Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Súdwest Fryslân

Dit manifest direct bekijken:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1900/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0091.2009cvk-0001
NL.IMRO.0091.2009Alexstraat7-vast
NL.IMRO.0091.2010Stationsgebied-onhe
NL.IMRO.0091.2009drkuyperlaan1-onhe
NL.IMRO.0091.Ysbrechtum-VST1
NL.IMRO.0091.IJlsterkade26-vast
NL.IMRO.0091.DeLoten-onhe
NL.IMRO.0091.2009offingawier-vast
NL.IMRO.0091.2009noorderhoek-vast
NL.IMRO.0091.2009woudvaart-onhe
NL.IMRO.0091.2009tvanaquino-onhe
NL.IMRO.0683.PBFysiotherapie-0401
NL.IMRO.0683.wymbzuidwest-onhe
NL.IMRO.0683.wymnoordgoenga-0001
NL.IMRO.0683.wymnoordtirns-0001
NL.IMRO.0683.wymnoordgauw-0002
NL.IMRO.0683.PBtMienskipshus-vast
NL.IMRO.0064.040705-VG01
NL.IMRO.0064.05000000hart-VG01
NL.IMRO.1900.2011zomerrak-onhe
NL.IMRO.1900.harinxmapark-onhe
NL.IMRO.1900.2010sperkhemtuind-onhe
NL.IMRO.1900.2011traceA7-onhe
NL.IMRO.1900.2011oostWPgrdyla22-vast
NL.IMRO.1900.2011noorBPkloowitm-onhe
NL.IMRO.1900.055008-onhe
NL.IMRO.1900.2011middBPitjoo-onhe
NL.IMRO.1900.BPBtIndijkHloopen-onhe
NL.IMRO.1900.055007-OH01
NL.IMRO.1900.2010oostBPnormplei-onhe
NL.IMRO.1900.2011noorBPkorzand-onhe
NL.IMRO.1900.BPHeeg-onhe
NL.IMRO.1900.BPHeegDeSkouuitbr-0401
NL.IMRO.1900.2011oostWPpampuska-vast
NL.IMRO.1900.UV0932010U-vast
NL.IMRO.1900.2010eilanddedomp-onhe
NL.IMRO.1900.UV20100244-vast
NL.IMRO.1900.2011oostBPjhavestr-vast
NL.IMRO.1900.2011oostBPRandGauw-vast
NL.IMRO.1900.UV20111100-vast
NL.IMRO.1900.UV20111181-vast
NL.IMRO.1900.2011oostBPEastwei6-vast
NL.IMRO.1900.UV20110608-vast
NL.IMRO.1900.2012oostBPsmidsnee-onhe
NL.IMRO.1900.UV20120261-vast
NL.IMRO.1900.2012middBPGraftHee-onhe
NL.IMRO.1900.BPWARNS2010-onhe
NL.IMRO.1900.2012oostBPMFAterp-onhe
NL.IMRO.1900.UV20120615-vast
NL.IMRO.1900.UV20120614-vast
NL.IMRO.1900.2012oostWPjdouws39-onhe
NL.IMRO.1900.UV20120547-vast
NL.IMRO.1900.UV20120623-vast
NL.IMRO.1900.UV20120296-vast
NL.IMRO.1900.20090300BP000-onhe
NL.IMRO.1900.harinxma-onhe
NL.IMRO.1900.BPToenteHeeg-onhe
NL.IMRO.1900.20100400BP000-0401
NL.IMRO.1900.2010stadsfennepas-onhe
NL.IMRO.1900.BpMidstrjitte-onhe
NL.IMRO.1900.040704-OH01
NL.IMRO.1900.harinxmalandfase1-onhe
NL.IMRO.1900.2009dezwette-onhe
NL.IMRO.1900.BPKerkhofsteeg-onhe
NL.IMRO.1900.SVGBolsward-VG01
NL.IMRO.1900.BPSTAVROG2010-VAST
NL.IMRO.1900.BPzwettewei68a-vast
NL.IMRO.1900.WPbinnenpaed42-vast
