Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Rijksoverheid

Dit manifest direct bekijken:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0000/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0000.IMsv11Afsluitdijk-3000
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3000
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3005
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3010
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3015
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3025
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3030
NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3035
NL.IMRO.0000.EZip09windzuidzeew-0000
NL.IMRO.0000.ripBornerbroekEpe-0401
NL.IMRO.0000.VROMap09AirpRdam-3000
NL.IMRO.0000.EZ10ipwindNOP-3000
NL.IMRO.0000.EZsv10nb380kvverbi-3000
NL.IMRO.0000.VROM10ipkabelNOP-3000
NL.IMRO.0000.EZip09Bergermeer-3001
NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3000
NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3005
NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3010
NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3015
NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3020
NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3021
NL.IMRO.0000.ELIpa11taqaZuidSch-3000
NL.IMRO.0000.IMsvA4passage-3010
NL.IMRO.0000.IMsv12Zuidasdok-3000
NL.IMRO.0000.IMip12hoogwgeulvw-3000
NL.IMRO.0000.ELIip10station5H-3000
NL.IMRO.0000.ELIip10RS380Noord-3000
NL.IMRO.0000.ELIip11GUBW-3000
NL.IMRO.0000.IM11svBuisleiding-3010
NL.IMRO.0000.RIPNOORDWAARD-VA04
NL.IMRO.0000.IMip12DijkverbHOP-3000
NL.IMRO.0000.IMip12DijkverbHOP-3001
NL.IMRO.0000.ELIip12Luchterduin-3000
NL.IMRO.0000.ELIip11NorgroN-3000
NL.IMRO.0000.IMip12BERGINGVZM-3000
NL.IMRO.0000.IMov13walwegbreewg-3000
NL.IMRO.0000.IMov13wegenwaterg-3000
NL.IMRO.0000.IMov13wegendknkwn-3000
NL.IMRO.0000.IMov13walwegkdijdk-3000
NL.IMRO.0000.EZipKABELGEMINI-3000
NL.IMRO.0000.IMsvIJsseldelta-3000
NL.IMRO.0000.IMsvWindOpLand-3000
NL.IMRO.0000.EZip13Gasolieopsl-3000
NL.IMRO.0000.EZovQ16Maas-3000
NL.IMRO.0000.EZip13HHP-3000
NL.IMRO.0000.RIPNOORDWAARD01-VA01
NL.IMRO.0000.IMwpRIPNOORDWAARD-3000
NL.IMRO.0000.EZip13Zwin-3000
NL.IMRO.0000.IMsv13BRR-3000
NL.IMRO.0000.IMsv13ZandhOScheld-2000
NL.IMRO.0000.IMsv13ZandhOScheld-3000
NL.IMRO.0000.IMsv13RRAAM-3000
NL.IMRO.0000.IMsv13RRAAM-3001
NL.IMRO.0000.EZip14statBreuk-3000
NL.IMRO.0000.EZip14wpkrammers-3000
NL.IMRO.0000.EZip13DW380-3000
NL.IMRO.0000.IMsv14GVZ-2000
NL.IMRO.0000.EZip14StatOostzaan-3000
NL.IMRO.0000.EZov14HarInfraZout-3000
NL.IMRO.0000.EZovBlesdijke1glyc-3000
NL.IMRO.0000.IMrp14DijkverbHOP-2000
NL.IMRO.0000.IMrp14DijkverbHOP-3000
NL.IMRO.0000.IMip15Afsluitdijk-2000
NL.IMRO.0000.IMip15Afsluitdijk-3000
NL.IMRO.0000.EZip14StatRilland-3000
NL.IMRO.0000.IMsv11infraruimte-3040
