maart

Op woensdag 31 maart vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het harvestproces (verwerken mutaties planvoorraad). De website, kaartviewer en services blijven gewoon beschikbaar, maar kunnen mogelijk kortstondig onderbroken worden.

11 februari – Gemeentelijke herindeling

De gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021 is doorgevoerd op Ruimtelijkeplannen.nl. Bij de Attenderingsservice en in de lijst ‘Eigenaar’ bij de zoekfunctie ‘Zoek op kenmerken’ kunnen alleen de actuele gemeenten worden gekozen.
Bent u geabonneerd op berichtgeving over nieuwe plannen van een gemeente die is opgeheven?
Meldt u zich dan opnieuw aan voor de nieuwe gemeente; een nieuwe aanmelding overschrijft een eerdere aanmelding.

9 februari – Versie 3.1.0.11 in gebruik

Versie 3.1.0.11 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

5 februari – Onderhoud 9 februari

Op dinsdag 9 februari vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

20 januari – Versie 3.1.0.9 in gebruik

Versie 3.1.0.9 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

20 januari – Onderhoud 20 januari

Op woensdag 20 januari vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

6 januari – Versie 3.1.0.7 in gebruik

Versie 3.1.0.7 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

5 januari – Onderhoud 6 januari

Op woensdag 6 januari vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.


2020

30 december – Opschoning WMS-services

De WMS-services van Ruimtelijkeplannen.nl worden opgeschoond per 1 maart 2021. Kaartlagen welke al meerdere jaren niet meer gebruikt zijn, worden hierbij verwijderd. Meestal betreffen dat kaartlagen welke door de oude viewer van Ruimtelijkeplannen.nl werden gebruikt, dat zijn alle versies t/m 2.4.2.3.
Het betreft de kaartlagen;

 • bp_svbp_def
 • bp_grenzen_def
 • bp_gebiedsaanduiding_overzicht
 • is_vv_gr
 • vs_vv_gr

22 december – Werkzaamheden PDOK Locatieserver

PDOK voert vanaf 30 december t/m uiterlijk 6 januari onderhoudswerkzaamheden uit aan de Locatieserver. Tijdens deze periode wordt de data, zoals adressen, niet bijgewerkt. Ruimtelijkeplannen.nl maakt voor ‘Zoeken op adres’ gebruik van de Locatieserver. De Locatieserver blijft tijdens het onderhoud gewoon beschikbaar en kan dus ook gebruikt blijven worden. Deze werkzaamheden hebben geen verdere impact op Ruimtelijkeplannen.nl of op de gebruikte ondergronden.
Voor aanvullende informatie: https://www.pdok.nl/meldingen

16 december – Onderhoud 17 december

Op donderdag 17 december vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

30 november – transitie ruimtelijke plannen

De planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl is al grotendeels beschikbaar via de Bèta-omgeving van het nieuwe omgevingsloket. Bronhouders en andere gebruikers kunnen deze gebruiken om te oefenen in voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De transitie van de planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl naar DSO-LV maakt hiervan deel uit. Maar wat betekent deze transitie en hoe kunt u zich optimaal voorbereiden op deze transitie? Voor deze en tal van andere vragen is een document beschikbaar waarin verder wordt ingegaan op deze vragen.

30 november – Onderhoud 30 november

Op maandag 30 november vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

24 november – transitie ruimtelijke plannen

De planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl is al grotendeels beschikbaar via de Bèta-omgeving van het nieuwe omgevingsloket. Bronhouders en andere gebruikers kunnen deze gebruiken om te oefenen in voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De transitie van de planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl naar DSO-LV maakt hiervan deel uit. Maar wat betekent deze transitie en hoe kunt u zich optimaal voorbereiden op deze transitie? Voor deze en tal van andere vragen is een document beschikbaar waarin verder wordt ingegaan op deze vragen.

9 september – Informatie voor bronhouders over PKI-certificaten

Alle bronhouders (gemeenten, provincies en Rijk) hebben op 8 september een brief ontvangen op het mailadres zoals geregistreerd in de index. Deze brief omvat een toelichting op aanstaande wijzigingen van de PKI-certificaten welke gebruikt worden in het publicatieproces. Logius heeft aangegeven dat de huidige PKI-certificaten vaak niet gebruikt worden in lijn met de Europese richtlijnen. Om alsnog aan deze richtlijnen te voldoen worden wijzigingen doorgevoerd.

Ruimtelijkeplannen.nl maakt gebruik van “machine-to-machine” verkeer voor het ophalen en verifiëren van de wijzigingen bij alle bronhouders. Hiervoor zal gebruik gemaakt moeten worden van private PKIoverheid certificaten. Eind augustus zijn in Ruimtelijkeplannen.nl wijzigingen uitgevoerd zodat deze certificaten gebruikt kunnen worden.

Alle bronhouders worden in de aankomende maanden benaderd door hun certificaatverstrekker. Indien u eind oktober nog geen informatie heeft ontvangen dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met uw certificaatverstrekker. Conform de huidige planning zijn de huidige certificaten (anders dan het nieuwe private PKIoverheid) niet meer te gebruiken vanaf 1 februari 2021, de public root (Staat der Nederlanden Root CA G3), onderdeel van de huidige PKI-keten, wordt dan verwijderd door Logius. Dat geldt ook wanneer uw huidige certificaat geldig is tot een datum na 1 februari 2021.

Meer informatie treft u aan bij Logius en in de factsheet van NCSC.

3 september – Gebruik Internet Explorer

In navolging van Microsoft en NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) adviseren wij alle gebruikers om geen Internet Explorer meer te gebruiken. Ruimtelijkeplannen.nl ondersteunt Google Chrome, Firefox, Safari en Edge.

1 september – Onderhoud 1 september

Op dinsdag 1 september vinden tussen 18.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

26 augustus – Onderhoud 26 augustus

Op woensdag 26 augustus vinden tussen 19.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

20 augustus – Onderhoud 20 augustus

Op donderdag 20 augustus vinden tussen 19.00 en 21.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

19 augustus – Onderhoud 19 augustus

Op woensdag 19 augustus vinden tussen 15.00 en 18.00 uur noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

3 juli – Onderhoud 3 juli

Op vrijdag 3 juli vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

1 juli – Versie 3.1.0.5 in gebruik

Versie 3.1.0.5 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

29 juni – Onderhoud 1 juli

Op woensdag 1 juli vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

3 juni – Versie 3.1.0.4 in gebruik

Versie 3.1.0.4 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

2 juni – Onderhoud 3 juni

Op woensdag 3 juni vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

24 januari – Gebruik Internet Explorer

Internet Explorer is de afgelopen maanden meermaals in het nieuws geweest vanwege de beveiliging. Microsoft adviseert al geruime tijd om deze webbrowser niet meer te gebruiken. Gebruikers die hier nog wel gebruik van maken kunnen een verminderde snelheid ervaren. Wij adviseren u om een andere webbrowser te gebruiken.

20 januari – Aanpassing historie

De eerder aangekondigde aanpassing van de dossierstatussen via een bulkupdate is succesvol uitgevoerd om 08:56:31 uur.


2019

23 december – Aanpassing historie

Gebleken is dat van een groot aantal plannen geen dossierstatussen worden vermeld in de audittrail en planhistorie. Dit wordt veroorzaakt door plannen welke reeds aanwezig waren voordat de dossierstatus in 2014 werd geintroduceerd. Om dit te herstellen worden voor deze plannen de huidige (laatste) dossierstatussen alsnog toegevoegd. Dit wordt via een bulkupdate uitgevoerd op maandagochtend 20 januari 2020 tussen 07.00 en 11.00 uur.
Na deze update worden eventuele toekomstige aanpassingen van de dossierstatussen wel weer correct vermeld in de audittrail en planhistorie.

N.B. Dit betreft dus alleen het toevoegen van de dossierstatussen van de plannen zoals deze op moment van uitvoeren van de bulkupdate aanwezig zijn en geen historische dossierstatussen. Dit heeft ook geen gevolgen voor het harvestproces of andere processen.

26 november – Versie 3.1.0.3 in gebruik

Versie 3.1.0.3 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

21 november – Onderhoud 26 november

Op dinsdag 26 november vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

4 november – Onderhoud 15 t/m 17 november

In het weekend van vrijdag 15 november 18.00 uur t/m zondag 17 november 24.00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

11 oktober – Onderhoud 14 oktober

Op maandag 14 oktober vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

9 oktober – Versie 3.1.0.2 in gebruik

Versie 3.1.0.2 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

8 oktober – Onderhoud 9 oktober

Op woensdag 9 oktober vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

17 september – Versie 3.1.0.1 in gebruik

Versie 3.1.0.1 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

16 september – Onderhoud 17 september

Op dinsdag 17 september vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

4 september – Versie 3.1 in gebruik

Versie 3.1 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

2 september – Onderhoud 4 september

Op woensdag 4 september vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

30 augustus – Onderhoud 2 september

Op maandag 2 september vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

27 augustus – Onderhoud 29 augustus

Op donderdag 29 augustus vinden tussen 18.00 en 24.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services kortstondig onbereikbaar zijn.

29 juli – Wijziging audittrail

De audittrail is een REST-service voor het bevragen van alle historische wijzigingen van de planvoorraad van alle bronhouders (zowel huidige als vervallen) van het allereerste geladen plan tot heden. Per direct is er een nieuwe audittrail beschikbaar welke een verbeterde performance biedt ten opzichte van de oude.

