Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Tholen

Dit manifest direct bekijken:
http://tholen.gemeentedocumenten.nl/ro/NewManifest_STRI2012_0716.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0716.BPOesterdam-OW01
NL.IMRO.0716.BPOesterdam-VG01
NL.IMRO.0716.BPParkeren-OW01
NL.IMRO.0716.BPParkeren-VG01
NL.IMRO.0716.BPPatrijzenwgOVM-VO01
NL.IMRO.0716.BPVroonstedeANL-OW01
NL.IMRO.0716.BPVroonstedeANL-VG01
NL.IMRO.0716.BPWulpdal-OW01
NL.IMRO.0716.BPWulpdal-VG01
NL.IMRO.0716.BPfietspadN286SMD-OW01
NL.IMRO.0716.BPfietspadN286SMD-VG01
NL.IMRO.0716.BPfietspadN286SMD-VO01
NL.IMRO.0716.BPuitbwelgelegenT-OW01
NL.IMRO.0716.BPuitbwelgelegenT-VG01
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIIITH-OW01
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIIITH-VG01
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIIITH-VG02
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIIITH-VO01
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIVTH-VO01
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenTH-OW01
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenTH-VG01
NL.IMRO.0716.OVMolenvldijk13aTL-VG01
NL.IMRO.0716.OVMolenvldijk13bTL-VG01
NL.IMRO.0716.OVbwoesterdamTLN-VG01
NL.IMRO.0716.OVdienstencentMTD-VG01
NL.IMRO.0716.OVgarWilhelstr-VG01
NL.IMRO.0716.OVgasleidingSPN-vg01
NL.IMRO.0716.OVkerkGrindwegTLN-VG01
NL.IMRO.0716.OVloodsWeihoekwPVT-VG01
NL.IMRO.0716.OVpandBoogaardwANL-VG01
NL.IMRO.0716.OVschuurBrvdijkANL-VG01
NL.IMRO.0716.OVschuurVrdijkTLN-VG01
NL.IMRO.0716.OVstalLangewegANL-VG01
NL.IMRO.0716.OVstalRbuurtwegSTV-VG01
NL.IMRO.0716.OVstalSluiswegPLL-VG01
NL.IMRO.0716.OVstalStoofpadSTV-VG01
NL.IMRO.0716.OVsuSpuistraatANL-VG01
NL.IMRO.0716.OVveerweg5TLN-VG01
NL.IMRO.0716.OVwindturbDDijkSMD-VG01
NL.IMRO.0716.OVwonKonJulianaTLN-VG01
NL.IMRO.0716.OVwonOostvestSMD-VG01
NL.IMRO.0716.OVwonOudeldijk10TH-VG01
NL.IMRO.0716.OVwonScheldestrPVT-VG01
NL.IMRO.0716.OVwonStoofstrPVT-VG01
NL.IMRO.0716.OVwoningDorpswegOV-VG01
NL.IMRO.0716.OVwoningParksingel-VG01
NL.IMRO.0716.OVwoningveerstrOVM-VG01
NL.IMRO.0716.OVwoongebouwOVM-VG01
NL.IMRO.0716.OVwozorgVeerwegTLN-VG01
NL.IMRO.0716.OVzonparkCereswTLN-VG01
NL.IMRO.0716.PMTHLSCHLSMD-0001
NL.IMRO.0716.PMTHLSCHLSMD-OW01
NL.IMRO.0716.PMTHLSCHLSMD-VG01
NL.IMRO.0716.VBArbeidsmigranten-VG01
NL.IMRO.0716.WPmosselhwegTH-OW01
NL.IMRO.0716.WPmosselhwegTH-VG01
NL.IMRO.0716.WPwelgelegenIITH-OW01
NL.IMRO.0716.WPwelgelegenIITH-VG01
NL.IMRO.0716.Wpoostweg1aANL-OW01
NL.IMRO.0716.Wpoostweg1aANL-VG01
NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2013-OW01
NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2013-VG01
NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2015OVS-OW01
NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2015OVS-VG01
NL.IMRO.0716.bpDePluimpot-OW02
NL.IMRO.0716.bpDePluimpot-VG99
NL.IMRO.0716.bpDeestraatPVI-OW01
NL.IMRO.0716.bpDeestraatPVI-VG01
NL.IMRO.0716.bpDeestraatPVI-VO01
NL.IMRO.0716.bpHofstraatOVM-ON01
NL.IMRO.0716.bpHofstraatOVM-VG01
NL.IMRO.0716.bpHofstraatOVM-VO01