NL.IMRO.0000.EZip14wpwieringer-0003
NL.IMRO.0000.EZip14wpwieringer-0004
NL.IMRO.0000.EZipCOBRAcable-3000
NL.IMRO.0000.EZip15ClausAD-3000
NL.IMRO.0000.EZip15wpfryslan-3000
NL.IMRO.0000.EZip15wpfryslan-4001
NL.IMRO.0000.EZip15WDMOM-3001
NL.IMRO.0000.EZip15ZW380west-3002
NL.IMRO.0000.EZip16nozBorssele-3000
NL.IMRO.0000.EZip15aardgasOppRi-3001
NL.IMRO.0000.EZip15WPN33-2001
NL.IMRO.0000.EZip15WPN33-4000
NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3003
NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3004
NL.IMRO.0000.IMip16AfsluitdijkW-2000
NL.IMRO.0000.IMip16AfsluitdijkW-3000
NL.IMRO.0000.EZip380kvEOSVVL-2000
NL.IMRO.0000.EZip380kvEOSVVL-3001
NL.IMRO.0000.EZip16NoZHKZ-3001
NL.IMRO.0000.IMip17AfsluitdijkA-2000
NL.IMRO.0000.IMip17AfsluitdijkA-3000
NL.IMRO.0000.EZKIP18WPBLAUW-3002
NL.IMRO.0000.EZKip18NetMarOud-3000
NL.IMRO.0000.IWEZKsv18STRONG-3000
NL.IMRO.0000.EZKip18NoZHKNHKWA-2001
NL.IMRO.0000.EZKip18NoZHKNHKWA-3001
NL.IMRO.0000.EZKip18NoZHKNHKWA-GU01
NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3040
NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3045
NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3050
NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3055
NL.IMRO.0000.IMip19AfsluitdijkA-2000
NL.IMRO.0000.IMip19AfsluitdijkA-3000
NL.IMRO.0000.EZKip19STIKSTOFGR-2000
NL.IMRO.0000.EZKip19STIKSTOFGR-3000
NL.IMRO.0000.BZKmrGCRarro-5050
NL.IMRO.0000.BZKsv19Buisleiding-3000
NL.IMRO.0000.EZovWapse1winning-3000
NL.IMRO.0000.BZKsvGCBuisleiding-5000
NL.IMRO.0000.IWsv19CAH-3000
NL.IMRO.0000.EZKovOosterringweg-3000
NL.IMRO.0000.IWsv20A67LeZa-3000
NL.IMRO.0000.EZKip19NWF-2000
NL.IMRO.0000.EZKip19NWF-3000
NL.IMRO.0000.BZKovi20Novi-3000
NL.IMRO.0000.EZKip20Porthos-2001
NL.IMRO.0000.EZKip20Porthos-3001
NL.IMRO.0000.EZKip18WPGroen-4000
NL.IMRO.0000.BZKam11Barro-3025
NL.IMRO.0000.EZKip20WZEEWOLDE-2001
NL.IMRO.0000.EZKip20WZEEWOLDE-3001
NL.IMRO.0000.BZKamGCBarro-5025
NL.IMRO.0000.EZKip20NoZHKWB-2001
NL.IMRO.0000.EZKip20NoZHKWB-3001
NL.IMRO.0000.EZKip18GaswTern-2001
NL.IMRO.0000.EZip21WPN33-2000
NL.IMRO.0000.EZip21WPN33-3000
NL.IMRO.0000.EZKip21NoZHKNHz-2001
NL.IMRO.0000.EZKip21NoZHKNHz-3001
NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001
NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-3000
NL.IMRO.0000.EZKip21NozIJverB-2000
NL.IMRO.0000.EZKip21NozIJverB-3000
NL.IMRO.0000.EZKip21NoZIJvA-2001
NL.IMRO.0000.EZKip21NoZIJvA-3001
NL.IMRO.0000.VROvb22hsDataCen-3010
NL.IMRO.0000.IMamGcLIB2021-5002
NL.IMRO.0000.EZKip20Til380-1000
NL.IMRO.0000.EZKip20Til380-3000
NL.IMRO.0000.IMsv22NWP3PNZ-3000
NL.IMRO.0000.IMsv22PNZNWP3-3000
NL.IMRO.0000.BZKam11BarroWhsDC-2030
NL.IMRO.0000.EZKvb22NozIJverG-3000
NL.IMRO.0000.IWsv22A2DeilVught-3000
NL.IMRO.0000.EZKip22NozIJverG-2000
NL.IMRO.0000.EZKvb22NozNederw1-3000