Hoofdstukken
Downloads
Links

Help

Wilt u de hele tekst doorzoeken? Gebruik dan de zoekfunctie van uw browser met de toetscombinatie Ctrl+F.

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Deze plannen bevatten informatie over wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor digitale ruimtelijke plannen.

Aan de linkerkant van het scherm vindt u een overzicht van alle onderwerpen. U selecteert een onderwerp door hierop te klikken. Vervolgens verschijnt alle informatie over dit onderwerp.

Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag over de RO Standaarden?
Bezoek dan de website van Geonovum.


Algemeen

Terug naar boven


Systeemeisen

Voor het raadplegen van www.ruimtelijkeplannen.nl heeft u het volgende nodig:

 • Een computer met een webbrowser die voldoet aan de richtlijnen van browserondersteuning.
 • Javascript dat ingeschakeld is.
 • Een schermresolutie van minimaal 1152x864 of hoger en minimaal 16-bits kleurdiepte.

Voor een optimale weergave kunt u controleren of:

 • Uw verbinding met internet goed is.
 • U geen andere programma’s open heeft staan die veel van uw computer vragen.
 • U geen virusscanners of firewalls heeft die de site (gedeeltelijk) blokkeren.
 • Sommige virusscanners werken met een scriptscanner. In combinatie met Internet Explorer kan dit leiden tot een schokkerig beeld. Probeer deze scriptscanner (tijdelijk) uit te schakelen.

Als u problemen heeft met Ruimtelijkeplannen.nl, vragen wij u deze goed te omschrijven en door te geven aan de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl.

Tablets
Ruimtelijkeplannen.nl is ontwikkeld voor het gebruik via computers. U kunt de website tevens via een tablet benaderen, echter kan met het gebruik van een tablet de juiste werking van de website niet worden gegarandeerd.

Terug naar boven


Browserondersteuning

Op basis van gebruikersstatistieken en de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Nationaal Cyber Security Centrum is een beleid bepaald voor de browserondersteuning. Dit betekent dat Ruimtelijkeplannen.nl het beste werkt op recente en meest gebruikte versies van Google Chrome en de meest gebruikte versies van Edge, Firefox en Safari. Bij gebruik van andere browsers of andere versies, zoals bijvoorbeeld Internet Explorer, wordt ondersteuning van alle functionaliteiten op de website niet gegarandeerd. Jaarlijks wordt gekeken of dit beleid bijstelling behoeft.

Terug naar boven


Beveiliging

Ruimtelijkeplannen.nl volgt voor de beveiliging onder andere de richtlijnen van het NCSC (National Cyber Security Centre). Dit geldt ook voor de TLS-protocollen waaraan de bronhouderslocaties (manifestlocaties) moeten voldoen wanneer zij van beveiligd https gebruik maken. Dit houdt in dat vanaf 15 oktober 2019 alléén het TLS1.2-protocol wordt ondersteund.

Achtergrondinformatie
De verbinding, een TLS-sessie, bestaat uit twee fasen: de handshake en de applicatiefase. Tijdens de handshake wordt afgesproken op welke manier de TLS-sessie wordt opgezet. Elkaars identiteit wordt geverifieerd door het controleren van de certificaten (authenticatie). Daarbij wordt ook de te gebruiken versie van TLS vastgesteld.

De informatie-uitwisseling tijdens de handshake is nog niet versleuteld. In de applicatiefase is dat wel het geval. Er is dan een beveiligde tunnel voor het dataverkeer opgezet. Dit communicatiekanaal garandeert vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens. Er zijn verschillende tools om te controleren of aan de kant van de bronhouder alles goed ingesteld. Raadpleeg hiervoor uw eigen IT-organisatie.

Terug naar boven


Plan bekijken

Terug naar boven


Zoeken

Er zijn 6 manieren om een plan te zoeken, namelijk zoeken op:

Zoek op Adres

Klik op de knop “Plannen zoeken” of ga naar zoeken via de menu optie ‘Plan bekijken’ - ‘Plannen zoeken’. U komt in het viewer-scherm waar links bovenaan een adres, plaats of postcode kan worden getypt. Tijdens het invullen van de zoekopdracht worden direct één of meerdere resultaten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. U selecteert het gewenste adres, waarna de bijbehorende plannen in de linker kolom worden getoond. De plannen zijn op datum gesorteerd, met het meest recente plan bovenaan. U kunt nu het gewenste plan openen. U kunt evt de Keuzehulp gebruiken om te bepalen welk plan u zoekt.

Zoek op Plannaam

Klik op de knop “Plannen zoeken” of ga naar zoeken via de menu optie ‘Plan bekijken’ - ‘Plannen zoeken’. U komt in het viewer-scherm waar links bovenaan een adres, plaats of postcode kan worden getypt. Verander in het zoekvenster de ‘Adres’ optie door die van ‘Plannaam of -nummer’, dit doet u door op het pijltje achter ‘Adres’ te klikken, u krijgt een keuze lijstje en u selecteert ‘Plannaam of -nummer’. U kunt nu een een (deel) van de plannaam ingeven. Tijdens het invullen van de zoekopdracht worden direct één of meerdere resultaten getoond in de linker kolom die voldoen aan de zoekopdracht. U kunt nu het gewenste plan openen.

Zoek op Plannummer

Klik op de knop “Plannen zoeken” of ga naar zoeken via de menu optie ‘Plan bekijken’ - ‘Plannen zoeken’. U komt in het viewer-scherm waar links bovenaan een adres, plaats of postcode kan worden getypt. Verander in het zoekvenster de ‘Adres’ optie door die van ‘Plannaam of -nummer’, dit doet u door op het pijltje achter ‘Adres’ te klikken, u krijgt een keuze lijstje en u selecteert ‘Plannaam of -nummer’. U kunt nu een een (deel) van het plannummer ingeven. Tijdens het invullen van de zoekopdracht worden direct één of meerdere resultaten getoond in de linker kolom die voldoen aan de zoekopdracht. U kunt nu het gewenste plan openen.

Zoek op Kenmerken

In het zoekvenster links bovenaan staat ook de optie ‘Zoek op kenmerk’. Hiermee is het mogelijk om op de volgende kenmerken te zoeken:

 • Eigenaar (gemeente, provincie of rijk)
 • Type (bijv. Bestemmingsplan, Omgevingsplan, Gerechtelijke uitspraak, etc)
 • Planstatus (bijv. concept, voorontwerp, ontwerp, vastgesteld, etc)
 • Dossierstatus (bijv. vastgesteld, geheel/deels/niet in werking, etc)
 • Periode (geef een begin- en einddatum in)

De zoekopdracht kan verfijnd worden door meerdere kenmerken in te geven. De naam van de eigenaar is altijd verplicht om in te vullen. Geef het kenmerk in waarop u wilt zoeken en klik vervolgens op de knop ‘ZOEKEN’. Hierna worden de resultaten in de linker kolom getoond. U kunt nu het plan kiezen dat u zoekt.

Klikken in de kaart

Het is ook mogelijk om zonder zoekopdracht op elke gewenste plek in de kaart te klikken. Er verschijnt een rode marker en de plannen worden opgehaald die gelden voor de gemarkeerde plek.

Planoverzicht

Onder Plannen zoeken is als menu optie ook de zoekfunctie Planoverzicht beschikbaar. Deze zoekfunctie is meer beoogd voor de professionele gebruiker. De volgende zoekvelden zijn beschikbaar: Bronhouder, Type plan, Status plan, Status dossier en Periode. Het is middels een combinatie van zoekvelden mogelijk om specifieke plannen te zoeken. Waarbij alleen resultaten tot een maximum van 100 getoond worden. Als het resultaat van de zoekopdracht boven de 100 ligt, dan moet de zoekopdracht verfijnd worden.

Terug naar boven


Keuzehulp

Doel van de Keuzehulp is om u te helpen het juiste plan te vinden. In veel gevallen zijn er meerdere plannen die getoond worden bij een bepaalde locatie. De Keuzehulp geeft uitleg over welke plannen van toepassing zijn voor diezelfde locatie. Welk plan (of plannen) actueel van toepassing zijn, hangt ondermeer af van de status van de verschillende plannen en of een bovenliggend plan een integrale herziening of een gedeeltelijke herziening betreft. Bij een integrale herziening geldt alleen dat plan, bij een gedeeltelijke herziening betreft het een combinatie met één of meerdere plannen.

Terug naar boven


Kaart

Met de ‘kaart’ wordt de verbeelding van de bestemmingsplannen in de viewer bedoeld. De bediening van de kaart is intuïtief opgezet op basis van gebruikerservaringen. Er staan u een aantal gereedschappen ter beschikking, waaronder een:

 • eenvoudige zoekfunctionaliteit op adres of specifiek plan
 • uitgebreidere zoekfunctionaliteit op kenmerken zoals de naam van de gemeente en het type plan
 • hoovereffect van het geselecteerde plan (rode contourlijn)
 • in-/uitzoomen functie
 • indicatie van het zoomniveau (het diepste niveau is 20 meter)
 • menu met extra kaartinstellingen om bijvoorbeeld een andere achtergrond te selecteren
 • een rode druppelvorm om de geselecteerde locatie te markeren
 • afstand/oppervlakte meter
 • legenda
 • printfunctionaliteit om een kaartbeeld in pdf-formaat op te slaan

Terug naar boven


Achtergrond

In de viewer kunt u kiezen uit verschillende achtergronden. Deze achtergronden worden afgenomen via PDOK en zijn altijd actueel. Zij zijn vooral bedoeld voor de oriëntatie. Via het pictogram rechtsboven ‘open kaartinstellingen’ kunt u de achtergrond selecteren waarop u het plan verbeeld wilt zien.

De topografische achtergronden zijn gebaseerd op de Basisregistratie Topografie (BRT). Naast de reguliere topografische achtergrond kunt u kiezen voor topografie grijstinten of topografie pasteltinten. Meer informatie over actualiteit en kwaliteit van de BRT vindt u hier https://zakelijk.kadaster.nl/brt.

De luchtfoto’s zijn afkomstig van Aerodata International Surveys. Deze zijn vanwege de duur van het vervaardigingproces niet altijd up-to-date, maar wel geschikt voor de oriëntatie.

Daarnaast kunt u kiezen voor een meer gedetailleerde digitale kaart op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze gedetailleerdere kaart is beschikbaar vanaf een ingezoomd zoomniveau van 100 meter. Als u deze achtergrond gebruikt, dan kan dit van invloed zijn op de kleuren van het plan. Indien u wilt weten wat de correcte kleur is van het plan, dan selecteert u een andere achtergrond.

