Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Westervoort

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0293/manifest_STRI2012_0293.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0293.BPKERN2011002-GUB1
NL.IMRO.0293.BPKERN2011002-VA01
NL.IMRO.0293.PBFOR2013001-VA01
NL.IMRO.0293.BPHBouwing2014001-VA01
NL.IMRO.0293.BPKom2013001-VA01
NL.IMRO.0293.BPZPWEGEO2013001-VA01
NL.IMRO.0293.BPZdlPweg32014001-VA01
NL.IMRO.0293.BPDENWEIDE32014001-GUB1
NL.IMRO.0293.BPDENWEIDE32014001-VA01
NL.IMRO.0293.BPHPLU2014001-0003
NL.IMRO.0293.BPWSTNRD2015001-VA01
NL.IMRO.0293.PBBPA2015001-VA01
NL.IMRO.0293.BPBEEK2015001-0003
NL.IMRO.0293.BPGeerkenFort2017-VA01
NL.IMRO.0293.BPSonnedach1-VA01
NL.IMRO.0293.BPArchenCh2012001-VA01
NL.IMRO.0293.PBFOR2012001-VA01
NL.IMRO.0293.BPHamerden2013001-VA01
NL.IMRO.0293.BPPutman2010001-0004
NL.IMRO.0293.BPWstNoord2010001-0004
NL.IMRO.0293.BPSchans2009002-0002
NL.IMRO.0293.BPWambacht2012001-VA01
NL.IMRO.0293.PBWZC2011001-0003
NL.IMRO.0293.SVNoord2011001-0004
NL.IMRO.0293.SVwvoort2010001-0003
NL.IMRO.0293.BPWonenadDijk-VA01
NL.IMRO.0293.BPWSTNRD2015002-VA01
NL.IMRO.0293.BPSFR12-VO01
NL.IMRO.0293.BROUWIJ-VA01
NL.IMRO.0293.IGSVRKPWVoort001-VA01
NL.IMRO.0293.BPRijndijk25-VS01
NL.IMRO.0293.1212-VA01
NL.IMRO.0293.PHBPBEEKENOORD2020-VS01
NL.IMRO.0293.OVwestervoort2021-VS01
NL.IMRO.0293.BPKlapstraat185-VS01
NL.IMRO.0293.BPKLAP209211-VA01
NL.IMRO.0293.BPFortGeldersoord-VA02
NL.IMRO.0293.BPFortGeldersoord-VA01
NL.IMRO.0293.OVHamersestraat47c-VS01
NL.IMRO.0293.OVBEEKENOORDONG-VS01
NL.IMRO.0293.BPPARKEREN001-ON01