Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Oisterwijk

Dit manifest direct bekijken:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0824/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0005
NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0006
NL.IMRO.0824.BPParkHeerengoed-VG01
NL.IMRO.0824.WijzplanDeLind32-VG01
NL.IMRO.0824.WPDeScheermanOng-VG01
NL.IMRO.0824.BPGerrithoeve-VA01
NL.IMRO.0824.WPDeLind11-VG01
NL.IMRO.0824.WPOirschotseweg45-VG01
NL.IMRO.0824.BPbuitengebied2010-GU01
NL.IMRO.0824.BPbuitengebied2010-GU02
NL.IMRO.0824.BPbuitengebied2010-0002
NL.IMRO.0824.OVOliviersweg9-VA01
NL.IMRO.0824.OVDonkhorst8-VA01
NL.IMRO.0824.OVSpoordijk6-VA01
NL.IMRO.0824.BPGemullehoeken121-VA01
NL.IMRO.0824.BPUitbrTobroco-VA01
NL.IMRO.0824.BPPastoorvdMeijden-VA01
NL.IMRO.0824.Hoogheuk9-VA01
NL.IMRO.0824.BPZandstraatong-VA01
NL.IMRO.0824.WPOirschotseweg50-VA01
NL.IMRO.0824.WPMozaik-VA01
NL.IMRO.0824.BPRoozendries-VA01
NL.IMRO.0824.BPKrijtestraat46-VA01
NL.IMRO.0824.bedrijventerrein-VA01
NL.IMRO.0824.BPCentrumOwijk-VA02
NL.IMRO.0824.WPPANNENSCHUURB01-VA01
NL.IMRO.0824.WPSpoordijk6-0002
NL.IMRO.0824.centrummoergestel-0003
NL.IMRO.0824.Bosrand-0002
NL.IMRO.0824.BPHeisteeg28-0002
NL.IMRO.0824.BPHeisteeg28-0001
NL.IMRO.0824.BPbedrijventerrein-0004
NL.IMRO.0824.verblijfsrecreatie-VG02
NL.IMRO.0824.BPRosepdreef6-0002
NL.IMRO.0824.WPBeekherstelRosep-0002
NL.IMRO.0824.BPVinkenberg-VA01
NL.IMRO.0824.Scheermanlocatie-OW02
NL.IMRO.0824.WPKloosterlaanong-VA01
NL.IMRO.0824.BPKVLterrein-VA01
NL.IMRO.0824.BPLaHollandefase2-VA01
NL.IMRO.0824.BPKomMoergestel-VA01
NL.IMRO.0824.BPZandstraat14a-VA01
NL.IMRO.0824.Omgevingsvisie-VA01
NL.IMRO.0824.WPOirschotseweg49-VA01
NL.IMRO.0824.StructuurvisieBedr-0001
NL.IMRO.0824.OVohaarensewe-0001
NL.IMRO.0824.WPHoogheuk5-VA01
NL.IMRO.0824.WPDeLind27-VA01
NL.IMRO.0824.BPHeukelomsebaan9-VA01
NL.IMRO.0824.WPKloosterbeemdong-ON01
NL.IMRO.0824.HBbedrijventerrein-VA02
NL.IMRO.0824.WPOirschotseweg73-VA01
NL.IMRO.0824.OVServstrt6Fase2-VA01
NL.IMRO.0824.BPWildemanstr70-VA01
NL.IMRO.0824.Buitengeb2014cor-0003
NL.IMRO.0824.BPlandgoedRozephv-VA01
NL.IMRO.0824.BPZandstraat7-VA01
NL.IMRO.0824.BPLandgoedLaagHeuk-VA01
NL.IMRO.0824.FietspadMoerHag-va01
NL.IMRO.0824.WPNedervonder7-VA01
NL.IMRO.0824.BPDENDONK-VA01
NL.IMRO.0824.WPDeLind33-VA01
NL.IMRO.0824.WPGemullehoeken44-VA01