Met het schuifje voor Kadastrale percelen kunt de achtergrond met perceelsgrenzen aan- en uitzetten. De perceelsgrenzen worden alleen getoond bij de drie laagste schaalniveaus (zoomniveau 20, 50 of 100 meter).

Veelgestelde vragen

Hoe actueel is de gekozen achtergrondkaart?

De BRT wordt ieder kwartaal bijgewerkt.
De BGT wordt dagelijks bijgewerkt.
De actualiteit van de Luchtfoto is niet precies aan te geven. Raadpleeg https://www.pdok.nl/nieuws voor een indicatie.
De kaart Kadastrale percelen wordt maandelijks bijgewerkt.

Ik zie dat er een onjuiste woonplaats en/of straatnaam in de viewer wordt weergegeven. Hoe kan dat?

De topografische ondergrond op ruimtelijkeplannen.nl is afkomstig uit de Basisregistratie Topografie (BRT). Deze digitale topografische kaarten zijn niet altijd up-to-date en zijn met name geschikt voor de oriëntatie.

Waarom worden huisnummers niet weergegeven in de kaart?

Om huisnummers goed weer te geven op de kaart dienen de gebouwen waar de huisnummers bij horen, welke in de ondergrond worden weergegeven, overeen te komen met de huidige situatie. De ondergrond is echter niet altijd actueel (dus enkel ter oriëntatie) waardoor het niet mogelijk is om huisnummers weer te laten geven in de kaart.

Ik zie een kaart en/of luchtfoto’s van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

De topografische ondergronden die u ziet, zijn afkomstig van het Kadaster. Deze kaarten (net als de luchtfoto’s) worden meestal eenmaal in de twee à drie jaar bijgewerkt. Het kan dus dat u een wat verouderde ondergrond ziet. Meer informatie over de ondergronden en overige databronnen van Ruimtelijkeplannen.nl kunt u hier vinden.

Kan ik op Ruimtelijkeplannen.nl gemeentegrenzen zichtbaar maken?

Ruimtelijkeplannen.nl voorziet niet in de mogelijkheid om gemeentegrenzen zichtbaar te maken.

Terug naar boven


Planinformatie

Zodra u een plan heeft geselecteerd ziet u de verbeelding van dit plan in de viewer. Basisinformatie van het plan vindt u in het rechter paneel. Wenst u verdere
detailinformatie over een bepaalde bestemming in de het plan, dan klikt u met de muis op die locatie in het plan. Elk plan bevat één of meerdere bouwvlakken met daarbij één of twee bestemmingen per vlak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestemming ‘wonen’ of ‘detailhandel’. Als een bouwvlak één bestemming heeft wordt dit aangeduid als enkelbestemming. Heeft een bouwvlak twee bestemmingen, dan wordt dit aangeduid als dubbelbestemming.
Verder kunt u hier informatie tegenkomen over bijvoorbeeld maatvoeringen of bouwaanduidingen. Denkt u hierbij aan de maximale bouwhoogte, goothoogte etc.

Veelgestelde vragen

Ik kan een PDF niet openen, hoe kan ik toch de inhoud zien?

Als het niet lukt om een plan gerelateerd PDF bestand te openen (met eventueel daarbij de melding om Adobe Reader te installeren), dan bevat dit PDF bestand zo goed als zeker een Flash-component en deze kan in de meest gangbare browsers om veiligheidsredenen niet geopend worden. Als u toch het bestand wilt inzien, ga dan als volgt te werk:

 • Sla het PDF bestand op uw computer op via het pictogram voor het opslaan of downloaden (dit staat vaak rechts bovenaan in beeld).
 • Open het zojuist opgeslagen bestand vanaf uw computer.

Neem vervolgens contact met ons op om door te geven dat u een PDF met een Flash-component bij een plan bent tegengekomen en vermeld daarbij a.u.b. het planid, zodat wij de desbetreffende bronhouder hierop kunnen attenderen.

Terug naar boven


Attenderingsservice

Via deze service kunt u zich laten attenderen op nieuwe ruimtelijke plannen. Als u zich heeft aangemeld voor een bepaalde gemeente, dan ontvangt u een dag nadat deze gemeente een nieuw plan heeft gepubliceerd een email met hierin het nieuwe plan.

Om u aan te melden voor deze service, geeft u eerst aan van welke overheid u op de hoogte gehouden wilt worden (Rijk, Provincie, Gemeente). Indien u op het pijltje achter de provincienaam klikt, verschijnen de bijbehorende gemeentenamen. U selecteert de gewenste gemeente(s) en/of provincies door in het hokje aan het begin van de regel te klikken. Indien u van alle nieuwe plannen een attendering wenst, selecteert u bovenaan de regel ‘Alle plannen’. Nadat u een selectie heeft gemaakt, vult u het emailadres in waarop u de attenderingen wilt ontvangen.

Nadat u op de knop ‘Aanmelden’ heeft geklikt, ontvangt u een email om uw aanmelding te activeren. Deze email toont uw selectie en bevat een link waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden. Let op: deze email dient u binnen vijf minuten te bevestigen. Doet u dit na vijf minuten, dan dient u zich opnieuw aan te melden.

Veelgestelde vragen

Welke personen en instanties hebben een bericht gekregen met betrekking tot dit plan?

Nadat een plan is gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl willen bronhouders soms weten welke personen en instanties hiervan een bericht hebben gekregen via de attenderingsservice. Vanuit privacy oogpunt wordt deze informatie niet verstrekt.

Waarom lukt het niet om mij aan te melden voor de attenderingsservice?

Het aanmelden voor de attenderingsservice gebeurt in twee stappen: aanmelden en bevestigen van aanmelding. In de eerste stap selecteert u van welke gemeenten en provincies u een attendering wenst te ontvangen en geeft u het e-mailadres op waar de attendering naar toe moet worden gestuurd. Nadat u op de knop ‘Aanmelden’ heeft geklikt ontvangt u een bevestigingsmail om de aanmelding te activeren. Het is belangrijk dat u de aanmelding binnen 5 minuten activeert nadat u de bevestigingsmail heeft ontvangen. Doet u dit pas na 5 minuten, dan dient u zich opnieuw aan te melden.

Terug naar boven


Voor professionele gebruikers kan het interessant zijn om rechtstreeks een plan en/of puntlocatie op te vragen via een deeplink waarin één of meerdere parameters zijn opgenomen. Bronhouders kunnen deze deeplinks bijvoorbeeld op de eigen website opnemen.

U kunt een deeplink aanmaken voor het plan en/of een puntlocatie door achter het adres van de website (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?) de gewenste parameter(s) in te vullen. Let op het vraagteken (?) aan het einde. Voor het gebruik van parameters kennen we verschillende mogelijkheden:

1. planidn; hiervoor geldt de volgende code:
planidn=< gewenste planidn >

Dit kunt u doen door achter “https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=” het volledige planidentificatienummer toe te voegen.

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1

2. postcode; hiervoor geldt de volgende code:
postcode=< gewenste postcode >

Dit kunt u doen door achter “https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=” de volledige postcode toe te voegen (zes posities zonder spaties).

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=7311kz

3. specifiek punt op de kaart met behulp van xy-coördinaat:
xy =< gewenste puntlocatie >

Dit kunt u doen door achter “https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?=x=.....&y=.....” de xy-coördinaat toe te voegen (vijf of zes posities voor de x-coördinaat en zes posities voor de y-coördinaat).

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?x=194207&y=465887

4. specifiek kaartgedeelte met behulp van Bounding Box (bbx):

bbx1=< x1 >&bby1=< y1 >&bbx2=< x2 >&bby2=< y2 >

Van het gewenste gebied zijn hierbij < x1 > en < y1 > de xy-coördinaat van de linker onderhoek, en < x2 > en < y2 > de xy-coördinaat van de rechterbovenhoek. Alle 4 parameters zijn hierbij verplicht. Wanneer u niet alle coördinaten noemt, zal de link niet werken.

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?bbx1=154001.295&bby1=472813.408&bbx2=154495.199&bby2=473673.4

5. Combi planid met postcode

Het is mogelijk om binnen een plan een puntlocatie aan te geven met een postcode. De volgorde van de parameters planid en postcode maakt daarbij niet uit.

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1&postcode=7334dp
of
Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=7334dp&planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1

6. Combi planid met xy-coördinaat

Het is mogelijk om binnen een plan een puntlocatie aan te geven met een xy-coördinaat. De volgorde van de parameters planid en xy-coördinaat maakt daarbij niet uit.

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1&x=194207&y=465887
of
Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?x=194207&y=465887&planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1

7. Regels en documenten van een plan; hiervoor geldt de volgende code:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/< planidn >/< document >.

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0200.bp1253-vas1/r_NL.IMRO.0200.bp1253-vas1.html

Terug naar boven


Plan plaatsen

Terug naar boven


Bronhouders

Kiest u in de blauwe navigatiebalk bovenaan bij ‘Plan plaatsen’ voor ‘Informatie voor bronhouders’, dan verschijnt een pagina met hyperlinks naar documenten of pagina’s met belangrijke informatie voor bronhouders. Hieronder ziet u deze opties kort toegelicht:

De Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) heeft als doel om bronhouders en afnemers (en hun toeleveranciers) meer duidelijkheid te geven over wat zij wel en niet van Ruimtelijkeplannen.nl kunnen verwachten. Het document beschrijft op hoofdlijnen de functionaliteit en bijbehorende dienstverlening die Ruimtelijkeplannen.nl biedt.

Dit document bevat uitleg over welke stappen noodzakelijk zijn voor het plaatsen van plannen op Ruimtelijkeplannen.nl.

Deze werkinstructie is bedoeld voor RO- en ICT-medewerkers bij bronhouders die praktische invulling moeten geven aan de wettelijke eisen van beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen.

Veelgestelde vragen

Hoe plaats ik als bronhouder een digitaal plan op Ruimtelijkeplannen.nl?

Het Stappenplan bronhouders laat u precies zien wat u moet doen om een digitaal plan te plaatsen.

Om plannen op te laten halen, te valideren en (indien valide) te publiceren op Ruimtelijkeplannen.nl is een weblocatie met daarop uw manifest en planvoorraad nodig.

Alleen het beheerteam van ruimtelijkplannen.nl heeft toegang tot het afgeschermde gedeelte waarin alle e-mailadressen, manifestlocatie(s) en contactgegevens van alle bronhouders vastliggen. Wijzigingen in deze gegevens kunt u doorgeven via de helpdesk van ruimtelijkeplannen.nl met dit formulier: Aanvraag wijziging bronhoudergegevens in de index van Ruimtelijkeplannen.nl.