NL.IMRO.1900.UV20120132-vast
NL.IMRO.1900.2012westBPmakzuido-onhe
NL.IMRO.1900.2012westBPmazuidwa-onhe
NL.IMRO.1900.2012zuidBPjhhlpn-onhe
NL.IMRO.1900.UV20120691-vast
NL.IMRO.1900.2012zuidBPkoudgala-onhe
NL.IMRO.1900.2013zuidBPstavoren-onhe
NL.IMRO.1900.2012WestBPhiegaas-onhe
NL.IMRO.1900.2011zuidBPithnskip-onhe
NL.IMRO.1900.2012oostBPafke5opp-vast
NL.IMRO.1900.2013oostBVbinsneek-vast
NL.IMRO.1900.UV20130004-vast
NL.IMRO.1900.2013oostBPHsltGes-vast
NL.IMRO.1900.UV20120882-vast
NL.IMRO.1900.2012oostBPflach-onhe
NL.IMRO.1900.2010Duinterpen-onhe
NL.IMRO.1900.2011oostBPSudwg54-onhe
NL.IMRO.1900.2012zuidBPkuilart-onhe
NL.IMRO.1900.BHVitsoal-vast
NL.IMRO.1900.2011zuidBPmwerum-onhe
NL.IMRO.1900.2012noorBPdesyl-onhe
NL.IMRO.1900.UV20130311-vast
NL.IMRO.1900.2012oostBPspooschv-onhe
NL.IMRO.1900.UV20130238-vast
NL.IMRO.1900.UV20120684-vast
NL.IMRO.0055.BPKOUMELKERSPAED8-OH01
NL.IMRO.0055.BP10kVgebouw-VA01
NL.IMRO.0055.BPButlansw6Tersoal-OH01
NL.IMRO.0055.BPMarsherne5Pwier-OH01
NL.IMRO.1900.2011oostBPEasterbr-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPaldfea13-vast
NL.IMRO.1900.2014BPmiddgb4heeg-vast
NL.IMRO.1900.2013oostBPpottenrw-vast
NL.IMRO.1900.2013zuidBPstavmidd-vast
NL.IMRO.1900.BPIJlst-onhe
NL.IMRO.1900.2014BPmiddgb8heeg-vast
NL.IMRO.1900.BPSbuorrenTersoal-VA01
NL.IMRO.1900.2014oostBPbootsma-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPbezijlst-vast
NL.IMRO.1900.2012westBPmakcentr-gu01
NL.IMRO.1900.2012westBPmakcentr-vast
NL.IMRO.1900.UV20130234-vast
NL.IMRO.1900.UV20130503-vast
NL.IMRO.1900.UV20130401-vast
NL.IMRO.1900.UV20120857-vast
NL.IMRO.1900.UV20130664-vast
NL.IMRO.1900.UV20130535-vast
NL.IMRO.1900.UV20130449-vast
NL.IMRO.1900.UV20130574-vast
NL.IMRO.1900.UV20140037-vast
NL.IMRO.1900.UV20140125-vast
NL.IMRO.1900.UV20130752-vast
NL.IMRO.1900.UV20130623-vast
NL.IMRO.1900.UV20130692-vast
NL.IMRO.1900.UV20130045-vast
NL.IMRO.1900.UV20130550-vast
NL.IMRO.1900.UV20140220-vast
NL.IMRO.1900.UV20140138-vast
NL.IMRO.1900.UV20140088-vast
NL.IMRO.1900.UV20140120-vast
NL.IMRO.1900.2013noorBPtFabryk1-vast
NL.IMRO.1900.2014BPkileww1-gu01
NL.IMRO.1900.2014BPkileww1-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPsnksinge-vast
NL.IMRO.1900.2013noorBPzurich-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPsneeoudv-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPvangiffs-vast