NL.IMRO.0824.BPBremlaan16-VA01
NL.IMRO.0824.WPDuifhuisweg2-VA01
NL.IMRO.0824.OVVossenhoorn13-VA01
NL.IMRO.0824.WPDeLind40-VA01
NL.IMRO.0824.BPVinkenberg10-VA01
NL.IMRO.0824.BPherzBosrandII-VA01
NL.IMRO.0824.BPDeReuselhoeve-0002
NL.IMRO.0824.OVServstrt6Fase1-VA01
NL.IMRO.0824.GUServennenstraat6-VA02
NL.IMRO.0824.WPTuinwegong-VA01
NL.IMRO.0824.BPParkeren-VA01
NL.IMRO.0824.BPDeWingerd-VA01
NL.IMRO.0824.BPKVLNijverhoost-VA01
NL.IMRO.0824.BPBuitengeconsolid-gc04
NL.IMRO.0824.BPKorenkwartier-VA01
NL.IMRO.0824.BPMolenbaan5-VA01
NL.IMRO.0824.BPKVLNijverhwest-VA01
NL.IMRO.0824.BPKVLNijverhwest-VA02
NL.IMRO.0824.WPDeLind1-VA01
NL.IMRO.0824.WPBroekzijde6-VA01
NL.IMRO.0824.BPKVLAmbachtstreo-VA01
NL.IMRO.0824.BPHeikant2-VA01
NL.IMRO.0824.WPVanBommelhof-VA01
NL.IMRO.0824.BPAandeLind-VA01
NL.IMRO.0824.BPLANDLOT-VA01
NL.IMRO.0824.WPVOSSENHOORN3-VA01
NL.IMRO.0824.BPKVLoost-VG01
NL.IMRO.0824.OVHeizenschedijk1-VA01
NL.IMRO.0824.PBElsdijkOirsch-VA01
NL.IMRO.0824.BPRootven38-VA01
NL.IMRO.0824.Kerkhovensestr49-VA01
NL.IMRO.0824.BPDELOGT3A-VA01
NL.IMRO.0824.BPLaarakkerweg11-VA01
NL.IMRO.0824.BPTorenpad-VA01
NL.IMRO.0824.BPMoergstlMidden-VA01
NL.IMRO.0824.OVSpreeuwenburg60-VA01
NL.IMRO.0824.BPZandstraat16a-VA01
NL.IMRO.0824.WPSchoolstraat1-VA01
NL.IMRO.0824.Rosepdreef2-VA01
NL.IMRO.0824.Moergstlsweg48-VA01
NL.IMRO.0824.WPTerburghtweg8a-VA01
NL.IMRO.0824.BPReedijk9-VA01
NL.IMRO.0824.BP150kvondergronds-VA01
NL.IMRO.0824.BPPoirtersstr-VA01
NL.IMRO.0824.BPRvRMerodelaan-ON01
NL.IMRO.0824.VBBuitengebied2020-ON01
NL.IMRO.0824.Heuvelstraat-VA01
NL.IMRO.0824.OVOliviersweg9vst-VA01
NL.IMRO.0824.WPBurgCantersln87-VA01
NL.IMRO.0824.BPOirschwegnst22MG-VA01
NL.IMRO.0824.BPWhOirschotseweg-VA01
NL.IMRO.0824.BPRaadhuisstrong-ON01
NL.IMRO.0824.BPRaadhuisstrong-VA01
NL.IMRO.0824.BPRvRMolenbaan-VA01
NL.IMRO.0824.WPSpreeuwenbrgrwg-VA01
NL.IMRO.0824.BPHeusdensebaan111-VA01
NL.IMRO.0824.BPKerkhovenbaan6-ON01
NL.IMRO.0824.BPKerkhovenbaan6-VA01
NL.IMRO.0824.BPGever1Hrn-VA01
NL.IMRO.0824.VBSprendlingenstr-VB01
NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg11aen23-ON01
NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg11aen23-VA01
NL.IMRO.0824.BP20HRNKantstrong-ON01
NL.IMRO.0824.BP20HRNKantstrong-VA01
NL.IMRO.0824.WPStokske7MG-ON01
NL.IMRO.0824.WPStokske7MG-VA01
NL.IMRO.0824.WPBalbianVerstrln4-ON01
NL.IMRO.0824.WPBalbianVerstrln4-VA01
