Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Papendrecht

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.knowledge-values.com/ftp/papendrecht.nl/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001
NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3002
NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002
NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001
NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001
NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001
NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001
NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-2001
NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-3001
NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001
NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
NL.IMRO.0590.pb09Westeind25-2001
NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII-2001
NL.IMRO.0590.BPA15N3-3001
NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc-3001
NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-2001
NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-3001
NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-2001
NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-3001
NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-1001
NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid-3001
NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005
NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-2001
NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001
NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook-3001
NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345-2030
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-1001
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-2001
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3001
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-GU01
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3002
NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002
NL.IMRO.0590.pb06MvMatena-3001
NL.IMRO.0590.pb11Nanengat-3001
NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001
NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001
NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-1001
NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-3001
NL.IMRO.0590.pbMatena3-3001
NL.IMRO.0590.svPapendr2009-3001
NL.IMRO.0590.BpLvMatena-3001
NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp-3001
NL.IMRO.0590.BpRivieroevers-3001
NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007-3001
NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-2001
NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001
NL.IMRO.0590.BpCentrum2005-3001
NL.IMRO.0590.BpOostpolder93-3001
NL.IMRO.0590.BVOReparatie19-3001
NL.IMRO.0590.BpParkeren-3001
NL.IMRO.0590.pb13Westeind57-3001
NL.IMRO.0590.BPBrandweer-2001
NL.IMRO.0590.BPBrandweer-3001
NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4-3001
NL.IMRO.0590.BPOosteind64-2001
NL.IMRO.0590.BPOosteind64-3001
NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-2001
NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-3001
NL.IMRO.0590.BPKombuis-2001
NL.IMRO.0590.BPKombuis-3001
NL.IMRO.0590.BPPolitie-2001
NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001
NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace-3001
NL.IMRO.0590.BPOosteind130-2001
NL.IMRO.0590.BPOosteind130-3001
NL.IMRO.0590.BpOosteind84-2001
NL.IMRO.0590.BpOosteind84-3001
NL.IMRO.0590.Vondellaan-2001
NL.IMRO.0590.Vondellaan-3001
NL.IMRO.0590.BVOReparatie21-3001
NL.IMRO.0590.BPKraaihoekFase1-2001
NL.IMRO.0590.BPKraaihoekFase1-3001
NL.IMRO.0590.BPhOosteind130-3001
NL.IMRO.0590.pbWesteind132-2001
NL.IMRO.0590.pbWesteind132-3001
NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001
NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-3001
NL.IMRO.0590.BPOosteind72-2001
NL.IMRO.0590.BPOosteind72-3001
NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-2001
NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-3001
NL.IMRO.0590.ovPapendr2021-3001
NL.IMRO.0590.BPHerstelBP-2001
NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad-3001
NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3002
NL.IMRO.0590.BPVeerpromenade-2001
NL.IMRO.0590.pb16Westeind25-2001