NL.IMRO.1900.2015zuidBPhskdk40a-vast
NL.IMRO.1900.2014westBPallingaw-vast
NL.IMRO.1900.UV20140721-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPharinx1d-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPAntplein-vast
NL.IMRO.1900.2015zuid1Ejachhind-vast
NL.IMRO.1900.2015westBPmakkoost-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPeasthw23-vast
NL.IMRO.1900.UV20150376-vast
NL.IMRO.1900.UV20150356-vast
NL.IMRO.1900.UV20150693-vast
NL.IMRO.1900.UV20150185-vast
NL.IMRO.1900.2016middBVskouheeg-vast
NL.IMRO.1900.UV20150608-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPfurmerus-vast
NL.IMRO.1900.2015WPnijew12heeg-vast
NL.IMRO.1900.2014oostMdzlaan4-vast
NL.IMRO.1900.UV20150170-vast
NL.IMRO.1900.UV20150463-vast
NL.IMRO.1900.UV20150216-vast
NL.IMRO.1900.UV20150150-vast
NL.IMRO.1900.UV20140635-vast
NL.IMRO.1900.UV20140636-vast
NL.IMRO.1900.UV20140557-vast
NL.IMRO.1900.UV20140819-vast
NL.IMRO.1900.UV20140439-vast
NL.IMRO.1900.UV20140495-vast
NL.IMRO.1900.UV20140315-vast
NL.IMRO.1900.UV20140403-vast
NL.IMRO.1900.UV20130518-vast
NL.IMRO.1900.UV20140084-vast
NL.IMRO.1900.2016zuidBPschan102-vast
NL.IMRO.1900.2016oostBPidzegakd-vast
NL.IMRO.1900.UV20150247-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPskarwoud-vast
NL.IMRO.1900.2016oostBPharinx1e-vast
NL.IMRO.1900.UV20150578-vast
NL.IMRO.1900.2015westBPmakkkr11-vast
NL.IMRO.1900.2016westBPworkdolw-vast
NL.IMRO.1900.UV20150745-vast
NL.IMRO.1900.UV20140801-vast
NL.IMRO.1900.UV20150471-vast
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-vast
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-gu01
NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-VA02
NL.IMRO.1900.2016westBPthomzuid-vast
NL.IMRO.1900.UV20150702-vast
NL.IMRO.1900.2015noorWPgrdijl41-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPwaterski-vast
NL.IMRO.1900.UV20160097-vast
NL.IMRO.1900.2016oostBPeaw4oppe-vast
NL.IMRO.1900.2015oostBPsneethab-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPtankstA7-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPtankstA7-gu01
NL.IMRO.1900.2014oostBPtankstA7-onhe
NL.IMRO.1900.2016middBPItEilan-vast
NL.IMRO.1900.UV20150167-vast
NL.IMRO.1900.UV20150573-vast
NL.IMRO.1900.2016westBPbeleefaf-vast
NL.IMRO.1900.2016oostBPhoukepoo-vast
NL.IMRO.1900.UV20140579-vast
NL.IMRO.1900.2014oostBPflexate-vast
NL.IMRO.1900.2017oostBPharinx1b-vast
NL.IMRO.1900.2016middBPgoboaiju-vast