NL.IMRO.0824.WPFietspadMoergHag-ON01
NL.IMRO.0824.WPFietspadMoergHag-VA01
NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg25aben27-ON01
NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg25aben27-VA01
NL.IMRO.0824.OVSpoordijk7heu-ON01
NL.IMRO.0824.OVSpoordijk7heu-VA01
NL.IMRO.0824.BPWonendrinkwater-ON01
NL.IMRO.0824.BPWonendrinkwater-VA01
NL.IMRO.0824.BPHaarendijk36-ON01
NL.IMRO.0824.BPHaarendijk36-VA01
NL.IMRO.0824.BPPostelstraat15-ON01
NL.IMRO.0824.BPHeukelomseweg26-ON01
NL.IMRO.0824.BPHeukelomseweg26-VA01
NL.IMRO.0824.BP20BGherziening-VA01
NL.IMRO.0824.HerzVerblijfsrecr-ON01
NL.IMRO.0824.HerzVerblijfsrecr-VA01
NL.IMRO.0824.BP16BGBERKTWG468-VA02
NL.IMRO.0824.BP16BGBERKTWGONG-VA02
NL.IMRO.0788.BP2010BG0001-VA01
NL.IMRO.0788.PBL10HVTCPHVT04-OH01
NL.IMRO.0788.BP1001BG00000M100-OH01
NL.IMRO.0788.BP1110HRNSPRl1M100-OH01
NL.IMRO.0788.WP1103HRNOISTEM100-OH01
NL.IMRO.0788.BP1100HVTADUINK2-OH01
NL.IMRO.0788.rvrhelroon-OH01
NL.IMRO.0788.VB2012HRNHOPVD-VA01
NL.IMRO.0788.SV1200HRNHDAELM100-VA01
NL.IMRO.0788.BP1201BGHVTSTRP103-OH01
NL.IMRO.0788.BP1101HVTP101-ON01
NL.IMRO.0788.BP1101HVTP101-VA01
NL.IMRO.0788.WP1203BZMGYZSTP105-OH01
NL.IMRO.0788.BP1201HRNDRIEHP101-VA01
NL.IMRO.0788.BP1201HVTDHOEKM100-ON01
NL.IMRO.0788.BP1201HVTDHOEKM100-VA01
NL.IMRO.0788.BPphkmhvt1200pwsl-OH01
NL.IMRO.0788.PAB1300HRNKRKSTP01-VA01
NL.IMRO.0788.BPVvGPLNHVRT-OH01
NL.IMRO.0788.PAB1302BZMOUDBBP02-ON01
NL.IMRO.0788.PAB1302BZMOUDBBP02-VA01
NL.IMRO.0788.UW1100HRNCOPALU101-OH01
NL.IMRO.0788.OV1300CPHVTMFA-ON01
NL.IMRO.0788.OV1300CPHVTMFA-VA01
NL.IMRO.0788.PAB1200HRNBVSTP101-VA01
NL.IMRO.0788.BP10BGKREITESTR7-OH01
NL.IMRO.0788.BP1001BGWITVEM100-OH01
NL.IMRO.0788.WP1102HRNHOLLEP102-OH01
NL.IMRO.0788.BP1001HRNHOPVDM100-OH01
NL.IMRO.0788.BPBiezenmortel-OH01
NL.IMRO.0788.BP2009BZMBIEZEP101-OH01
NL.IMRO.0788.BPPHBGBGijzel30-OH01
NL.IMRO.0788.WP2011BGM100-OH01
NL.IMRO.0788.PAB1102BGGEVERP104-OH01
NL.IMRO.0788.BP1201BGHVTSTRP104-OH01
NL.IMRO.0788.PB1001BGBel21VG01-OH01
NL.IMRO.0788.BPJoriskwartier-OH01
NL.IMRO.0788.BP1102HVTBIESTP103-OH01
NL.IMRO.0788.BP1101HVTLINDEP102-OH01
NL.IMRO.0788.BP1100HVTDUINOM100-ON01
NL.IMRO.0788.BP1100HVTDUINOM100-VA01
NL.IMRO.0788.PBL11HVTNWKWG2-VA01
NL.IMRO.0788.BP1000HRNTEMPM100-VA01
NL.IMRO.0788.PBLhvtschilp100-OH01
NL.IMRO.0788.BPGASTPLDNG1300HRN-VA01
NL.IMRO.0788.WP1300BGGEVER4P101-ON01
