Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2006 manifest van bronhouder: Gemeente Stadskanaal

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0037/manifest_STRI2006_0037.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.00370000HZ0801-
Typegemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Statusvastgesteld
IMRO Versie2006
Datum2008-10-03
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000HZ0801-.xml
NL.IMRO.00370000HZ0801-.gml
t_NL.IMRO.00370000HZ0801-_toelichting.pdf
tb_NL.IMRO.00370000HZ0801-_skn_k_goedkeuringsbesluit.pdf
vb_NL.IMRO.00370000HZ0801-_bedrijvenlijst.pdf
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_31_verkeersdoeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_36_groenvoorzieningen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_39_bos.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_32_verkeers-_en_verblijfsdoeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_16_conferentiepark.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_17_sportdoeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_40_water.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_34_agrarische_cultuurgrond.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_37_park.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_12_wooncentrum.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_33_verkeersdoeleinden_railverkeer_spoorwegdoeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_20_centrumdoeleinden_1.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_18_maatschappelijke_doeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_26_detailhandelsdoeleinden_2.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_22_centrumdoeleinden_3.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_4_woondoeleinden_2.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_27_dienstverlening.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_5_woondoeleinden_3.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_23_centrumdoeleinden_4.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_24_centrumdoeleinden_5.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_6_woondoeleinden_4.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_9_woondoeleinden_gestapeld.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_3_woondoeleinden_1.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_21_centrumdoeleinden_2.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_10_woondoeleinden_uit_te_werken_.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_14_bedrijfsdoeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_38_begraafplaats.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_11_tuin.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_25_detailhandelsdoeleinden_1.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_19_gemengde_doeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_30_horecadoeleinden_3.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_29_horecadoeleinden_2.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_7_woondoeleinden_5.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_13_woonwagencentrum.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_8_woondoeleinden_6.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_15_verkooppunt_van_motorbrandstoffen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_35_nutsdoeleinden.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_28_horecadoeleinden_1.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_42_geluidszone_industrielawaai.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_41_openbare_nutsleidingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_43_veiligheidszone_lpg.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_raadsbesluit.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_voorschriften.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_45_uitsluiting_aanvullende_werking_bouwverordening.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_46_aanvullende_werking_welstandscriteria.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_4_overige_bepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_bijlagen_voorschriften.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_2_wijze_van_meten.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_49_slotbepaling.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_48_overgangsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_bijlage_3_dwarsprofielen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_44_anti-dubbeltelbepaling.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_2_bestemmingsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_3_dubbelbestemmingsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_bijlage_1_bedrijvenlijst.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_bijlage_2_beroep_en_bedrijfsmatige_activiteiten_aan_huis.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_1_inleidende_bepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_1_begripsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000HZ0801-_artikel_47_algemene_vrijstellingsbevoegdheid.htm
Supplementen style.css
NL.IMRO.00370000WZ0901-
Typegemeentelijk plan; wijzigingsplan artikel 11
Statusvigerend
IMRO Versie2006
Datum2009-08-05
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000WZ0901-.xml
NL.IMRO.00370000WZ0901-.gml
t_NL.IMRO.00370000WZ0901-.pdf
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_art04.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_art03.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_art02.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_art05.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_3.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_art01.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_1.html
v_NL.IMRO.00370000WZ0901-_2.html
Supplementen style.css
IMRO-PT.css
NL.IMRO.00370000BP0701-
Typegemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Statusvastgesteld
IMRO Versie2006
Datum2009-03-23
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000BP0701-.xml
NL.IMRO.00370000BP0701-.gml
t_NL.IMRO.00370000BP0701-.pdf
vb_NL.IMRO.00370000BP0701-.pdf
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_3_agrarisch.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_27_archeologisch_waardevol_gebied_ii.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_5_agrarisch_-_landschappelijke_waarde.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_12_natuur_-_1.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_13_natuur_-_2.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_21_verkeer.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_22_verkeer_-_luchtverkeer.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_19_recreatie_-_verblijfsrecreatie.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_20_sport_-_lawaaisport.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_11_maatschappelijk.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_24_wonen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_7_bedrijf.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_16_recreatie_-_manege.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_17_recreatie_-_modelvliegterrein.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_4_agrarisch-_kwekerij.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_18_recreatie_-_natuurzorgcentrum.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_25_wonen-landhuis.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_10_horeca.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_8_bedrijf-dierenpension.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_15_recreatie_-_kampeerterrein.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_6_agrarisch_-_paardenfokkerij.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_14_recreatie_-_groepsaccommodatie.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_9_bedrijf_-_openbaar_nut.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_30_geluidszone_-lawaaisportcentrum.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_29_geluidszone_-_industrielawaai.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_26_archeologisch_waardevol_gebied_i.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_34_straalpad.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_28_beschermd_dorpsgezicht.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_32_leiding_-_hoogspanningsverbinding.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_31_leiding_-_gas.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_33_risicozone_externe_veiligheid.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_23_water.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-voorschriften.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_43_algemene_strafbepaling.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-2_bestemmingsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_42_overgangsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_1_begripsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_41_algemene_wijzigingsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-4_overgangs-_en_slotbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_40_algemene_vrijstellingsbepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_2_wijze_van_meten.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_44_slotbepaling.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_35_antidubbeltelbepaling.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_36_uitsluiting_aanvullende_werking_bouwverordening.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_37_afstemming_welstandsnota.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_39_algemene_bouwregel.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-3_algemene_bepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-1_inleidende_bepalingen.htm
v_NL.IMRO.00370000BP0701-artikel_38_algemene_gebruiksbepaling.htm
Supplementen style.css
NL.IMRO.00370000WZ1204-
