Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Zundert

Dit manifest direct bekijken:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0879/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0879.ABbreedsstr33-VS01
NL.IMRO.0879.abdymariatoevlucht-VS01
NL.IMRO.0879.ABEendenkooistr1-VS01
NL.IMRO.0879.ABHeischoorstrt1A-VS01
NL.IMRO.0879.ABpatertaksweg3-VS01
NL.IMRO.0879.BPakkermolenweg9-VS01
NL.IMRO.0879.BPBCTreeport-OH01
NL.IMRO.0879.BPBeekzicht-VS01
NL.IMRO.0879.BPbiezen-VS01
NL.IMRO.0879.BPbredaseweg12-VS01
NL.IMRO.0879.BPBuitengebied-VS02
NL.IMRO.0879.BPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.BPburgmanderslaan8-VS01
NL.IMRO.0879.BPcbpprinsenstraat-VS01
NL.IMRO.0879.BPcbpzundert-VS01
NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01
NL.IMRO.0879.BPctrgebzundert-VS01
NL.IMRO.0879.BPdahliakwartier-VS01
NL.IMRO.0879.BPdeambachtenherz1-VS01
NL.IMRO.0879.BPdeambachten-VS02
NL.IMRO.0879.BPDeGroeneKamers-VS01
NL.IMRO.0879.BPdeluwte-VS01
NL.IMRO.0879.BPdewaterman-VS01
NL.IMRO.0879.bpettenseweg30-VS01
NL.IMRO.0879.BPGasleidingRB-VS01
NL.IMRO.0879.BPhellegatweg1a-VA01
NL.IMRO.0879.BPherz1beekzicht-VS01
NL.IMRO.0879.BPHoefstrOngR-VS01
NL.IMRO.0879.BPHofdreven-VS01
NL.IMRO.0879.BPHuisvArbeidsmig-VS01
NL.IMRO.0879.BPKastanjehof-VS01
NL.IMRO.0879.BPkavelshetlaar-VS01
NL.IMRO.0879.BPkerkakkerstr10-VS01
NL.IMRO.0879.BPkernachtmaal-VS01
NL.IMRO.0879.BPkernkleinzundert-VS01
NL.IMRO.0879.BPkernwernhout-VS01
NL.IMRO.0879.BPKlZundertseweg1N-VS01
NL.IMRO.0879.BPkosterswoning-VS01
NL.IMRO.0879.BPlaarseheide-VS01
NL.IMRO.0879.BPlandgoedweerijs-VS01
NL.IMRO.0879.BPleijakkergb1315-VS01
NL.IMRO.0879.BPleijakkerZundert-VS01
NL.IMRO.0879.BPlocatieDeBrug-VS01
NL.IMRO.0879.BPmfaachtmaal-VS01
NL.IMRO.0879.BPmolenstraat155-VS01
NL.IMRO.0879.BPmolenstraat200-VS01
NL.IMRO.0879.BPnieuweakker-VS01
NL.IMRO.0879.BPnieuwmoerseweg-VS01
NL.IMRO.0879.BPOstaayensebaan18-VS01
NL.IMRO.0879.BPparcpatersven-VS01
NL.IMRO.0879.BPparctichelt-VS01
NL.IMRO.0879.BPpastbakkerstr18a-VS01
NL.IMRO.0879.BPppdeberk-VS01
NL.IMRO.0879.BPpprysbergen-VS01
NL.IMRO.0879.BPprinsbernhstraat-VS01
NL.IMRO.0879.BPrandwegzundert-VS01
NL.IMRO.0879.BPreigerstraat-VS01
NL.IMRO.0879.BPschouwland-VS01
NL.IMRO.0879.BPsintbavostr106-VS01
NL.IMRO.0879.BPStokperdje-VS01
NL.IMRO.0879.BPtiendpad46-VS01
NL.IMRO.0879.BPtsteekeeo-VS01
NL.IMRO.0879.BPuitbrconijnsbghe-VS01
NL.IMRO.0879.BPuitbreidingaldi-VS01
NL.IMRO.0879.BPvanderwallschool-VS01
NL.IMRO.0879.BPverlhofdreef-VS01