NL.IMRO.1900.UV20150749-vast
NL.IMRO.1900.UV20160386-vast
NL.IMRO.1900.UV20150847-vast
NL.IMRO.1900.2017zuidBPbadhinde-vast
NL.IMRO.1900.2017zuidBPkouslpd2-vast
NL.IMRO.1900.SluisKWDZ-vast
NL.IMRO.1900.2014westBPBrnSud-vast
NL.IMRO.1900.2016oostBPzwhweg7-vast
NL.IMRO.1900.OV20150495-vast
NL.IMRO.1900.UV20160892-vast
NL.IMRO.1900.2016westBPworrlpea-vast
NL.IMRO.1900.2017BPstavorenzuid-vast
NL.IMRO.1900.UV20160783-vast
NL.IMRO.1900.UV20160677-vast
NL.IMRO.1900.UV20170138-vast
NL.IMRO.1900.UV20150782-vast
NL.IMRO.1900.UV20170116-vast
NL.IMRO.1900.UV20170427-vast
NL.IMRO.1900.2017BPBaarderb3-vast
NL.IMRO.0140.BPEasterein-VA01
NL.IMRO.0140.BPRienMolmawei8-OH01
NL.IMRO.0140.BPItensTsjerkbn-VA01
NL.IMRO.0140.PHWBdrtWWalptw47b-OH01
NL.IMRO.0140.BpWiuwertSkatebaan-VA01
NL.IMRO.0140.BPEasterwierrum-VA01
NL.IMRO.0140.BPWommelsIIsbaan10-VA01
NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA02
NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-GU01
NL.IMRO.0140.EastereinBdtFabrwO-VA01
NL.IMRO.0140.LITTARCH-VA01
NL.IMRO.0140.BPBoazum-VA01
NL.IMRO.0140.PHbpWommelsGeins2-VA01
NL.IMRO.0140.BPWommels-VA01
NL.IMRO.0140.BPWiuwertFrodyk8-OH01
NL.IMRO.0140.Behevo13dorpen-VA01
NL.IMRO.0140.PBWoNokavel80-VA01
NL.IMRO.0140.BvbdrWinWomwlBrd-VA01
NL.IMRO.0140.OMGBtngbWynsdyk53-VA01
NL.IMRO.0140.OMGRhsSleansterdk6-VA01
NL.IMRO.0140.PBoostndtsjerkbn29-OH01
NL.IMRO.0140.OMGBtngbToarnwrtl2-VA01
NL.IMRO.1900.UV20170444-vast
NL.IMRO.0140.BPWommelsNO-0401
NL.IMRO.1900.2017oostBPhcwbolsw-vast
NL.IMRO.1900.2016noweBPdorpennw-vast
NL.IMRO.1900.UV20170396-vast
NL.IMRO.1900.UV20160453-vast
NL.IMRO.1900.2017zuidBPkuilart-vast
NL.IMRO.1900.UV20170801-vast
NL.IMRO.1900.UV20170399-vast
NL.IMRO.1900.UV20160152-vast
NL.IMRO.1900.2018oostBPsjaerOpp-vast
NL.IMRO.1900.UV20180080-vast
NL.IMRO.1900.UV20170859-vast
NL.IMRO.1900.UV20150506-vast
NL.IMRO.1900.UV20170602-vast
NL.IMRO.1900.UV20180176-vast
NL.IMRO.1900.UV20170807-ontw
NL.IMRO.1900.UV20170880-vast
NL.IMRO.1900.UV20180444-vast
NL.IMRO.1900.UV20180126-ontw
NL.IMRO.1900.UV20180038-vast
NL.IMRO.1900.UV20170494-vast
NL.IMRO.1900.2018PHparkerenSWF-vast
NL.IMRO.1900.2014westBPworkthom-vast
NL.IMRO.1900.UV20170904-vast
NL.IMRO.1900.2017BPBolswFrstr-vast
NL.IMRO.1900.2015zuidBVnijefurd-vast
NL.IMRO.1900.OO2016184-vast
NL.IMRO.1900.UV20180554-vast
NL.IMRO.1900.2017westBPkoudum-vast
NL.IMRO.1900.UV20170186-vast