Als u ook een logo wilt laten uploaden van uw eigen organisatie dan gelden hiervoor de volgende eisen: aanleveren in het formaat PNG met een breedte van 300 pixels en een hoogte van 100 pixels. Het logo wordt alleen weergegeven in de header van objectgerichte planteksten.

Gebruikt u eerst de pilot-omgeving om de plannen te laden voordat u deze aanbiedt voor de productie-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl. Hiermee controleert u niet alleen of het technisch mogelijk is om het plan aan te bieden, u kunt het plan ook inhoudelijk controleren.

Hoe kan een plan worden vervangen?

Er bestaan twee mogelijkheden om plannen uit Ruimtelijkeplannen.nl te verwijderen en te vervangen door een nieuwere versie.

In formele procedures met IMRO2008 of IMRO2012 plannen raden wij u aan hier zeer terughoudend mee om te gaan omdat hierbij het digitale plan voorrang heeft. Voor niet-authentieke digitale plannen (IMRO2006 en PRPCP2008) ligt dit wat makkelijker.

Voor technische wijzigingen van niet-inhoudelijke aard is de eenvoudigste methode het planidn intact te laten. Als er sprake is van inhoudelijke wijzigingen dient er wel een nieuw planidn te worden aangemaakt.

Deze procedure staat voor u uitgebreid beschreven in de Werkinstructie Valide digitale plannen. Raadpleeg hiernaast ook de documentatie van uw RO-software en zo nodig uw leverancier. RO-software kan verschillend omgaan met beide mogelijkheden.

Niet-inhoudelijke wijzigingen Hiervoor doorloopt u verschillende stappen.
1. U verwijdert het plan uit het Manifest. Na de eerstvolgende harvest zal het plan niet meer beschikbaar zijn op Ruimtelijkeplannen.nl.
2. Verwijder de privacygevoelige informatie uit de planbestanden.
3. Valideer en publiceer de nieuwe planbestanden zonder de privacygevoelige informatie. U kunt dit plan (met hetzelfde planidn) opnieuw aanbieden. Neem het planidn weer op in het manifest en biedt het aan. De volgende harvestronde wordt het plan opnieuw in de database geladen en zal het weer beschikbaar zijn. Om 12.00 ’s middags en om 00.00 uur ’s nachts wordt het harvestproces gestart.

Inhoudelijke wijzigingen In geval van inhoudelijke wijzigingen adviseren wij u een nieuwe versie van het plan te publiceren met een nieuw planidn. Dit is met name belangrijk voor authentieke IMRO2008 of 2012 plannen.

Let op: bij iedere wijziging van het manifest dient deze opnieuw te worden gewaarmerkt.

Heb ik als bronhouder een 2008 en een 2012 manifest?

Voor een antwoord op uw vraag willen wij u verwijzen naar de veelgestelde vragen van Geonovum.

Wij hebben een planstatus veranderd van ‘vastgesteld’ naar ‘onherroepelijk’. Dit is nog niet verwerkt op de website, hoe kan dat?

Het klopt dat Ruimtelijkeplannen.nl dit niet laat zien. De planstatus van een gepubliceerd plan kan niet zomaar worden veranderd. Wanneer u de planstatus na publicatie toch wilt veranderen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Beschouw een plan met een andere status als een nieuw plan met een eigen en nieuw planidn. Dit betekent dat het plan en het manifest aangepast moeten worden – in IMRO2008 of IMRO2012 is dit de geadviseerde werkwijze.

2. Verwijder het plan eerst uit het manifest en wacht op de afloop van de eerstvolgende harvestronde om te zien of het plan verwijderd is. Vervolgens plaatst u hetzelfde plan met de nieuwe status alsnog in het manifest, waarna het plan met de nieuwe status en het oude planidn wordt ingelezen. Deze actie kunt u terugvinden in de planhistorie via de optie Index van Manifestlocaties. Voor meer uitleg, raadpleeg de Werkinstructie Valide digitale plannen.

Ziet Ruimtelijkeplannen.nl automatisch of er een onderdeel van een plan is gewijzigd?

Nee. Op het moment dat u een wijziging aanbrengt in een reeds gepubliceerd plan, wordt dat plan niet opnieuw ingeladen door Ruimtelijkeplannen.nl.
Het wijzigen van al aanwezige plannen is vrij complex en kan problemen opleveren. Wij raden aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Als u alsnog wijzigingen wilt aanbrengen, kunt meer informatie vinden in Werkinstructie Valide digitale plannen.

Als u een plan verwijdert uit het manifest, zal deze ook uit Ruimtelijkeplannen.nl worden verwijderd.

Ons plan staat nu in de pilot-omgeving. Wanneer wordt het plan in de productie-omgeving opgenomen?

Plannen in de pilot-omgeving worden niet automatisch in de productie-omgeving opgenomen. Dit zijn gescheiden omgevingen waarbij de bronhouder separate manifesten aanhoudt. Pas als het plan is opgenomen in het manifest van de productie-omgeving, zal Ruimtelijkeplannen.nl tijdens de eerstvolgende harvestronde (iedere dag om 12.00 uur ’s middags en 00.00 ‘s nachts) de planbestanden (mits valide en beschikbaar) inladen op de productie-omgeving.

Hoe vaak controleert Ruimtelijkeplannen.nl gemeentelijke websites op plannen?

Ruimtelijkeplannen.nl controleert tweemaal per dag (om 12.00 uur ’s middags en om 00.00 ’s nachts) de weblocaties/manifesten die aangemeld zijn in de Index van Manifestlocaties of er bijvoorbeeld nieuwe plannen aan het manifest zijn toegevoegd en/of verwijderd.

Gebeurt het ophalen van plannen automatisch?

Ja. Het ophalen van plannen start automatisch elke dag om 12.00 uur ’s middags en om 00.00 ’s nachts. Het precieze moment van ophalen is niet voorspelbaar, omdat het afhangt van de hoeveelheid en omvang van de totaal aangeboden plannen (inclusief die van overige bronhouders).

Kan de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl mijn ruimtelijk plan handmatig inladen?

Nee. Wilt u het ruimtelijke plan inhoudelijk aanpassen? Dan kunt u de onderstaande stappen volgen:

 • Haal het ruimtelijke plan uit uw manifest en bied dit manifest vervolgens aan. De eerstvolgende harvest verwijdert het systeem uw ruimtelijke plan van de landelijke voorziening.
 • Na de harvest wordt het ruimtelijke plan niet meer getoond op Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het correcte ruimtelijke plan nu weer toevoegen aan het manifest. De eerstvolgende harvest zal Ruimtelijkeplannen.nl het nieuwe plan inladen en hierna is uw ruimtelijke plan weer zichtbaar.
Er is aan het manifest een besluitdocument toegevoegd. Wordt deze meegenomen?

Vanaf de IMRO2008 en IMRO2012 kunt u het besluitdocument van een bestemmingsplan opnemen in het manifest.

Dit is voor een IMRO2006-plan niet de bedoeling! Het is uitsluitend bedoeld voor gescande plannen volgens de PDF-plancontourenrichtlijn. Volgens STRI2006 is het technisch gezien mogelijk een besluitdocument (prefix “bd”) op te nemen in het manifest bij een IMRO2006-plan maar aanbevolen wordt voor IMRO2006-plannen geen besluitdocument in het manifest op te nemen. De ‘bd’ verwijst dus naar besluitdocumenten in het kader van voorbereidingsbesluiten en niet naar het besluitdocument van een bestemmingsplan.

Is het mogelijk om in een afgeschermd gedeelte van Ruimtelijkeplannen.nl bestanden te plaatsen zodat alleen de gemeente ze kan bekijken?

Er is geen afgeschermd gedeelte die voorzien is van een beveiliging. Wel is er een aparte pilot-omgeving, Deze is niet algemeen bekend maar is in principe wel voor iedereen zichtbaar. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de plannen op pilot-omgeving.

Wij raden daarom aan plannen eerst intern te controleren op kwaliteit en inhoud voordat deze aan te bieden aan de pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl.

Mogen plannen van voor 1 januari 2010 wel op Ruimtelijkeplannen.nl openbaar worden gemaakt wanneer nog altijd geldt dat het analoge plan bij twijfel voorgaat?

Ja. Voor plannen die in procedure zijn gegaan of zijn vastgesteld voor 1 januari 2010 geldt dus wel dat bij verschil of twijfel het analoge plan prevaleert. Dit geldt niet voor nieuwe plannen welke vanaf 1 januari 2010 zijn opgesteld volgens de geldende RO Standaarden 2008 en RO Standaarden 2012. Ruimtelijkeplannen.nl toont een weergave van de plannen die de bronhouder beschikbaar heeft gesteld. Ruimtelijkeplannen.nl publiceert zowel plannen volgens de RO Standaarden 2008 en RO Standaarden 2012 als volgens de DURP standaarden 2006 en PDF-plancontouren. Voor de laatste twee geldt dat het analoge plan in ieder geval prevaleert.

Moet een voorbereidingsbesluit en een projectbesluit ook verplicht worden geplaatst op de website www.ruimtelijkeplannen.nl?

De Wro kent diverse nieuwe instrumenten/planvormen en bij het gebruik van deze instrumenten/planvormen moeten deze per 1 januari 2010 digitaal (beschikbaar) worden gemaakt. Ook voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten vallen daaronder.

Hoe moet het digitale plan worden vermeld in het vaststellingbesluit?

De vaststelling van een digitaal plan gebeurt via het vaststellingbesluit. Uit het vaststellingbesluit zal daarom duidelijk moeten blijken over welk plan is besloten. Daarom is het van belang om de plannaam en het planidentificatienummer in het vaststellingbesluit op te nemen. Wij adviseren u om daarvoor de volgende formulering in het besluit op te nemen.

'‘[Deze visie / Dit plan / Dit besluit / Deze verordening] met plannaam [.....] en met planidentificatie NL.IMRO.[xxxxxx]-[yyyy] is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.’'

U kiest de planvorm die van toepassing is en vult de juiste planidentificatie in.

Is het als bronhouder mogelijk om een eigen achtergrond te tonen op Ruimtelijkeplannen.nl?

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl is het tonen van een ‘eigen' achtergrond niet mogelijk.
De gebruikte achtergrond bij het opstellen van een plan kan daarom afwijken van die op Ruimtelijkeplannen.nl. U heeft wel de mogelijkheid om aan te geven welke achtergrond u heeft gebruikt bij uw plan. Dit zal dan weergegeven worden bij het plan op Ruimtelijkeplannen.nl

U kunt in uw eigen webviewer wel ruimtelijke plannen op de door u gebruikte achtergrond tonen. Ruimtelijkeplannen.nl biedt voor professionele gebruikers namelijk de mogelijkheid om met de afnemersservice ruimtelijke plannen los te downloaden. Met een GIS-software pakket en een webviewer kunnen plannen worden weergeven op een eigen achtergrond. Meer informatie over de afnemersservice vindt u hier.