Aanroep
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/audittrail/today
of
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/audittrail/all

Toelichting
TODAY (sinds 00.00 uur tot moment van draaien audittrail)
ALL (gehele planhistorie vanaf het allereerste laadmoment tot moment van draaien audittrail)

De service is als JSON beschikbaar.
Inhoudelijk is deze identiek aan de oude audittrail, alleen is bij de regels {“auditTrail”: achterwege gelaten en logischerwijs ontbreekt aan het einde “}”.

Oude audittrail
De oude audittrail is alleen tussen 00.15 en 05.00 uur beschikbaar en wordt vanaf
1 november 2019 uitgeschakeld. De aanroep van de oude audittrail is https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi-current/rest/historic/audittrail

26 juli – Beveiliging (herhaling van 9 mei jl.)

Ruimtelijkeplannen.nl volgt voor de beveiliging onder andere de richtlijnen van het NCSC (National Cyber Security Centre). Dit geldt ook voor de TLS-protocollen waaraan de bronhouderslocaties (manifestlocaties) moeten voldoen wanneer zij van beveiligd https gebruik maken. Dit houdt in dat vanaf 15 oktober 2019 alléén het TLS1.2-protocol wordt ondersteund en dat de ondersteuning voor de verouderde TLS-protocollen TLS1.0 en 1.1 komen te vervallen. Het advies is om ruimschoots voor deze datum uw bronhouderslocatie te controleren en eventueel op te waarderen naar het TLS1.2-protocol.

24 juli – Onderhoud 25 juli

Op 25 juli tussen 18.00 en 24.00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en de services mogelijk kortstondig onbereikbaar zijn.

19 juli – Beveiliging (herhaling van 9 mei jl.)

Ruimtelijkeplannen.nl volgt voor de beveiliging onder andere de richtlijnen van het NCSC (National Cyber Security Centre). Dit geldt ook voor de TLS-protocollen waaraan de bronhouderslocaties (manifestlocaties) moeten voldoen wanneer zij van beveiligd https gebruik maken. Dit houdt in dat vanaf 15 oktober 2019 alléén het TLS1.2-protocol wordt ondersteund en dat de ondersteuning voor de verouderde TLS-protocollen TLS1.0 en 1.1 komen te vervallen. Het advies is om ruimschoots voor deze datum uw bronhouderslocatie te controleren en eventueel op te waarderen naar het TLS1.2-protocol.

17 juli – Onderhoud 18 juli

Op 18 juli tussen 18.00 en 19.00 uur vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en de services mogelijk kortstondig onbereikbaar zijn.

12 juli – Audittrail-service alleen 's nachts beschikbaar

De audittrail-service om historie van wijzigingen in de planvoorraad op te vragen is tijdelijk alleen beschikbaar tussen 00.15 en 05.00 uur. Buiten deze tijden is deze niet beschikbaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl.

11 juli – Storing is verholpen

Op 10 juli heeft Ruimtelijkeplannen.nl te kampen gehad met een storing waardoor de website en de services moeilijk of helemaal niet bereikbaar waren. Deze storing is inmiddels verholpen. Wij bieden u onze excuses aan voor de mogelijke hinder welke u hiervan heeft ondervonden.

10 juli – Verstoring

Momenteel hebben we te kampen met een verstoring op Ruimtelijkeplannen.nl waardoor ook de harvest afgelopen nacht niet heeft gedraaid. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

13 juni – Beveiliging (herhaling van 9 mei jl.)

Ruimtelijkeplannen.nl volgt voor de beveiliging onder andere de richtlijnen van het NCSC (National Cyber Security Centre). Dit geldt ook voor de TLS-protocollen waaraan de bronhouderslocaties (manifestlocaties) moeten voldoen wanneer zij van beveiligd https gebruik maken. Dit houdt in dat vanaf 15 oktober 2019 alléén het TLS1.2-protocol wordt ondersteund en dat de ondersteuning voor de verouderde TLS-protocollen TLS1.0 en 1.1 komen te vervallen. Het advies is om ruimschoots voor deze datum uw bronhouderslocatie te controleren en eventueel op te waarderen naar het TLS1.2-protocol.

3 juni – Versie 3.0.2.2 in gebruik

Versie 3.0.2.2 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

31 mei – Onderhoud 3 juni

Op maandag 3 juni vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.

13 mei – Ruimtelijkeplannen.nl bestaat 10 jaar!

Vandaag bestaat Ruimtelijkeplannen.nl precies 10 jaar. Ruimtelijkeplannen.nl ondersteunt de Wet Ruimtelijke ordening (Wro). In 2009 ontstond de wettelijke plicht voor gemeenten, provincies en het Rijk om alle ruimtelijke plannen digitaal te ontsluiten. Daarvoor werd een landelijk portaal gebouwd: Ruimtelijkeplannen.nl. Destijds werd dit nog RO-Online genoemd. Op 13 mei 2009 om 13.08 werd het eerste ruimtelijke plan geladen. Dit plan was van de gemeente Gennep.
Sindsdien heeft de planvoorraad een aanzienlijke groei doorgemaakt naar bijna 72.000 plannen!

We vieren dit heugelijke feit op het Provero congres op 23 mei in Ede. Hierbij zijn we aanwezig met een stand en verzorgen we workshops. Aanmelden doet u hier.

9 mei – Beveiliging

Ruimtelijkeplannen.nl volgt voor de beveiliging onder andere de richtlijnen van het NCSC (National Cyber Security Centre). Dit geldt ook voor de TLS-protocollen waaraan de bronhouderslocaties (manifestlocaties) moeten voldoen wanneer zij van beveiligd https gebruik maken. Dit houdt in dat vanaf 15 oktober 2019 alléén het TLS1.2-protocol wordt ondersteund en dat de ondersteuning voor de verouderde TLS-protocollen TLS1.0 en 1.1 komen te vervallen. Het advies is om ruimschoots voor deze datum uw bronhouderslocatie te controleren en eventueel op te waarderen naar het TLS1.2-protocol.

6 mei – Versie 3.0.2.1 in gebruik

Versie 3.0.2.1 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

3 mei – Onderhoud 6 mei

Op maandag 6 mei vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.

30 april – Onderhoud 1 mei

Op woensdag 1 mei vinden tussen 19.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.

26 april – Onderhoud 26 april

Op vrijdag 26 april vinden tussen 19.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kunnen de website en services tijdelijk onbereikbaar zijn.

8 april – Onderhoud 10 april

Op woensdag 10 april vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.

26 maart – Attenderingsservice aangepast

De attenderingesservice is aangepast aan de gemeentelijke indeling per 1 januari 2019. Bent u geabonneerd op de plannen van een gemeente die niet meer bestaat? Dan dient u zich opnieuw aan te melden. Meer informatie over de opgeheven gemeenten vindt u hier. Een nieuwe aanmelding overschrijft een eerdere aanmelding.

21 maart – Versie 3.0.2 in gebruik

Versie 3.0.2 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

21 maart – Onderhoud 21 maart

Op donderdag 21 maart vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website mogelijk/tijdelijk onbereikbaar zijn.

12 maart – Onderhoud 12 maart

Op dinsdag 12 maart vinden tussen 19.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website mogelijk/tijdelijk onbereikbaar zijn.

25 februari – Versie 3.0.1.1 in gebruik

Versie 3.0.1.1 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

22 februari – Onderhoud 22 t/m 24 en 25 februari

PDOK voert onderhoudswerkzaamheden uit aan haar omgeving gedurende het weekend van vrijdag 22 februari 18.00 uur t/m zondag 24 februari. Gebruikers van Ruimtelijkeplannen.nl kunnen hierdoor mogelijk hinder ondervinden bij het zoeken op adres of het gebruik van de diverse achtergronden.

Op maandag 25 februari vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.

4 februari – Aangekondigde onderhoud vervallen

De eerder aangekondigde onderhoudswerkzaamheden voor maandag 4 februari tussen 18.00 en 20.00 uur zijn komen te vervallen.

1 februari – Onderhoud 4 februari

Op maandag 4 februari vinden tussen 18.00 en 20.00 uur onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.


2018

10 december – Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd!

De website Ruimtelijkeplannen.nl is toegankelijker en intuïtiever geworden. Wat er is veranderd, leest u in de releasenotes.

7 december – Onderhoud 10 december

Op maandag 10 december tussen 18.00 en 24.00 uur, kunnen de website en services van Ruimtelijkeplannen.nl onbeschikbaar zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden.

20 november – Ruimtelijkeplannen.nl wordt vernieuwd

Ruimtelijkeplannen.nl wordt toegankelijker en intuïtiever.