Typegemeentelijk plan; wijzigingsplan artikel 11
Statusvastgesteld
IMRO Versie2006
Datum2013-02-12
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000WZ1204-.xml
NL.IMRO.00370000WZ1204-.gml
t_NL.IMRO.00370000WZ1204-.pdf
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_art03.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_art04.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_3.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_art01.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_4.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_art02.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_1.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_art05.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1204-_2.html
Supplementen IMRO-PT.css
style.css
NL.IMRO.00370000WZ1003-
Typegemeentelijk plan; wijzigingsplan artikel 11
Statusvastgesteld
IMRO Versie2006
Datum2011-10-12
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000WZ1003-.xml
NL.IMRO.00370000WZ1003-.gml
t_NL.IMRO.00370000WZ1003-.pdf
vb_NL.IMRO.00370000WZ1003-.pdf
v_NL.IMRO.00370000WZ1003-.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1003-_art03.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1003-_art02.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1003-_1.html
v_NL.IMRO.00370000WZ1003-_art01.html
Supplementen opmaak.css
style.css
IMRO-PT.css
NL.IMRO.00370000WZ1301-
Typegemeentelijk plan; wijzigingsplan artikel 11
Statusvastgesteld
IMRO VersiePCP2008
Datum2013-05-28
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000WZ1301-.xml
NL.IMRO.00370000WZ1301-.gml
t_NL.IMRO.00370000WZ1301-.pdf
p_NL.IMRO.00370000WZ1301-.pdf
v_NL.IMRO.00370000WZ1301-.pdf
Supplementen Dit plan bevat geen supplementen
NL.IMRO.00370000BP0602-
Typegemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Statusvastgesteld
IMRO Versie2006
Datum2007-10-29
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000BP0602-.xml
NL.IMRO.00370000BP0602-.gml
t_NL.IMRO.00370000BP0602-.pdf
tb_NL.IMRO.00370000BP0602-.pdf
vb_NL.IMRO.00370000BP0602-.pdf
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art23.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art29.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art13.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art14.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art32.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art33.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art12.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art18.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art19.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art20.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art31.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art21.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art22.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art24.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art17.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art30.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art16.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art10.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art25.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art27.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art15.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art35.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art03.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art06.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art04.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art08.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art09.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art11.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art38.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art05.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art28.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art37.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art36.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art42.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art45.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art07.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art26.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art34.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art40.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_4.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_3.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art41.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_1.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art39.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_2.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art01.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art43.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art02.html
v_NL.IMRO.00370000BP0602-_art44.html
Supplementen IMRO-PT.css
opmaak.css
NL.IMRO.00370000WZ1201-
Typegemeentelijk plan; wijzigingsplan artikel 11
Statusvastgesteld
IMRO VersiePCP2008
Datum2012-07-10
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000WZ1201-.xml
NL.IMRO.00370000WZ1201-.gml
t_NL.IMRO.00370000WZ1201-.pdf
p_NL.IMRO.00370000WZ1201-.pdf
Supplementen Dit plan bevat geen supplementen
NL.IMRO.00370000BP0801-
Typegemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Statusgoedgekeurd
IMRO Versie2006
Datum2009-01-21
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000BP0801-.xml
NL.IMRO.00370000BP0801-.gml
t_NL.IMRO.00370000BP0801-.pdf
tb_NL.IMRO.00370000BP0801-.pdf
vb_NL.IMRO.00370000BP0801-.pdf
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art09.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art06.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art03.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art14.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art04.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art07.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art05.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art08.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art11.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art12.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art13.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art17.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art10.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art16.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_1.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art02.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_2.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art01.html
v_NL.IMRO.00370000BP0801-_art15.html
Supplementen links.css
opmaak.css
IMRO-PT.css
NL.IMRO.00370000BP0601-
Typegemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10
Statusgoedgekeurd
IMRO Versie2006
Datum2009-03-19
Onderdelen g_NL.IMRO.00370000BP0601-.xml
NL.IMRO.00370000BP0601-.gml
t_NL.IMRO.00370000BP0601-.pdf
tb_NL.IMRO.00370000BP0601-.pdf
vb_NL.IMRO.00370000BP0601-.pdf
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art30.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art14.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art15.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art34.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art20.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art22.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art32.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art23.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art31.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art11.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art26.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art28.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art35.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art03.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art04.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art05.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art06.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art08.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art10.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art21.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art24.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art19.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art29.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art12.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art09.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art36.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art37.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art39.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art25.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art33.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art17.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art18.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art27.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art13.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art43.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art07.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art38.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art16.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_3.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_4.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_2.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art44.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art45.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art42.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_1.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art40.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art46.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art02.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art01.html
v_NL.IMRO.00370000BP0601-_art41.html
Supplementen IMRO-PT.css
style.css