Hoofdstukken
Downloads
Links

Informatie voor afnemers

Ruimtelijkeplannen.nl biedt voor afnemers een zogenaamd aftappunt. Dit aftappunt levert dezelfde inhoudelijke informatie als de website. Het is bedoeld voor professionele, publieke of private organisaties, die informatie uit Ruimtelijkeplannen.nl op willen nemen in hun eigen informatievoorziening. Het is alleen mogelijk informatie met betrekking tot de ruimtelijke plannen af te nemen en niet de onderliggende topografie en luchtfoto’s.

Gebruiksvoorwaarden

Het aftappunt is voor iedereen toegankelijk en kosteloos in gebruik voor zover het licht/incidenteel gebruik betreft (een ´fair use policy´). Voor een volledige en correcte weergave van de inhoudelijke gegevens moet de gebruikte afnemende applicatie geheel compatible te zijn met de WMS en WFS standaarden. De afnemende partij is zelf verantwoordelijk voor eventuele operationalisering van de afnemende systemen. De volledige gebruiksvoorwaarden en het dienstverleningsniveau van het aftappunt wordt in de Diensten Niveau Overeenkomst beschreven. Meer informatie hierover vindt u in de Diensten Niveau Overeenkomst.

Functionaliteiten

Met behulp van het aftappunt is het mogelijk om verschillende gebruiksscenario’s te ondersteunen. Voor het tonen van de plankaartinformatie (waaronder het kaartbeeld, de legenda, objectinformatie over het plan en planobjecten) wordt gebruik gemaakt van de open standaarden voor geografische webservices: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) en tiled services. Meer informatie over de verschillende protocollen vindt u in het document Aftappunt WMS, WFS en tiled services.

Datasets afnemen via PDOK

Ruimtelijkeplannen.nl is aangesloten op de voorziening Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Dat betekent dat de bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van de overheden ook als Webservice (WMS) of door een Atomfeed download via PDOK beschikbaar worden gesteld.

De dataset met ruimtelijke plannen via PDOK wordt één keer per maand bijgewerkt.
Ruimtelijkeplannen.nl is vooralsnog de website waar de meest recente (en geldende) versies van overheidsplannen te vinden zijn.