Hoofdstukken
Downloads
Links

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over Ruimtelijkeplannen.nl. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste aanpassing is op 16 november 2018 aangebracht.

Aan de linkerkant van het scherm vindt u een overzicht van alle onderwerpen (Hoofdstukken). U selecteert een onderwerp door hierop te klikken. Vervolgens verschijnen alle vragen en antwoorden over dit onderwerp. Wilt u de hele tekst doorzoeken? Gebruik dan de zoekfunctie van uw browser. Deze activeert u door de toetscombinatie [CTRL]+[F].
Staat uw vraag hier niet bij of vindt u geen antwoord op uw vraag, kijk dan eens op onze Help. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de helpdesk.

Vragen en antwoorden over de RO Standaarden vindt u op de website van Geonovum.


Algemeen

Systeemvereisten en systeemconfiguratie

Wat is de invloed van mijn systeem op het gebruik van Ruimtelijkeplannen.nl?

Ruimtelijkeplannen.nl vraagt veel van uw computer. Hier leest u de minimale systeemeisen voor een optimale weergave van de site.

Daarnaast kunt u controleren of:

  • uw verbinding met internet goed is.
  • u geen andere programma’s open hebt staan die veel van uw computer vragen.
  • u geen virusscanners of firewalls heeft die de site (gedeeltelijk) blokkeren.
  • Sommige virusscanners werken met een scriptscanner. In combinatie met Internet Explorer kan dit leiden tot een schokkerig beeld. Probeer deze scriptscanner (tijdelijk) uit te schakelen.

Als u problemen heeft met Ruimtelijkeplannen.nl, vragen wij u deze goed te omschrijven en door te geven aan de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

Kan ik Ruimtelijkeplannen.nl bekijken op een tablet?

Ja en nee. Ruimtelijkeplannen.nl is ontwikkeld voor het gebruik via computers. U kunt de website tevens via een tablet benaderen, echter kan met het gebruik van een tablet de juiste werking van de website niet worden gegarandeerd.

Terug naar boven

Gebruikerswensen

Hoe kan ik een wens ter verbetering van Ruimtelijkeplannen.nl indienen?

Heeft u een wens ter verbetering van Ruimtelijkeplannen.nl? Gebruik dan het contactformulier om uw wens kenbaar te maken.

Terug naar boven

Een plan plaatsen

Informatie voor bronhouders

Hoe plaats ik als bronhouder een digitaal plan op Ruimtelijkeplannen.nl?

Het Stappenplan bronhouders laat u precies zien wat u moet doen om een digitaal plan te plaatsen.

Nadat u deze stappen hebt gevolgd, heeft u een account nodig om in te loggen op de index voor Manifestpublicaties. U heeft onder andere een account nodig om de weblocatie van uw manifest op geven. Dit is nodig om plannen op te laten halen, te valideren en (indien valide) te publiceren op Ruimtelijkeplannen.nl. Dit account kunt u hier aanvragen.

Nadat u bij de bronhoudergegevens in de Index de weblocatie hebt ingevuld, zal Ruimtelijkeplannen.nl de plannen ophalen, valideren en (indien valide) publiceren. We raden u aan de plannen eerst in de pilot-omgeving te laden voordat u deze aanbiedt voor de productie-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl. Zo ziet u eventuele inhoudelijke fouten aan het ruimtelijk plan voordat het plan publiekelijk zichtbaar wordt.

Terug naar boven

Hoe kan een plan worden vervangen?

Er bestaan twee mogelijkheden om plannen uit Ruimtelijkeplannen.nl te verwijderen en te vervangen door een nieuwere versie.

In formele procedures met IMRO2008 of IMRO2012 plannen raden wij u aan hier zeer terughoudend mee om te gaan omdat hierbij het digitale plan voorrang heeft. Voor niet-authentieke digitale plannen (IMRO2006 en PRPCP2008) ligt dit wat makkelijker.

Voor technische wijzigingen van niet-inhoudelijke aard is de eenvoudigste methode het planIdn intact te laten. Als er sprake is van inhoudelijke wijzigingen dient er wel een nieuw planIdn te worden aangemaakt.

Deze procedure staat voor u uitgebreid beschreven in de Werkinstructie Valide digitale plannen. Raadpleeg hiernaast ook de documentatie van uw RO-software en zo nodig uw leverancier. RO-software kan verschillend omgaan met beide mogelijkheden.

Niet-inhoudelijke wijzigingen Hiervoor doorloopt u verschillende stappen.
1. U verwijdert het plan uit het Manifest. Na de eerstvolgende harvest zal het plan niet meer beschikbaar zijn op Ruimtelijkeplannen.nl.
2. Verwijder de privacygevoelige informatie uit de planbestanden.
3. Valideer en publiceer de nieuwe planbestanden zonder de privacygevoelige informatie. U kunt dit plan (met hetzelfde planIdn) opnieuw aanbieden. Neem het planIdn weer op in het manifest en biedt het aan. De volgende harvestronde wordt het plan opnieuw in de database geladen en zal het weer beschikbaar zijn. Om 12.00 ’s middags en om 00.00 uur ’s nachts wordt het harvestproces gestart.