NL.IMRO.0879.BPvlanschotstr6eo-VS01
NL.IMRO.0879.BPweerreyspark-VS01
NL.IMRO.0879.BPweidepracht-VS01
NL.IMRO.0879.BPwestakkers-VS01
NL.IMRO.0879.BPwielewaalII-VS01
NL.IMRO.0879.BPwoningaantal-VS01
NL.IMRO.0879.BPwoongebrysbergen-VS01
NL.IMRO.0879.BPwoongebzundert-VS01
NL.IMRO.0879.BPwwWaterman-VS01
NL.IMRO.0879.BVbgrijsbergen-VS01
NL.IMRO.0879.BVktFortOranje-vs01
NL.IMRO.0879.BVkttOekeltje-vs02
NL.IMRO.0879.CHBPBuitengebied-VS02
NL.IMRO.0879.CHBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.DHBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.GUBeekzicht-VS01
NL.IMRO.0879.GUBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.HBPVerlhofdreef-VS01
NL.IMRO.0879.KlOekelsestrEO-VA01
NL.IMRO.0879.Landgoedvredeoord-VS01
NL.IMRO.0879.Oudeheistr17-VS01
NL.IMRO.0879.OVmeirseweg37-VS02
NL.IMRO.0879.PHBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.PHparctichelt-VS01
NL.IMRO.0879.RPBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.RPBPBuitengebied-OW01
NL.IMRO.0879.RPBPparcpatersven-VS01
NL.IMRO.0879.SVgemeentezundert-DEF1
NL.IMRO.0879.SVthemsvbedrter-VS01
NL.IMRO.0879.THBPBuitengebied-OH01
NL.IMRO.0879.VBbcttreeport-0003
NL.IMRO.0879.WHazenmerenstraat2-VS01
NL.IMRO.0879.WPachtmaalseweg118-VS01
NL.IMRO.0879.WPachtmaalseweg178-VS01
NL.IMRO.0879.WPbeverstr8aen10-VS01
NL.IMRO.0879.WPbigtelaar1-VS01
NL.IMRO.0879.WPeendenkooistr9a-VS01
NL.IMRO.0879.WPettenseweg60-VS01
NL.IMRO.0879.WPgaardsebaan17-VS01
NL.IMRO.0879.WPgaardsebaan21-VS01
NL.IMRO.0879.WPgroteheistr40a-VS01
NL.IMRO.0879.WPGroteheistraat24-VS01
NL.IMRO.0879.WPhelstraat7-VS01
NL.IMRO.0879.WPkennedyplein3-VS01
NL.IMRO.0879.WPkloekelsestraat2-VS01
NL.IMRO.0879.WPkruispad18-VS01
NL.IMRO.0879.WPmarienvillestr3-VS01
NL.IMRO.0879.WPnieuwmoerseweg3-VS01
NL.IMRO.0879.WPnieuwmoerseweg-VS01
NL.IMRO.0879.WPnoordhoeksestr4-VS01
NL.IMRO.0879.WPoverasebaan12a-VS01
NL.IMRO.0879.WPoverasebaan6-VS01
NL.IMRO.0879.WPparctichelt-VS01
NL.IMRO.0879.WPslikstraatje3-VS01
NL.IMRO.0879.WPstuivezandsewg53-VS01
NL.IMRO.0879.WPtiggeltseberg28-VS01
NL.IMRO.0879.WPtiggeltseberg29-VS01
NL.IMRO.0879.WPuitbrgymzlwehout-VS01
NL.IMRO.0879.WPwaaijenbergst21a-VS01
NL.IMRO.0879.WPwarandepark-VS01
NL.IMRO.0879.WPwwWaterman-VS01
NL.IMRO.0879.OVmolenstraat166-VS01
NL.IMRO.0879.BPdetantesvangogh-VS01
NL.IMRO.0879.WPbijltjesstraat3-VS01
NL.IMRO.0879.WPvervul8-VS01
NL.IMRO.0879.GUtsteekeeo-VS01
NL.IMRO.0879.WP2wwWaterman-VS01
NL.IMRO.0879.WPettenseweg32-VS01
NL.IMRO.0879.WPkaarschotsestr7-VS01
