Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Waalwijk

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0867/manifest_STRI2012_0867.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0867.bpbiomassa-va01
NL.IMRO.0867.BPWspKindrboerdery-va01
NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-va01
NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1
NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-va01
NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-va01
NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Vas1
NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-VA01
NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Ont2
NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Va01
NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Va01
NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-vas1
NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-ont1
NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-vas1
NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-VG01
NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-Va01
NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-va01
NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-on02
NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-Va01
NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Oh01
NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-on01
NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-va01
NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr72-VA01
NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont1
NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-vas1
NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont2
NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-vas2
NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-bh01
NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-ON01
NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-va01
NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-oh01
NL.IMRO.0867.bphavenzevenph01-vg01
NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-on01
NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-vg01
NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-on01
NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-vas1
NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-oh01
NL.IMRO.0867.bpWWPieterVreedest-vas1
NL.IMRO.0867.bpWWPieterVreedest-oh01
NL.IMRO.0867.pbSCnieuwevaart1-vas1
NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-on01
NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02
NL.IMRO.0867.bpHavenZeven-vg01
NL.IMRO.0867.bpderugtwaspik-vg01
NL.IMRO.0867.pbWWEikendonklaan2-vas1
NL.IMRO.0867.bpwwherz1centrumgb-vas1
NL.IMRO.0867.bpWWKloosterweg071-vas1
NL.IMRO.0867.BPWWGeluidbedHaven-on01
NL.IMRO.0867.BPWWGeluidbedHaven-va01
NL.IMRO.0867.BPWWGeluidbedHaven-oh01
NL.IMRO.0867.bpwscsasweg6-vas1
NL.IMRO.0867.bpWWbedhavenAfbouw-on01
NL.IMRO.0867.bpWWbedhavenAfbouw-va01
NL.IMRO.0867.bpscglasnatherz001-vas1
NL.IMRO.0867.0000000bpWWBesoyen-Va01
NL.IMRO.0867.bpWWbedrijvenhaven-oh01
NL.IMRO.0867.bpWWbedrijvenhaven-va01
NL.IMRO.0867.00pbwwhoogeinde76a-vas1
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase11-on01
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase11-va02
NL.IMRO.0867.BPUWWKoetshver2-on01
NL.IMRO.0867.BPUWWKoetshver2-va01
NL.IMRO.0867.SVwaalwijk2025-VA01
NL.IMRO.0867.Opbwsschoolstraat2-vas1
NL.IMRO.0867.bpwwvtcweteringweg-va01
NL.IMRO.0867.000bpWWGluckstraat-Ont1
NL.IMRO.0867.000bpWWGluckstraat-va01
NL.IMRO.0867.ovwspoverdiepsekd5-vas1