Wat is nieuw:

 • De gehele website heeft een andere uitstraling gekregen.
 • De startpagina heeft een andere indeling. Uitgangspunten hierbij zijn: rustig en overzichtelijk beeld en goede leesbaarheid.
 • Het resultaat van uw zoekopdracht wordt verdeeld over drie tabjes: Gemeentelijke plannen, Provinciale plannen en Rijksplannen, waarbij de gemeentelijke plannen als eerste worden getoond. Binnen deze lijst vindt u een nadere onderverdeling per plantype. Hierbij zijn ook de aantallen van het zoekresultaat zichtbaar.
 • Nieuw is de functie Keuzehulp. Deze vindt u in de lijst met plannen onder de kop ‘Bestemmingsplannen’ (we noemen dit de ‘bestemmingsplanachtigen’). Zijn er op een bepaalde plek meerdere plannen aanwezig van deze categorie aanwezig? De Keuzehulp helpt u bij het selecteren van het juiste plan.
 • De inhoud van de Keuzehulp is afhankelijk van de plek waar u zoekt. Denkt u dat de inhoud van de keuzehulp beter kan? Dan heeft u de mogelijkheid om hier feedback op te geven. Deze feedbackfunctie vindt u in de Keuzehulp.
 • Nieuw is ook de Plekinfo. Heeft u in een plan op een bepaalde plek geprikt? Dan verschijnt bij de Plekinfo specifieke legenda-informatie, al dan niet gekoppeld aan bijbehorende teksten (bij bijvoorbeeld Bestemmingsplannen) of Themagerichte kaarten met hieraan gekoppelde planteksten (bij bijvoorbeeld Structuurvisies).
 • Wilt u de gml van het plan downloaden? Deze mogelijkheid vindt u onder het kopje ‘Plandocumenten’, onder de link ‘Toon meer’.
 • De meetfunctie is uitgebreid met de mogelijkheid om oppervlaktes te meten.
 • Wilt u coördinaten zichtbaar hebben? Deze vindt u onder dezelfde knop voor de meetfunctie
 • Via de optie Kaartinstellingen, onderdeel ‘Meer Kaartinstellingen’ kunt u aangeven of u de grenzen van andere plannen getoond wilt hebben in het kaartbeeld.
 • Sommige plannen bestaan uit slechts één kleur: cyaanblauw. Voor de leesbaarheid is deze cyaankleur vervangen door een duidelijkere kleur blauw.
 • De zichtbaarheid van objectgerichte planteksten in de planinformatie is verbeterd.
 • Voor de meer ervaren gebruiker is de geavanceerde zoekfunctie ‘Zoeken op kenmerken’ toegevoegd. Op basis van verschillende kenmerken kunt u zoeken in de planvoorraad, bijvoorbeeld op Plantype, Tijdvak en/of Planeigenaar. Hierbij zijn bovendien de aantallen plannen zichtbaar.
 • Het veld ‘Status’ vermeldt de status van de procedure waar het plan zich in bevindt. Wilt u weten wat de planstatus is en wat de dossierstatus? Kijk dan naar het veld ‘Uitgebreide status’. Deze vindt u bij de meta-informatie van het plan, via de link ‘Toon meer’.
 • Om de vindbaarheid van plannen te vergemakkelijken, werken we niet meer met de kaartlaag Meest Recente Plan Boven (we noemen dit de MRPB laag). Let op: deze kaartinformatie is nog wel opgenomen in onze afnemersservice!

Wat kunt u nog verwachten:

 • De certificaatinformatie waarmee het plan is gewaarmerkt.
 • Het kaartfilter waarmee u onderdelen van de visualisatie van een plan kunt uitzetten of juist aanzetten.
 • De werking van deeplinks met hierin de postcode of de coördinaten.
 • Ondersteuning mobile devices.

29 oktober – versie 2.4.2.3 in gebruik

Versie 2.4.2.3 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

5 september – versie 2.4.2.2 in gebruik

Versie 2.4.2.2 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

3 september – versie 2.4.2.1 in gebruik

Versie 2.4.2.1 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

21 augustus – versie 2.4.2 in gebruik

Versie 2.4.2 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

20 augustus – Onderhoud 21 augustus

Op dinsdagavond 21 augustus vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan Ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor kunnen de website en services tijdelijk niet beschikbaar zijn tussen 19.00 en 20.00.

19 augustus – Onderhoud 20 augustus

Op maandagavond 20 augustus vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan Ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor kunnen de website en services tijdelijk niet beschikbaar zijn tussen 19.00 en 20.00.

4 juli – Aanscherping validator

In voorbereiding op de Omgevingswet en Data op Orde gaat de validator binnenkort strenger controleren op correcte hantering van planstatussen in combinatie met de dossierstatussen “in voorbereiding” en “geconsolideerd”. Ook voor de PCP-plannen (Plancontour en PDF) zal strenger gecontroleerd worden of deze correct worden toegepast.

Planstatussen in combinatie met de dossierstatussen “in voorbereiding” en “geconsolideerd”:

 • Dossierstatus “geconsolideerd” kan alléén met planstatus “geconsolideerd”;
 • Dossierstatus “In voorbereiding” kan niet met planstatus “vastgesteld”, “onherroepelijk” en “geconsolideerd” voor de plantypes omgevingsvergunning, bestemmingsplan, inpassingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan en gerechtelijke uitspraak.

PCP-plannen:

 • Plantype “gemeentelijk plan, bestemmingsplan artikel 10” kan alleen met planstatus: “onherroepelijk” en “vastgesteld”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, bestemmingsplan artikel 10” met datum na 1 januari 2017 wordt niet toegestaan;
 • Plantype “gemeentelijk plan, uitwerkingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, wijzigingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, voorbereidingsbesluit” vanaf 1 juli 2008 niet toegestaan.

7 juni – Onderhoud 9/10 juni

In de nacht van 9 op 10 juni vindt tussen circa 21.00 en 03.00 uur onderhoud plaats aan Ruimtelijkeplannen.nl. De website en services zullen dan kortdurend onderbroken worden.

5 juni – versie 2.4.1.14 in gebruik

Versie 2.4.1.14 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

31 mei – Onderhoud op 5 juni

Op dinsdag 5 juni vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan Ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor zijn de website en de services tijdelijk onbereikbaar tussen 19.00 en 20.00.

22 mei – Onderhoud op 24 mei

Op 24 mei kan de website tussen 19.00 en 20.00 uur kortdurend onderbroken worden vanwege onderhoud.

2 mei – versie 2.4.1.12 in gebruik

Versie 2.4.1.12 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

30 maart – Kadaster voert beveiligingsupdate uit op internetdiensten

Op 16 april voert het Kadaster een beveiligingsupdate uit op haar internetdiensten. Voor de bronhouder is het belangrijk om te controleren of na die datum de manifestlocatie nog bereikbaar is. Om de controles uit te voeren heeft het Kadaster 2 url?s beschikbaar gesteld waarbij u de verbinding kunt testen. Meer informatie vindt u hier.
Als de manifestlocatie immers niet bereikbaar is, heeft dit gevolgen voor het publicatieproces. Deelt u daarom dit bericht met uw IT-afdeling of serviceprovider?

16 maart – Attenderingsservice aangepast

De attenderingesservice is aangepast een de gemeentelijke indeling per 1 januari 2018. Bent u geabonneerd op de plannen van een gemeente die niet meer bestaat? Dan dient u zich opnieuw aan te melden. Meer informatie over de opgeheven gemeenten vindt u hier. Een nieuwe aanmelding overschrijft een eerdere aanmelding.

15 februari – versie 2.4 in gebruik

Versie 2.4 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

13 februari – Onderhoud op 15 februari

Op donderdag 15 februari is Ruimtelijkeplannen.nl tijdelijk onbeschikbaar tussen 18.00-22.00 uur vanwege onderhoudswerkzaamheden.

2 februari – Kadaster voert beveiligingsupdate uit op internetdiensten

Op 16 april voert het Kadaster een beveiligingsupdate uit op haar internetdiensten. Voor de bronhouder is het belangrijk om te controleren of na die datum de manifestlocatie nog bereikbaar is. Om de controles uit te voeren heeft het Kadaster 2 url?s beschikbaar gesteld waarbij u de verbinding kunt testen. Meer informatie vindt u hier.
Als de manifestlocatie immers niet bereikbaar is, heeft dit gevolgen voor het publicatieproces. Deelt u daarom dit bericht met uw IT-afdeling of serviceprovider?

1 februari – Aankondiging Onderhoudswerkzaamheden

Donderdagavond 1 februari tussen 18.00 en 20.00 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan het gebruik van de website en de aftappunten kortstondig gehinderd worden.

29 januari – Aankondiging Onderhoudswerkzaamheden

Dinsdagavond 30 januari tussen 18.00 en 20.00 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. Hierdoor kan het gebruik van de website en de aftappunten kortstondig gehinderd worden.

2017

8 december – Uitfaseren aftappunt "afnemers"

Met ingang van 1 januari 2018 kunt u aftappunt “afnemers” niet meer gebruiken. Dit aftappunt (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers) is verouderd. U kunt alleen nog gebruik maken van het aftappunt “afnemers2012” (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012). Meer details vindt u in ons nieuwsbericht van 4 juli.

20 november – Gebruikersoverleg op 27 november

Op 27 november wordt het eerstvolgende gebruikersoverleg Ruimtelijkeplannen.nl gehouden. Dit overleg vindt plaats in Apeldoorn van 9.30-13.00 uur. Wilt u deelnemen of wenst u eerst meer informatie? Stuur dan een bericht naar ruimtelijkeplannen@kadaster.nl.

6 november – Onbeschikbaarheid Ruimtelijkeplannen.nl

In de nacht van 12 op 13 november vindt onderhoud plaats aan de infrastructuur waar Ruimtelijkeplannen.nl op draait. Hierdoor zal Ruimtelijkeplannen.nl enkele uren niet beschikbaar zijn.

23 augustus – versie 2.3.3.5 in gebruik

Versie 2.3.3.5 is in gebruik genomen. Deze release bevat een technische aanpassing. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes

10 augustus – Bericht voor gebruikers van de afnemersservice

Maakt u gebruik van onze afnemersservice? Check dan de URLs die u hanteert.
Uit monitoring blijkt dat er nog afnemers gebruik maken van de URLs:

http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/unregafnemers/services
http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/unregafnemers2012/services
http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/unregvvvp-wms/services

Deze URLs worden per 1 oktober dichtgezet.

De correcte URLs van de officiële toegang tot de afnemersservice zijn:

http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services of
http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/vvvp-wms/services voor kaartinformatie over de vormvrije planen.