Als bronhouder is het verstandig de gebruikte achtergronden voor de diverse planstadia te bewaren. U moet er namelijk rekening mee houden dat u uw plan moet kunnen tonen op een duidelijke achtergrond. Zie Bro artikel 1.2.4.

Kan een waterschap plannen via Ruimtelijkeplannen.nl ontsluiten?

Nee, Ruimtelijkeplannen.nl ontsluit alleen plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening die volgens de IMRO-standaarden zijn opgesteld.

Ik heb een plan geplaatst, maar de koppeling naar de bekendmaking werkt niet. Hoe kan dit?

De koppeling tussen Ruimtelijkeplannen.nl en Officielebekendmakingen.nl biedt u de mogelijkheid om vanuit een ruimtelijk plan naar de bijbehorende bekendmaking te navigeren en vice versa. Er bestaan situaties waarin een onjuiste of zelfs geen koppeling ontstaat tussen het plan en de bijbehorende bekendmaking. De basis voor de koppeling tussen beide systemen is het planidentificatienummer (planidn). Soms komt het voor dat een planidn niet in een bekendmaking is opgenomen of dat er meerdere planidn’s in één bekendmaking zijn opgenomen. Dit resulteert in problemen bij het leggen van de koppeling waardoor er geen bekendmaking wordt getoond op Ruimtelijkeplannen.nl. Controleer daarom ook altijd de koppeling vanuit de Officiële bekendmaking. Links van de bekendmaking onder het kopje ‘Gerelateerde informatie’ vindt u de link naar Ruimtelijkeplannen.nl. Door een mouse-over te doen op deze link ziet u links onderin de koppeling die wordt gebruikt. Controleer het planidn dat hierin is opgenomen.

Ik heb een Chw bestemmingsplan gepubliceerd, maar ik zie het plan niet als zodanig terug. Hoe kan dit?

Voor het ontsluiten van het Chw bestemmingsplan heeft Geonovum samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster een Werkafspraak ontwikkeld. Alleen Chw bestemmingsplannen die voldoen aan deze werkafspraak zijn als zodanig herkenbaar in Ruimtelijkeplannen.nl.

Ik heb een plan gepubliceerd, maar zie dat er nog privacygevoelige informatie in staat. Hoe corrigeer ik dit?

Als bronhouder dient u privacygevoelige informatie in de planteksten te anonimiseren, anders voldoet u niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Denk hierbij aan Burgerservicenummers of een privéadres. Meer hierover vindt u in de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2012, paragraaf 5.2
Als desondanks blijkt dat privacygevoelige informatie is opgenomen in één van uw plandocumenten, dan dient u het plan uit uw manifest te verwijderen, en de gecorrigeerde planbestanden opnieuw aan te bieden. Meer hierover vindt u bij het onderdeel Hoe kan een plan worden vervangen?

Ik heb een plan gepubliceerd, maar krijg een planbestand in PDF niet geopend. Hoe kan dit?

Het is waarschijnlijk dat het PDF-bestand zogenaamde UTcomponenten bevat. Deze Flashcomponenten worden om security-redenen afgeraden en zijn daarom niet meer te openen via een webbrowser. Om een goede leesbaarheid te kunnen garanderen moeten de betrokken plannen herladen worden waarbij voorafgaand de PDF-bestanden ontdaan zijn van de kwetsbare Flashcomponenten. Heeft u hiervoor advies nodig? Neem dan contact op met de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl.
Controleer daarom vóór publicatie dat uw PDF-documenten geen Flashcomponenten bevatten.

Hoe krijg ik een nieuw certificaat?

Om uw planvoorraad digitaal te kunnen waarmerken heeft u een PKI-certificaat nodig. In de Werkinstructie Valide digitale plannen vindt u een uitgebreide toelichting in hoofdstuk 3 Plan waarmerken. U kunt een PKIoverheid-certificaat aanschaffen bij een vertrouwensdienstverlener, ofwel een Trust Service Provider (TSP). Op de website van Logius vindt u een volledig stappenplan. Het certificaat hoeft u niet op te sturen naar de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl; het is slechts bedoeld om uw eigen planvoorraad mee te waarmerken. Hiermee borgt u integriteit en authenticiteit van uw data.

Ik krijg de melding dat de website onveilig is of niet volledig beveiligd is. Hoe komt dat?

Dit kan worden veroorzaakt doordat in een van de planteksten een verwijzing naar een http-locatie buiten Ruimtelijkeplannen.nl is opgenomen welke niet bereikbaar is via https. Lees meer hierover in het document Advies cross-site verwijzingen 1.0.pdf.

Terug naar boven


Systeembeheerders

Veelgestelde vragen

Welke handelingen moeten wij uitvoeren als wij van server (weblocatie) willen veranderen?

Als het manifest naar een nieuwe weblocatie (server) verhuist, dan betekent dit doorgaans dat de bronlocatie van de planbestanden wijzigt. U dient daarom de basis-URL in het Manifest en alle geleideformulieren te aan te passen. Deze basis-url is immers een verwijzing naar de locatie van de bronbestanden. Daarnaast moeten ook andere planbestanden gecontroleerd worden op verwijzingen naar de bronlocatie. Omdat hiermee de planbestanden wijzigen, moeten alle ruimtelijke plannen opnieuw worden gewaarmerkt. Meer informatie omtrent het uitvoeren van bovenstaande handelingen vindt u hier.
Alle gepubliceerde planbestanden zijn opgeslagen in de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Deze planbestanden bevatten nog een oude verwijzing naar de bronlocatie. Wij raden u daarom aan om bij een gewijzigde manifestlocatie de planvoorraad opnieuw aan te bieden. Neem hiervoor contact op met de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl.

Wordt op de gemeentelijke website de instelling ‘directory browsing enabled’ vereist om de ruimtelijke plannen in te laten laden?

In de RO Standaarden is het niet verplicht om directory browsing enabled of disabled te zetten. De afzonderlijke planbestanden zijn opgenomen in het manifest/geleideformulier en de locatie is op die manier te vinden.

Om handmatig (via een webbrowser) een weblocatie te kunnen bekijken, voor controle of voor derden, kan het desondanks wel handig zijn deze instelling aan te zetten.

Een toelichting over de instellingen van de webserver vindt u in de Werkinstructie Valide digitale plannen. Hierin staat ook waarop de beschikbaarstelling van de ruimtelijke planbestanden is geregeld.

We willen het manifest en de planbestanden via een https-protocol gaan aanbieden. Kan dat?

De meeste manifestlocaties zijn bereikbaar via een http-protocol. Het https-protocol is een protocol voor veilige communicatie met als doel authenticatie van de weblocatie en integriteit van de uitgewisselde gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding.
Het is niet noodzakelijk om de planvoorraad beschikbaar te stellen via een https-protocol. De plannen worden immers gewaarmerkt door middel van een PKI-certificaat. Dit certificaat zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens waarbij authenticiteit en integriteit van data is geborgd.
Zijn er desondanks plannen om over te stappen op een https-protocol? Dan zijn er 2 mogelijkheden. Bij de eerste mogelijkheid doorloopt u dezelfde stappen die benodigd zijn bij het veranderen van manifestlocatie. Kijk hiervoor bij het onderdeel "Welke handelingen moeten wij uitvoeren als wij van server (weblocatie) willen veranderen?"
De tweede mogelijkheid betreft het overstappen op een https-protocol zonder van weblocatie te veranderen. Hiervoor maakt u gebruik van een zgn. ‘redirect’. Dit betreft een instelling op de server waar uw planvoorraad zich op bevindt. Deze instelling zorgt er voor dat alle dataverkeer automatisch wordt doorgestuurd van http naar https. Voorwaarde hierbij is dat deze redirect altijd actief blijft. De verwijzingen in uw manifest(en) en geleideformulieren blijven hierbij ongewijzigd (dus http). Gebruik in géén geval http- en https-verwijzingen door elkaar!

Wat is beter voor het aanbieden van de planvoorraad, een weblocatie via DNS of via een uniek IP-adres?

Wij adviseren u om DNS-namen (Domain Name System) te gebruiken in manifesten en geleideformulieren en geen IP-adressen. Weliswaar zijn beide toegestaan, maar IP-adressen kunnen in de praktijk vaker tegen beperkingen aanlopen omdat deze eerder (onterecht?) als onbekend of onvertrouwd worden aangemerkt door serviceproviders of security agents. Serveradressen zonder DNS-naam worden namelijk vaker voor onbetrouwbare activiteiten ingezet dan serveradressen met DNS-naam. Bij het gebruik van IP-adressen loopt u daarom het risico dat uw planvoorraad niet beschikbaar is.

Ik wil een IP-filter plaatsen zodat alleen het Kadaster bij de planbestanden kan komen. Mag dat?

In STRI2012 paragraaf 2.1 staat vermeld dat de ruimtelijke plannen van de bronhouder voor ‘een ieder’ beschikbaar dienen te zijn op de bronhouderslocatie. Dit betekent dat de weblocatie met de planbestanden niet afgeschermd mag worden door middel van een IP-filter.

Terug naar boven


Index

Met ‘Index’ worden eigenlijk twee dingen bedoeld:

 • De Index- of bronhoudergegevens. Dit is een afgeschermd gedeelte waarin e-mailadressen, manifestlocatie(s) en contactgegevens van alle bronhouders vastliggen. Alleen het beheerteam van ruimtelijkeplannen.nl heeft hier toegang toe.
 • De overzichtspagina ‘Index van Manifestlocaties’. Hierop staan van alle bronhouders de manifestlocaties en de planhistorie met alle laad- en verwijderacties. Via het manifest kunnen planonderdelen rechtstreeks op de weblocatie van de bronhouder worden bekeken.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik wijzigingen in de Indexgegevens aangeven?

Alleen het beheerteam van ruimtelijkplannen.nl heeft toegang tot het afgeschermde gedeelte waarin alle e-mailadressen, manifestlocatie(s) en contactgegevens van alle bronhouders vastliggen. Wijzigingen in deze gegevens kunt u doorgeven via de helpdesk van ruimtelijkeplannen.nl met dit formulier: Aanvraag wijziging bronhoudergegevens in de index van Ruimtelijkeplannen.nl.

Op de Indexpagina verschijnt de melding dat het Manifest niet gelezen kan worden. Wat betekent dit?

