Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Westland

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/1783/manifest_STRI2012_1783.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2h01-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000039-VA01
NL.IMRO.1783.GTGRNSCHKLh01-VA01
NL.IMRO.1783.OWZMONNOORDg01-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w10-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000024g01-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000024g05-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000009g02-VA01
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w93-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w101-VA01
NL.IMRO.1783.wp00000025-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000024-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000024h01-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000014-vast
NL.IMRO.1783.abp00000016-ONHE
NL.IMRO.1783.abpNBTHLANDf1-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000022-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000007-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000015-va02
NL.IMRO.1783.ABP00000025-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000023h01-VA02
NL.IMRO.1783.ABP00000008w01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w36-VA01
NL.IMRO.1783.00000168g01-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000004-INWE
NL.IMRO.1783.pbp00000018-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000029-vast
NL.IMRO.1783.pbp00000011-ONHE
NL.IMRO.1783.obp00000014-vast
NL.IMRO.1783.abp00000013w91-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000004-vast
NL.IMRO.1783.GKERNBOERENLN21pbp-VA01
NL.IMRO.1783.00000192g01-VA01
NL.IMRO.1783.wp00000038-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w07-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w26-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w21-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w01-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w17-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w20-VA01
NL.IMRO.1783.ONWBOOMGAARDobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000014w03-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000014w02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w73-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000008g01-VA01
NL.IMRO.1783.BTBOVNDK38en50pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w60-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w41-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w09-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g14-VA01
NL.IMRO.1783.OBTELSENBOSg01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w110-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g11-VA01
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2w02-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w08-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w24-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w09-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w07-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w05-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w04-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000012-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000010-onhe
NL.IMRO.1783.pbp00000034-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000007w21-VA01
NL.IMRO.1783.OGTCDWYCKERLN7abp-VA01
NL.IMRO.1783.HEYKERNADMIRAALpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w22-VA01
NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cobp-VA01
NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf2en3Aobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w19-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w29-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w45-VA02
NL.IMRO.1783.abp00000013w55-VA01
NL.IMRO.1783.OWZKREKENf1obp-VA01
NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb-VA01
NL.IMRO.1783.OWZKREKENf3obp-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000016-VA01
NL.IMRO.1783.NWKKERNRENTMSTRpbp-VA03
NL.IMRO.1783.MSDSCHAKELpbp-VA01
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf1pbp-VA01
NL.IMRO.1783.ONWDIJCKERWLf2obp-VA01
NL.IMRO.1783.NWKDIJKWGnb11obp-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000014-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000008g07-VA01
NL.IMRO.1783.SVDRIESPRONG-VAST
NL.IMRO.1783.gba00000041-onhe
NL.IMRO.1783.obp00000015-onhe
NL.IMRO.1783.MONOTTERSCHELPpbp-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000015h01-VO01
NL.IMRO.1783.OBTELSENBOSpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp0002g01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000032-onhe
NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cexp-VA01
NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2exp-VA01
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-VA03
NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASexp-VA01
NL.IMRO.1783.GBA00000021-ONHE
NL.IMRO.1783.pbp00000004g01-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000036-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000048-onhe
NL.IMRO.1783.FTSVRBNGGRSCHKLobp-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000011g04-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000004g02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g13-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000013-vast
NL.IMRO.1783.abp00000013g16-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w96-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w86-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000023-onhe
NL.IMRO.1783.00000013g05-VA01
NL.IMRO.1783.GRAKERNGMNTHUISpbp-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007gu-VA01
NL.IMRO.1783.HONKERNUILEHRSTgu-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007-vast