Het aftappunt (endpoint) http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers/services wordt per 1 januari 2018 uitgefaseerd. Meer informatie hierover vindt u in het nieuwsbericht van 4 juli

17 juli – versie 2.3.3.4 in gebruik

Versie 2.3.3.4 is in gebruik genomen. Deze release bevat een technische aanpassing. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

4 juli – Uitfaseren aftappunt afnemers

Ruimtelijkeplannen.nl heeft aftappunten waarmee gebruikers door middel van webservices (WFS en WMS) data uit Ruimtelijkeplannen.nl kunnen gebruiken voor hun eigen diensten, bijvoorbeeld een eigen kaartviewer. Van deze aftappunten (we noemen dit ook wel endpoints) bestaan momenteel twee versies: “afnemers” en “afnemers2012”.
Het aftappunt “afnemers” (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers) is verouderd en wordt daarom uitgefaseerd. De planning is dat deze per 1 januari 2018 niet meer beschikbaar zal zijn. Het aftappunt “afnemers2012” (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012) blijft operationeel en wordt verder onderhouden. Zo sluit deze aan op de laatste versie van Deegree waar Ruimtelijkeplannen.nl eveneens gebruik van maakt.
Maakt u gebruik van de aftappunten? Controleert u dan of u van “afnemers2012” gebruik maakt.

28 juni – Versie 2.3.3.3 in gebruik

Vrijdagmiddag is de nieuwe release live gegaan. Het kan zijn dat het cachegeheugen van uw computer nog verouderde informatie bevat. Om alle nieuwe functionaliteiten te zien kunt u met behulp van toetscombinatie Ctrl+F5 of Shift+Ctrl+F5 (afhankelijk van uw browser) het cachegeheugen legen. De nieuwe release is dan zichtbaar voor u.

23 juni – Versie 2.3.3.3 in gebruik

Versie 2.3.3.3 is in gebruik genomen. Meer informatie over deze release vindt u hier.

15 juni – Vooraankondiging werkzaamheden 23 juni

Op vrijdag 23 juni staan onderhoudswerkzaamheden gepland voor Ruimtelijkeplannen.nl. Deze vinden plaats tussen 14.00 en 21.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden zal de website Ruimtelijkeplannen.nl niet beschikbaar zijn.

8 juni – Gebruikersoverleg op 13 juni: u kunt zich nog aanmelden

Op dinsdagochtend 13 juni komt de Gebruikersgroep Ruimtelijkeplannen.nl bij elkaar. Gebruikers van Ruimtelijkeplannen.nl brainstormen over toekomstige ontwikkelingen. Tijdens dit overleg wordt input gehaald over twee thema’s:
‘Ontwikkelen Dashboard’: Er zal een dashboard worden ontwikkeld waardoor we meer inzicht krijgen in de datakwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl. We streven ernaar om hiermee de kwaliteit van de data naar een hoger niveau te tillen, zodat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) via het InformatieHuis Ruimte (IHR) op termijn gevuld kan worden met kwalitatief hoogstaande data.
‘Gebruiksgemak’: Ruimtelijkeplannen.nl blijft gedurende een overgangsperiode het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. Gedurende die periode zal onderhoud gepleegd moeten worden. Welke veranderingen voeren we nog door? Hoe maken we de beschikbare informatie toegankelijker en hoe optimaliseren we het aanleverkanaal voor de bronhouders?
Bent u ge?nteresseerd in deze thema’s en wilt u meedenken? Er is nog plek. U kunt zich aanmelden via BeheerRPnl@Kadaster.nl

30 mei – Bericht voor bronhouders die https gebruiken op pilot

Op 26 mei is op de Pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl een nieuwe release uitgerold, dit betreft versie 2.3.3. Deze is vooralsnog alleen op de Pilotomgeving uitgerold en nog niet op de Productie-omgeving (www.ruimtelijkeplannen.nl). Inmiddels is gebleken is dat in versie 2.3.3 (alleen uitgerold op de Pilot!) een issue aanwezig is die bronhouders treft die gebruik maken van https; via https kan het manifest niet worden uitgelezen met versie 2.3.3. Dit issue wordt zo spoedig mogelijk verholpen. Nadat dit issue is opgelost en versie 2.3.3 enkele dagen succesvol draait op de Pilot zal de versie 2.3.3 (zonder issue) beschikbaar worden gesteld op Productie. Tot die tijd maken Pilot en Productie dus tijdelijk gebruik van verschillende versies.

N.B. Voor de Productieomgeving geldt dus geen beperking voor het publicatieproces, en kunnen ook bronhouders die gebruik maken van https gewoon hun plannen publiceren zoals gebruikelijk!

13 april – Gemeente Cromstrijen publiceert 60.000e plan

In de eerste week van april is het 60.000e plan gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl. De gemeente Cromstrijen zorgde met bestemmingsplan Landelijk gebied 2013 ? 6e herziening ? Natuurcompensatiegebied t.b.v. dijkversterking HW voor deze mijlpaal.

30 maart – Versie 2.3.1.1 in gebruik

Versie 2.3.1.1 is in gebruik genomen. Dit betreft een onderhoudsrelease. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

30 maart – Vooraankondiging tijdelijke onbeschikbaarheid

Op dit moment wordt onderhoud gepleegd aan Ruimtelijkeplannen.nl. Het is mogelijk dat dit leidt tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de dienst. Zodra meer bekend is over het tijdsblok waarin onderhoud plaats zal vinden, dan melden wij dat opnieuw.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.

2016

9 december – versie 2.3.1 in gebruik

Versie 2.3.1 is in gebruik genomen. Dit is een voornamelijk correctieve release. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

11 oktober – Beveiligingsupdate internetdiensten

Het Kadaster ontsluit veel van zijn diensten op het internet en wil dit op een zo veilig mogelijke manier doen. Daarom wordt op 15 november een beveiligingsupdate uitgevoerd op de internetdiensten. Wilt u weten of uw beveiligde manifestlocatie (https) ook na 15 november veilig is? U kunt zelf testen uitvoeren om dit te controleren. Meer informatie vindt u hier.

3 oktober – Versie 2.3 in gebruik

Versie 2.3 is in gebruik genomen. Dit is een voornamelijk technische release. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

9 juni – Ondergronden vernieuwd

Versie 2.2.13 is in gebruik genomen. Hierbij zijn de ondergronden van Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

26 april – Wat is nieuw in versie 2.2.12?

Versie 2.2.12 is in productie genomen. Meer informatie over deze release vindt u in de releasenotes.

22 maart – Afnemers2008 binnenkort buiten gebruik

Ruimtelijkeplannen.nl biedt voor afnemers een afnemersservice via verschillende ?endpoints?. Deze endpoints onderscheiden zich onder meer in de ondersteuning van IMRO2012 plannen en in het aanbieden van data in verschillende WMS en WFS versies.
In de loop van het tweede kwartaal wordt het endpoint http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2008 buiten gebruik gesteld. Dit is een verouderd endpoint dat geen ondersteuning biedt voor IMRO 2012 plannen. Maakt u nog gebruik van dit endpoint? Stap dan over op afnemers2012. Dit endpoint is beschikbaar onder http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012. Meer informatie over de afnemersservice vindt u op de pagina Informatie voor afnemers.

25 februari – Ruimtelijkeplannen.nl niet beschikbaar op 5 en 6 maart

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de voorziening Ruimtelijkeplannen.nl en bijbehorende services van vrijdagavond 4 maart 18.00 uur tot en met zondag 6 maart (zolang noodzakelijk) niet beschikbaar. Ruimtelijke plannen die op vrijdag 4 maart worden aangeboden, worden met de harvest van 5 op 6 maart verwerkt. Op maandag 7 maart is de dienst weer gewoon beschikbaar.
Excuses voor het ongemak.

9 februari – Browserondersteuning geactualiseerd

Ruimtelijkeplannen.nl wordt benaderd door veel verschillende soorten web browsers, met veel verschillende versies. Al met al gaat het om duizenden verschillende browsers. Het is onmogelijk is om de site te testen en 100% geschikt te maken voor al deze verschillende browsers. Op basis van gebruikersstatistieken en de richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is er een beleid bepaald voor de browserondersteuning. Jaarlijks wordt gekeken of dit beleid bijstelling behoeft. Het komt er op neer dat ervoor wordt gezorgd dat Ruimtelijkeplannen.nl het beste werkt op Internet Explorer 11 en de meestgebruikte versies van Chrome, Firefox en Safari. Er zal
Let op: de ondersteuning van Internet Explorer 9 en 10 wordt daarmee uitgefaseerd. Dit betreffen verouderde versies van Internet Exporer die in de gebruikersstatistieken nog maar nauwelijks voorkomen.

5 januari 2016 – Zoeken op Locatie aangepast

De jaarlijkse gemeentelijke herindeling heeft per 1 januari 2016 de volgende wijzigingen:

 • De gemeente Zeevang gaat op in de gemeente Edam-Volendam en wordt opgeheven;
 • De gemeenten Muiden, Bussum en Naarden gaan op in de nieuwgevormde gemeente Gooise Meren en worden opgeheven;
 • De gemeente Groesbeek wordt gemeente Berg en Dal.
 • De gemeente De Friese Meren is op 1 juli 2015 overgegaan in de gemeente De Fryske Marren.

De zoekfunctie ‘Zoeken op Lokatie’ (zoeken op adres) maakt gebruik van de geocodeerservice. Deze service maakt gebruik van de nieuwe gemeentelijke indeling. De zoekfunctie ‘Zoeken op Criteria’ en de Attenderingsservice worden aangepast zodra de nieuwe bestuurlijke grenzen bekend zijn. Wij maken dit bekend in de releasenotes.

2015

19 november – Wat is nieuw in versie 2.2.11

Versie 2.2.11 is in productie genomen. Lees hier meer over de inhoud van deze versie.