NL.IMRO.1900.UV20180265-vast
NL.IMRO.1900.2018BPSnkIJlstk-vast
NL.IMRO.1900.2016miosBPdorpenmo-vast
NL.IMRO.1900.2018BPLouwewei-ontw
NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-vast
NL.IMRO.1900.2015zuidBPhemelum-vast
NL.IMRO.1900.2016oostBPostpsnee-vast
NL.IMRO.1900.2018zuidBPwarnsat-vast
NL.IMRO.1900.UV20140322-vast
NL.IMRO.1900.2018westBPworkweve-vast
NL.IMRO.1900.UV20180219-vast
NL.IMRO.1900.2018oostBPkaatslza-vast
NL.IMRO.1900.OO2017027-vast
NL.IMRO.1900.UV20180532-vast
NL.IMRO.1900.UV20180632-vast
NL.IMRO.1900.UV20180533-vast
NL.IMRO.1900.2019zuidWPford8hem-vast
NL.IMRO.1900.UV20190141-vast
NL.IMRO.1900.018noorBPsibrscho-vast
NL.IMRO.1900.2018middBPbhsylr3-vast
NL.IMRO.1900.2019BPSneekHL1C1F-vast
NL.IMRO.1900.UV20180775-vast
NL.IMRO.1900.UV20190223-vast
NL.IMRO.1900.UV20190152-vast
NL.IMRO.1900.2018westBPitsoal-vast
NL.IMRO.1900.UV20180954-vast
NL.IMRO.1900.UV20190016-vast
NL.IMRO.1900.2018noorBPbayu5lol-vast
NL.IMRO.1900.UV20180897-vast
NL.IMRO.1900.UV20190001-vast
NL.IMRO.1900.UV20180200-vast
NL.IMRO.1900.UV20190484-vast
NL.IMRO.1900.UV20190443-vast
NL.IMRO.1900.UV20190107-vast
NL.IMRO.1900.UV20190326-vast
NL.IMRO.1900.UV20190570-vast
NL.IMRO.1900.2020oostBPivigel24-vast
NL.IMRO.1900.UV20190499-vast
NL.IMRO.1900.2013noweBVwunserad-vast
NL.IMRO.1900.2019BPN359wommnoor-vast
NL.IMRO.1900.2019BPN359bolsnoor-vast
NL.IMRO.1900.2019BPN359burgwerd-vast
NL.IMRO.1900.2018noorBPaanpN354-vast
NL.IMRO.1900.2019noorBPhegekims-vast
NL.IMRO.1900.UV20200327-vast
NL.IMRO.1900.2019noorBPskulplak-vast
NL.IMRO.1900.UV20191056-vast
NL.IMRO.1900.UV20190090-vast
NL.IMRO.1900.UV20200351-vast
NL.IMRO.1900.UV20200264-ontw
NL.IMRO.1900.2020zuidBPwtbries-vast
NL.IMRO.1900.2020zuidBPdewelle-vast
NL.IMRO.1900.UV20200654-vast
NL.IMRO.1900.2020BP8dorpenbedr-vast
NL.IMRO.1900.2020SVomgvisie-vast
NL.IMRO.1900.UV20150780-vast
NL.IMRO.1900.2021oostBPPhnormpl-ontw
NL.IMRO.1900.2021oostBPPhnormpl-vast
NL.IMRO.1900.UV20200568-ontw
NL.IMRO.1900.UV20190380-ontw
NL.IMRO.1900.UV20201039-vast
NL.IMRO.1900.2020oostBPwhavnvos-vast
NL.IMRO.1900.20180231-vast
NL.IMRO.1900.2021noorBPsytzwg62-vont
NL.IMRO.1900.2021noorBPsytzwg62-ontw
NL.IMRO.1900.2021noorBPsytzwg62-vast
NL.IMRO.1900.UV20190592-vast
NL.IMRO.1900.UV20200387-vast
NL.IMRO.1900.2020noorBPbols110k-vast
NL.IMRO.1900.2020westWPfrlcampi-ontw
NL.IMRO.1900.2020westWPfrlcampi-vast
NL.IMRO.1900.UV20200082-vast