Als u deze melding ziet terwijl het manifest wel op de correcte locatie beschikbaar is gesteld controleert u dan de server-encoding van uw weblocatie. Onder meer bij toepassing van redirects van http naar https kan bij het uitlezen van de Index of bij validatie van het manifest de foutmelding verschijnen dat het manifest niet gelezen kan worden. Een mogelijke oorzaak is dat de encoding van de XML niet wordt meegegeven door de server. Als default wordt daarom UTF-8 encoding verondersteld.

Terug naar boven


Validator

De Validator is een publiek toegankelijke validatie service waarbij IMRO2006 en IMRO2012 ruimtelijke plannen via een webapplicatie kunnen worden gevalideerd. Daarnaast is de Validator in staat om Manifesten conform STRI2006 en STRI2012 standaarden te valideren. Een derde controle die de Validator voor u kan uitvoeren is het valideren van een plantekst. Door de Validator geteste en goedgekeurde plannen kunnen door Ruimtelijkeplannen.nl worden ingelezen.

Uitzonderingen Validator:

 • Plannen in de IMRO2003 standaard kunnen niet gevalideerd worden.
 • Voor erg grote plannen is de beschikbare bandbreedte van uw internetverbinding van belang.

Rapportage
Het valideren van een plan, een manifest of een plantekst levert een rapportage op. In de rapportage krijgen alle onderdelen een melding: ‘succesvol’, ‘waarschuwingen’ of ‘problemen gevonden.’ De kleuren geven in de rapportage een duidelijk beeld hoe het betreffende onderdeel is gevalideerd.

Een succesvolle rapportage geeft bij het resultaat een groene kleur. Geel betekent dat het manifest of planbestand vollediger kan worden opgesteld. Bij een rode melding is het planbestand of manifest niet juist opgesteld en zal Ruimtelijkeplannen.nl het bestand niet kunnen inladen. De foutmeldingen worden in het rapport weergegeven.

Validatie van Planbestand
Tijdens de planproductie is het nodig om de verbeelding van uw plan te kunnen controleren op technische fouten. Met behulp van de Validator kunt u uw planbestand toetsen aan IMRO2006 of IMRO2012 standaarden.

Met de button (met de tekst Browse..., Bladeren... of Bestand kiezen) selecteert u het planbestand (.gml- of zip-formaat) dat u wilt valideren. Daarna kunt u kiezen voor de mogelijkheid om additionele informatie te tonen in het validatierapport.

Bij (unieke) verwijzingen naar tekst en objecten wordt gekeken naar eventuele verwijzingen in het plan en het aantal objecten dat aanwezig is.

Als u gebruik wilt maken van deze optie(s), dient u de vakjes aan te vinken. Met behulp van de button ‘Valideer plan’ start u de validatie.

De validatie van het planbestand kan enkele minuten in beslag nemen. Dit hangt af van de grootte van het planbestand.

Zeer grote planbestanden (>10Mb) kunt u het beste in zip-bestanden uploaden. Omdat het bestand in zip-formaat kleiner is, kan het sneller door de Validator worden gedownload.

Als het planbestand succesvol is gevalideerd verschijnt het volgende in beeld:

De Validator voert de volgende validaties uit op een ingevoerd plan:

 • Encodering validatie: controle of de bestandscodering van het plan een van de varianten UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-15 of ISO-Latin-1 is. Als een andere encoding of een foutieve encoding wordt waargenomen wordt, dan wordt een fout gerapporteerd. Als in het geheel geen encoding wordt waargenomen dan wordt de codering UTF-8 verondersteld (er is hierbij geen garantie dat deze veronderstelling terecht is).
 • Schemavalidatie: het plan wordt hierbij gevalideerd tegen het in het resultaat aangegeven XML-schema, in dit geval bedraagt dit altijd het IMRO2006 of IMRO2012 schema.
 • Bestandsnaam validatie: hierbij wordt gecontroleerd of de bestandsnaam voldoet aan de bestandsnaamconventie uit de IMRO2006 of de IMRO2012 standaard. Dat wil zeggen dat het overeenkomt met het gml-id van het plan, gevolgd door .gml.
 • Regelvalidatie: het plan wordt hierbij gevalideerd tegen de regels die uit de IMRO2006 of de IMRO2012 standaarden voortvloeien.
 • Additionele regelvalidatie: hierbij worden de IMRO2006 en de IMRO2012 standaarden geverifieerd. Het doel van deze extra validaties is het eenduidiger maken van de aangeleverde plannen zodat deze correct door Ruimtelijkeplannen.nl kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Geometrische validatie: hierbij wordt gevalideerd of de in het plan opgenomen punten, lijnen en vlakken opgebouwd zijn zoals beschreven in de ISO-19107 standaard (Geographic information, Spatial Schema). Voorbeelden van enkele geometrische fouten vindt u hier (pagina 5)

Automatisch e-mailbericht met validatie resultaat
Het is mogelijk om plannen te laten valideren, zonder dat u er op wacht. Dit heet ook wel asynchrone validatie. Dit kan met behulp van de regel ‘e-mail adres’. Eventuele verstoringen zoals het onderbreken van de verbinding worden hiermee tegen gegaan. Zodra de validatie is afgerond wordt een bericht verstuurd naar het door u ingevulde e-mailadres. In dit bericht met validatie resultaat is een URL meegegeven naar het validatierapport. Deze URL is door u te raadplegen en blijft gedurende een maand bestaan.

Validatie van Manifest
Voor validatie van een Manifest of plannen in een manifest selecteert u selecteert u links op de pagina ‘Valideer Manifest’. Onderstaand scherm verschijnt:

U geeft aan vanaf welke URL het Manifest moet worden opgehaald. Dit is dezelfde locatie die is opgeven in het afgeschermde gedeelte na het Inloggen op de Index.
Met behulp van de button ‘Valideer manifest’ haalt de Validator het Manifest op en controleert deze.

De Validator toont direct het resultaat. Eerst wordt een lijst met beschikbare dossiers in het manifest getoond, daaronder ziet u het Resultaat van de Manifest validatie.

Vanuit dit scherm kunt u verder met dossiervalidatie. U selecteert het juiste dossier en klikt vervolgens op de button ‘Valideer dossier’.

Wederom ziet u direct resultaat. Eerst ziet u een lijst met plannen die beschikbaar zijn in het geselecteerde dossier, daaronder het resultaat van de plandossier validatie.

Tot slot selecteert u een plan, kiest u eventueel voor additionele rapportages en klikt u op de button ‘Valideer plan’.

De validatie van een plan kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van het plan.

Om een ander manifest te valideren klikt u op de link ‘Nieuw manifest valideren’.

De Validator voert de volgende validaties uit op een gedownload manifest:

 • Encodering validatie: controle of de bestandscodering van het plan één van de varianten UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-15 of ISO-Latin-1 is. Als een andere encoding of een foutieve encoding wordt waargenomen, dan wordt een fout gerapporteerd. Als in het geheel geen encoding wordt waargenomen dan wordt de codering UTF-8 verondersteld (er is hierbij geen garantie dat deze veronderstelling terecht is).
 • Schemavalidatie: het manifest wordt hierbij gevalideerd tegen het in het resultaat aangegeven XML-schema, in dit geval dus het STRI2006 (IMRO2006) of het STRI2012 (IMRO2012) schema.
 • Additionele regelvalidatie: hierbij worden de IMRO2006 en de IMRO2012 standaarden geverifieerd. Het doel van deze extra validaties is het eenduidiger maken van de aangeleverde plannen zodat deze correct door Ruimtelijkeplannen.nl kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Authenticiteitsvalidatie: dit vindt alleen plaats bij manifesten die volgens STRI2012 zijn opgesteld.

Validatie van plantekst
Tijdens de planproductie is het mogelijk om planteksten aan te leveren bij uw IMRO2012 plannen. De validator controleert deze planteksten op technische fouten en toetst ze aan de IMRO2012 Standaarden.

Om een plantekst te valideren selecteert u links op de pagina ‘Valideer plantekst’ waarna u onderstaand scherm verschijnt:


Met de button (met de tekst Browse..., Bladeren... of Bestand kiezen) selecteert u de plantekst dat u wilt uploaden. Met behulp van de button ‘Valideer plantekst’ start u de validatie.

De validatie van de plantekst kan enkele minuten in beslag nemen op basis van de grootte van de plantekst. Daarna krijgt u een rapportage te zien zoals beschreven bij Rapportage.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik testen of ik mijn plannen beschikbaar kan stellen aan Ruimtelijkeplannen.nl?

Ruimtelijkeplannen.nl kent twee versies: de pilot-omgeving en de productie-omgeving. U kunt de pilot-omgeving gebruiken voor het testen van de implementatie van uw eigen publicatieomgeving. Daarnaast is de pilot-omgeving er om nieuwe of aangepaste manifesten en plannen een eerste keer beschikbaar te stellen en te controleren alvorens deze aan de productie-omgeving worden aangeboden. Indien gecontroleerd en goed bevonden kunnen deze aangeboden worden op de productie-omgeving.

Ik krijg na elke harvest-ronde dezelfde foutmelding van Ruimtelijkeplannen.nl terwijl deze fout na de eerste melding al is hersteld. Hoe kan ik dat verhelpen?

Ruimtelijkeplannen.nl kijkt iedere dag naar het manifest (het ‘harvesten'). Indien door een fout de harvest is afgebroken zal bij de volgende harvest eerst een herstelprocedure worden opgestart. Deze procedure begint op het punt waar de voorgaande harvest is afgebroken en maakt daarbij gebruik van het reeds gedownloade manifest. Is de herstelprocedure succesvol dan wordt het plan geharvest. Is dat niet het geval, dan wordt de harvest wederom afgebroken.

Als u ter verbetering van de fout uw manifest heeft aangepast, dan wordt dit door de herstelprocedure niet meegenomen. Immers, het oude manifest wordt gebruikt. Gevolg is dat u keer op keer dezelfde foutmelding krijgt en uw plan niet wordt opgehaald.

Als u na een foutmelding van Ruimtelijkeplannen.nl uw manifest heeft aangepast verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl met het verzoek de harvest voor het betreffende plan te resetten. Daarna zal de harvest normaal kunnen plaatsvinden.

De Validator geeft de foutmelding dat de GML niet bereikbaar is terwijl de andere planonderdelen dat wel zijn. Wat betekent dit?

Voor het beschikbaar stellen van digitale plannen aan Ruimtelijkeplannen.nl is het belangrijk dat alle planonderdelen leesbaar of toegankelijk zijn. Dit wordt geregeld door het juist instellen van leesrechten op uw webserver. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder.

