Downloads
Links

Proclaimer

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Onder persoonsgegevens wordt het e-mailadres verstaan welke u opgeeft bij het aanmelden op de attenderingsservice van ruimtelijkeplannen.nl. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en enkel gebruikt om u van de gevraagde gegevens te kunnen voorzien.
Aan de inhoud van ruimtelijke plannen welke u door de attenderingsservice ontvangt kunnen geen rechten worden ontleend. Ruimtelijkeplannen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de attenderingsservice of met de tijdelijke onmogelijkheid om via de attenderingsservice ruimtelijke plannen te kunnen raadplegen. Ruimtelijkeplannen.nl is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van ruimtelijke plannen die door middel van de attenderingsservice zijn verkregen. Eventuele vragen betreffende de inhoud van ruimtelijke plannen kunt u stellen bij de eigenaar van het ruimtelijke plan, de gemeente, provincie of het Rijk.

Deze proclaimer is enkel van toepassing op de attenderingsservice van ruimtelijkeplannen.nl. Ga hier verder met uw aanmelding.