NL.IMRO.1900.WPMeerweg8-ontw
NL.IMRO.1900.UV20170390-ontw
NL.IMRO.1900.UV20210226-vast
NL.IMRO.1900.UV20190312-vast
NL.IMRO.1900.UV20190303-vast
NL.IMRO.1900.UV20201006-vast
NL.IMRO.1900.BPButlanswei8-vast
NL.IMRO.1900.2020miosBPveegdrpn-vast
NL.IMRO.1900.UV20191049-ontw
NL.IMRO.1900.UV20191049-vast
NL.IMRO.1900.UV20210053-vast
NL.IMRO.1900.UV20201061-vast
NL.IMRO.1900.WPWynserdyk53-vast
NL.IMRO.1900.UV20210314-vast
NL.IMRO.1900.UV20210326-vast
NL.IMRO.1900.2020PPklturbineSWF-ontw
NL.IMRO.1900.2020PPklturbineSWF-vast
NL.IMRO.1900.UV20210055-vast
NL.IMRO.1900.UV20200984-vast
NL.IMRO.1900.UV20210833-vast
NL.IMRO.1900.UV20210796-vast
NL.IMRO.1900.2021BPWmlsbogerman-vast
NL.IMRO.1900.UV20210900-vast
NL.IMRO.1900.2017oostBPharinxOe-vast
NL.IMRO.1900.UV20211010-vast
NL.IMRO.1900.UV20210243-vast
NL.IMRO.1900.2022middWPJoodyk9D-vast
NL.IMRO.1900.UV20211197-vast
NL.IMRO.1900.2018noweBPdorpnow2-vast
NL.IMRO.1900.2022oostBPhmjel248-vont
NL.IMRO.1900.2022oostBPhmjel248-ontw
NL.IMRO.1900.UV20201160-ontw
NL.IMRO.1900.UV20220155-ontw
NL.IMRO.1900.UV20220155-vast
NL.IMRO.1900.UV20201084-ontw
NL.IMRO.1900.UV20201084-vast
NL.IMRO.1900.2020oostBP8dorpen-vast
NL.IMRO.1900.2022VBGwkadeIJlst-ontw
NL.IMRO.1900.2021VBSWFgstop-vast
NL.IMRO.1900.UV20190886-ontw
NL.IMRO.1900.UV20190886-vast
NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-vont
NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-ontw
NL.IMRO.1900.BPveegBGBSWFI-vont
NL.IMRO.1900.2021oostBPheteilnd-vont
NL.IMRO.1900.2022westBPtichel-vont
NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-vont
NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw
NL.IMRO.1900.2022oostBPskolst1a-ontw
NL.IMRO.1900.2022oostBPskolst1a-vast
NL.IMRO.1900.2017oostBPdehemmen-vont
NL.IMRO.1900.oostBPsneewawo-vont
NL.IMRO.1900.oostBPsneewawo-ontw
NL.IMRO.1900.2022BPBGBSWFII-vont
NL.IMRO.1900.BHVDraeisleat-vast
NL.IMRO.1900.2022BPSneekHL2A1-vont
NL.IMRO.1900.2023oostBPboloost-vont
NL.IMRO.1900.2023oostBRgauwbs34-vont
NL.IMRO.1900.2023oostWPsneehemm-vont
NL.IMRO.1900.2022oostBPSchngbw3-ontw
NL.IMRO.1900.UV20210979-ontw
NL.IMRO.1900.2023noorBPhichschw-ontw
NL.IMRO.1900.UV20220952-ontw
NL.IMRO.1900.UV20210423-ontw
NL.IMRO.1900.UV20220026-ontw
NL.IMRO.1900.2023noorBParumfrkd-ontw
NL.IMRO.1900.UV20211332-vast
NL.IMRO.1900.20220767-ontw
NL.IMRO.1900.2022zuidBPhindeloo-ontw
NL.IMRO.1900.UV20220177-ontw