Soms komt het voor dat ondanks dat de webserver goed is ingesteld het GML bestand toch niet leesbaar is. Voor veel webservers geldt dat het bestandstype GML standaard niet wordt herkend. Dit bestandtype zal dus toegevoegd moeten worden aan de server. Veelal gebeurt dit middels de Mime type benadering. In STRI2008 staat vermeld dat de Mime type voor GML “application/xml” moet zijn.

Bij validatie kan een planonderdeel niet worden gevonden. Wat betekent dit?

Het kan zijn dat het planonderdeel niet gevonden wordt omdat een verkeerde URL is gebruikt. Controleer daarom de URL’s in het manifest en het geleideformulier.

Een verkeerd gebruikte URL verwijst vaak naar een plannaam in plaats van naar de webserver waar de planbestanden fysiek staan. Bijvoorbeeld:
https://NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW/NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW.gml

Een correcte URL bevat de exacte locatie van de webserver inclusief map en bestandsnaam.
Bijvoorbeeld:
https://www.voorbeeldstad.nl/NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW/NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW.gml

Bij validatie komt naar voren dat de hash van een planbestand niet correct is. Wat betekent dit?

Bij het waarmerken van de planbestanden wordt een hashwaarde meegegeven in die bestanden. Deze waarde is gebaseerd op de inhoud van dit bestand. Als deze hashwaarde niet meer correct is, dan betekent dit dat er na het waarmerken een wijziging is aangebracht in het betreffende bestand. Dit kan ook worden veroorzaakt door het uploaden van de planbestanden naar de weblocatie met FTP. FTP kent twee varianten: ASCII en binair. Voor het uploaden moet FTP-binair worden gebruikt. FTP-ASCII verandert namelijk iets aan de bestanden, waardoor de ondertekening niet meer klopt. U dient in elk geval het plan opnieuw te waarmerken.

Een valide plan is beschikbaar gesteld, maar Ruimtelijkeplannen.nl haalt het plan niet op van de weblocatie. Waar ligt dit aan?

In veel gevallen zal Ruimtelijkeplannen.nl in een dergelijk geval de volgende foutmelding sturen naar de contactpersoon: “Unable to retrieve from URL”. Deze foutmelding betekent dat Ruimtelijkeplannen.nl niet in staat is geweest om het betreffende plan op de aangegeven locatie (URL) te vinden en op te halen.

Veelal wordt dit veroorzaakt doordat de webserver waarop het plan is geplaatst niet vrij toegankelijk is als gevolg van beveiligingen. De webserver waarop de ruimtelijke plannen worden geplaatst moet bereikbaar zijn via HTTP (via poort 80) of HTTPS (via poort 443). Deze mogen geen eigen authenticatie- of autorisatiemechanismen hebben en moeten geschikt zijn voor alle toepasselijke bestandsformaten, waaronder GML.

Meer informatie over het inrichten van de webserver vindt u in de volgende documenten:

Hoe kunnen grote bestanden worden gevalideerd?

Bij het valideren van grote bestanden wordt aangeraden de asynchrone variant van de Validator te gebruiken. Bij deze variant vult u in de adresregel een geldig e-mailadres in. Het validatie resultaat wordt via een link in een retourmail naar de contactpersoon verzonden. Voordeel is dat er gedurende het validatieproces geen actieve verbinding is tussen de bronhouder en Validator en er dus geen time-out fouten kunnen optreden.

Planbestanden die groter zijn dan 10 mb kunt u het beste in gezipte vorm aanbieden. Dit heeft het voordeel dat het bestand sneller door de Validator wordt gedownload. De Validator opent zelfstandig de zipfile.

Let op: Uw mailserver moet de retourmail met daarin de link naar het validatieresultaat wel accepteren. Neem bij twijfel contact op met uw systeembeheerder.

Wat betekent de foutmelding ‘Kan bestand niet downloaden'?

De melding ‘kan bestand niet downloaden’ kan twee oorzaken hebben:

 • Het systeem kan het betreffende bestand niet vinden op de gegeven locatie in uw manifest.
 • Het bestand niet kan worden gedownload wegens een time-out. Bij het wegvallen van de verbinding wordt tevens het harvesten gestopt. Het systeem zal bij de eerstvolgende harvest opnieuw uw manifest nalopen. Krijgt u regelmatig een melding over een ‘time-out’ dan adviseren wij u om uw time-out tijd op te hogen.
Wat betekent de foutmelding ‘manifest kan niet worden verwerkt’?

Tijdens de harvestronde worden de manifesten van alle bronhouders verwerkt door het systeem van ruimtelijkeplannen.nl. Hierbij wordt verbinding gemaakt met de server van de betreffende bronhouders. Wanneer de verbinding geweigerd wordt door de server van de bronhouder wordt automatisch de verbinding verbroken. Dit resulteert in de melding ‘manifest kan niet worden verwerkt’. Ook als het manifest om een andere reden niet beschikbaar is of wanneer tijdens het inlezen de verbinding is weggevallen verschijnt deze melding. De melding ‘manifest kan niet worden verwerkt’ zegt niets over de inhoud van uw manifest, enkel dat het manifest niet is verwerkt door Ruimtelijkeplannen.nl. Bij het eerstvolgende harvestproces zal Ruimtelijkeplannen.nl proberen het manifest opnieuw te verwerken. Voor een correcte verwerking van het manifest dient deze tijdens het harvestproces wel beschikbaar te zijn.

Wat betekent de foutmelding ‘illegale inhoud gedetecteerd: <!DOCTYPE gedetecteerd’’?

Deze foutmelding ontstaat wanneer er geen manifest kan worden opgehaald van de opgegeven weblocatie in de Index van ruimtelijkeplannen.nl. De opgegeven manifestlocatie moet zijn opgebouwd uit de weblocatie, eventuele onderliggende mappen en het betreffende manifestbestand.

Controleer altijd bij het wijzigingen van de verwijzing naar het manifest in de Index of het manifest kan worden geopend. Het manifest kunt u openen (direct bekijken) door in de Index van ruimtelijkeplannen.nl een keuze te maken voor gewenste bronhouder en het type manifest (zie de help voor meer uitleg)

Wat betekent de waarschuwing 'De OCSP aanroep voor certificaat issuer is niet succesvol verlopen?

Tijdens de validatie wordt een service aangeroepen om het certificaat van de bronhouder te controleren. Dit noemen we ook wel de OCSP aanroep. Als deze aanroep niet succesvol is verlopen, dan betekent dit dat het certificaat niet gecontroleerd kon worden. Het zegt niets over de geldigheid van het certificaat, maar duidt mogelijk wel op een ongeldige samenhang van gebruikte certificaten voor de webserver en het manifest.

Terug naar boven


Plan afnemen

Terug naar boven


Afnemers

Op de pagina ‘Informatie voor afnemers’ vindt u meer uitleg over:

 • Welke afnemersdiensten er zijn.
 • Welke gebruiksvoorwaarden verbonden zijn aan de afnemersservice.

= Welke functionaliteiten de afnemersservice heeft.

Daarnaast kunt u de volgende documenten downloaden:

Deze handleiding geeft een toelichting op het gebruik van webservices van het aftappunt. Het aftappunt is bedoeld voor professionele publieke of private organisaties, die de behoefte hebben de informatie van Ruimtelijkeplannen.nl op te nemen in hun eigen informatievoorziening.

De Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) voor Ruimtelijkeplannen.nl heeft als doel om bronhouders en afnemers (en hun toeleveranciers) meer duidelijkheid te geven over wat zij wel en niet van Ruimtelijkeplannen.nl kunnen verwachten. Het document beschrijft op hoofdlijnen de functionaliteit en bijbehorende dienstverlening die Ruimtelijkeplannen.nl biedt.

Veelgestelde vragen

Zijn de ruimtelijke plannen ook als mapservice (WMS/WFS/TMS) beschikbaar?

Ja. De ruimtelijke plannen die op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan, worden ook via gegevensdiensten aangeboden door middel van het zogenaamde aftappunt. Dit aftappunt is bedoeld voor het gebruik van de ruimtelijke plannen in een eigen informatiesysteem.

Bijvoorbeeld voor processen of bevragingen die (te) specifiek zijn voor een generieke toepassing zoals de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Deze gegevensdiensten zijn gebaseerd op de gebruikelijke open standaarden in het geo-informatie domein: WMS en WFS.

Beknopte informatie vindt u in de Uitleg Aftappunt WMS, WFS en tiled services

Is het mogelijk om www.ruimtelijkeplannen.nl te integreren in de gemeentelijke website?

Nee. Vanwege rechten is dit niet mogelijk. Wel kunt u op een eenvoudige wijze doorverwijzen vanuit een gemeentelijke website naar de verbeelding van een plan in www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u met een web GIS-viewer die de OGC standaarden WMS 1.1.0 en WMS 1.3 en/of WFS 1.0 en WFS 2.0 ondersteunt de plandata ophalen uit Ruimtelijkeplannen.nl.

Als u als bronhouder een plan op de officiële wijze beschikbaar heeft gesteld en het plan beschikbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u op basis van de identificatie van het plan doorverwijzen door een URL op te geven waarin ruimtelijkeplannen.nl wordt aangevuld met: ?planidn= gevolgd door het volledige planidentificatienummer. Lees meer over deze mogelijkheid onder Deeplinks.

Ik wil ruimtelijke plannen via de webservice tonen in een andere viewer. Wat moet ik doen?

Het is mogelijk om digitale bestemmingsplannen op de gemeentelijke website te tonen met behulp van een GIS viewer. Digitale bestemmingsplannen, aangeboden door een gemeente, worden via de webservice opgehaald en in de gemeentelijke viewer getoond.

Uw GIS-omgeving moet de OpenGisConsortium standaarden WMS 1.1.0 en/of WMS 1.3 en/of WFS 1.0 en/of WFS 2.0 voor webservices ondersteunen. Gebruik van met name WFS heeft in de praktijk nogal wat voeten in de aarde. U moet goed bekend zijn met de modellering van het IMRO en de technische vertaling daarvan. Gebruik van WMS is eenvoudiger en wordt door meer Gispakketten ondersteund. Een verdere opmerking is dat veel Gisplatformen niet strikt de genoemde OGC WFS en WMS standaarden implementeren. Dit kan compatibiliteitsproblemen opleveren. Daarom raden wij gemeenten aan eerst contact op te nemen met de betreffende leverancier van uw GIS-applicatie.

Meer informatie kunt u ook vinden in het document Uitleg Aftappunt WMS, WFS en tiled services

Wat is Tile Map Service (TMS)?