Inhoudelijke wijzigingen In geval van inhoudelijke wijzigingen adviseren wij u een nieuwe versie van het plan te publiceren met een nieuw planIdn. Dit is met name belangrijk voor authentieke IMRO2008 of 2012 plannen.

Let op: bij iedere wijziging van het manifest dient deze opnieuw te worden gewaarmerkt.

Terug naar boven

Heb ik als bronhouder een 2008 en een 2012 manifest?

Voor een antwoord op uw vraag willen wij u verwijzen naar de veel gestelde vragen van Geonovum.

Terug naar boven

Wij hebben een planstatus veranderd van ‘vastgesteld’ naar ‘onherroepelijk’. Dit is nog niet verwerkt op de website, hoe kan dat?

Het klopt dat Ruimtelijkeplannen.nl dit niet laat zien. De planstatus van een gepubliceerd plan kan niet zomaar worden veranderd. Wanneer u de planstatus na publicatie toch wilt veranderen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Beschouw een plan met een andere status als een nieuw plan met een eigen en nieuw planIdn. Dit betekent dat het plan en het manifest aangepast moeten worden – in IMRO2008 of IMRO2012 is dit de geadviseerde werkwijze.

2. Verwijder het plan eerst uit het manifest en wacht een dag om te zien of het plan verwijderd is. Vervolgens plaatst u de volgende dag hetzelfde plan met de nieuwe status alsnog in het manifest, waarna het plan met de nieuwe status en het oude planIdn wordt ingelezen. Deze actie kunt u terugvinden in de planhistorie via de optie Index van Manifestlocaties. Voor meer uitleg, raadpleeg de Werkinstructie Valide digitale plannen.

Terug naar boven

Ziet Ruimtelijkeplannen.nl automatisch of er een onderdeel van een plan is gewijzigd?

Nee. Op het moment dat u een wijziging aanbrengt in een reeds gepubliceerd plan, wordt dat plan niet opnieuw ingeladen door Ruimtelijkeplannen.nl.
Het wijzigen van al aanwezige plannen is vrij complex en kan problemen opleveren. Wij raden aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Als u alsnog wijzigingen wilt aanbrengen, kunt meer informatie vinden in Werkinstructie Valide digitale plannen.

Als u een plan verwijdert uit het manifest, zal deze ook uit Ruimtelijkeplannen.nl worden verwijderd.

Terug naar boven

Ons plan staat nu in de pilot-omgeving. Wanneer wordt het plan in de productie-omgeving opgenomen?

Plannen in de pilot-omgeving worden niet automatisch in de productie-omgeving opgenomen. Pas als het plan is opgenomen in het manifest van de productie-omgeving, zal Ruimtelijkeplannen.nl tijdens de eerstvolgende harvestronde (iedere dag om 12.00 uur ’s middags en 00.00 ‘s nachts) de planbestanden (mits valide en bsschikbaar) inladen op de productie-omgeving.

Terug naar boven

Het lukt niet een plan in te laden. Wat moet ik doen?

Als het niet lukt om een plan in te laden op www.ruimtelijkeplannen.nl, kan er sprake zijn van een downloadfout of een validatiefout.

Downloadfouten:
Downloadfouten kunt u oplossen door de volgende controles uit te voeren:
1. Zijn de juiste URL’s gebruikt in het manifest en/of onderliggende ruimtelijke plannen?
2. Is uw server bereikbaar (is uw server online) voor www.ruimtelijkeplannen.nl?
3. Is er sprake van een time-out? Als er sprake is van een time-out valt de verbinding weg en wordt tevens het harvesten gestopt. Een mogelijke oplossing is om uw time-out tijd op te hogen.

Voor deze controles kunt u gebruik maken van de pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer een plan in de pilot-omgeving succesvol wordt ingeladen, zal dit plan ook bij het aanbieden aan de productie-omgeving succesvol worden geladen en verbeeld.

Validatiefouten:
Validatiefouten bij het inladen kunt u voorkomen door gebruik te maken van de online Validator. U kunt hier toetsen of uw plan voldoet door zowel de GML, het manifest als het onderliggende plan te valideren. Na afloop van de validatie ontvangt u een rapport met de resultaten.

Meer informatie over het valideren van het manifest en onderliggend plan vindt u in het Stappenplan bronhouders en de Werkinstructie Valide digitale plannen.

Terug naar boven

Hoe vaak controleert Ruimtelijkeplannen.nl gemeentelijke websites op plannen?

Ruimtelijkeplannen.nl controleert tweemaal per dag (om 12.00 uur ’s middags en om 00.00 ’s nachts) de weblocaties/manifesten die aangemeld zijn in de Index van Manifestlocaties of er bijvoorbeeld nieuwe plannen aan het manifest zijn toegevoegd en/of verwijderd.

Terug naar boven

Gebeurt het ophalen van plannen automatisch?

Ja. Het ophalen van plannen start automatisch elke dag om 12.00 uur ’s middags en om 00.00 ’s nachts. Het precieze moment van ophalen is niet voorspelbaar, omdat het afhangt van de hoeveelheid en omvang van de totaal aangeboden plannen (inclusief die van overige bronhouders).

