Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Utrecht

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0344/manifest_STRI2012_0344.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0344.BPBEREKUIL-0601
NL.IMRO.0344.BPWOONBOULKANIKEA-0601
NL.IMRO.0344.BPBUSBAANKRUISVAAR-0601
NL.IMRO.0344.BPUITBARLIESBOSPAR-0601
NL.IMRO.0344.WZDOMPLEINSCHATBIN-0601
NL.IMRO.0344.BPSMAKKELAARSVELD-0601
NL.IMRO.0344.BPABRIKOOSSTRAAT-0601
NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMARKZONE-0601
NL.IMRO.0344.BPBPHARTVHOOGRAVEN-0601
NL.IMRO.0344.BPBRUISDREEF-0601
NL.IMRO.0344.BPCASTELNOVUMDEM-0601
NL.IMRO.0344.BPCENKANDEELGEB3-0601
NL.IMRO.0344.BPCATHARIJNESINGEL-0601
NL.IMRO.0344.BPDOMPLEINSCHATKAM-0601
NL.IMRO.0344.BPDUURSTEDLAANHOOG-0601
NL.IMRO.0344.BPENTREEGEBOUWBIN-0601
NL.IMRO.0344.BPFIETSBRUGDEGAGEL-0601
NL.IMRO.0344.BPGALECOPPERBRUG-0601
NL.IMRO.0344.BPGROENEWEGMIDDEN-0601
NL.IMRO.0344.BPHETZAND-0601
NL.IMRO.0344.BPHEYCOPZONEVLEUT-0601
NL.IMRO.0344.BPHINDERSTEINLAANV-0601
NL.IMRO.0344.BPHOEKPARKAAPHOORN-0601
NL.IMRO.0344.BPHOEKOVERSTEOUDEN-0601
NL.IMRO.0344.BPHOTELENMANEGE-0601
NL.IMRO.0344.BPHOVOMDEZUID-0601
NL.IMRO.0344.BPKONINGSAURORA-0601
NL.IMRO.0344.BPKOPVLEEUWEZUID-0601
NL.IMRO.0344.BPOUDENOORD275-0601
NL.IMRO.0344.BPOUDWIJKERDWARSST-0601
NL.IMRO.0344.BPPAPENDORP-0601
NL.IMRO.0344.BPPARKVOORN1-0601
NL.IMRO.0344.BPPARKVOORN5-0601
NL.IMRO.0344.BPROCMPLINDOSTRAAT-0601
NL.IMRO.0344.BPSCHIPBEEKSTRAAT6-0601
NL.IMRO.0344.BPSLINGERLAZANDWEG-0601
NL.IMRO.0344.BPSTADSKANTOVTERM-0601
NL.IMRO.0344.BPTENNISINDUNAVOOR-0601
NL.IMRO.0344.BPTERWIJDE-0601
NL.IMRO.0344.BPTHORBECKEPARK-0601
NL.IMRO.0344.BPTRAMGRAADTCROES-0601
NL.IMRO.0344.BPTRANSWIJK-0601
NL.IMRO.0344.BPZIJDEBALEN-0601
NL.IMRO.0344.BPZUIDSTADSASOOST-0601
NL.IMRO.0344.BPZWEMBADKROMMERIJ-0601
NL.IMRO.0344.BPARKANSASDREEFOVE-0601
NL.IMRO.0344.BPSPOORSEDAALLEID-0601
NL.IMRO.0344.BPDENENGH-0601
NL.IMRO.0344.BPACTUALISATIEDG-0402
NL.IMRO.0344.BPLANGZAAMVERKEERS-0401
NL.IMRO.0344.BPLANGZAAMVERKEERS-0601
NL.IMRO.0344.BPACTUALISATIESTAT-0601
NL.IMRO.0344.BPACTUALISATIEDGLR-0601
NL.IMRO.0344.BPVLEUTERWEIDEVLEU-0601
NL.IMRO.0344.BPLRCENTRUMKERZUID-0601
NL.IMRO.0344.BPDEWETERING-VA02
NL.IMRO.0344.BPFIETSBRUGOOGINAL-0601
NL.IMRO.0344.BPBOUWINISTARTBLOK-0401
NL.IMRO.0344.BPBOUWINISTARTBLOK-0601
NL.IMRO.0344.BPGERRITRIETTUINDO-0601
NL.IMRO.0344.BPOUDWIJKERVELDSTR-0601
NL.IMRO.0344.BPWESTFLZUIDSTA-VA01
NL.IMRO.0344.BPMEREVELDPLEINDEM-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOVBAANDEUITHOF-VA01
NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB14-VA01
NL.IMRO.0344.BPSTATMEGABIOSCOOP-VA01
NL.IMRO.0344.BPGRAUWAART-0601
NL.IMRO.0344.BPMARIAPLAATS-VA02
NL.IMRO.0344.BPWILHELMINABWITTE-VA02
NL.IMRO.0344.BPKPNFOKKEMAANDREA-VA02
NL.IMRO.0344.BPMESOSOVERVECHT-VA01
NL.IMRO.0344.BPRIJNENBURGUTRECH-VA01