3 november – Beheerteam bezoekt gemeente Velsen

Het 50.000e ruimtelijke plan is gepubliceerd door de gemeente Velsen. Het bestemmingsplan Spaarnwoude zorgde voor het bereiken van deze mijlpaal. Om deze mijlpaal te vieren heeft het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl de gemeente Velsen een bezoek gebracht. Lees hier meer over het bezoek.

4 augustus – 50.000e plan gepubliceerd!

Op 4 augustus 2015 is het 50.000e plan op Ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Dit is uiteraard weer een mooie mijlpaal voor de landelijke voorziening. De eerdere mijlpaal omtrent het 40.000e plan vindt u hier. De bronhouder die het 50.000e plan heeft beschikbaar gesteld wordt uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te nemen bij het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl.

9 juli – Wat is nieuw in versie 2.2.10

Op donderdag 9 juli is de release in gebruik genomen. In de release zijn enkele problemen hersteld en enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Meer kunt u lezen in de releasenotes.

21 mei 2015 – Enqu?te Ruimtelijkeplannen.nl

De afgelopen weken hebben wij via een enqu?te uw mening gevraagd over Ruimtelijkeplannen.nl. We hebben inmiddels voldoende reacties verzameld; de enqu?te is daarom gesloten. Wij danken u voor de genomen moeite en tijd. De komende periode worden de resultaten van deze enqu?te verder verwerkt en geanalyseerd. Via de Nieuwsbrief dWro informeren we u over de uitkomsten. Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief? Als professioneel gebruiker vindt u op de homepagina rechts onderaan het onderdeel Nieuwsbrief. U meldt zich aan door te klikken op Meld je nu aan. Via het Nieuwsbriefarchief heeft u inzage in eerder verschenen edities van deze nieuwsbrief.

21 april 2015 – Enqu?te Ruimtelijkeplannen.nl loopt nog door!

Ruimtelijkeplannen.nl is nog steeds erg benieuwd naar uw mening als gebruiker van deze website. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan onze online enqu?te. Uw deelname levert ons waardevolle informatie op waarmee wij de website verder kunnen verbeteren.

O?k als u heel tevreden bent heeft het zin als u de enqu?te invult!

Het invullen kost u slechts vijf minuten van uw tijd en uw antwoorden blijven volledig anoniem.
U krijgt tijdens uw bezoek op Ruimtelijkeplannen.nl een pop-up op uw scherm met het verzoek om deel te nemen aan deze enqu?te. Wanneer u hieraan wilt meewerken, opent de vragenlijst in een nieuw scherm. Deze vult u in tijdens of na uw bezoek aan de website.

U kunt ook direct deelnemen: Start de enqu?te.

Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking.

13 april 2015 – Achtergrondluchtfoto vernieuwd

Begin deze maand is de nieuwe Achtergrondluchtfoto 2014 beschikbaar gekomen. Ruimtelijkeplannen.nl maakt gebruik van de Achtergrondluchtfoto die PDOK serveert. Deze foto is onlangs geactualiseerd en vervangt de Achtergrondluchtfoto van 2009.

De nieuwe luchtfoto toont ?heel Nederland in 2014?, met uitzondering van de Waddeneilanden (door ontoereikend vliegweer). De Waddeneilanden worden daarom met beeld uit 2013 geserveerd.

Nieuw is dat de 2014-foto op het meest gedetailleerde niveau nu een extra diep zoomniveau kent. Dit niveau is momenteel al gecached voor de bebouwde kom, aan de overige gebieden wordt nog gewerkt. Deze gebieden kunnen overigens wel worden ingezien, het ophalen duurt dan iets langer.

7 april 2015 ? Enqu?te Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl is benieuwd naar uw mening als gebruiker van deze website. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan onze online enqu?te. Uw deelname levert ons waardevolle informatie op waarmee wij de website verder kunnen verbeteren.
Het invullen van de enqu?te duurt ongeveer vijf minuten en uw antwoorden blijven volledig anoniem.
U krijgt vanaf 8 april tijdens uw bezoek op Ruimtelijkeplannen.nl een pop-up op uw scherm met het verzoek om deel te nemen aan deze enqu?te. Wanneer u hieraan wilt meewerken, opent de vragenlijst in een nieuw scherm. Deze kunt u dan invullen na uw bezoek aan de website.
U kunt ook direct deelnemen: Start de enqu?te.
Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking

17 maart 2015 – Browserondersteuning geactualiseerd

Ruimtelijkeplannen.nl wordt benaderd door veel verschillende soorten web browsers, met veel verschillende versies. Al met al gaat het om duizenden verschillende browsers. Het is onmogelijk is om de site te testen en 100% geschikt te maken voor al deze verschillende browsers. Op basis van gebruikersstatistieken en de richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is er een beleid bepaald voor de browserondersteuning. Het komt er op neer dat voor wordt gezorgd dat Ruimtelijkeplannen.nl het beste werkt op Internet Explorer 9, 10 en 11, en de meestgebruikte versies van Chrome, Firefox en Safari. Er zal jaarlijks wordt gekeken of dit beleid bijstelling behoeft.
Let op: de huidige ondersteuning van Internet Explorer 8 wordt daarmee uitgefaseerd. Dit betreft een verouderde versie van Internet Exporer die in de gebruikersstatistieken nog maar nauwelijks voorkomt.

5 februari 2015 – Dataset geactualiseerd

De dataset van Ruimtelijkeplannen.nl van de maand februari is beschikbaar. Daarnaast is ook de ATOM feed aangepast. Op de pagina INSPIRE Download Service van RO-Online binnen het Nationaal GeoRegister kunt u nu direct zien welke bestanden u kunt downloaden.

2014

25 november – Wat is nieuw in versie 2.2.7

Dinsdagochtend 25 november is de release in gebruik genomen. In de release zijn enkele problemen hersteld. Meer kunt u lezen in de releasenotes.

21 november – Dataset geactualiseerd

De dataset van Ruimtelijkeplannen.nl van de maand november is beschikbaar. De dataset is te downloaden via de URL http://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/atom/plu.xml (atomfeed) of via http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?#|17716ed7-ce0d-4bfd-8868-a398e5578a36 (Web Map Service en Downloadservice).

11 november – Onbeschikbaarheid

Vanwege technisch onderhoud aan de IT-infrastructuur is Ruimtelijkeplannen.nl op zaterdag 15 november en zondag 16 november niet beschikbaar. De site is in het geheel niet bereikbaar; u krijgt een foutmelding in beeld op het moment dat u Ruimtelijkeplannen.nl benadert. Plannen die op vrijdag 14 november correct worden aangeboden, worden met de nachtelijke harvest van 14 op 15 november nog gewoon verwerkt.

31 oktober – Wat is nieuw in versie 2.2.6

Vrijdagochtend 31 oktober is de release in gebruik genomen. In de release zijn twee problemen hersteld en enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Meer informatie hierover vindt u in de releasenotes.

17 september – Wat is nieuw in versie 2.2.4.1

Woensdagochtend 17 september is de release in gebruik genomen. In de release zijn twee problemen hersteld en een nieuwe functionaliteit toegevoegd. Meer informatie hierover vindt u in de releasenotes.

3 september – Wat is nieuw in versie 2.2.3.10

Woensdagochtend 3 september is de release in gebruik genomen. In de release zijn twee problemen hersteld en een nieuwe functionaliteit toegevoegd. Meer informatie hierover vindt u in de releasenotes.

24 juli 2014 – Verstoring Ruimtelijkeplannen.nl

Sinds vrijdag 18 juli treden er verstoringen op bij enkele functionaliteiten van de website.

 • Verstoring bij het tonen van de luchtfoto’s. De luchtfoto’s kunnen momenteel niet getoond worden als ondergrond op Ruimtelijkeplannen.nl. De specialisten verwachten dat de verstoring in augustus is verholpen.
 • Verstoring bij het updaten van dossierstatussen. Derhalve resulteert het aanpassen van een dossierstatus in het manifest niet tot een wijziging op Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Verstoring bij gebruik Internet Explorer 8. Gebruikers die gebruik maken van de webbrowser Internet Explorer 8 kunnen problemen ondervinden bij het openen van de detailinformatie van een ruimtelijk plan. Ondervindt u deze problemen, dan kunt u als work-a-round gebruik maken van een andere webbrowser.

23 juli 2014 – Onbeschikbaarheid op 25 juli vanaf 18.00

Op 25 juli is de website Ruimtelijkeplannen.nl vanaf 18.00 tot ongeveer 24.00 verminderd beschikbaar. De verminderde beschikbaarheid wordt veroorzaakt door technisch onderhoud aan het systeem. De nachtelijke harvest van vrijdag op zaterdag verloopt zoals u gewend bent. Aangeboden ruimtelijke plannen op vrijdag zullen in de nacht van vrijdag op zaterdag zoals gebruikelijk ingelezen worden.

18 juli 2014 – Wat is nieuw in versie 2.2.3

Vanaf 18.00 tot ongeveer 22.00 zijn zowel de pilot- alsmede de productieomgeving aan wijzigingen onderhevig. In deze periode zal iedere omgeving herstart worden. Dit heeft als gevolg dat iedere omgeving gedurende de herstart niet bereikbaar zal zijn. Vanaf 22.00 zijn alle omgevingen weer bereikbaar.

In deze release is het technische deel van de kaartviewer vervangen. Met deze vervanging wordt de webbrowser Google Chrome ondersteund en bied de website gebruikers de mogelijkheid om met minder handelingen tot specifieke planinformatie van een ruimtelijke plan te komen. Hiernaast zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in reeds bestaande functionaliteiten.

Meer informatie hierover vindt u in de releasenotes.