NL.IMRO.0788.WP1300BGGEVER4P101-VA01
NL.IMRO.0788.BP1200BGLGBHUIP104-VA01
NL.IMRO.0788.BP1300BRSCHLHRN100-VA01
NL.IMRO.0788.PAB1300HRNBKKPLP01-ON01
NL.IMRO.0788.PAB1300HRNBKKPLP01-VA01
NL.IMRO.0788.BP1300HRNLANG7P101-VA01
NL.IMRO.0788.BPHaaren-VA02
NL.IMRO.0788.WP20130BB22BGM100-ON01
NL.IMRO.0788.WP20130BB22BGM100-VA01
NL.IMRO.0788.WP14HVTHvtst12P102-ON01
NL.IMRO.0788.WP14HVTHvtst12P102-VA01
NL.IMRO.0788.PAB1300BZMOudBbP01-ON01
NL.IMRO.0788.PAB1300BZMOudBbP01-VA01
NL.IMRO.0788.BP1300HRNBMVENP101-ON01
NL.IMRO.0788.BP1300HRNBMVENP101-VA01
NL.IMRO.0788.BP1200HRNvglzng-ON01
NL.IMRO.0788.BP1200HRNvglzng-VA01
NL.IMRO.0788.UP14HRNNemelaerstr-VA01
NL.IMRO.0788.OV14HRNAmerlaan-ON01
NL.IMRO.0788.OV14HRNAmerlaan-VA01
NL.IMRO.0788.BP1301HRNOWD10P101-VA01
NL.IMRO.0788.OV1400HVTNWKSEWG17-ON01
NL.IMRO.0788.OV1400HVTNWKSEWG17-VA01
NL.IMRO.0788.BPDETIEND1300HRN-VA01
NL.IMRO.0788.BP14HRNHaarensteyn-VA01
NL.IMRO.0788.BP1300BZMHHW12M100-ON01
NL.IMRO.0788.BP1300BZMHHW12M100-VA01
NL.IMRO.0788.BP1308HRNROO28M800-VA03
NL.IMRO.0788.BP14EscBroxven4B-ON01
NL.IMRO.0788.BP14EscBroxven4B-VA01
NL.IMRO.0788.BP14BGGuldenberg9-ON01
NL.IMRO.0788.BP14BGGuldenberg9-VA01
NL.IMRO.0788.BP14BGcorhz-ON01
NL.IMRO.0788.BP14BGcorhz-VA01
NL.IMRO.0788.BP14BGherz2014-VA01
NL.IMRO.0788.OV14HVTLeyenhof-VA01
NL.IMRO.0788.OV14HVTLeyenhof-ON01
NL.IMRO.0788.BP1400HRNdriehP101-ON01
NL.IMRO.0788.BP1400HRNdriehP101-VA01
NL.IMRO.0788.BP1300PHBGHHWG11BM-ON01
NL.IMRO.0788.BP1300PHBGHHWG11BM-VA01
NL.IMRO.0788.SV1400ALGM100-VA01
NL.IMRO.0788.OV15HVT0BB35-ON01
NL.IMRO.0788.BPNieuwkuikseweg19-ON01
NL.IMRO.0788.BPNieuwkuikseweg19-VA01
NL.IMRO.0788.OV14HVTBerkendr7-ON01
NL.IMRO.0788.OV14HVTBerkendr7-VA01
NL.IMRO.0788.OV15HVTOBB35-VA01
NL.IMRO.0788.BPBZM14ENGELENHOEF-ON01
NL.IMRO.0788.BPBZM14ENGELENHOEF-VA01
NL.IMRO.0788.OV15HRNLangeweg2-ON01
NL.IMRO.0788.OV15HRNLangeweg2-VA01
NL.IMRO.0788.OV15ESCHBaarschot6-ON01
NL.IMRO.0788.OV15ESCHBaarschot6-VA01
NL.IMRO.0788.OV15ESCHWVD12-ON01
NL.IMRO.0788.OV15ESCHWVD12-VA01
NL.IMRO.0788.BP15HvtBiestakkstr-ON01
NL.IMRO.0788.BP15HvtBiestakkstr-VG01
NL.IMRO.0788.BP15ESCEsscheAkker-ON01
NL.IMRO.0788.BP15ESCEsscheAkker-VA01
NL.IMRO.0788.BP14HRNKlaverong-ON01
NL.IMRO.0788.BP14HRNKlaverong-VA02
NL.IMRO.0788.BP15HRNINBRCTR2015-ON01
NL.IMRO.0788.BP15HRNINBRCTR2015-VA01
NL.IMRO.0788.BP14HRNKerkeind21-VA01
NL.IMRO.0788.OV16HRNBelvstr30a-ON01