NL.IMRO.1783.00000193g02-VA01
NL.IMRO.1783.OBTGHCpbp-VA01
NL.IMRO.1783.GTGRNSCHKLobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w69-VA01
NL.IMRO.1783.GTGROENEWEG178pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w89-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w99-VA02
NL.IMRO.1783.gba00000005-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000022g01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000030-VAST
NL.IMRO.1783.gba00000012-ONHE
NL.IMRO.1783.00000168g02-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000013-ONHE
NL.IMRO.1783.abp00000013w43-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w61-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000043-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000013w111-VA01
NL.IMRO.1783.NWKDALTONLOCobp-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000035hb-VA02
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2w01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000038-vast
NL.IMRO.1783.abp00000008g04-VA01
NL.IMRO.1783.WATHEULWGnb30Bpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g07-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000008g06-VA01
NL.IMRO.1783.LIEKERNHVREEBf4pbp-VA03
NL.IMRO.1783.pbp00000038-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000005g02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w63-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w37-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w46-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w27-VA01
NL.IMRO.1783.000000171g01-VA01
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2obp-VA02
NL.IMRO.1783.00000150g01-VA01
NL.IMRO.1783.OBTHLANDf2HLnb5pbp-VA01
NL.IMRO.1783.00000150g03-VA01
NL.IMRO.1783.00000044-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000045-VA01
NL.IMRO.1783.obp0002-0002
NL.IMRO.1783.abp00000013w112-VA02
NL.IMRO.1783.abp00000013w77-VA01
NL.IMRO.1783.OGTGWHOOGWG2obp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000021g01-VA01
NL.IMRO.1783.00000017u01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000016w01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000016g02-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000057-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013wp58-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000014w02-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000008g02-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000018g03-VA01
NL.IMRO.1783.abp0002-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000009-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000018-ONHE
NL.IMRO.1783.abp00000020-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000021-onhe
NL.IMRO.1783.OBP00000012-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000008-vast
NL.IMRO.1783.ABP00000018g02-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000007-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000013w42-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000001-vast
NL.IMRO.1783.ABP00000011w03-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w117-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w13-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000011w05-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000008-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000011w02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w64-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w35-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000015g01-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000012g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000020g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w76-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000005w01-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000011g02-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000074g01-VA01
NL.IMRO.1783.00000074g02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w92-VA01
NL.IMRO.1783.INFRALBWenN222pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w53-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w71-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w54-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w34-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w08-VA03
NL.IMRO.1783.abp00000013w24-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w109-VA01
NL.IMRO.1783.GTGWLWKADE38pbp-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000031-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000010g02-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000018g01-VA01
NL.IMRO.1783.LIEKERNLIERMOLNobp-VA01
NL.IMRO.1783.KERNNWKLINGE22pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g12-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w81-VA01
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2g01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000018-ONHE
NL.IMRO.1783.obp00000007w13-VA01
NL.IMRO.1783.MONMADEWG44Apbp-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000037-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000013w84-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w94-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w52-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w98-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000009-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000009g01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000052-ONHE
NL.IMRO.1783.gba00000029-INWE
NL.IMRO.1783.obp00000007w18-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000017g01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000054-VA01
NL.IMRO.1783.GTMNNKLNRDpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w33-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g10-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000039-vast