17 juni 2014 – Dataset geactualiseerd

De dataset van Ruimtelijkeplannen.nl van de maand juni is beschikbaar. De dataset is te downloaden via de URL http://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/atom/plu.xml (atomfeed) of via http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?#|17716ed7-ce0d-4bfd-8868-a398e5578a36 (Web Map Service en Downloadservice).

Terug naar boven

2013

29 november 2013 – Gemeente Brunssum voegt 40.000ste plan toe

Ruimtelijkeplannen.nl blijft groeien. Afgelopen maand heeft de website een nieuwe mijlpaal bereikt. Gemeente Brunssum voegde het 40.000ste digitale plan toe.
Het gaat om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. U kunt het plan hier hier bekijken.

Vanaf 1 januari 2010 zijn overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. In het eerste jaar zijn er 10.000 plannen op de website geplaatst. In november 2011 voegde gemeente Ede het 20.000ste plan toe, de gemeente Slochteren volgde in november 2012 met het 30.000ste plan.

Het 40.000ste plan is een volgende stap voor ruimtelijkeplannen.nl. Elke week blijft het aantal aangeboden plannen stijgen.

18 oktober 2013 – Wat is nieuw in versie 2.0.6

In deze release zijn een aantal bugs opgelost.

Meer informatie hierover vindt u in de releasenotes.

Terug naar boven

17 oktober 2013 – Gepland onderhoud i.v.m. release

Aankomend weekend wordt een nieuwe release van Ruimtelijkeplannen.nl uitgerold. Dit geplande onderhoud zou eventueel gevolgen kunnen hebben voor onder meer de beschikbaarheid en/of performance van de diensten van Ruimtelijkeplannen.nl.

Dit onderhoud start op vrijdag 18 oktober om 18:00 uur en is uiterlijk op maandag 21 oktober om 07:00 uur afgerond.
Mocht er hinder ontstaan dan bieden wij u op voorhand onze excuses aan voor het ongemak.

Terug naar boven

4 oktober 2013 – Ruimere openingstijden helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf heden is de telefonische helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl langer open. De helpdesk is nu elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 088 ? 183 29 01.

Terug naar boven

11 september 2013 – Voortgang verhuizing server

De verhuizing van Ruimtelijkeplannen.nl naar een andere server is een feit. In deze eerste twee weken worden alle functionaliteiten nagekeken en de aanloopproblemen opgelost.

Op vrijdag 13 september gaat de beveiligde omgeving van de index weer open. Vanaf dat moment is ook de attenderingsservice weer beschikbaar.

Hebt u vragen over de beschikbaarheid van Ruimtelijkeplannen.nl of ondersteuning nodig bij het aanleveren van plannen, dan kunt u een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@kadaster.nl. Onze helpdesk is telefonisch ook bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 088 ? 183 29 01.

Terug naar boven

26 augustus 2013 – Ruimtelijkeplannen.nl verhuist naar nieuwe server

Sinds de start is het gebruik van de website Ruimtelijkeplannen.nl enorm gegroeid. Hierdoor is de huidige dienstverlening niet meer toereikend en is een verhuizing van de website naar een andere server noodzakelijk geworden. Maandag 2 september vanaf 15.00 uur beginnen we aan de verhuizing van de productieomgeving. De website is vanaf 15.00 uur tot circa 18.00 uur niet bereikbaar. Na 18.00 uur kunt u eventueel iets merken van de verhuizing. Dinsdag 3 september is de verhuizing klaar.

Ruimtelijkeplannen.nl groeit de laatste jaren erg hard. Het aantal plannen op de website is van 701 op de startdatum gegroeid naar bijna 40.000. Ook het aantal raadplegingen is boven verwachting hard gegroeid naar 6 miljoen pageviews per maand, met 4.000 unieke bezoekers per dag. Door dit omvangrijke gebruik is de huidige dienstverlening niet meer toereikend. De verhuizing van de website is een van de maatregelen die we doorvoeren voor een betere beschikbaarheid van Ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

5 augustus 2013 – Verbetering functioneren Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl heeft de laatste weken niet goed gefunctioneerd. Dit komt door een aantal technische problemen. Een deel daarvan hebben we al opgelost. De rest verwachten we eind augustus/begin september te hebben verholpen. Naast deze oplossing voor de korte termijn, zijn we ook bezig met verbeteringen voor de lange termijn.

Korte termijn
Voor eind augustus doen we een aantal technische aanpassingen en plaatsen we extra hardware. Uiterlijk begin september verhuizen we de website van een externe server naar een lokale server bij het Kadaster. Op deze manier hebben we meer controle over de beschikbaarheid en kunnen we bij problemen meteen ingrijpen.

U kunt zelf nog geen wijzigingen aanbrengen in de afgeschermde omgeving van de Index. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, leest u dit op de website.

Wilt u wijzigingen doorvoeren?
Voor onze ondersteuning bij wijzigingen binnen de afgeschermde omgeving van de Index kunt u een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@kadaster.nl met het onderwerp ?Ondersteuning Indexaanpassing?. Onze helpdesk is telefonisch ook bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 088 ? 183 29 01.

Wijzigingen die u op werkdagen voor 16.00 uur aan ons doorgeeft, zullen wij dan dezelfde dag nog verwerken. Hiermee hopen wij u voldoende te kunnen ondersteunen.

Enorme groei
De afgelopen drie jaar is Ruimtelijkeplannen.nl hard gegroeid. Het aantal plannen is van 701 op 1 januari 2010 gestegen naar bijna 40.000 begin augustus 2013. Met meer plannen zijn er ook meer bezoeken op de website. Bijna 4.000 bezoekers bekijken 6 miljoen pagina?s per maand. Dat zijn er twee keer zoveel ten opzichte van een jaar geleden. We verwachten dat deze groei zo doorgaat. Ruimtelijkeplannen.nl dreigt hiermee uit zijn jasje te groeien.

Lange termijn
Om dit voor te zijn werken we ook aan structurele verbeteringen voor de langere termijn. Kadaster, Geonovum en het ministerie van IenM zijn daar intensief mee bezig. We hebben een externe dienstverlener gevraagd na te denken over een nieuwe en toekomstbestendige website. Dit zal stapsgewijs gebeuren. We proberen dit eind van het jaar afgerond te hebben.

Terug naar boven

12 juli 2013 ? Verhuizing server uitgesteld

8 juli berichtten wij u dat de pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl op 15 en 16 juli niet bereikbaar is in verband met een fysieke verhuizing van het systeem RO-Online. De verhuizing is inmiddels uitgesteld. Wanneer de datum hiervan bekend is, zullen wij u hierover informeren via pilot.ruimtelijkeplannen.nl en/of de Nieuwsbrief Wro Digitaal.

Terug naar boven

9 juli 2013 – RO Standaarden 2012 verplicht

Vanaf 1 juli 2013 is het toepassen van de RO Standaarden 2012 verplicht. De RO Standaarden 2012 zijn de opvolger van de RO Standaarden 2008. Alle ruimtelijke plannen die vanaf 1 juli 2013 in procedure gaan, moeten conform de RO Standaarden 2012 beschikbaar, vindbaar en toegankelijk worden gemaakt. De Validator op Ruimtelijkeplannen.nl is aangepast op de nieuwe standaarden.
Indien er een manifest bij de Validator wordt aangeboden dat aan alle volgende criteria voldoet:

 • Manifest.Datum >= 2013-06-30
 • Manifest.xmlns = "http://www.geonovum.nl/stri/2008/1"

Dan wordt het manifest als niet valide aangemerkt met de volgende foutmelding:
“Het manifest is gecodeerd conform STRI2008, maar dit is niet meer de geldende norm”.

Indien het manifest wordt aangeboden aan de pilot- of productieomgeving van Ruimtelijkeplannen.nl, dan wordt het manifest niet verwerkt. Er wordt dan een mail gestuurd naar het mailadres dat behoort bij het bronhoudersaccount van het desbetreffende bestuursorgaan.

Terug naar boven

26 juni 2013 – Verlenging ondersteuning Indexaanpassing

Bij de werkzaamheden aan de infrastructuur van Ruimtelijkeplannen.nl hebben wij een aantal zaken ontdekt die extra aandacht nodig hebben. Daarom hebben wij de periode van werkzaamheden moeten verlengen tot 1 augustus. Tot dan kunt u zelf geen wijzigingen aanbrengen in de afgeschermde omgeving van de Index.

Wilt u wijzigingen doorvoeren?
Voor onze ondersteuning bij wijzigingen binnen de afgeschermde omgeving van de Index kunt u een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@kadaster.nl met het onderwerp ?Ondersteuning Indexaanpassing?. Onze helpdesk is telefonisch ook bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 088 ? 183 29 01.

Wijzigingen die u op werkdagen voor 16.00 uur aan ons doorgeeft, zullen wij dan dezelfde dag nog verwerken.
Hiermee hopen wij u voldoende te kunnen ondersteunen.

Terug naar boven

24 juni 2013 – Aansluiting op PDOK

Afgelopen weekend is Ruimtelijkeplannen.nl aangesloten op de voorziening Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Dat betekent dat vanaf nu de bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van de overheden ook als webservices of d.m.v. een Atomfeed (downloaden) via PDOK beschikbaar worden gesteld.

De dataset met ruimtelijke plannen via PDOK wordt voorlopig ??n keer per maand bijgewerkt. Hierdoor blijft Ruimtelijkeplannen.nl vooralsnog de website waar de meest recente (en geldende) versies van overheidsplannen te vinden zijn. Het Kadaster is de instantie die de Landelijke Voorziening voor Ruimtelijkeplannen.nl beheert.

Het aansluiten van Ruimtelijkeplannen.nl op PDOK zorgt ervoor dat er nu 45 datasets beschikbaar zijn via dit openbare loket.