NL.IMRO.0344.BPPAARDENVELD-VA01
NL.IMRO.0344.BPMARCOPOLOPLANTKZ-0601
NL.IMRO.0344.BPVANSIJPEJAARBEUR-VA01
NL.IMRO.0344.BPZIEKOUDENRIJNKAN-VA01
NL.IMRO.0344.WPBINSTADSSCHOUW-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOTELKANTOORKAN-VA01
NL.IMRO.0344.HZHOGEWEIDE2EHERZI-0601
NL.IMRO.0344.WPACTDIVGEBTHEMATE-VA01
NL.IMRO.0344.BPBEDOVER2HERZ-VA01
NL.IMRO.0344.HZBEDOVER1HERZ-0601
NL.IMRO.0344.BPIBISDREEFOVERVEC-VA01
NL.IMRO.0344.BPLRUCENTRUMNOORD-0601
NL.IMRO.0344.BPTEUNDEJAGERDREEF-VA01
NL.IMRO.0344.BPDEWOERDDEMEERN-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOGEWOERD1EHERZ-VA03
NL.IMRO.0344.BPPRINMAXIMACENDEU-VA02
NL.IMRO.0344.WPPARKLANGWIJZZAND-VA01
NL.IMRO.0344.BPCARTESIUSWEG-0401
NL.IMRO.0344.BPRIJNSMAARSCH-0401
NL.IMRO.0344.BP2EASSELIJNSTRAAT-0601
NL.IMRO.0344.BPACTZANCASDEMEERN-VA01
NL.IMRO.0344.UPVLEUTERDEERVEN-VA01
NL.IMRO.0344.BPVESVELDSTRZEEHEN-VA02
NL.IMRO.0344.BPSCHERMHORNEOI-VA01
NL.IMRO.0344.BPZANDPAD-VA02
NL.IMRO.0344.BPALENDORPERWEGLRP-VA01
NL.IMRO.0344.WPFIETSBRUGOAVDVB-VA01
NL.IMRO.0344.BPNOORDGEBOUWSTAT-VA01
NL.IMRO.0344.BPWILLEMDREESLAUWE-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOVBAANKANZWEST-VA01
NL.IMRO.0344.BPKANAALWEG59-VA01
NL.IMRO.0344.BPOVERVECHTNSR-0601
NL.IMRO.0344.BPSTJACOBLANGEVIE-0601
NL.IMRO.0344.WPWTCUTRECHTSTATIO-VA01
NL.IMRO.0344.BPFRUITNRDONDIEP-VA01
NL.IMRO.0344.BPBEDOUDDEMEERN-VA01
NL.IMRO.0344.BPZUIDGEBOUWSTATIO-VA01
NL.IMRO.0344.BPCENTRUMDEELGEB45-VA01
NL.IMRO.0344.BPBEIROETDREEFOVER-VA01
NL.IMRO.0344.BPNWHOOGCATHARIJNE-0601
NL.IMRO.0344.BPRIJNSMAARMYTRIJN-VA01
NL.IMRO.0344.BPDETRIPTOLSTEEG-0601
NL.IMRO.0344.BPNEDALKWS-VA01
NL.IMRO.0344.BPWATERHOOGTOLSTEE-0401
NL.IMRO.0344.BPPARKWIJKLANGERAK-0401
NL.IMRO.0344.BPWILHELMINALAAN-0601
NL.IMRO.0344.GCRIJNSMAARSCH-GC01
NL.IMRO.0344.BPUITSPORTLEIDPARK-0601
NL.IMRO.0344.BPHOEKTJEERDDAMGRO-VA01
NL.IMRO.0344.BPPROZEETERREIN-0601
NL.IMRO.0344.WPRIJNUTR1EWIJZIG-VA01
NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-VA01
NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401
NL.IMRO.0344.BVDEMENRDVOGWITTE-VA01
NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA-VA01
NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOEKRIJKSMEERN16-VA01
NL.IMRO.0344.BPVLEUTCENTRUMFA2-VA01
NL.IMRO.0344.UPVLEUTCENTRFASE2-VA01
NL.IMRO.0344.BPLEIDRIJNCENOOST-VA01
NL.IMRO.0344.BPDEGAARDTUINOOST-VA01
NL.IMRO.0344.BPKAATSTRAATPIJLS-VA01
NL.IMRO.0344.BPSCHERMHORNEOII-VA01
NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJNCN1WIJZI-VA01
NL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-VA01
NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-VA01
NL.IMRO.0344.BPWATERHOOGTOLSTGC-0611
NL.IMRO.0344.BPPARKWIJKLANGERGC-0611
NL.IMRO.0344.GCBEDOUDDEMEERN-GC01
NL.IMRO.0344.BPHARDEBOLLENSTRAA-VA01
NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT2EHERZ-VA01
NL.IMRO.0344.BPLEEWELEIDSCHRIJN-VA01