NL.IMRO.1783.abp00000013w06-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w68-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w80-VA01
NL.IMRO.1783.HONKERNUILEHRSTpbp-VA01
NL.IMRO.1783.NWKMRJTUNINGSTR80p-VA01
NL.IMRO.1783.INFRAN213MBDWpbp-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000003-onhe
NL.IMRO.1783.OBP00000010-VAST
NL.IMRO.1783.wp00000036-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000013w18-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w66-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w30-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w57-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000023w01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000004-onhe
NL.IMRO.1783.pbp00000035-vast
NL.IMRO.1783.gba00000035-ONHE
NL.IMRO.1783.abp00000013w90-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w67-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w87-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000016g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w119-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000024g03-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w49-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w15-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g08-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w85-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g15-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w65-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w105-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w74-ON01
NL.IMRO.1783.gba00000003-onhe
NL.IMRO.1783.OPCTRMPOE-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000017-ONHE
NL.IMRO.1783.OINOOSTLRNDWGpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w38-VA01
NL.IMRO.1783.00000008g3-VA05
NL.IMRO.1783.abp00000023g03-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000055-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w97-VA01
NL.IMRO.1783.BTGELUIDZHLNDf2obp-VA02
NL.IMRO.1783.OPARKEERNORMENabp-VA01
NL.IMRO.1783.OWONENobp-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000008-ONHE
NL.IMRO.1783.NWKPIJLETUINENpbp-VA01
NL.IMRO.1783.00000168g03-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000040-onhe
NL.IMRO.1783.obp00000015g02-0001
NL.IMRO.1783.obp00000015g01-VA01
NL.IMRO.1783.POECTRMhetDORPobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w108-VA01
NL.IMRO.1783.gba000033-onhe
NL.IMRO.1783.up00000006-ONHE
NL.IMRO.1783.obp00000007w19-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g02-VA01
NL.IMRO.1783.00000194g01-VA01
NL.IMRO.1783.00000194u01-VA01
NL.IMRO.1783.WATAMBACHTSHOF2pbp-VA01
NL.IMRO.1783.000000191g01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000046-onhe
NL.IMRO.1783.MSDPRMAXIMASTRpbp-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000010-0010
NL.IMRO.1783.abp00000013-vast
NL.IMRO.1783.abp00000013-VA02
NL.IMRO.1783.ABP00000017-onhe
NL.IMRO.1783.ABP00000017-VA02
NL.IMRO.1783.ABP00000008rp-ONHE
NL.IMRO.1783.HONKERNUILEHRSTrp-VA02
NL.IMRO.1783.ABP00000010rp-ONHE
NL.IMRO.1783.ABP00000022rp-ONHE
NL.IMRO.1783.ONWRIJNVAARTobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000011w01-VA01
NL.IMRO.1783.WATROZEMARIJN1pbp-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000014w01-VA01
NL.IMRO.1783.GRACTRMSAMBST95pbp-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000010g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w39-VA01
NL.IMRO.1783.NWKSCHEPNZUIDNDpbp-VA01
NL.IMRO.1783.GTGWZYTWNDRZSQCpbp-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000011w04-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w20-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w79-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w25-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w50-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w11-VA01
NL.IMRO.1783.abp0002g02-VA01
NL.IMRO.1783.LIEKRNSPRTLNn19pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000019-vast
NL.IMRO.1783.pbp00000006-onhe
NL.IMRO.1783.gba00000024-ONHE
NL.IMRO.1783.0001001g03-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w31-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000006-vas1
NL.IMRO.1783.BTTEYLINGENVIobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp0002g03-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000037-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w16-VA01
NL.IMRO.1783.00000192u01-VA01
NL.IMRO.1783.up00000007-onhe
NL.IMRO.1783.UP0000010-ONHE
NL.IMRO.1783.ABP00000008g08-VA02
NL.IMRO.1783.ABP00000008g08-VA01
NL.IMRO.1783.up0001-0001
NL.IMRO.1783.up00000002-vast
NL.IMRO.1783.OWZMONNOORDu01-VA01
NL.IMRO.1783.00000171u01-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000036-INWE
NL.IMRO.1783.000000170g02-VA01
NL.IMRO.1783.abp000000w40-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000010w01-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000008g10-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w23-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w100-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000017g02-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000053-onhe
NL.IMRO.1783.abp0002g04-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000051-onhe
NL.IMRO.1783.obp00000007w03-VA02
NL.IMRO.1783.obp00000007w16-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000028-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000004w01-VA02
NL.IMRO.1783.abp00000013w62-VA01
NL.IMRO.1783.LIEKERKLNpbp-VA01
NL.IMRO.1783.pbpVerbindingswegM-VA01
NL.IMRO.1783.pbp0000-0023
NL.IMRO.1783.abp00000013w17-VA01
NL.IMRO.1783.GTVERZAMELPLANabp-VA01
NL.IMRO.1783.KRNVERZAMELPLNabp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w10-VA01
NL.IMRO.1783.wp00000037-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w107-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w106-VA01