Terug naar boven

Kan de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl mijn ruimtelijk plan handmatig inladen?

Nee. Wilt u het ruimtelijke plan inhoudelijk aanpassen? Dan kunt u de onderstaande stappen volgen:

  • Haal het ruimtelijke plan uit uw manifest en bied dit manifest vervolgens aan. De eerstvolgende harvest verwijdert het systeem uw ruimtelijke plan van de landelijke voorziening.
  • Na de harvest wordt het ruimtelijke plan niet meer getoond op Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het correcte ruimtelijke plan nu weer toevoegen aan het manifest. De eerstvolgende harvest zal Ruimtelijkeplannen.nl het nieuwe plan inladen en hierna is uw ruimtelijke plan weer zichtbaar.

Terug naar boven

Er is aan het manifest een besluitdocument toegevoegd. Wordt deze meegenomen?

Vanaf de IMRO2008 en IMRO2012 kunt u het besluitdocument van een bestemmingsplan opnemen in het manifest.

Dit is voor een IMRO2006-plan niet de bedoeling! Het is uitsluitend bedoeld voor gescande plannen volgens de PDF-plancontourenrichtlijn. Volgens STRI2006 is het technisch gezien mogelijk een besluitdocument (prefix “bd”) op te nemen in het manifest bij een IMRO2006-plan maar aanbevolen wordt voor IMRO2006-plannen geen besluitdocument in het manifest op te nemen. De ‘bd’ verwijst dus naar besluitdocumenten in het kader van voorbereidingsbesluiten en niet naar het besluitdocument van een bestemmingsplan.

Terug naar boven

Is het mogelijk om in een afgeschermd gedeelte van Ruimtelijkeplannen.nl bestanden te plaatsen zodat alleen de gemeente ze kan bekijken?

Er is geen afgeschermd gedeelte die voorzien is van een beveiliging. Wel is er een aparte pilot-omgeving, Deze is niet algemeen bekend maar is in principe wel voor iedereen zichtbaar. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de plannen op pilot-omgeving.

Wij raden daarom aan plannen eerst intern te controleren op kwaliteit en inhoud voordat deze aan te bieden aan de pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

Mogen plannen van voor 1 januari 2010 wel op Ruimtelijkeplannen.nl openbaar worden gemaakt wanneer nog altijd geldt dat het analoge plan bij twijfel voorgaat?

Ja. Voor plannen die in procedure zijn gegaan of zijn vastgesteld voor 1 januari 2010 geldt dus wel dat bij verschil of twijfel het analoge plan prevaleert. Dit geldt niet voor nieuwe plannen welke vanaf 1 januari 2010 zijn opgesteld volgens de geldende RO Standaarden 2008 en RO Standaarden 2012. Ruimtelijkeplannen.nl toont een weergave van de plannen die de bronhouder beschikbaar heeft gesteld. Ruimtelijkeplannen.nl publiceert zowel plannen volgens de RO Standaarden 2008 en RO Standaarden 2012 als volgens de DURP standaarden 2006 en PDF-plancontouren. Voor de laatste twee geldt dat het analoge plan in ieder geval prevaleert.

Terug naar boven

Moet een voorbereidingsbesluit en een projectbesluit ook verplicht worden geplaatst op de website www.ruimtelijkeplannen.nl?

De Wro kent diverse nieuwe instrumenten/planvormen en bij het gebruik van deze instrumenten/planvormen moeten deze per 1 januari 2010 digitaal (beschikbaar) worden gemaakt. Ook voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten vallen daaronder.

Terug naar boven

Hoe moet het digitale plan worden vermeld in het vaststellingbesluit?

De vaststelling van een digitaal plan gebeurt via het vaststellingbesluit. Uit het vaststellingbesluit zal daarom duidelijk moeten blijken over welk plan is besloten. Daarom is het van belang om de plannaam en het planidentificatienummer in het vaststellingbesluit op te nemen. Wij adviseren u om daarvoor de volgende formulering in het besluit op te nemen.

'‘[Deze visie / Dit plan / Dit besluit / Deze verordening] met plannaam [.....] en met planidentificatie NL.IMRO.[xxxxxx]-[yyyy] is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.’'

U kiest de planvorm die van toepassing is en vult de juiste planidentificatie in.

Terug naar boven

Is het als bronhouder mogelijk om een eigen achtergrond te tonen op Ruimtelijkeplannen.nl?

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl is het tonen van een ‘eigen' achtergrond niet mogelijk.
De gebruikte achtergrond bij het opstellen van een plan kan daarom afwijken van die op Ruimtelijkeplannen.nl. U heeft wel de mogelijkheid om aan te geven welke achtergrond u heeft gebruikt bij uw plan. Dit zal dan weergegeven worden bij het plan op Ruimtelijkeplannen.nl

U kunt in uw eigen webviewer wel ruimtelijke plannen op de door u gebruikte achtergrond tonen. Ruimtelijkeplannen.nl biedt voor professionele gebruikers namelijk de mogelijkheid om met de afnemersservice ruimtelijke plannen los te downloaden. Met een GIS-software pakket en een webviewer kunnen plannen worden weergeven op een eigen achtergrond. Meer informatie over de afnemersservice vindt u hier.