NL.IMRO.0716.bpIJsbaanANL-OW01
NL.IMRO.0716.bpIJsbaanANL-VG01
NL.IMRO.0716.bpKerkwSTNieuwewPV-OW01
NL.IMRO.0716.bpKerkwSTNieuwewPV-VG01
NL.IMRO.0716.bpKerkwSTNieuwewPV-VO01
NL.IMRO.0716.bpKommenTLN2015TLN-OW01
NL.IMRO.0716.bpKommenTLN2015TLN-VG01
NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-OW01
NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01
NL.IMRO.0716.bpKotterstrTLN-VO01
NL.IMRO.0716.bpKruittorenTLN-OW01
NL.IMRO.0716.bpKruittorenTLN-VG01
NL.IMRO.0716.bpKruittorenTLN-VO01
NL.IMRO.0716.bpLuijsterrijkStPh-ON01
NL.IMRO.0716.bpLuijsterrijkStPh-VG01
NL.IMRO.0716.bpLuijsterrijkStPh-VO01
NL.IMRO.0716.bpMarehoekOVM-OW01
NL.IMRO.0716.bpMarehoekOVM-VG01
NL.IMRO.0716.bpMarehoekOVM-VO01
NL.IMRO.0716.bpNijverheidswSMD-OW01
NL.IMRO.0716.bpNijverheidswSMD-VG01
NL.IMRO.0716.bpPaasdijkwegPVI-ON01
NL.IMRO.0716.bpPaasdijkwegPVI-VG01
NL.IMRO.0716.bpPaasdijkwegPVI-VO01
NL.IMRO.0716.bpPelleweg1OVM-OW01
NL.IMRO.0716.bpPelleweg1OVM-VG01
NL.IMRO.0716.bpPelleweg1OVM-VO01
NL.IMRO.0716.bpPostweg4TH-OW01
NL.IMRO.0716.bpStenenkruis-OW02
NL.IMRO.0716.bpStenenkruis-VG99
NL.IMRO.0716.bpVesteTuin-OW01
NL.IMRO.0716.bpVesteTuin-VG01
NL.IMRO.0716.bpVesteTuin-gu01
NL.IMRO.0716.bpbedrSpastrANL-OW01
NL.IMRO.0716.bpbedrSpastrANL-VG01
NL.IMRO.0716.bpgemaalwegTHL-OW01
NL.IMRO.0716.bpgemaalwegTHL-VO01
NL.IMRO.0716.bphavenplatANL-OW01
NL.IMRO.0716.bphavenplatANL-VG01
NL.IMRO.0716.bphavenpleinANL-OW01
NL.IMRO.0716.bphavenpleinANL-VG01
NL.IMRO.0716.bpklsuzpolder2ANL-OW01
NL.IMRO.0716.bpklsuzpolder2ANL-VG01
NL.IMRO.0716.bpklsuzpolderANL-OW01
NL.IMRO.0716.bpklsuzpolderANL-VG01
NL.IMRO.0716.bpmasterplanTHL-OW01
NL.IMRO.0716.bpmasterplanTHL-VG01
NL.IMRO.0716.bpmasterplanTHL-VO01
NL.IMRO.0716.bprvrLangewegAJP-OW01
NL.IMRO.0716.bprvrLangewegAJP-VG01
NL.IMRO.0716.bprvrZoetwwegSAL-OW01
NL.IMRO.0716.bprvrZoetwwegSAL-VG99
NL.IMRO.0716.bprvrdeehoeve-VG01
NL.IMRO.0716.bprvrnieuwkruisweg-OW01
NL.IMRO.0716.bprvrnieuwkruisweg-VG01
NL.IMRO.0716.bprvrprovweg-OW01
NL.IMRO.0716.bptholennoord-VG99
NL.IMRO.0716.bptholennoord-gu01
NL.IMRO.0716.bpwonprovwegSMD-OW01
NL.IMRO.0716.bpwonprovwegSMD-VG01
NL.IMRO.0716.bpwonprovwegSMD-VO01
NL.IMRO.0716.pbPaasdijkweg-VG99
NL.IMRO.0716.vbEendrachtswgTh-VG01
NL.IMRO.0716.vbKotterstrTh-VG01
NL.IMRO.0716.verblijfsrecreatie-OW01
NL.IMRO.0716.verblijfsrecreatie-VG01
NL.IMRO.0716.wpGoudenregenlSCH-OW01
NL.IMRO.0716.wpGoudenregenlSCH-VG01
NL.IMRO.0716.wpHikseweg7OVM-OW01
NL.IMRO.0716.wpHikseweg7OVM-VG01
NL.IMRO.0716.wpNoormansweg3-OW01
NL.IMRO.0716.wpNoormansweg3-VG01
NL.IMRO.0716.wpPil25ZawgSTA-OW01
NL.IMRO.0716.wpPil25ZawgSTA-VG01
NL.IMRO.0716.wpSchapenweg13PVI-OW01
NL.IMRO.0716.wpSchapenweg13PVI-VG01
NL.IMRO.0716.wpVeerstr46OVM-OW01
NL.IMRO.0716.wpVeerstr46OVM-VG01
NL.IMRO.0716.wpbosjeklompePHI-OW01
NL.IMRO.0716.wpbosjeklompePHI-VG01
NL.IMRO.0716.wpveerwmolenTLNOVM-OW01
NL.IMRO.0716.wpveerwmolenTLNOVM-VG01
NL.IMRO.0716.wpwonsluiswegPVI-OW01
NL.IMRO.0716.wpwonsluiswegPVI-VG01
NL.IMRO.0716.wpzwarteweg1PVI-OW01
NL.IMRO.0716.wpzwarteweg1PVI-VG01