Tile Map Service is een specificatie voor het opslaan en ophalen van cartografische gegevens. Bij een Tile Map Service kan bijvoorbeeld een viewer meerdere, op elkaar aansluitende tiles (tegels) ophalen om het hele beeld te vullen. Voordelen van het gebruik van Tile Map Services zijn dat de responsetijd in de viewer verbetert en dat de schaalbaarheid (performance bij grotere hoeveelheid data en grotere datastromen) van de services wordt vergroot. Voor meer informatie over Tile Map Service zie ruimtelijkeplannen.nl > informatie voor afnemers.

Zijn de bronbestanden van ruimtelijke plannen in een ander formaat dan aangeboden te verkrijgen?

De ruimtelijke plannen die u op de website ziet, zijn door bronhouders (zoals gemeenten, provincies) opgesteld. Zij doen dit volgens de RO Standaarden .

Als u de bronbestanden in een ander formaat wilt hebben dan aangeboden, zult u contact moeten opnemen met de bronhouder (eigenaar) van het plan.

Welk XSD schema wordt gehanteerd bij de GML’s in de atomfeed?

In de GML’s die beschikbaar worden gesteld via de atomfeed van het Nationaal Georegister zit een verwijzing naar de gehanteerde schema’s. Voorbeeld: als u vanuit de INSPIRE Download Service van RO-Online het onderdeel ‘Onthoudingsgebied’ download en opent, dan ziet u in het bestand een verwijzing naar het schema staan.

Terug naar boven


Manifestlocaties

Onder ‘Index van Manifestlocaties’ vindt u een overzicht van alle bronhouders. Met behulp van de zoekfunctie kunt u zoeken naar een specifieke bronhouder. Achter de naam van elke bronhouder vindt u een hyperlink naar de manifestlocatie(s) en de planhistorie van de bronhouder.

Manifestlocaties
Bronhouders bieden ruimtelijke plannen aan door een volledige en gevalideerde set planbestanden aan te bieden in een manifest. Manifesten kunnen conform STRI2006 en STRI2012 standaarden aangeboden worden. Meer informatie over de standaarden vindt u op de site van Geonovum.

Indien u op een manifestlocatie klikt verschijnt een pagina met hierop de URL van het manifest in XML formaat.
Daaronder worden de plannen weergegeven die in het manifest zijn opgenomen.
Door op het planID te klikken worden de details van het plan weergegeven, zoals een overzicht van alle planonderdelen.

Historie
Indien u bij een bronhouder op de hyperlink ‘plan historie’ klikt, verschijnt een overzicht van alle ingelezen en verwijderde plannen van die bronhouder, inclusief de datum en het tijdstip waarop de plannen zijn ingelezen dan wel verwijderd. Ook wijzigingen met betrekking tot de dossierstatus worden hier getoond.

De historie van alle plannen van alle bronhouders kan in één bestand worden geleverd in het formaat JSON. Dit bestand is opvraagbaar via een ‘REST’ service. Binnen deze service doet u een ‘Get request’. De aanroep is: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/audittrail/today of https://www.ruimtelijkeplannen.nl/audittrail/all.
‘today’ Betekent: vandaag sinds 00.00 uur tot het moment van draaien audittrail.
‘all’ Betekent: gehele planhistorie vanaf het allereerste laadmoment tot het moment van draaien audittrail.

Terug naar boven


Begrippen

Deze begrippenlijst is bedoeld om de leesbaarheid van onze website te vergroten. U vindt hier beknopte uitleg over welke betekenis wij aan enkele kernbegrippen geven.


Algemeen

Algemene termen die op deze website voorkomen.

Begrip Omschrijving
aanduiding Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. We onderscheiden 6 soorten aanduidingen: bouwvlak, functieaanduiding, bouwaanduiding, maatvoering, figuur en gebiedsaanduiding.
bekendmaking In de viewer wordt verwezen naar de bekendmaking in de Staatscourant en eventueel het gemeenteblad van de ter inzage legging of vaststelling van een plan/besluit.
bestemmingsplan Wordt ook gebruikt als een verzamelterm voor ‘bestemmingsplan-achtigen’. Zie ‘bestemmingsplan’ onder ‘Soorten plannen’ voor de officiële uitleg van dit plantype conform de RO-standaarden.
bouwvlak Zie ook ‘aanduiding’. Een bouwvlak is een aanduiding waarvan er slechts één soort is.
bronhouder Een organisatie die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke en niet-authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Voor Ruimtelijkeplannen.nl zijn dit Gemeenten, Provincies en het Rijk. Ook wel ‘bevoegd gezag’ genoemd.
dubbelbestemming Er is sprake van een dubbelbestemming als op een stuk grond twee of meer onafhankelijk van elkaar voorkomende bestemmingen zijn. Deze kunnen elkaar deels of geheel overlappen. Dubbelbestemmingen zijn in de viewer zichtbaar als geometrisch gekleurde/gearceerde vlakken met een herkenbare en eenduidige naam: leiding, water of waterstaat.
eigenaar De overheidsinstantie die het plan heeft gepubliceerd en verantwoordelijk is voor de inhoud van het plan. Andere benamingen zijn: bronhouder, planeigenaar.
enkelbestemming Een bestemmingsplan is opgebouwd uit bestemmingen met bijbehorende regels. Enkelbestemmingen zijn in de viewer zichtbaar als geometrisch gekleurde vlakken met een herkenbare en eenduidige naam, zoals: wonen, natuur, horeca enz. Enkelbestemmingen kunnen aan elkaar grenzen, maar nooit overlappen.
gebiedsaanduiding Zie ook ‘aanduiding’. Een gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor specifieke regels gelden. Enkele hoofdgroepen zijn: geluidzone, milieuzone en veiligheidszone.
gemarkeerde plek De rode marker geeft de gekozen locatie aan met de bijbehorende plannen.
gerelateerde plannen Plannen die mogelijk geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op de desbetreffende locatie, gebruik de Keuzehulp voor meer informatie.
identificatienummer Het unieke nummer van een plan. Andere benaming hiervoor is: planidn. Dit nummer is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. Welke dit zijn staat in paragraaf 4.1 van de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012).
IMRO-versie Informatiemodel Ruimtelijke Ordening. De standaard voor de beschrijving en codering van ruimtelijke instrumenten. Het beschrijft de voorwaarden/vereisten voor een digitaal plan. Je hebt: IMRO2006/IMRO2008/IMRO2012. (http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/informatiemodel-ruimtelijke-ordening-imro2012)
keuzehulp Een gereedschap met praktische informatie om u te helpen bij het kiezen van het juiste plan. Zie ook Keuzehulp.
planinhoud Planonderdelen waaronder regels, toelichting, voorschriften en het GML-bestand. Verwijzing naar officiële bekendmaking in o.a. de Staatscourant.
plankaart Geeft grafisch een beeld van ‘wat’ en ‘waar’ iets mag en maakt regels locatiegebonden. Is gestandaardiseerd doordat aan kleuren en rasters een vaste betekenis is gegeven.
plekinfo Geeft een legenda voor de gemarkeerde plek. Via deze legenda zijn de geldende regels direct raadpleegbaar.
regels Deze term heeft twee betekenissen:
1) Een verplicht planonderdeel waarin de verantwoordelijke overheidsorganisatie regels heeft vastgelegd voor het betreffende bestemmingsgebied.
2) Een verzameling van plantypen van Rijk en provincies. Hier worden de algemene regels en besluiten van het Rijk en provincies getoond. Deze hebben invloed op de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen.
status Deze term heeft drie betekenissen:
1) planstatus: de status van het plan gedurende het planproces van ontwerp tot definitieve vaststelling.
2) dossierstatus: een ‘dossier’ is een verzameling van opeenvolgende versies van één plan; de dossierstatus volgt de planstatus en heeft dus de status van het laatst in de map gestopte plan.
3) uitgebreide status
toelichting De toelichting is een verplicht onderdeel van het bestemmingsplan. Hierin zijn ondermeer opgenomen: de reden waarom het plan is opgesteld, de toetsing aan beleid en regelgeving, beschrijving van het plan, manier waarop inspraak kan plaatsvinden, alle te verrichten werkzaamheden, financiën.

Terug naar boven


Diensten

Aanvullende diensten (services) die wij aanbieden (naast de website).

Begrip Omschrijving
afnemersservice Een service om via WMS en WFS informatie uit de database van Ruimtelijkeplannen.nl te halen. Zie ook ‘Aftappunt’.
aftappunt Het aftappunt levert dezelfde inhoudelijke informatie als de website. Het is bedoeld voor professionele, publieke of private organisaties, die de behoefte hebben informatie op te nemen in hun eigen informatievoorziening. Via het aftappunt is het alleen mogelijk informatie met betrekking tot de ruimtelijke plannen af te nemen en niet de onderliggende topografie en luchtfoto’s. Zie ook ‘Afnemersservices’.
attenderingsservice Mogelijkheid om te abonneren op een service om automatisch bericht te krijgen als er een nieuw plan is bij de door de gebruiker opgegeven gemeente(n)/provincie(s). De attenderingsmail wordt 1x per dag (iedere ochtend omstreeks 7 uur) verstuurd. Deze bevat alle nieuwe plannen waarover de geadresseerde nog niet geattendeerd is.
audittrail De audittrail is een REST-service voor het bevragen van alle historische wijzigingen van de planvoorraad van alle bronhouders (zowel huidige als vervallen) van het allereerste geladen plan tot heden. Bekijk het nieuwsarchief voor meer informatie.
geleideformulier Het geleideformulier is een XML-bestand waarin alle onderdelen van het ruimtelijke plan staan beschreven. Een soort inhoudsopgave.
harvest Het automatische proces om plannen in te laden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De harvestronde is iedere dag om 12.00 uur ’s middags en 00.00 ‘s nachts.
index Dit is een overzicht van alle bronhouders, hun manifestlocaties en de historie van alle laad- en verwijderacties.
manifest Inhoudsopgave van de actuele planvoorraad van de planeigenaar. Het bestandsformaat van een Manifest is altijd in .xml. In deze .xml staan verwijzingen waar alle planbestanden te vinden zijn op de bronlocatie. Het manifest wordt beheerd door de planeigenaar.
WFS Web Feature Service. Een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vectordata en bijbehorende administratieve data, afkomstig van databanken, over het internet.
WMS Web Map Service. Open standaard voor geografische webservices. De WMS ‘publiceert’ kaarten (een visuele voorstelling van georuimtelijke data; niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten over het internet. De Open Geospatial Consortium (OGC) definieert WMS.
XML Extensible Markup Language. Dit is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van opmaaktalen waarmee gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst kunnen worden weergegeven. De gegevens kunnen door elk programma dat is ontworpen voor het gebruik van XML worden gelezen en verwerkt. Ruimtelijkeplannen.nl gebruikt XML om informatie over ruimtelijke plannen te verzamelen en te ontsluiten voor geïnteresseerden.