NL.IMRO.0879.APRPBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.VHBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.WPLaarakkerstr15a-VS01
NL.IMRO.0879.WPbeemdstraat11-VS01
NL.IMRO.0879.WPweduwestraat11-VS01
NL.IMRO.0879.BPonderdemast-VS01
NL.IMRO.0879.WPmeirseweg39a-VS01
NL.IMRO.0879.WPnoordhoeksestr11-VS01
NL.IMRO.0879.WPpalmbosstr9en9a-VS01
NL.IMRO.0879.ABkloekelsestraat9-VS01
NL.IMRO.0879.BPPrinsenstraatF1-VS01
NL.IMRO.0879.WPwernhoutseweg162-VS01
NL.IMRO.0879.WPoverasebaan11-VS01
NL.IMRO.0879.WPhazeldonksestr2b-VS01
NL.IMRO.0879.OVBlokenstraat12a-OW01
NL.IMRO.0879.OVstuivezandsewg44-VS01
NL.IMRO.0879.WPachtmaalsewg149b-VS01
NL.IMRO.0879.OVDebrugong-VS01
NL.IMRO.0879.WPbuntweg25-VS01
NL.IMRO.0879.WPachtmaalsew114c-VS01
NL.IMRO.0879.WPrucphenseweg40a-VS01
NL.IMRO.0879.WPgoorbaan1b-VS01
NL.IMRO.0879.WPkalmthoutsebaa11-VS01
NL.IMRO.0879.WPEttenseweg70-OW01
NL.IMRO.0879.WPEttenseweg70-VS01
NL.IMRO.0879.WPgroteheistraat41-VS01
NL.IMRO.0879.WPrucphenseweg16b-VS01
NL.IMRO.0879.WPwaaijenbergstr4a-VS01
NL.IMRO.0879.WPmaalbergenstr3c-VS01
NL.IMRO.0879.WPOudeWeimerstr5-VS01
NL.IMRO.0879.OVhofdreef22-VS01
NL.IMRO.0879.BPturfpad-VS01
NL.IMRO.0879.OVcbppoteind-VS01
NL.IMRO.0879.WPhelstraat4a-VS01
NL.IMRO.0879.WPwildertstraat27-VS01
NL.IMRO.0879.WPmereltjesstr4-VS01
NL.IMRO.0879.BPRuyterhof-VS01
NL.IMRO.0879.OVwernhoutseweg120-VS01
NL.IMRO.0879.WPRoosendaalsb10-VS01
NL.IMRO.0879.WPkruispad14-VS01
NL.IMRO.0879.WPhelstraat15-VS01
NL.IMRO.0879.OVwernhoutseweg135-VS01
NL.IMRO.0879.BPettenseweg103-VS01
NL.IMRO.0879.WPbredaseweg47-VS01
NL.IMRO.0879.WPhulsdonkstr13a15-VS01
NL.IMRO.0879.BPDeGroeneKamersf2-VS01
NL.IMRO.0879.BPHuisakkerstr12-VS01
NL.IMRO.0879.WPmeirseweg41en45-VS01
NL.IMRO.0879.WPakkermolenweg19-VS01
NL.IMRO.0879.OVbredaseweg43-VS01
NL.IMRO.0879.WPbigtelaar3en5-VS01
NL.IMRO.0879.WPzwartmoerken6-VS01
NL.IMRO.0879.BPkraaiheuvelstr1-VS01
NL.IMRO.0879.BPbloemstr1-VS01
NL.IMRO.0879.BPderoskam-VS01
NL.IMRO.0879.WPoekelsebaan4a-VS01
NL.IMRO.0879.WPmaalbergenstr15-VS01
NL.IMRO.0879.WPnieuwmoerseweg29-VS01
NL.IMRO.0879.BPPrinsenstraat2-VS01
NL.IMRO.0879.BPKtOekeltje1972-VS01
NL.IMRO.0879.BPettensebaan2-VS01
NL.IMRO.0879.BPdeluwtefase2-VS01
NL.IMRO.0879.WPkraaiheuvelstr12-VS01
NL.IMRO.0879.WPluitertweg32-VS01
NL.IMRO.0879.WPpalmbosstr11-VS01
NL.IMRO.0879.WPettensebaan23-VS01
NL.IMRO.0879.BPzuidrandachtmaal-VS01
NL.IMRO.0879.WPoekelsebaan5a-VS01
NL.IMRO.0879.WPcbpklheikant-OW02
NL.IMRO.0879.WPcbpklheikant-VS01