Als bronhouder is het verstandig de gebruikte achtergronden voor de diverse planstadia te bewaren. U moet er namelijk rekening mee houden dat u uw plan moet kunnen tonen op een duidelijke achtergrond. Zie Bro artikel 1.2.4.

Terug naar boven

Kan een waterschap plannen via Ruimtelijkeplannen.nl ontsluiten?

Nee, Ruimtelijkeplannen.nl ontsluit alleen plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening die volgens de IMRO-standaarden zijn opgesteld.

Terug naar boven

Ik heb een plan geplaatst, maar de koppeling naar de bekendmaking werkt niet. Hoe kan dit?

De koppeling tussen Ruimtelijkeplannen.nl en Officielebekendmakingen.nl biedt u de mogelijkheid om vanuit een ruimtelijk plan naar de bijbehorende bekendmaking te navigeren en vice versa. Er bestaan situaties waarin een onjuiste of zelfs geen koppeling ontstaat tussen het plan en de bijbehorende bekendmaking. De basis voor de koppeling tussen beide systemen is het planidentificatienummer (planidn). Soms komt het voor dat een planidn niet in een bekendmaking is opgenomen of dat er meerdere planidn’s in één bekendmaking zijn opgenomen. Dit resulteert in problemen bij het leggen van de koppeling waardoor er geen bekendmaking wordt getoond op Ruimtelijkeplannen.nl. Controleer daarom ook altijd de koppeling vanuit de Officiële bekendmaking. Links van de bekendmaking onder het kopje ‘Gerelateerde informatie’ vindt u de link naar Ruimtelijkeplannen.nl. Door een mouse-over te doen op deze link ziet u links onderin de koppeling die wordt gebruikt. Controleer het planidn dat hierin is opgenomen.

Ik heb een Chw bestemmingsplan gepubliceerd, maar ik zie het plan niet als zodanig terug. Hoe kan dit?

Voor het ontsluiten van het Chw bestemmingsplan heeft Geonovum samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster een Werkafspraak ontwikkeld. Alleen Chw bestemmingsplannen die voldoen aan deze werkafspraak zijn als zodanig herkenbaar in Ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

Ik heb een plan gepubliceerd, maar zie dat er nog privacygevoelige informatie in staat. Hoe corrigeer ik dit?

Als bronhouder dient u privacygevoelige informatie in de planteksten te anonimiseren, anders voldoet u niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Denk hierbij aan Burgerservicenummers of een privéadres. Meer hierover vindt u in de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2012, paragraaf 5.2
Als desondanks blijkt dat privacygevoelige informatie is opgenomen in één van uw plandocumenten, dan dient u het plan uit uw manifest te verwijderen, en de gecorrigeerde planbestanden opnieuw aan te bieden. Meer hierover vindt u bij het onderdeel Hoe kan een plan worden vervangen?

Terug naar boven

Ik heb een plan gepubliceerd, maar krijg een planbestand in PDF niet geopend. Hoe kan dit?

Het is waarschijnlijk dat het PDF-bestand zogenaamde UTcomponenten bevat. Deze Flashcomponenten worden om security-redenen afgeraden en zijn daarom niet meer te openen via een webbrowser. Om een goede leesbaarheid te kunnen garanderen moeten de betrokken plannen herladen worden waarbij voorafgaand de PDF-bestanden ontdaan zijn van de kwetsbare Flashcomponenten. Heeft u hiervoor advies nodig? Neem dan contact op met de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl.
Controleer daarom vóór publicatie dat uw PDF-documenten geen Flashcomponenten bevatten.

Terug naar boven

Hoe krijg ik een nieuw certificaat?

Om uw planvoorraad digitaal te kunnen waarmerken heeft u een PKI-certificaat nodig. In de Werkinstructie Valide digitale plannen vindt u een uitgebreide toelichting in hoofdstuk 3 Plan waarmerken. U kunt een PKIoverheid-certificaat aanschaffen bij een vertrouwensdienstverlener, ofwel een Trust Service Provider (TSP). Op de website van Logius vindt u een volledig stappenplan. Het certificaat hoeft u niet op te sturen naar de helpdesk van Ruimtelijkeplannen.nl; het is slechts bedoeld om uw eigen planvoorraad mee te waarmerken. Hiermee borgt u integriteit en authenticiteit van uw data.

Terug naar boven

Informatie voor systeembeheerders

Welke handelingen moeten wij uitvoeren als wij van server (weblocatie) willen veranderen?