NL.IMRO.0867.pbwwHenegouwenlaan-va01
NL.IMRO.0867.pbwwmrcooth2931-vas1
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaC45won-va01
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaC45won-ON01
NL.IMRO.0867.BIBFASE12FUTURA-va01
NL.IMRO.0867.WWUWBIBFASE13-ON01
NL.IMRO.0867.WWUWBIBFASE13-va01
NL.IMRO.0867.bpWWMozartlaan17-va01
NL.IMRO.0867.bpWWMozartlaan17-on01
NL.IMRO.0867.bpwwwsonnevld8294a-va01
NL.IMRO.0867.0000bpwscveerweg11-va01
NL.IMRO.0867.BPSCKoekoek24a-va01
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase14-ON01
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase14-va01
NL.IMRO.0867.bpWSschoutstraat-va01
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaAfase4-ON01
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaAfase4-va01
NL.IMRO.0867.PbSCDriessOudestr-Va01
NL.IMRO.0867.bpWSbenedenkerk2b-va01
NL.IMRO.0867.bpschoofdstr29tm35-vas1
NL.IMRO.0867.PBWSoverdiepk-va01
NL.IMRO.0867.pbSCraadhuisplein-va01
NL.IMRO.0867.vbwweerstezeine-va04
NL.IMRO.0867.BurgMoonenlaan005-on01
NL.IMRO.0867.BurgMoonenlaan005-va01
NL.IMRO.0867.WWBPUWWVillaC36won-va01
NL.IMRO.0867.bpWWOudestraat-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWOudestraat-VA01
NL.IMRO.0867.pbWWEngelsest1t159-va01
NL.IMRO.0867.00pbSCHeistraat87-vas1
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase15-ON01
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase15-va01
NL.IMRO.0867.OVSCSasweg7-VA01
NL.IMRO.0867.pbSChaagwinde-va01
NL.IMRO.0867.OVWWTydelykbrugA59-vas1
NL.IMRO.0867.pbwwweekmarktcentr-vas1
NL.IMRO.0867.ovscwilhelminastr4-vas1
NL.IMRO.0867.OVWSPCapelseweg21-vas1
NL.IMRO.0867.OVWWDrunenseweg72-vas1
NL.IMRO.0867.OVWSPoverdiepsekd2-vas1
NL.IMRO.0867.bpWWTaxandriaweg03-va01
NL.IMRO.0867.pbSCDyeSprancke000-va01
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaC31won-va01
NL.IMRO.0867.BPWWdecapelseput-VA01
NL.IMRO.0867.bpwwhaven8fase1-va01
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase16-ON01
NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase16-va01
NL.IMRO.0867.bpscglasnatherz002-va01
NL.IMRO.0867.wpwsvrouwkensvaa45-va01
NL.IMRO.0867.ovwwlaageinde64-va01
NL.IMRO.0867.bpWMercatorlaan001-on01
NL.IMRO.0867.bpWMercatorlaan001-va01
NL.IMRO.0867.ovwspspoorstraat29-va01
NL.IMRO.0867.bpWWvijverlaan-va01
NL.IMRO.0867.bpwwoostinstkhaven-VA01
NL.IMRO.0867.bpwwhaven8west-ON01
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaC27won-on01
NL.IMRO.0867.WWBPUVillaC27won-va01
NL.IMRO.0867.BPWWEersteZeine128-va01
NL.IMRO.0867.bpWWOranjeplein000-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWOranjeplein000-VA01
NL.IMRO.0867.ovwspschotsehoog93-va01
NL.IMRO.0867.bpwpjulianastrt36-VA01
NL.IMRO.0867.ovschogevaart67-va01
NL.IMRO.0867.BPWWParkeren002018-VA01
NL.IMRO.0867.bpWWhzcentrumplan-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWhzcentrumplan-VA01
NL.IMRO.0867.bpbuitengebied-va01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase1-ON01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase1-VA01
NL.IMRO.0867.BPWWGrotestr403413-ON01
NL.IMRO.0867.BPWWGrotestr403413-VA01
NL.IMRO.0867.bpwwherz2centrumgb-VA01
NL.IMRO.0867.OVWWDistributieH8W-VA01
NL.IMRO.0867.ovwwgroenstraat25-VA01
NL.IMRO.0867.bpWWTilburgseweg1-vo01
NL.IMRO.0867.bpWWTilburgseweg1-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWTilburgseweg1-VS01
NL.IMRO.0867.OVWWDistributi2H8W-VA01
NL.IMRO.0867.BPWWFlorisVlaan09-VA01
NL.IMRO.0867.pbSCJdeRooijstr21-va01
NL.IMRO.0867.BPWWBloemenoordflt-VA01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase2-ON01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase2-VA01