NL.IMRO.0879.BPsintbavostraat19-VS01
NL.IMRO.0879.VIHBPBuitengebied-OW01
NL.IMRO.0879.VIHBPBuitengebied-VS01
NL.IMRO.0879.BPMolenstr23-VS01
NL.IMRO.0879.BPNelleveldst1aRvR-ON01
NL.IMRO.0879.BPNelleveldst1aRvR-VS01
NL.IMRO.0879.BPvagevuurstraat-OW01
NL.IMRO.0879.BPvagevuurstraat-VS01
NL.IMRO.0879.BPvagevuurstraat-VS02
NL.IMRO.0879.WPAltenaarweg6-VS01
NL.IMRO.0879.BPweideprachtfase2-VO01
NL.IMRO.0879.BPweideprachtfase2-ON01
NL.IMRO.0879.BPweideprachtfase2-VS01
NL.IMRO.0879.BPluitertweg-OW01
NL.IMRO.0879.BPluitertweg-VS01
NL.IMRO.0879.OVBCTreeportl2345-VS01
NL.IMRO.0879.WPgaardsebaan4-VS01
NL.IMRO.0879.WPoudebaan19-VS01
NL.IMRO.0879.WPmoerheiningbaan2-VS01
NL.IMRO.0879.WPwernhoutseweg177-VS01
NL.IMRO.0879.WPheischoorstraat9-VS01
NL.IMRO.0879.WPkoepelstraat3-VS01
NL.IMRO.0879.BPwernhoutseweg26-VS01
NL.IMRO.0879.WPwernhoutseweg161-OW01
NL.IMRO.0879.WPwernhoutseweg161-VS01
NL.IMRO.0879.OVwernhoutseweg126-OW01
NL.IMRO.0879.OVwernhoutseweg126-VS01
NL.IMRO.0879.BPOekelsebaan2c-OW01
NL.IMRO.0879.BPOekelsebaan2c-VS01
NL.IMRO.0879.BPBuitenbied-VB01
NL.IMRO.0879.WPGroteHeistraat30-VS01
NL.IMRO.0879.WPbakzakkenstr10-VS01
NL.IMRO.0879.BPachtmaalseweg129-VO01
NL.IMRO.0879.BPdonkvoort-OW01
NL.IMRO.0879.BPdonkvoort-VS01
NL.IMRO.0879.WPoudebaan21b-VS01
NL.IMRO.0879.BPTiendpadongWernh-ON01
NL.IMRO.0879.BPmaalderij-OW01
NL.IMRO.0879.BPmaalderij-VS01
NL.IMRO.0879.OVrucphenseweg48-OW01
NL.IMRO.0879.BPlentsebaan-OW01
NL.IMRO.0879.BPlentsebaan-VS01
NL.IMRO.0879.WPheischoorstr13a-OW01
NL.IMRO.0879.WPheischoorstr13a-VS01
NL.IMRO.0879.WPMaalbergenstr3d-OW01
NL.IMRO.0879.WPMaalbergenstr3d-VS01
NL.IMRO.0879.WPoudeheistraat11-OW01
NL.IMRO.0879.WPoudeheistraat11-VS01
NL.IMRO.0879.OVcbpdelent-OW01
NL.IMRO.0879.OVcbpdelent-VS01
NL.IMRO.0879.WPbreedschotsest27-OW01
NL.IMRO.0879.WPbreedschotsest27-VS01
NL.IMRO.0879.WPkalmthoutsebn12-OW01
NL.IMRO.0879.WPkalmthoutsebn12-VS01
NL.IMRO.0879.WPwillebrordusstr3-OW01
NL.IMRO.0879.WPwillebrordusstr3-VS01
NL.IMRO.0879.WPminoorstraat5-OW01
NL.IMRO.0879.WPminoorstraat5-VS01
NL.IMRO.0879.WPbredaseweg39-OW01
NL.IMRO.0879.WPbredaseweg39-VS01
NL.IMRO.0879.WPNoordhoeksestr5-ON01
NL.IMRO.0879.WPNoordhoeksestr5-VS01
NL.IMRO.0879.WPbuntweg21-OW01
NL.IMRO.0879.WPbuntweg21-VS01
NL.IMRO.0879.OVWindenergieA16-OW01
NL.IMRO.0879.OVWindenergieA16-VS01
NL.IMRO.0879.WPgroteheistr22c-OW01
NL.IMRO.0879.WPgroteheistr22c-VS01
NL.IMRO.0879.WP2efaseBCTreeport-OW01
NL.IMRO.0879.WP2efaseBCTreeport-VS01
NL.IMRO.0879.BPTiendpadong-VS01