Terug naar boven

18 juni 2013 – Geen gebruik index

Vanaf maandag 8 april tot en met maandag 1 juli vindt er onderhoud plaats aan de infrastructuur van Ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kunt u geen gebruik maken van de afgeschermde omgeving van de Index.

Wilt u wijzigingen doorvoeren?
Voor onze ondersteuning bij wijzigingen binnen de afgeschermde omgeving van de Index kunt u een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@kadaster.nl met het onderwerp ?Ondersteuning Indexaanpassing?. Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 088 ? 183 29 01.

Wijzigingen die u op werkdagen voor 16.00 uur aan ons doorgeeft, zullen wij dan dezelfde dag nog verwerken.
Hiermee hopen wij u voldoende te kunnen ondersteunen.

Terug naar boven

6 juni 2013 – Verhuizing server uitgesteld

In de Nieuwsbrief Wro Digitaal van april berichtten wij u dat de productie-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl op vrijdag 14 juni niet bereikbaar is in verband met een fysieke verhuizing van het systeem RO-Online. De verhuizing is inmiddels uitgesteld. Wanneer de datum hiervan bekend is, zullen wij u hierover informeren via Ruimtelijkeplannen.nl en/of de Nieuwsbrief Wro Digitaal.

Tijdens de verhuizing zal alleen de website Ruimtelijkeplannen.nl onbeschikbaar zijn voor 24 uur. De door gemeenten, provincies en het rijk beschikbaar gestelde ruimtelijk plannen, visies en besluiten worden door het systeem RO-Online wel opgehaald. Hierdoor zullen deze plannen direct raadpleegbaar zijn wanneer de website Ruimtelijkeplannen.nl weer online is.

Terug naar boven

8 mei 2013 – Geen gebruik index

Vanaf maandag 8 april tot en met 1 juli vindt er onderhoud plaats aan de infrastructuur van Ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kunt u geen gebruik maken van de afgeschermde omgeving van de Index.

Wilt u wijzigingen doorvoeren?
Voor onze ondersteuning bij wijzigingen binnen de afgeschermde omgeving van de Index kunt u een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@kadaster.nl met het onderwerp ‘Ondersteuning Indexaanpassing’. Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 088 – 183 29 01.

Deze verzoeken zullen met voorrang en binnen 24 uur (op werkdagen) worden behandeld. Dit om u zoveel mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar de RO Standaarden 2012.

Terug naar boven

26 februari 2013 – Onderhoud website op 4 maart

Vanwege de uitrol van een nieuwe release zijn de website en bijbehorende diensten op maandag 4 maart de hele dag niet beschikbaar. Plannen die op zondag en maandag worden klaargezet worden ?s nachts wel opgehaald en zijn dinsdag beschikbaar.

Terug naar boven

25 januari 2013 ? Enqu?te Ruimtelijkeplannen.nl

De afgelopen drie weken hebben wij via een enqu?te uw mening gevraagd over de vernieuwing van Ruimtelijkeplannen.nl. We hebben inmiddels voldoende reacties kunnen verzamelen en de enqu?te is daarom inmiddels gesloten. Wij danken u voor de genomen moeite en tijd. Via de WRO-nieuwsbrief zullen we u over de resultaten informeren.

Terug naar boven

7 januari 2013 – Enqu?te Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl is sinds 1 oktober 2012 vernieuwd en wij willen graag uw mening hierover horen. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de online enqu?te. Uw deelname levert ons waardevolle informatie op waarmee wij de website verder kunnen verbeteren.

Het invullen van de enqu?te duurt ongeveer vijf minuten en uw antwoorden blijven volledig anoniem.

U krijgt tijdens uw bezoek op Ruimtelijkeplannen.nl een pop-up op uw scherm met het verzoek om deel te nemen aan deze enqu?te. Wanneer u hieraan wilt meewerken, opent de vragenlijst in een nieuw scherm. Deze kunt u dan invullen na uw bezoek aan de website.

U kunt ook direct deelnemen: start de enqu?te.

Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking.


Terug naar boven

2012

11 december 2012 – Update Ruimtelijkeplannen.nl

Nadat de nieuwe versie van Ruimtelijkeplannen.nl in gebruik is genomen, zijn er enkele kleine afwijkingen geconstateerd. Een voorbeeld hiervan is dat bij structuurvisies geen gedetailleerde informatie meer werd getoond. Maandag 3 december heeft er een update plaatsgevonden op de productie-omgeving die deze problemen heeft verholpen. Meer informatie hierover vindt u in de releasenotes (versie 2.0.2).

Terug naar boven

5 december 2012 – Productie-omgeving niet beschikbaar op maandag 10 december van 08:00 uur tot uiterlijk 15:00 uur

Maandag 10 december 2012 zijn de productie-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl en alle bijbehorende diensten tijdelijk niet beschikbaar van 8:00 uur tot uiterlijk 15:00 uur. Dit vanwege de uitvoering van een update. Plannen die op 10 december worden klaargezet worden ?s nachts wel opgehaald en zijn vervolgens dinsdag 11 december gewoon beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk RO-Online RO-Online.

Terug naar boven

28 november 2012 – 30.000ste digitale plan op Ruimtelijkeplannen.nl

Op dinsdag 27 november is het dertigduizendste digitale plan via Ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld. Het betreft het bestemmingsplan Kolham-Froombosch en is afkomstig van de gemeente Slochteren. U kunt het 30.000ste plan bekijken door hier te klikken.

Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Aan het eind van dat jaar stond de teller op 10.000 plannen. In november 2011 zorgde de gemeente Ede voor een tweede mijlpaal door het 20.000ste digitale plan beschikbaar te stellen. De huidige trend ligt daarmee op ongeveer tienduizend plannen per jaar.

Terug naar boven

20 november 2012 – Cookies en Ruimtelijkeplannen.nl

Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiebepaling van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt.

Ruimtelijkeplannen.nl heeft veel moeite gedaan om de website cookie-vrij te houden. In slechts drie situaties wordt een noodzakelijke en wettelijk toegestane cookie gebruikt.

1) Als u bronhouder van de landelijke voorziening RO-Online bent en gebruik wilt maken van de afgeschermde omgeving van de Index, is inloggen noodzakelijk en wordt een cookie bewaard onder de naam “ JESSIONID”. Uiteraard kunt u ook in uw browser instellen dat er geen cookies worden gebruikt. De functionaliteit van de afgeschermde omgeving kan dan niet worden gegarandeerd.

2) Tijdens uw bezoek aan Ruimtelijkeplannen.nl kunt u kiezen voor de gebruikersrol ?professional? of ?particulier?. Er wordt een cookie gebruikt en bewaard om directe toegang te geven aan de door u gekozen gebruikersrol. Ook hier geldt dat u in uw browser kan instellen dat er geen cookies worden gebruikt. Bij ieder bezoek aan Ruimtelijkeplannen.nl start u als de standaard gebruikersrol; particulier.

3) Om (detail)informatie aangaande ruimtelijke plannen in de kaartviewer weer te geven is het gebruik van een cookie noodzakelijk. Deze cookie houdt bij of en wanneer er detailinformatie wordt getoond en wordt bewaard onder de naam ?ruimtelijkeplannen_hide_identifyinfo?. Als u binnen de kaartviewer van Ruimtelijkeplannen.nl detailinformatie wilt opvragen, dient u gebruik te maken van de zogeheten ?I-tool?. Detailinformatie over de gekozen puntlocatie wordt met behulp van een venster aan u getoond.

De informatie die is opgeslagen in bovenstaande cookies wordt alleen gebruikt door Ruimtelijkeplannen.nl. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u meer informatie vinden over veilig internetten.

Terug naar boven

14 november 2012 – Instructievideo Ruimtelijkeplannen.nl

Er is een instructievideo van vier minuten gemaakt die nieuwe gebruikers op weg helpt op Ruimtelijkeplannen.nl.

Deze instructievideo legt uit hoe u op Ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplannen kunt vinden, wat de functie is van de website, hoe u details van een plan kunt opvragen en wat u kunt veranderen aan de weergave van de kaart.

Nieuwsgierig? Bekijk de video op Youtube!

Terug naar boven

29 oktober 2012 – Systeemonderhoud

Op woensdag 31 oktober vindt er systeemonderhoud plaats aan de afnemersservice. De afnemersservice is vanaf 07.00 tot uiterlijk 13.00 onbereikbaar. De website en kaartviewer blijven beschikbaar.

Terug naar boven

9 oktober 2012 – Systeemonderhoud

Op woensdag 10 oktober vindt er systeemonderhoud plaats. De kaartviewer is van 07.00 tot 09.00 onbereikbaar. Uw aangeboden plannen op 9 oktober zijn vanaf 09.00 raadpleegbaar.

Terug naar boven

29 september 2012 – Nieuwe website

De belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in de
Release notes. Ook is er een vernieuwde Help waarin u een uitleg vindt over de werking van de (nieuwe) website.

Terug naar boven

27 september 2012 – Ruimtelijkeplannen.nl op 28 september de hele dag niet beschikbaar

Vanwege de uitrol van een nieuwe release van Ruimtelijkeplannen.nl zijn de website www.ruimtelijkeplannen.nl en alle bijbehorende diensten op vrijdag 28 september de hele dag niet beschikbaar. Plannen die 27 september worden klaargezet worden ?s nachts wel opgehaald en zijn vervolgens zaterdag 29 september gewoon beschikbaar.