NL.IMRO.0867.0002-0001
NL.IMRO.0867.BPWWakkerlanen-VO01
NL.IMRO.0867.BPWWakkerlanen-Ont1
NL.IMRO.0867.BPWWakkerlanen-VA01
NL.IMRO.0867.BPSCVDDUINSTR1JM-VA01
NL.IMRO.0867.bpwwKloosterweg-va01
NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-VO02
NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-ON01
NL.IMRO.0867.OVWWMANNENBEEMDWG2-VA01
NL.IMRO.0867.HavenZeven-ONT1
NL.IMRO.0867.BPWWKamerbewoning-VA01
NL.IMRO.0867.bvWWHoefsvenkb-va01
NL.IMRO.0867.bvWWnnpenezkb-va01
NL.IMRO.0867.bvWWWoonwijkenkb-va01
NL.IMRO.0867.BPWWnieuwevaart68-VA01
NL.IMRO.0867.ExplAkkerlanen2020-Ont1
NL.IMRO.0867.ExplAkkerlanen2020-VA01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase4-ONT1
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase4-VA01
NL.IMRO.0867.BPWWDrogerij55-VA01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase3-ONT1
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase3-VA01
NL.IMRO.0867.guWWgemengdgebied-GU02
NL.IMRO.0867.BPKasteellaan-VO01
NL.IMRO.0867.BPKasteellaan-ON01
NL.IMRO.0867.BPKasteellaan-VA01
NL.IMRO.0867.BPClemenskerk-VO01
NL.IMRO.0867.BPClemenskerk-ON01
NL.IMRO.0867.BPClemenskerk-ON02
NL.IMRO.0867.BPClemenskerk-VA01
NL.IMRO.0867.ovwwdamgemaalaww-va01
NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlaan20-VO01
NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlaan20-ON01
NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlaan20-va01
NL.IMRO.0867.BPLaageinde103-ON01
NL.IMRO.0867.BPLaageinde103-VA01
NL.IMRO.0867.ovsczuidholldijk24-va01
NL.IMRO.0867.bpWWWijnruitstraat-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWWijnruitstraat-VS01
NL.IMRO.0867.BPWWJandeRooy12-ON01
NL.IMRO.0867.BPWWJandeRooy12-VA01
NL.IMRO.0867.pm-0001
NL.IMRO.0867.bpwwcentrumgebied-va01
NL.IMRO.0867.vbgemengdgebied-va01
NL.IMRO.0867.bpWSPHooglandstr19-ON01
NL.IMRO.0867.bpWSPHooglandstr19-VA01
NL.IMRO.0867.bpSCjulianalaan-vo01
NL.IMRO.0867.bpSCjulianalaan-on01
NL.IMRO.0867.bpSPCJulianalaan4-VO01
NL.IMRO.0867.bpSPCJulianalaan4-ON01
NL.IMRO.0867.OVWWhaven8vnmossel-va01
NL.IMRO.0867.bpWSShooglanders14-VO01
NL.IMRO.0867.bpWSShooglanders14-ON01
NL.IMRO.0867.bpWSShooglanders14-VA01
NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgebied-VA03
NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgbherz1-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgbherz1-VA01
NL.IMRO.0867.bpWWmrvancoothstr6-VO01
NL.IMRO.0867.bpWWmrvancoothstr6-ON01
NL.IMRO.0867.PBWWValkenoortw11-VA01
NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2021-EX01
NL.IMRO.0867.BPNieuwevaart8993-VO01
NL.IMRO.0867.BPNieuwevaart8993-ON01
NL.IMRO.0867.bpwscsasweg5-ON01
NL.IMRO.0867.bpwscsasweg5-VA01
NL.IMRO.0867.BPTheresiakerkeo-VO01
NL.IMRO.0867.BPTheresiakerkeo-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWgrotestraat243-VO01
NL.IMRO.0867.bpWWgrotestraat243-ON01
NL.IMRO.0867.bpWWgrotestraat243-VA01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase5b-ON01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase5b-VA01
NL.IMRO.0867.vbwwakkerlanen-va01
NL.IMRO.0867.BPWWBorksesticht-VO01
NL.IMRO.0867.BPWWGedempthaven-VO01
NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2022-EX01
NL.IMRO.0867.bpwwHaven8oostafr-vo01
NL.IMRO.0867.bpwwHaven8oostafr-ON01
NL.IMRO.0867.PBSCJBoschstrNst2-VA01
NL.IMRO.0867.BPTomMandersstr3-ON01
NL.IMRO.0867.BPScharloMaas-VO01
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase5a-ON01
NL.IMRO.0867.BPMolenhoek-VO01
NL.IMRO.0867.ExpwwHaven8oostafr-ON01
NL.IMRO.0867.upWWoudestraat82-ON01
NL.IMRO.0867.ExplWWOudestraat82-EX01