Als het manifest naar een nieuwe weblocatie (server) verhuist, dan betekent dit doorgaans dat de bronlocatie van de planbestanden wijzigt. U dient daarom de basis-URL in het Manifest en alle geleideformulieren te aan te passen. Deze basis-url is immers een verwijzing naar de locatie van de bronbestanden. Daarnaast moeten ook andere planbestanden gecontroleerd worden op verwijzingen naar de bronlocatie. Omdat hiermee de planbestanden wijzigen, moeten alle ruimtelijke plannen opnieuw worden gewaarmerkt. Meer informatie omtrent het uitvoeren van bovenstaande handelingen vindt u hier.
Alle gepubliceerde planbestanden zijn opgeslagen in de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Deze planbestanden bevatten nog een oude verwijzing naar de bronlocatie. Wij raden u daarom aan om bij een gewijzigde manifestlocatie de planvoorraad opnieuw aan te bieden. Neem hiervoor contact op met de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl.

Terug naar boven

Wordt op de gemeentelijke website de instelling ‘directory browsing enabled’ vereist om de ruimtelijke plannen in te laten laden?

In de RO Standaarden is het niet verplicht om directory browsing enabled of disabled te zetten. De afzonderlijke planbestanden zijn opgenomen in het manifest/geleideformulier en de locatie is op die manier te vinden.

Om handmatig (via een webbrowser) een weblocatie te kunnen bekijken, voor controle of voor derden, kan het desondanks wel handig zijn deze instelling aan te zetten.

Een toelichting over de instellingen van de webserver vindt u in de Werkinstructie Valide digitale plannen. Hierin staat ook waarop de beschikbaarstelling van de ruimtelijke planbestanden is geregeld.

Terug naar boven

We willen het manifest en de planbestanden via een https-protocol gaan aanbieden. Kan dat?

De meeste manifestlocaties zijn bereikbaar via een http-protocol. Het https-protocol is een protocol voor veilige communicatie met als doel authenticatie van de weblocatie en integriteit van de uitgewisselde gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding.
Het is niet noodzakelijk om de planvoorraad beschikbaar te stellen via een https-protocol. De plannen worden immers gewaarmerkt door middel van een PKI-certificaat. Dit certificaat zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens waarbij authenticiteit en integriteit van data is geborgd.
Zijn er desondanks plannen om over te stappen op een https-protocol? Dan zijn er 2 mogelijkheden. Bij de eerste mogelijkheid doorloopt u dezelfde stappen die benodigd zijn bij het veranderen van manifestlocatie. Kijk hiervoor bij het onderdeel "Welke handelingen moeten wij uitvoeren als wij van server (weblocatie) willen veranderen?"
De tweede mogelijkheid betreft het overstappen op een https-protocol zonder van weblocatie te veranderen. Hiervoor maakt u gebruik van een zgn. ‘redirect’. Dit betreft een instelling op de server waar uw planvoorraad zich op bevindt. Deze instelling zorgt er voor dat alle dataverkeer automatisch wordt doorgestuurd van http naar https. Voorwaarde hierbij is dat deze redirect altijd actief blijft. De verwijzingen in uw manifest(en) en geleideformulieren blijven hierbij ongewijzigd (dus http). Gebruik in géén geval http- en https-verwijzingen door elkaar!

Terug naar boven

Wat is beter voor het aanbieden van de planvoorraad, een weblocatie via DNS of via een uniek IP-adres?

Wij adviseren u om DNS-namen (Domain Name System) te gebruiken in manifesten en geleideformulieren en geen IP-adressen. Weliswaar zijn beide toegestaan, maar IP-adressen kunnen in de praktijk vaker tegen beperkingen aanlopen omdat deze eerder (onterecht?) als onbekend of onvertrouwd worden aangemerkt door serviceproviders of security agents. Serveradressen zonder DNS-naam worden namelijk vaker voor onbetrouwbare activiteiten ingezet dan serveradressen met DNS-naam. Bij het gebruik van IP-adressen loopt u daarom het risico dat uw planvoorraad niet beschikbaar is.

Terug naar boven

Ik wil een IP-filter plaatsen zodat alleen het Kadaster bij de planbestanden kan komen. Mag dat?

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vermeldt dat de ruimtelijke plannen van de bronhouder voor ‘een ieder’ beschikbaar dienen te zijn op de bronhouderslocatie. Dit betekent dat de weblocatie met de planbestanden niet afgeschermd mag worden door middel van een ip-filter.

Terug naar boven

Index

Terug naar boven

Wat moet ik doen als ik geen inloggegevens voor de index van Ruimtelijkeplannen.nl heb?

Verloren inloggegevens kunt u opvragen bij de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl. De inloggegevens worden via een e-mail naar de contactpersoon verzonden die geregistreerd staat bij het Kadaster.

Als u niet geregistreerd staat als contactpersoon en niet in het bezit bent van inloggegevens kunt u contact opnemen met de geregistreerde contactpersoon van uw organisatie. Indien de geregistreerde contactpersoon niet langer als contactpersoon optreedt en niet de mogelijkheid heeft (gehad) om de inloggegevens over te dragen naar u of naar zijn of haar vervanger moet u een nieuwe aanvraag indienen. Het formulier ‘Aanvragen Accountgegevens’ vindt u hier.

Terug naar boven

Op de Indexpagina verschijnt de melding “Manifest kan niet gelezen worden”. Wat betekent dit?

