Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Opsterland

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0086/manifest_STRI2012_0086.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0086.02BPVanlyndenpark-0301
NL.IMRO.0086.02BPVanlyndenpark-0401
NL.IMRO.0086.05BPLoevestein4-0301
NL.IMRO.0086.05BPLoevestein4-0401
NL.IMRO.0086.03BPBedrijvenpark-0301
NL.IMRO.0086.03BPBedrijvenpark-0401
NL.IMRO.0086.10BPKom-0301
NL.IMRO.0086.10BPKom-0401
NL.IMRO.0086.07BPKom-0301
NL.IMRO.0086.07BPKom-0401
NL.IMRO.0086.02BPVlaslaan-0301
NL.IMRO.0086.02BPVlaslaan-0401
NL.IMRO.0086.16BPSportvelden-0401
NL.IMRO.0086.16BPDeHegeKamp-0401
NL.IMRO.0086.04BPKom-0401
NL.IMRO.0086.01BPKom-0301
NL.IMRO.0086.02BPDeWissel-0301
NL.IMRO.0086.02BPDeWissel-0401
NL.IMRO.0086.02BVKom-0301
NL.IMRO.0086.06BPKom-0301
NL.IMRO.0086.05BPCentrumOost-0301
NL.IMRO.0086.16BPKom-0301
NL.IMRO.0086.11BPKom-0301
NL.IMRO.0086.14BPSmidte-0301
NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0301
NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-GU01
NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302
NL.IMRO.0086.05BPKom-0301
NL.IMRO.0086.09BPKom-0301
NL.IMRO.0086.05BPBedrterreinen-0301
NL.IMRO.0086.OVFoarwurk23-0301
NL.IMRO.0086.SVGovisie2015-0301
NL.IMRO.0086.14BPKom-0301
NL.IMRO.0086.09BPMFA-0301
NL.IMRO.0086.05OVJRStrjitte-0301
NL.IMRO.0086.15BPKom-0301
NL.IMRO.0086.04OVLytseLeane8w-0301
NL.IMRO.0086.02BPDeWisselBL-0301
NL.IMRO.0086.02BPDeWisselBL-GU01
NL.IMRO.0086.01BPNDrintsewei6-0301
NL.IMRO.0086.05OVOKfeart-0301
NL.IMRO.0086.03OVBohrlaan8-0301
NL.IMRO.0086.05BPWBSelhorsts-0301
NL.IMRO.0086.17BPTjHarkeswei101-0301
NL.IMRO.0086.15BPWBreewei50-0301
NL.IMRO.0086.05BPWJReinbergst30-0301
NL.IMRO.0086.05BPWHegedyk15-0301
NL.IMRO.0086.08BPKom-0301
NL.IMRO.0086.17BPKom-0301
NL.IMRO.0086.01OVDuersw2-0301
NL.IMRO.0086.15BPWDwarren17-0301
NL.IMRO.0086.15BPWWarrewei58-0301
NL.IMRO.0086.00BP1eherzieningbb-0301
NL.IMRO.0086.13BPKom-0301
NL.IMRO.0086.02OVVharinxma8A-0301
NL.IMRO.0086.16OVSkieppeleane-0301
NL.IMRO.0086.16OVLGabrielsplas-0301
NL.IMRO.0086.07BPWFugelsang21-0301
NL.IMRO.0086.17BPWTjharkeswei81-0301
NL.IMRO.0086.15BPWRolbregedyk16-0301
NL.IMRO.0086.12BPWAchterwei9-0301
NL.IMRO.0086.11OVDNieuwh92-0301
NL.IMRO.0086.15OVRiperwalden8-0301
NL.IMRO.0086.00BPWKoningsdiep-0301
NL.IMRO.0086.05BPTsjerkhiddes-0301
NL.IMRO.0086.01BPWDekromten4-0301
NL.IMRO.0086.15BPWUlesprong17-0301
NL.IMRO.0086.17OVTolleane3A-0301
NL.IMRO.0086.09BPWWelgelegen15-0301
NL.IMRO.0086.15BPMFA-0301
NL.IMRO.0086.02BPKom-0101
NL.IMRO.0086.02BPKom-0201
NL.IMRO.0086.02BPKom-0301
NL.IMRO.0086.09BPWDeBuorren149-0301
NL.IMRO.0086.02BPVlaslaan2-0301
NL.IMRO.0086.11BPWDNieuwenh119-0301
NL.IMRO.0086.04BPWDeRusken-0301
NL.IMRO.0086.16BPWDeFeart16-0301
NL.IMRO.0086.14BPDeStreek24en26-0301
NL.IMRO.0086.01BPWMandewyk18-0301
NL.IMRO.0086.08BPWDePlasse18-0301
NL.IMRO.0086.02BPCommissieweg2-0301
NL.IMRO.0086.10BPHegedyk48-0301
NL.IMRO.0086.09BPWButewei12-0301
NL.IMRO.0086.05BPWStationsweg94-0301
NL.IMRO.0086.13BPWVanAkenwei19-0301
NL.IMRO.0086.16OVWeibuorren69-0301
NL.IMRO.0086.08BPLangezwaagNrd-0101
NL.IMRO.0086.08BPLangezwaagNrd-0201
NL.IMRO.0086.08BPLangezwaagNrd-0301
NL.IMRO.0086.09BPWBuorsterwyk28-0301
NL.IMRO.0086.09BPWHeidereed9-0301
NL.IMRO.0086.05BPWTrimbeets4A-0301
NL.IMRO.0086.05BPWBWapstrastrj-0301
NL.IMRO.0086.05BPWDeVlecke30-0301
NL.IMRO.0086.17BPWMbuorren85-0301
NL.IMRO.0086.10BPWaterwinning-0101
NL.IMRO.0086.14BPWSeagerij6-0301
NL.IMRO.0086.05BPDEVRIESWIJCK-0101
NL.IMRO.0086.01BPWDeBiskop14-0201
NL.IMRO.0086.01BPWDeBiskop14-0301
NL.IMRO.0086.05BPHoofdstraat88-0101
NL.IMRO.0086.00BPWKoningsdiep1-0201
NL.IMRO.0086.013BPWBinnenwei14-0201
NL.IMRO.0086.00BPSelmienDeFeart-0201
NL.IMRO.0086.SVGovisie2023-0201