NL.IMRO.0879.OmgVisieZundert-OW01
NL.IMRO.0879.BPLaguitensebaan-OW01
NL.IMRO.0879.BPLaguitensebaan-VS01
NL.IMRO.0879.WPnieuwmoerseweg11-OW01
NL.IMRO.0879.WPnieuwmoerseweg11-VS01
NL.IMRO.0879.BPellewaard2-OW01
NL.IMRO.0879.BPellewaard2-VS01
NL.IMRO.0879.WPgroteheist36en38-OW01
NL.IMRO.0879.WPgroteheist36en38-VS01
NL.IMRO.0879.BPminnelingsebr7a-OW01
NL.IMRO.0879.BPminnelingsebr7a-VS01
NL.IMRO.0879.WPmaalbergenstr10-OW01
NL.IMRO.0879.WPmaalbergenstr10-VS01
NL.IMRO.0879.WPheischoorstraat4-OW01
NL.IMRO.0879.WPheischoorstraat4-VS01
NL.IMRO.0879.WPrustenburgstr1a-OW01
NL.IMRO.0879.WPrustenburgstr1a-VS01
NL.IMRO.0879.WPsintelweg17-OW01
NL.IMRO.0879.WPsintelweg17-VS01
NL.IMRO.0879.WPpalmbosstraat16-OW01
NL.IMRO.0879.WPpalmbosstraat16-VS01
NL.IMRO.0879.BPeldertstraat1b-OW01
NL.IMRO.0879.BPeldertstraat1b-VS01
NL.IMRO.0879.WPstuivezandsewg58-OW01
NL.IMRO.0879.WPstuivezandsewg58-VS01
NL.IMRO.0879.BPPrinsenstraatF3-OW01
NL.IMRO.0879.BPPrinsenstraatF3-VS01
NL.IMRO.0879.BPgoorbaan1a-OW01
NL.IMRO.0879.BPgoorbaan1a-VS01
NL.IMRO.0879.WPspanjaardsdreef5-OW01
NL.IMRO.0879.WPspanjaardsdreef5-VS01
NL.IMRO.0879.BPNieuwmoerseweg21-OW01
NL.IMRO.0879.BPNieuwmoerseweg21-VS01
NL.IMRO.0879.BPkerkakkerstr18a-OW01
NL.IMRO.0879.BPkerkakkerstr18a-VS01
NL.IMRO.0879.BPBredaseweg38-OW01
NL.IMRO.0879.BPBredaseweg38-VS01
NL.IMRO.0879.WPtiggeltsebstr29a-OW01
NL.IMRO.0879.WPtiggeltsebstr29a-VS01
NL.IMRO.0879.RvRVervul18a-ON01
NL.IMRO.0879.RvRVervul18a-VS01
NL.IMRO.0879.BPraambergweg13-OW01
NL.IMRO.0879.BPraambergweg13-VS01
NL.IMRO.0879.BPgoorbaan5en9-OW01
NL.IMRO.0879.BPgoorbaan5en9-VS01
NL.IMRO.0879.WPoekelsebaan9-OW01
NL.IMRO.0879.WPoekelsebaan9-VS01
NL.IMRO.0879.WPhoekvensedreef32-OW01
NL.IMRO.0879.WPhoekvensedreef32-VS01
NL.IMRO.0879.BPmolendreef-OW01
NL.IMRO.0879.BPmolendreef-VS01
NL.IMRO.0879.BPhorecabestemming-OW01
NL.IMRO.0879.BPachtmaalseweg111-OW01
NL.IMRO.0879.BPachtmaalseweg111-VS01
NL.IMRO.0879.OVoekelsebaan55-OW01
NL.IMRO.0879.OVoekelsebaan55-VS01
NL.IMRO.0879.SVpilotvitaalbg-OW01
NL.IMRO.0879.WPwernhoutseweg171-OW01
NL.IMRO.0879.BPbredasewegong-OW01
NL.IMRO.0879.klzweg151719-ON01
NL.IMRO.0879.WPachtmaalsewg151c-OW01
NL.IMRO.0879.WPbloemstraat2-OW01
NL.IMRO.0879.BPberkstraat20a-OW01
NL.IMRO.0879.WPbredaseweg33-OW01
NL.IMRO.0879.WPoudeweimerstr7-OW01
NL.IMRO.0879.BPhazeldonksestr14-OW01
NL.IMRO.0879.BPwildertsedijk10-OW01
NL.IMRO.0879.BPHoefstraat-VS01
NL.IMRO.0879.BPminverschuurstr3-OW01
NL.IMRO.0879.BPprofvdhoevenst9a-OW01