NL.IMRO.1783.NWKVLIETWGnb12pbp-VA01
NL.IMRO.1783.NWKVLIETWGn4pbp-VA01
NL.IMRO.1783.GTGWDIJKRWLnb15pbp-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w15-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w11-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000049-ONHE
NL.IMRO.1783.obp00000007w22-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w14-VA01
NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASpbp-VA01
NL.IMRO.1783.gba00000019-vast
NL.IMRO.1783.abp00000013w116-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w88-VA01
NL.IMRO.1783.up00000005-vast
NL.IMRO.1783.OBP00000001-vast
NL.IMRO.1783.abp00000023w02-VA01
NL.IMRO.1783.00000168u02-VA01
NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-VA01
NL.IMRO.1783.wp00000030-vast
NL.IMRO.1783.abp00000012g02-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000027-ONHE
NL.IMRO.1783.gba00000020-ONHE
NL.IMRO.1783.ABP00000011-onhe
NL.IMRO.1783.abp00000005-vast
NL.IMRO.1783.abp00000013w32-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w102-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w104-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000021-ONHE
NL.IMRO.1783.pbp00000021g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w12-VA01
NL.IMRO.1783.NWKZUIDEINDE28pbp-VA01
NL.IMRO.1783.obp00020002g01-VA01
NL.IMRO.1783.NWKZUIDWG95pbp-VA03
NL.IMRO.1783.abp00000005g03-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w113-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w56-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g03-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w75-VA01
NL.IMRO.1783.pbpLCENTRUM-VA01
NL.IMRO.1783.pbp00000034gu-ONHE
NL.IMRO.1783.ABP00000009g03-VA01
NL.IMRO.1783.OINN211enN465pbp-VA01
NL.IMRO.1783.HONPRINSENLANDpbp-VA01
NL.IMRO.1783.00000023g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w120-VA01
NL.IMRO.1783.GWVWIJKLN2pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w125-VA01
NL.IMRO.1783.OHORECAobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w115-VA02
NL.IMRO.1783.abp00000013w132-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w128-VA01
NL.IMRO.1783.MSDPRLAAN2pbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w134-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000012g03-VA01
NL.IMRO.1783.000000150g04-VA01
NL.IMRO.1783.GTGWVOGELAER19pbp-VA01
NL.IMRO.1783.NKERNDIJKWEG22pbp-VA02
NL.IMRO.1783.abp00000013w126-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w122-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000009g04-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w124-VA01
NL.IMRO.1783.ONWWAELPOLDERpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w140-VA01
NL.IMRO.1783.KWIVBUERENL31obp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w129-VA01
NL.IMRO.1783.BP00022-0001
NL.IMRO.1783.abp00000013w138-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w141-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w137-VA01
NL.IMRO.1783.KWIDRIESPRONGOBP-ON01
NL.IMRO.1783.GTGWKRALINGERPDobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w127-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w136-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000005g01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w114-VA01
NL.IMRO.1783.LIEKERNWILGNBRT-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g18-va01
NL.IMRO.1783.HEEUITBRHEENWEGpbp-ON01
NL.IMRO.1783.obp00020002g02-VA01
NL.IMRO.1783.WATDORPSKADE100pbp-VA01
NL.IMRO.1783.MONKERNGMTKNTRpbp-VO01
NL.IMRO.1783.abp00000013g17-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w148-VA01
NL.IMRO.1783.OWZWATERGATobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w146-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w147-VA01
NL.IMRO.1783.OMGEVINGSVISIE-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w150-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w143-VA01
NL.IMRO.1783.HONCTRMobp-VA01
NL.IMRO.1783.NWKPRINSENBOSobp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w144-VA01
NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cg01-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000009g05-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w135-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w152-VA01
NL.IMRO.1783.obp00000007w25-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w142-VA01
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2h02-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000023-ONHE
NL.IMRO.1783.MONWESTERHONKobp-VA01
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2h01gu-VA01
NL.IMRO.1783.LOSPERCELENabp-ON01
NL.IMRO.1783.abp00000013w145-VA01
NL.IMRO.1783.LIEKERNLIERMOLNu01-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w139-VA01
NL.IMRO.1783.GTVERZAMELPLAN2abp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w157-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w153-VA01
NL.IMRO.1783.ABP00000008g09-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w130-VA01
NL.IMRO.1783.KUSTabp-VA01
NL.IMRO.1783.GWNOORDLIERWGpbp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000008g11-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w28-VA01
NL.IMRO.1783.OBTBOVENDKIobp-ON01
NL.IMRO.1783.OBTBOVENDKIobp-VA01
NL.IMRO.1783.GWGALGEWG3obp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013g19-VA01
NL.IMRO.1783.ONWPOELKADE14obp-ON01
NL.IMRO.1783.ONWPOELKADE14obp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w163-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000009g06-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w162-VA01
NL.IMRO.1783.BTMONVLOTLAANobp-ON01
NL.IMRO.1783.WZHAAGWG39MONobp-ON01
NL.IMRO.1783.abp00000013w154-ON01
NL.IMRO.1783.DABKRNENWESTLNDabp-VA01
NL.IMRO.1783.abp00000013w164-ON01
NL.IMRO.1783.0001001g04-VA01
NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2g03-VA01