Terug naar boven

24 juli 2012 – Nieuwe RO Standaarden per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 treden het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Ministeri?le Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Meer informatie is te vinden op:

Besluit ruimtelijke ordening van 12 juli 2012
Regeling standaarden ruimtelijke ordening van 11 juli 2012

Terug naar boven

10 januari 2012 – Nieuwe versie RO Standaarden beschikbaar

Begin januari zijn de definitieve RO Standaarden 2012 gepubliceerd op de website van Geonovum. Deze standaarden volgen komend jaar de onder de Wet ruimtelijke ordening verplichte RO Standaarden 2008 op. De nieuwe standaarden mogen vanaf 1 juli 2012 bij het maken en publiceren van ruimtelijke plannen worden toegepast. Per 1 juli 2013 is het verplicht om de RO Standaarden 2012 toe te passen. Dit geldt ook voor plannen die op 1 juli 2013 al in procedure zijn.

Meer informatie over de RO Standaarden 2012 kunt u raadplegen op de website van Geonovum.

Terug naar boven

3 januari 2012- 20.000ste digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl

In november is het twintigduizendste digitale plan via ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld. Het plan was afkomstig van de gemeente Ede. Op 14 december zijn wethouder Kremers, wethouder Van der Pol en de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ede persoonlijk gefeliciteerd met deze mijlpaal.

2011

20 december 2011 – Mededelingenarchief nu beschikbaar op de website

Mededelingen in dit venster zijn vanaf heden terug te lezen in het mededelingenarchief. Het archief bestaat uit een nieuwe pagina waar alle eerder geplaatste mededelingen op de startpagina van ruimtelijkeplannen.nl zijn vermeld. Het mededelingenarchief kunt u hier inzien.

Terug naar boven

8 september 2011 – Waarschuwing bij manifest- en planvalidatie

Zoals u in de media heeft kunnen volgen, heeft de overheid het vertrouwen in Diginotar opgezegd. RO-Online heeft stappen ondernomen om de continuering van ruimtelijke plannen te kunnen waarborgen. Dit betekent dat het aanmelden en ophalen van ruimtelijke plannen tot nader order gewoon doorloopt. Wegens de genomen stappen is als neveneffect opgetreden dat tijdens de manifest- en planvalidatie een waarschuwing wordt gegeven over het waarmerk.

Deze waarschuwing geeft echter geen problemen voor de certificaten of het inlezen van manifesten en ruimtelijke plannen. We proberen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak.

Terug naar boven

10 augustus 2011 – Release 1.6 van RO-Online is vanaf nu beschikbaar

Een belangrijk onderdeel van deze release is de printfunctionaliteit van het kaartbeeld. Tevens kan men de topografische kaart in combinatie met perceelsgrenzen raadplegen als nieuwe ondergrond. Hiernaast kunt u zich als gebruiker aanmelden op de attenderingsservice voor nieuw aangeboden ruimtelijke plannen.

Voor een overzicht van alle wijzigingen kunt u de release notes raadplegen. Deze kunt u voortaan ook vinden via de link in het topmenu rechtsboven.

Terug naar boven

29 juli 2011 – Ruimtelijkeplannen.nl op 10 augustus niet beschikbaar van 12:00 tot uiterlijk 17:00

Vanwege de uitrol van een nieuwe release van ruimtelijkeplannen.nl zijn de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en alle bijbehorende diensten op woensdag 10 augustus 2011 niet beschikbaar van 12:00 tot uiterlijk 17:00. Plannen die 10 augustus worden klaargezet worden ?s nachts wel opgehaald en zijn vervolgens donderdag 11 augustus gewoon beschikbaar.

Terug naar boven

11 juli 2011 – Import van plannen op 11 juli uitgesteld

In verband met een komende nieuwe release van ruimtelijkeplannnen.nl op woensdag 13 juli heeft er een grote update van de database plaatsgevonden. Dit heeft als gevolg dat de importer op vrijdag 8 juli, zaterdag 9 juli en zondag 10 juli geen plannen heeft opgehaald. De importer zal vannacht alle plannen die vrijdag, zaterdag en zondag zijn aangeboden ophalen. Deze plannen zijn dan dinsdag 12 juli beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

9 juli 2011 – Release 1.6 van RO-Online is vanaf nu op de pilot-omgeving beschikbaar

Een belangrijk onderdeel van deze release is de printfunctionaliteit van het kaartbeeld. Tevens kan men de topografische kaart in combinatie met perceelsgrenzen raadplegen als nieuwe ondergrond.

Voor een overzicht van alle wijzigingen kunt u de release notes raadplegen. Deze kunt u voortaan ook vinden via de link in het topmenu rechtsboven.

Terug naar boven

8 juli 2011 – Ruimtelijkeplannen.nl op 13 juli niet beschikbaar van 12:00 tot uiterlijk 17:00

Vanwege de uitrol van een nieuwe release van ruimtelijkeplannen.nl zijn de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en alle bijbehorende diensten op woensdag 13 juli 2011 niet beschikbaar van 12:00 tot uiterlijk 17:00. Plannen die 13 juli worden klaargezet worden ?s nachts wel opgehaald en zijn vervolgens donderdag 14 juli gewoon beschikbaar.

Terug naar boven

5 juli 2011 – Import van plannen op 8 en 9 juli uitgesteld naar 10 juli

In verband met een komende nieuwe release van ruimtelijkeplannnen.nl moet er een grote update van de database plaatsvinden. Dit heeft als gevolg dat de importer vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli geen plannen zal ophalen. De importer zal vanaf zondag 10 juli alle plannen die vrijdag en zaterdag zijn aangeboden ophalen. Deze plannen zijn dan maandag 11 juli beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

4 juli 2011 – Import van plannen op de productieomgeving uitgesteld naar zondag

In verband met een komende nieuwe release van ruimtelijkeplannnen.nl moet er een grote update van de database op de productieomgeving plaatsvinden. Dit heeft als gevolg dat de importer vrijdag 8 en zaterdag 9 juli geen plannen zal ophalen. De importer zal vanaf zondag alle plannen die vrijdag en zaterdag zijn aangeboden ophalen. Deze plannen zijn dan maandag 11 juli beschikbaar op de productieomgeving.

Terug naar boven

1 juli 2011 – Import van plannen op de pilotomgeving uitgesteld naar zondag

In verband met een komende nieuwe release van ruimtelijkeplannnen.nl moet er een grote update van de database op de pilotomgeving plaatsvinden. Dit heeft als gevolg dat de importer vrijdag en zaterdag geen plannen zal ophalen. De importer zal vanaf zondag alle plannen die vrijdag en zaterdag zijn aangeboden ophalen. Deze plannen zijn dan maandag beschikbaar op de pilotomgeving.

Terug naar boven

3 juni 2011 – Wijzigingsvoorstel RO Standaarden in consultatie

Op 1 juni is het wijzigingsvoorstel voor de RO Standaarden 2008 gepubliceerd voor een openbare consultatie. Deze standaarden worden toegepast op de digitale plannen die op ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar worden gesteld. Tot 6 juli 2011 kan op het wijzigingsvoorstel worden gereageerd. Geonovum nodigt overheden, softwareleveranciers en iedereen die werkt in de ruimtelijke ordening uit het wijzigingsvoorstel te becommentari?ren.

U vindt het wijzigingsvoorstel en de mogelijkheid om hierop te reageren op de website van Geonovum.

Terug naar boven

4 mei 2011 – Helpdesk RO-Online op Bevrijdingsdag gesloten

Op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) is het Kadaster en de helpdesk RO-Online gesloten. Telefonisch is de helpdesk dan niet bereikbaar. Het mailadres van de helpdesk RO-Online is wel bereikbaar, maar de mail die op Bevrijdingsdag wordt aangeboden, wordt pas de eerstvolgende werkdag (6 mei) opgepakt.

Terug naar boven

22 februari 2011 – Release 1.5.3 van ruimtelijkeplannen.nl is vanaf nu beschikbaar

Een belangrijk onderdeel van deze release is de vergroting van de schaalbaarheid van de viewer door het gebruik van Tiling & Caching voor de plangegevens, topografie en luchtfoto’s. Hiermee zal de website een goede performance behouden bij een toenemend gebruik.

Voor een overzicht van alle wijzigingen kunt u de releasenotes raadplegen. Deze kunt u voortaan ook vinden via de link in het topmenu rechtsboven.

Terug naar boven

26 januari 2011 – Release 1.5.3 van RO-Online is vanaf nu op de pilot-omgeving beschikbaar

Dit is het laatste deel van de nieuwe release van RO-Online. Hiermee is het gebruik van Tiling&Caching ook doorgevoerd voor de ondergronden.

Voor een overzicht van alle wijzigingen kunt u de releasenotes raadplegen. Deze kunt u voortaan ook vinden via de link in het topmenu rechtsboven.

Terug naar boven

17 januari 2011 – Pilot-omgeving niet beschikbaar op 24 januari

Vanwege de uitrol van het derde en laatste deel van release 1.5 in de pilot-omgeving is http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl op 24 januari 2011 de gehele dag niet beschikbaar.

Plannen die maandag worden klaargezet worden ?s nachts wel opgehaald door RO-Online en zijn vervolgens dinsdag gewoon beschikbaar.

Terug naar boven

2010

23 december 2010 – De deelrelease 1.5.2 van RO-Online is vanaf nu op de pilot-omgeving beschikbaar

Een belangrijk onderdeel van deze release is de performanceverbetering van de viewer door het gebruik van Tiling&Caching. Vanaf het moment dat release 1.5.2 in de pilot-omgeving staat zal de T&C plandatabase opgebouwd worden per schaalniveau. In de dagen na de uitrol zal de schaalbaarheid en performance daarmee stap voor stap verbeteren.

Voor een overzicht van alle wijzigingen kunt u de releasenotes raadplegen. Deze kunt u voortaan ook vinden via de link in het topmenu rechtsboven.

Terug naar boven