NL.IMRO.0344.BPACTUALIDGLR1HERZ-VA01
NL.IMRO.0344.BPOCKHUIRIJNHAARZU-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOEKROTSDIAMTOLS-VA01
NL.IMRO.0344.BPHEUKELOMLOB-0601
NL.IMRO.0344.BPHARTVDMEERNNOORD-VA01
NL.IMRO.0344.BPLOEVENHOUTSPORTO-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOWOJAARBSTAT-VA01
NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTR1H-VA01
NL.IMRO.0344.BP2EDAALSEWISSELSP-VA01
NL.IMRO.0344.BPBRILJANTLTOLSTEE-VA01
NL.IMRO.0344.BPKOPOPTUINDORPOOS-VA01
NL.IMRO.0344.BPLIEFLANDTUINOOST-VA01
NL.IMRO.0344.BPLOMANLAAN55TRANS-VA01
NL.IMRO.0344.BPDEMKABOCHT-VA01
NL.IMRO.0344.BPZAND24HETZNDOOST-VA01
NL.IMRO.0344.UPPARLANKOPAMALIAP-VA01
NL.IMRO.0344.BPALGREGBOUWENGEBR-VA01
NL.IMRO.0344.BPEUROPAWEGMAXIMAP-VA01
NL.IMRO.0344.BPUTR37HETZAND-VA01
NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG4DEFENS-VA01
NL.IMRO.0344.BPOPAALWEGAMETHIST-VA02
NL.IMRO.0344.BPDONDERSSTRAAT-VA01
NL.IMRO.0344.BPBARTOKLAANOOGINA-VA01
NL.IMRO.0344.BPHAARZICHT-VA01
NL.IMRO.0344.EPHAARZICHT-VA01
NL.IMRO.0344.BPKRUISVAARTKWARTI-VA02
NL.IMRO.0344.BPHOLCASWINTMERKAN-VA01
NL.IMRO.0344.BVALGEMENEREGACTU-VA01
NL.IMRO.0344.BPMEETREIJDEMEERN-VA01
NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOVBAANDICHTERSW-VA01
NL.IMRO.0344.BPCOHENLTUINDOOST-VA01
NL.IMRO.0344.WPWILBUITWITPRINSS-VA01
NL.IMRO.0344.BPGAGELDIJK211OVER-VA01
NL.IMRO.0344.BPGERBRANDY20LAUWE-VA01
NL.IMRO.0344.BVPIJLSTUINWTUIND-0601
NL.IMRO.0344.GCBVLOMBOKOOSTSMAK-GC02
NL.IMRO.0344.BVLOMBOKOOSTSMAK-0401
NL.IMRO.0344.BVKANALENEILAND-0601
NL.IMRO.0344.GCBVGRIFTPARK-GC02
NL.IMRO.0344.BVGRIFTPARK-0601
NL.IMRO.0344.GCBVTUINDORP-GC02
NL.IMRO.0344.BVTUINDORP-VA01
NL.IMRO.0344.GCBVZUILEN-GC02
NL.IMRO.0344.BVZUILEN-0601
NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-ON01
NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA02
NL.IMRO.0344.BPOVERVECHTNSR1HER-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOTELHELROTTOLST-VA01
NL.IMRO.0344.BPACADETIENLEIDRCO-VA01
NL.IMRO.0344.BPDORPSPLEINVLEUTE-VA01
NL.IMRO.0344.BPDORPELDIJKHAARZU-VA01
NL.IMRO.0344.BPOOGINALLUNETTEN-VA01
NL.IMRO.0344.BPNOORDELRANDWEG-ON01
NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJCENHOTEL-VA01
NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2019-VA01
NL.IMRO.0344.BPVLEUTENSEVAART-VA02
NL.IMRO.0344.BPSTRIJKVIER68BEDO-VA01
NL.IMRO.0344.BPVERHOOGRIJNSTRIJ-VA01
NL.IMRO.0344.BPVELDHUIZENDEMEER-VA01
NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHA14-VA01
NL.IMRO.0344.BPVROUWJUTTENHBIN-VA01
NL.IMRO.0344.BPKOPBEURSKWARTIER-VA01
NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHA16-VA01
NL.IMRO.0344.BPSMAKKELAARS1EHER-VA01
NL.IMRO.0344.BPHINDERHLINTMAXIM-VA01
NL.IMRO.0344.BPHEYCOPDICHTERSWI-VA01
NL.IMRO.0344.UPPARKLANVERHOUTRA-VA01
NL.IMRO.0344.BPKANZUIDROMMEDARI-VA01
NL.IMRO.0344.HZCARTESIUS1EHERZ-VA01