Als u deze melding ziet terwijl het manifest wel op de correcte locatie beschikbaar is gesteld controleert u dan de server-encoding van uw weblocatie. Onder meer bij toepassing van redirects van http naar https kan bij het uitlezen van de Index of bij validatie van het manifest de foutmelding verschijnen dat het manifest niet gelezen kan worden. Een mogelijke oorzaak is dat de encoding van de XML niet wordt meegegeven door de server. Als default wordt daarom UTF-8 encoding verondersteld.

Terug naar boven

Validator

Waar kan ik testen of ik mijn plannen beschikbaar kan stellen aan Ruimtelijkeplannen.nl?

Ruimtelijkeplannen.nl kent twee versies: de pilot-omgeving en de productie-omgeving. U kunt de pilot-omgeving gebruiken voor het testen van de implementatie van uw eigen publicatieomgeving. Daarnaast is de pilot-omgeving er om nieuwe of aangepaste manifesten en plannen een eerste keer beschikbaar te stellen en te controleren alvorens deze aan de productie-omgeving worden aangeboden. Indien gecontroleerd en goed bevonden kunnen deze aangeboden worden op de productie-omgeving.

Terug naar boven

Ik krijg na elke harvest-ronde dezelfde foutmelding van Ruimtelijkeplannen.nl terwijl deze fout na de eerste melding al is hersteld. Hoe kan ik dat verhelpen?

Ruimtelijkeplannen.nl kijkt iedere dag naar het manifest (het ‘harvesten'). Indien door een fout de harvest is afgebroken zal bij de volgende harvest eerst een herstelprocedure worden opgestart. Deze procedure begint op het punt waar de voorgaande harvest is afgebroken en maakt daarbij gebruik van het reeds gedownloade manifest. Is de herstelprocedure succesvol dan wordt het plan geharvest. Is dat niet het geval, dan wordt de harvest wederom afgebroken.

Als u ter verbetering van de fout uw manifest heeft aangepast, dan wordt dit door de herstelprocedure niet meegenomen. Immers, het oude manifest wordt gebruikt. Gevolg is dat u keer op keer dezelfde foutmelding krijgt en uw plan niet wordt opgehaald.

Als u na een foutmelding van Ruimtelijkeplannen.nl uw manifest heeft aangepast verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl met het verzoek de harvest voor het betreffende plan te resetten. Daarna zal de harvest normaal kunnen plaatsvinden.

Terug naar boven

De Validator geeft de foutmelding dat de GML niet bereikbaar is terwijl de andere planonderdelen dat wel zijn. Wat betekent dit?

Voor het beschikbaar stellen van digitale plannen aan Ruimtelijkeplannen.nl is het belangrijk dat alle planonderdelen leesbaar of toegankelijk zijn. Dit wordt geregeld door het juist instellen van leesrechten op uw webserver. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder.

Soms komt het voor dat ondanks dat de webserver goed is ingesteld het GML bestand toch niet leesbaar is. Voor veel webservers geldt dat het bestandstype GML standaard niet wordt herkend. Dit bestandtype zal dus toegevoegd moeten worden aan de server. Veelal gebeurt dit middels de Mime type benadering. In STRI2008 staat vermeld dat de Mime type voor GML “application/xml” moet zijn.

Terug naar boven

Bij validatie kan een planonderdeel niet worden gevonden. Wat betekent dit?

Het kan zijn dat het planonderdeel niet gevonden wordt omdat een verkeerde URL is gebruikt. Controleer daarom de URL’s in het manifest en het geleideformulier.

Een verkeerd gebruikte URL verwijst vaak naar een plannaam in plaats van naar de webserver waar de planbestanden fysiek staan. Bijvoorbeeld:
https://NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW/NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW.gml

Een correcte URL bevat de exacte locatie van de webserver inclusief map en bestandsnaam.
Bijvoorbeeld:
https://www.voorbeeldstad.nl/NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW/NL.IMRO.0000.BP1234567890-ONTW.gml

Terug naar boven

Bij validatie komt naar voren dat de hash van een planbestand niet correct is. Wat betekent dit?

Bij het waarmerken van de planbestanden wordt een hashwaarde meegegeven in die bestanden. Deze waarde is gebaseerd op de inhoud van dit bestand. Als deze hashwaarde niet meer correct is, dan betekent dit dat er na het waarmerken een wijziging is aangebracht in het betreffende bestand. Dit kan ook worden veroorzaakt door het uploaden van de planbestanden naar de weblocatie met FTP. FTP kent twee varianten: ASCII en binair. Voor het uploaden moet FTP-binair worden gebruikt. FTP-ASCII verandert namelijk iets aan de bestanden, waardoor de ondertekening niet meer klopt. U dient in elk geval het plan opnieuw te waarmerken.

Terug naar boven

Een valide plan is beschikbaar gesteld, maar Ruimtelijkeplannen.nl haalt het plan niet op van de weblocatie. Waar ligt dit aan?

In veel gevallen zal Ruimtelijkeplannen.nl in een dergelijk geval de volgende foutmelding sturen naar de contactpersoon: “Unable to retrieve from URL”. Deze foutmelding betekent dat Ruimtelijkeplannen.nl niet in staat is geweest om het betreffende plan op de aangegeven locatie (URL) te vinden en op te halen.