Terug naar boven


Soorten plannen

Nadere uitleg over de verschillende typen ruimtelijke plannen.

Begrip Omschrijving
aanwijzingsbesluit Het Rijk kan een aanwijzing geven aan een gemeente of provincie, tot aanpassing van een bestemmingsplan, inpassingsplan, verordening of vanwege concrete situaties.
amvb Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering. Hierin is de inhoud van een wet verder uitgewerkt. Een AMvB bevat algemeen verbindende voorschriften. De regels borgen dat er voldoende ruimte wordt vrijgehouden voor toekomstige uitbreiding van rijksinfrastructuur, waaronder (spoor)wegen, water, defensieterreinen, elektriciteit en buisleidingen.
beheersverordening De bronhouder kan in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening gebruiken. De verbeelding hiervan is vormvrij en er is geen planprocedure.
bestemmingsplan In een bestemmingsplan is vastgelegd welke regels er gelden voor een bepaald grondgebied van de betreffende gemeente. In de viewer worden onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ alle ruimtelijke plannen met een juridisch bindende status getoond. Een bestemmingsplan bevat altijd deze planonderdelen: toelichting, regels (voorschriften), kaart (plankaart of verbeelding).
bestemmingsplan Chw Chw bestemmingsplannen zijn plannen gebaseerd op de Crisis- en Herstelwet en hebben een verbrede reikwijdte. Dit betekent dat gemeentes die daarvoor aangewezen zijn, mogen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving bij het opstellen van een ruimtelijk plan. Chw bestemmingsplannen zijn herkenbaar doordat de naam van het plan begint met ‘Chw bestemmingsplan’.
exploitatieplan Het exploitatieplan is bedoeld om de kosten te verhalen die de gemeente maakt om bouwinitiatieven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de kosten voor de aanleg van een nieuwe weg.
facetplan Dit is geen plantype, maar het begrip komt geregeld voor in de naam van bestemmingsplannen. Het is een bestemmingsplan dat voorziet in een regeling voor een bepaald thema, bijvoorbeeld parkeren, in de bestemmingsplannen in de betreffende gemeente waar dit nog niet in is vastgelegd of geregeld.
gerechtelijke uitspraak Tegen een bestemmingsplan kan beroep worden aangetekend. De Raad van State kan een gerechtelijke uitspraak doen richting de bronhouder om bepaalde aanpassingen binnen een bepaalde termijn in het bestemmingsplan te verwerken of om voor onderdelen een nieuw besluit te nemen.
inpassingsplan Een inpassingsplan is een provinciaal of Rijks bestemmingsplan.
integraal plan

of

integrale herziening
Dit is geen plantype, maar het begrip komt geregeld voor in de naam van bestemmingsplannen. Vaak wordt de term integrale herziening gebruikt om verouderde bestemmingen en nieuwe gebiedsontwikkelingen te bundelen in een actueel bestemmingsplan. Veelal betreft het buitengebieden of stedelijke randgebieden.
omgevingsvergunning De bronhouder verleent hiermee medewerking aan een aanvraag die in strijd is met een bestemmingsplan of een beheersverordening. Het is daarmee mogelijk toestemming voor verschillende activiteiten (slopen, bouwen, kappen, etc.) in één keer aan te vragen.
parapluplan Dit is geen plantype, maar het begrip komt geregeld voor in de naam van bestemmingsplannen. Een parapluplan heeft ook een juridische status. Een parapluplan is ‘gewoon’ een bestemmingsplan echter van een type welke in één keer meerdere reeds bestaande bestemmingsplannen gedeeltelijk herziet. Bijvoorbeeld met een onderwerp als parkeren in winkelgebeden. De gemeente kan er ook voor kiezen om voor ieder afzonderlijk plan een herziening op te stellen. Via een paraplu-plan wordt dus nieuw beleid op bestaande bestemmingsplannen toegepast.
reactieve aanwijzing Een reactieve aanwijzing kan worden opgelegd door een ‘hoger’ bevoegd gezag als zij een wijziging willen afdwingen in een plan van een ‘lager’ bevoegd gezag. Bijvoorbeeld: een provincie geeft een reactieve aanwijzing op een bestemmingsplan van een gemeente.
regeling Met een regeling geeft het Rijk aan provincies en gemeenten algemene regels voor de ruimtelijke ordening. Hiermee wordt op landelijk niveau geborgd dat gebieden worden gereserveerd voor specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld voor wegverbreding en militaire terreinen.
structuurvisie In een structuurvisie geven Rijk, gemeenten en provincies een beschrijving van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het is niet gebonden aan een vast planproces. Een structuurvisie is (digitaal) opgesteld als een zogenaamd Vormvrij Plan (VVP): iedere structuurvisie oogt dus anders.
uitwerkingsplan Een uitwerkingsplan is de uitwerking van een, in een bestemmingsplan vastgelegde, uitwerkingsverplichting. In een uitwerkingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een uitwerkingsplan of men op die grond mag bouwen.
voorbereidingsbesluit De bronhouder geeft hiermee het voornemen aan om een ruimtelijk plan zoals een bestemmingsplan, inpassingsplan, provinciale verordening of AMvB op te stellen.
wijzigingsplan Met een wijzigingsplan worden specifieke (vaak kleinschalige) ontwikkelingen gewijzigd binnen een bestaand bestemmingsplan. Een wijziging kan leiden tot een verandering van de bestemming. Bijvoorbeeld het toevoegen van woningen of het uitbreiden van een (agrarisch) bouwvlak. Er zijn objectieve grenzen aan een wijziging gesteld.

Terug naar boven


Statussen van plannen

Nadere uitleg over de verschillende statussen van ruimtelijke plannen. De statussen zijn in hun logische volgorde binnen een planprocedure vermeld; van voorontwerp naar onherroepelijk. Aansluitend zijn de belangrijkste dossierstatussen opgenomen.

Begrip Omschrijving
concept Dit is een informele status. Vaak zal de allereerste versie van een plan een concept zijn.
voorontwerp Dit is een niet-wettelijk verplichte status. Deze status kan worden gebruikt tijdens de voorbereidingsfase van nieuwe plannen.
ontwerp Dit is een formele status. Deze status wordt toegekend als een plan formeel ter inzage is gelegd.
vastgesteld Dit is een formele status. Deze status wordt toegekend als het plan na de inzageperiode definitief is vastgesteld.
onherroepelijk Dit is een status die wordt toegekend als er na vaststelling geen beroep is ingesteld. Of, als er wel beroep is ingesteld maar de uitspraak op het beroep niet tot gevolg heeft dat het plan deels of geheel niet in werking treedt.
geconsolideerd

of

geconsolideerde versie
Dit is optionele status zonder juridische rechtsgeldigheid. Deze status wordt gebruikt om de planinformatie in een gebruiksvriendelijke samengevoegde vorm aan te bieden. Het geeft inzicht in de actueel geldende situatie van een of meerdere bestemmingsplannen in combinatie met bijvoorbeeld herzieningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Ook kunnen gerechtelijke uitspraken en reactieve aanwijzingen zijn verwerkt. Het actueel houden van zo’n plan is vaak lastig, want nieuwe plannen moeten wel worden toegevoegd.
geheel in werking Dit is een dossierstatus die wordt toegekend als er beroep is ingesteld tegen het vastgestelde plan zonder dat er een verzoek om voorlopige voorziening (vovo) is ingediend of indien dit verzoek is afgewezen.
deels in werking Dit is dossierstatus die wordt toegekend als door het toewijzen van het verzoek om voorlopige voorziening het plan slechts gedeeltelijk in werking treedt.
geheel onherroepelijk in werking Dit is een dossierstatus die wordt toegekend als er na vaststelling geen beroep is ingesteld. Of, als er wel beroep is ingesteld maar de uitspraak op het beroep niet tot gevolg heeft dat het plan deels of geheel niet in werking treedt.
deels onherroepelijk in werking Dit is een dossierstatus die wordt toegekend als de uitspraak op het beroep tot gevolg heeft dat het plan deels niet in werking treedt.

Terug naar boven


Transitie naar Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op Ruimtelijkeplannen.nl.
Over de volgende onderwerpen vindt u antwoord op veelgestelde vragen.


Roadmap Transitie

Bij in werking treden van de Omgevingswet gaat de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op in de Omgevingswet. Ruimtelijkeplannen.nl is het officiële publicatie- en informatiekanaal voor de Wro. De Omgevingswet heeft daardoor impact op Ruimtelijkeplannen.nl. Om inzichtelijk te maken welke onderdelen of processen van Ruimtelijkeplannen.nl hiermee te maken krijgen is een roadmap opgesteld. In deze roadmap staat vermeld wat er gaat gebeuren en wanneer daarover meer informatie bekend wordt gemaakt. Voor de herkenbaarheid is deze roadmap opgemaakt in dezelfde stijl als de diverse roadmaps van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Hyperlink naar de Roadmap Transitie (pdf)

Terug naar boven


FAQ Transitie

Ruimtelijkeplannen.nl als Landelijke Voorziening inclusief de huidige URL https://www.ruimtelijkeplannen.nl blijft bestaan na in werking treden van de Omgevingswet. De website wijzigt echter wel om aan te sluiten bij de Omgevingswet. Zo wijzigt de landingspagina en wijzigt bepaalde functionaliteit als gevolg van de nieuwe wetgeving. Belangrijke informatie over wat er wel of niet wijzigt staat in het volgende document.

Hyperlink naar de FAQ Transitie (pdf)

Terug naar boven


Uitvallijst Informatiehuis Ruimte

De planvoorraad van ruimtelijke plannen die beschikbaar zijn in het DSO-LV wordt continue geactualiseerd via de overbruggingsfunctie. Hierbij wordt gekeken naar de wijzigingen die in de LV Ruimtelijkeplannen.nl zijn aangebracht door de bronhouders (gemeenten, provincies, Rijk). Het kan voorkomen dat een plan nog niet in het DSO-LV staat terwijl het wel in de viewer van Ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is. Dit wordt over het algemeen veroorzaakt door een afwijkende (technische) planinhoud. Waar mogelijk worden deze plannen op een andere wijze alsnog verwerkt. In de uitvallijst staat een alfabetische lijst van de plannen die om technische redenen nog niet omgezet kunnen worden.

Hyperlink naar de Uitvallijst IHR (pdf)