NL.IMRO.0344.BPDICKENSHALVEMAAN-VA01
NL.IMRO.0344.BPCARTSIUSDRIFASE1-VA01
NL.IMRO.0344.BPZANDWEG186DEMEER-VA01
NL.IMRO.0344.BPCHWVOORDORPVELD-VA01
NL.IMRO.0344.BPVSIJPWESTHOVSTAT-0601
NL.IMRO.0344.BPCARTDRHFASE2EN6-VA01
NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG6EENDRA-VA01
NL.IMRO.0344.BPCHWBEURSKWARTIE1-ON01
NL.IMRO.0344.BPCHWBEURSKWARTIE1-VA01
NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG6ZEEHAE-ON01
NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG6ZEEHAE-VA01
NL.IMRO.0344.BPPASSIEBLOEMWEGVL-VA01
NL.IMRO.0344.BP2EDAALSEDEEL2TM4-VA01
NL.IMRO.0344.WPRIJNGINGOSTRAAT-VA01
NL.IMRO.0344.WPRIJNPAPIERMOERBE-VA01
NL.IMRO.0344.BPACTUDIVGEB2021-ON01
NL.IMRO.0344.BPACTUDIVGEB2021-VA01
NL.IMRO.0344.BPOMLOOPLAANVCHART-ON01
NL.IMRO.0344.BPOMLOOPLAANVCHART-VA01
NL.IMRO.0344.BPJAGERSKADEOVERVE-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOEKMONARRIJNVLI-VA01
NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN511RIJN-VA01
NL.IMRO.0344.BPNEDEREIN543RIJNE-VA01
NL.IMRO.0344.BPBENELUX901TRANSW-VA01
NL.IMRO.0344.BPJOHANWAGEN1TM10B-ON01
NL.IMRO.0344.BPJOHANWAGEN1TM10B-VA01
NL.IMRO.0344.GCBVKANALENEILAND-GC04
NL.IMRO.0344.GCBVPIJLSTUINWTUI-GC02
NL.IMRO.0344.BPWONINGBOUWHAARRI-ON01
NL.IMRO.0344.BPWONINGBOUWHAARRI-VA01
NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG5EUROPA-ON01
NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG5EUROPA-VA01
NL.IMRO.0344.BPGANS143147WATERV-VA01
NL.IMRO.0344.BPZAND46EOHOGEWOER-VA01
NL.IMRO.0344.BPMERWEEDG4DEF1HER-ON01
NL.IMRO.0344.BPMERWEEDG4DEF1HER-VA01
NL.IMRO.0344.BPDEMUNTLEIDSEWEG-VA01
NL.IMRO.0344.OGVUTRECHT-VA01
NL.IMRO.0344.BPWATERTORENOVERVE-VA01
NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT-ON01
NL.IMRO.0344.BPMUSEUMHOTELBINNE-ON01
NL.IMRO.0344.BPMAXIMAPAZUIDBLOK-VA01
NL.IMRO.0344.VBDETAILHANBEZORG-VA01
NL.IMRO.0344.BPLOMBOKPLEINLOMBO-ON01
NL.IMRO.0344.WPNEDER576RIJNENBU-VA01
NL.IMRO.0344.UPBINSTROSTEEG1836-ON01
NL.IMRO.0344.UPBINSTROSTEEG1836-VA01
NL.IMRO.0344.BPHOOGBOUWLRCENTRN-ON01
NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-ON01
NL.IMRO.0344.BPLOMANDEGEZUSTRAN-VA01
NL.IMRO.0344.BPIVOORDREEFOVERVE-ON01
NL.IMRO.0344.BPIVOORDREEFOVERVE-VA01
NL.IMRO.0344.BPSTUDHGFIVECAMBRI-ON01
NL.IMRO.0344.BPSTUDHGFIVECAMBRI-VA01
NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-ON01
NL.IMRO.0344.BPJAFFASTR1NWENGEL-VA01
NL.IMRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-ON01
NL.IMRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-VA01
NL.IMRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-ON01
NL.IMRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-VA01
NL.IMRO.0344.BPINTERSUCAMUSP-ON01
NL.IMRO.0344.BPFACGASREIJERSDMZ-ON01
NL.IMRO.0344.BPNWBUURLANDSTAATS-ON01
NL.IMRO.0344.BPJUTRIV178RIVIERE-ON01
NL.IMRO.0344.UPACTDIGEBHOEKOUOT-ON02
NL.IMRO.0344.BPHOOGSPANSTATOUD-ON01