Veelal wordt dit veroorzaakt doordat de webserver waarop het plan is geplaatst niet vrij toegankelijk is als gevolg van beveiligingen. De webserver waarop de ruimtelijke plannen worden geplaatst moet bereikbaar zijn via HTTP (via poort 80) of HTTPS (via poort 443). Deze mogen geen eigen authenticatie- of autorisatiemechanismen hebben en moeten geschikt zijn voor alle toepasselijke bestandsformaten, waaronder GML.

Meer informatie over het inrichten van de webserver vindt u in de volgende documenten:

Terug naar boven

Hoe kunnen grote bestanden worden gevalideerd?

Bij het valideren van grote bestanden wordt aangeraden de asynchrone variant van de Validator te gebruiken. Bij deze variant vult u in de adresregel een geldig e-mailadres in. Het validatie resultaat wordt via een link in een retourmail naar de contactpersoon verzonden. Voordeel is dat er gedurende het validatieproces geen actieve verbinding is tussen de bronhouder en Validator en er dus geen time-out fouten kunnen optreden.

Planbestanden die groter zijn dan 10 mb kunt u het beste in gezipte vorm aanbieden. Dit heeft het voordeel dat het bestand sneller door de Validator wordt gedownload. De Validator opent zelfstandig de zipfile.

Let op: Uw mailserver moet de retourmail met daarin de link naar het validatieresultaat wel accepteren. Neem bij twijfel contact op met uw systeembeheerder.

Terug naar boven

Wat betekent de foutmelding ‘Kan bestand niet downloaden'?

De melding ‘kan bestand niet downloaden’ kan twee oorzaken hebben:

  • Het systeem kan het betreffende bestand niet vinden op de gegeven locatie in uw manifest.
  • Het bestand niet kan worden gedownload wegens een time-out. Bij het wegvallen van de verbinding wordt tevens het harvesten gestopt. Het systeem zal bij de eerstvolgende harvest opnieuw uw manifest nalopen. Krijgt u regelmatig een melding over een ‘time-out’ dan adviseren wij u om uw time-out tijd op te hogen.

Terug naar boven

Wat betekent de foutmelding ‘manifest kan niet worden verwerkt’?

Tijdens de harvestronde worden de manifesten van alle bronhouders verwerkt door het systeem van ruimtelijkeplannen.nl. Hierbij wordt verbinding gemaakt met de server van de betreffende bronhouders. Wanneer de verbinding geweigerd wordt door de server van de bronhouder wordt automatisch de verbinding verbroken. Dit resulteert in de melding ‘manifest kan niet worden verwerkt’. Ook als het manifest om een andere reden niet beschikbaar is of wanneer tijdens het inlezen de verbinding is weggevallen verschijnt deze melding. De melding ‘manifest kan niet worden verwerkt’ zegt niets over de inhoud van uw manifest, enkel dat het manifest niet is verwerkt door Ruimtelijkeplannen.nl. Bij het eerstvolgende harvestproces zal Ruimtelijkeplannen.nl proberen het manifest opnieuw te verwerken. Voor een correcte verwerking van het manifest dient deze tijdens het harvestproces wel beschikbaar te zijn.

Terug naar boven

Wat betekent de foutmelding ‘illegale inhoud gedetecteerd: <!DOCTYPE gedetecteerd’’?

Deze foutmelding ontstaat wanneer er geen manifest kan worden opgehaald van de opgegeven weblocatie in de Index van ruimtelijkeplannen.nl. De opgegeven manifestlocatie moet zijn opgebouwd uit de weblocatie, eventuele onderliggende mappen en het betreffende manifestbestand.

Controleer altijd bij het wijzigingen van de verwijzing naar het manifest in de Index of het manifest kan worden geopend. Het manifest kunt u openen (direct bekijken) door in de Index van ruimtelijkeplannen.nl een keuze te maken voor gewenste bronhouder en het type manifest (zie de help voor meer uitleg)

Wat betekent de waarschuwing 'De OCSP aanroep voor certificaat issuer is niet succesvol verlopen?

Tijdens de validatie wordt een service aangeroepen om het certificaat van de bronhouder te controleren. Dit noemen we ook wel de OCSP aanroep. Als deze aanroep niet succesvol is verlopen, dan betekent dit dat het certificaat niet gecontroleerd kon worden; het zegt niets over de geldigheid van het certificaat. Doorgaans lukt het een volgende keer weer wel.

Terug naar boven

Een plan afnemen

Informatie voor afnemers

Zijn de ruimtelijke plannen ook als mapservice (WMS/WFS/TMS) beschikbaar?

Ja. De ruimtelijke plannen die op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan, worden ook via gegevensdiensten aangeboden door middel van het zogenaamde aftappunt. Dit aftappunt is bedoeld voor het gebruik van de ruimtelijke plannen in een eigen informatiesysteem.

Bijvoorbeeld voor processen of bevragingen die (te) specifiek zijn voor een generieke toepassing zoals de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Deze gegevensdiensten zijn gebaseerd op de gebruikelijke open standaarden in het geo-informatie domein: WMS en WFS.

Beknopte informatie vindt u in de Uitleg Aftappunt WMS, WFS en tiled services

Terug naar boven

Is het mogelijk om www.ruimtelijkeplannen.nl te integreren in de gemeentelijke website?

Nee. Vanwege rechten is dit niet mogelijk. Wel kunt u op een eenvoudige wijze doorverwijzen vanuit een gemeentelijke website naar de verbeelding van een plan in www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u met een web GIS-viewer die de OGC standaarden WMS 1.1.0 en WMS 1.3 en/of WFS 1.0 en WFS 2.0 ondersteunt de plandata ophalen uit Ruimtelijkeplannen.nl.

Als u als bronhouder een plan op de officiële wijze beschikbaar heeft gesteld en het plan beschikbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u op basis van de identificatie van het plan doorverwijzen door een URL op te geven waarin ruimtelijkeplannen.nl, wordt aangevuld met: ?planidn= gevolgd door het volledige planidentificatienummer.

Bijvoorbeeld:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0015.BPGG11BEHE1-OH01

Terug naar boven

Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de aan Ruimtelijkeplannen.nl aangeboden digitale bestemmingsplannen via de webservice worden opgehaald en worden getoond in de gemeentelijke viewer?

Het is mogelijk om digitale bestemmingsplannen op de gemeentelijke website te tonen met behulp van een GIS viewer. Digitale bestemmingsplannen, aangeboden door een gemeente, worden via de webservice opgehaald en in de gemeentelijke viewer getoond.

Uw GIS-omgeving moet de OpenGisConsortium standaarden WMS 1.1.0 en/of WMS 1.3 en/of WFS 1.0 en/of WFS 2.0 voor webservices ondersteunen. Gebruik van met name WFS heeft in de praktijk nogal wat voeten in de aarde. U moet goed bekend zijn met de modellering van het IMRO en de technische vertaling daarvan. Gebruik van WMS is eenvoudiger en wordt door meer Gispakketten ondersteund. Een verdere opmerking is dat veel Gisplatformen niet strikt de genoemde OGC WFS en WMS standaarden implementeren. Dit kan compatibiliteitsproblemen opleveren. Daarom raden wij gemeenten aan eerst contact op te nemen met de betreffende leverancier van uw GIS-applicatie.

Meer informatie kunt u ook vinden in het document Uitleg Aftappunt WMS, WFS en tiled services

Terug naar boven

Wat is Tile Map Service (TMS)?

Tile Map Service is een specificatie voor het opslaan en ophalen van cartografische gegevens. Bij een Tile Map Service kan bijvoorbeeld een kaartviewer meerdere, op elkaar aansluitende tiles (tegels) ophalen om het hele beeld te vullen. Voordelen van het gebruik van Tile Map Services zijn dat de responsetijd in de kaartviewer verbetert en dat de schaalbaarheid (performance bij grotere hoeveelheid data en grotere datastromen) van de services wordt vergroot. Voor meer informatie over Tile Map Service zie ruimtelijkeplannen.nl > informatie voor afnemers.

Zijn de bronbestanden van ruimtelijke plannen in een ander formaat dan aangeboden te verkrijgen?

De ruimtelijke plannen die u op de website ziet, zijn door bronhouders (zoals gemeenten, provincies) opgesteld. Zij doen dit volgens de RO Standaarden .

Als u de bronbestanden in een ander formaat wilt hebben dan aangeboden, zult u contact moeten opnemen met de bronhouder (eigenaar) van het plan.

Terug naar boven

Welk XSD schema wordt gehanteerd bij de GML’s in de atomfeed?

In de GML’s die beschikbaar worden gesteld via de atomfeed van het Nationaal Georegister zit een verwijzing naar de gehanteerde schema’s. Voorbeeld: als u vanuit de INSPIRE Download Service van RO-Online het onderdeel ‘Onthoudingsgebied’ download en opent, dan ziet u in het bestand een verwijzing naar het schema staan.

Terug naar boven

Attenderingsservice

Welke personen en instanties hebben een bericht gekregen met betrekking tot dit plan?

Nadat een plan is gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl willen bronhouders soms weten welke personen en instanties hiervan een bericht hebben gekregen via de attenderingsservice. Vanuit privacy oogpunt wordt deze informatie niet verstrekt.

Terug naar boven

Waarom lukt het niet om mij aan te melden voor de attenderingsservice?

Het aanmelden voor de attenderingsservice gebeurt in twee stappen: aanmelden en bevestigen van aanmelding. In de eerste stap selecteert u van welke gemeenten en provincies u een attendering wenst te ontvangen en geeft u het e-mailadres op waar de attendering naar toe moet worden gestuurd. Nadat u op de knop ‘Aanmelden’ heeft geklikt ontvangt u een bevestigingsmail om de aanmelding te activeren. Het is belangrijk dat u de aanmelding binnen 5 minuten activeert nadat u de bevestigingsmail heeft ontvangen. Doet u dit pas na 5 minuten, dan dient u zich opnieuw aan te melden.

Terug naar boven