NL.IMRO.0788.OV16HRNBelvstr30a-VA01
NL.IMRO.0788.BPHRN15TEMPWEG48-VA01
NL.IMRO.0788.BPBGPHZ14OBB14aBZM-ON01
NL.IMRO.0788.BPBGPHZ14OBB14aBZM-VA01
NL.IMRO.0788.WP15HRNNemelstr44-VA01
NL.IMRO.0788.BP16HRNHAARENDAEL-VA01
NL.IMRO.0788.BP16HRNHAARENDAEL-GU01
NL.IMRO.0788.BPHoog10-ON01
NL.IMRO.0788.BPHoog10-VA01
NL.IMRO.0788.BPHVT15CENTRUMPLAN-ON01
NL.IMRO.0788.BPHVT15CENTRUMPLAN-VA01
NL.IMRO.0788.BPbiezenmortelstr8-ON01
NL.IMRO.0788.BPbiezenmortelstr8-VA01
NL.IMRO.0788.HVTSprtln1a-ON01
NL.IMRO.0788.HVTSprtln1a-VA01
NL.IMRO.0788.OV16HRNHolstr3-VA01
NL.IMRO.0788.BP15BGwinkelsest33-ON01
NL.IMRO.0788.BP15BGwinkelsest33-VA01
NL.IMRO.0788.BP16ESCReigerskant-ON01
NL.IMRO.0788.BP16ESCReigerskant-VA01
NL.IMRO.0788.WP16HRNHrnseweg73-VA01
NL.IMRO.0788.BP16ESWitvnsedijk4-ON01
NL.IMRO.0788.BP16ESWitvnsedijk4-VA01
NL.IMRO.0788.OV16HRNKerkstr32b-VA01
NL.IMRO.0788.WP17BGFKUYPBERKTW1-ON01
NL.IMRO.0788.WP17BGFKUYPBERKTW1-VA01
NL.IMRO.0788.WP16BGDeHeikant10-ON01
NL.IMRO.0788.WP16BGDeHeikant10-VA01
NL.IMRO.0788.10BPBiezenmtlstr57-VA01
NL.IMRO.0788.BP16BGBERKTWG468-ON01
NL.IMRO.0788.EP16ESCReigerskant-ON01
NL.IMRO.0788.EP16ESCReigerskant-VG01
NL.IMRO.0788.WP16HRNHollennd23-VA01
NL.IMRO.0788.BP16HRNBURGVDVEN-ON01
NL.IMRO.0788.BP16HRNBURGVDVEN-VA01
NL.IMRO.0788.BP16BGBERKTWGONG-VA01
NL.IMRO.0788.BP17Hoenderstraat2-ON01
NL.IMRO.0788.BP17Hoenderstraat2-VA01
NL.IMRO.0788.WP16ESCHesschbaan6-ON01
NL.IMRO.0788.WP16ESCHesschbaan6-VA01
NL.IMRO.0788.WP16HRNgever6-ON01
NL.IMRO.0788.WP16HRNgever6-VA01
NL.IMRO.0788.BP16BGGOMMELSESTR3-OW01
NL.IMRO.0788.BP16BGGOMMELSESTR3-VA01
NL.IMRO.0788.OV17HRNOistrweg12a-VA01
NL.IMRO.0788.WP16BGKOP1BELVRS42-ON01
NL.IMRO.0788.WP16BGKOP1BELVRS42-VA01
NL.IMRO.0788.OV17BZMcapucnstr41-ON01
NL.IMRO.0788.OV17BZMcapucnstr41-VA01
NL.IMRO.0788.WP16BGGijzel42-ON01
NL.IMRO.0788.OV17HRNBossebn5b-ON01
NL.IMRO.0788.OvWitvensedijk6-ON01
NL.IMRO.0788.OvWitvensedijk6-VA01
NL.IMRO.0788.WP17HRNBelverstr21-ON01
NL.IMRO.0788.WP17HRNBelverstr21-VA01
NL.IMRO.0788.WP16BGdeGijzel42-VA01
NL.IMRO.0788.WP16HVTberkndreef6-ON01
NL.IMRO.0788.WP16HVTberkndreef6-VA01
NL.IMRO.0788.BP16BGRijksweg11-VA01
NL.IMRO.0788.OV17BZMOudebosbn23-ON01
NL.IMRO.0788.WP17BGUdhw35-ON01
NL.IMRO.0788.WP17BGUdhw35-VA01
NL.IMRO.0788.WP17HRNheesakker6-VA01
NL.IMRO.0788.WP16BGBznmstr24-ON01
NL.IMRO.0788.WP16BGBznmstr24-VA01
NL.IMRO.0788.WP18BGFKUYPBERKTW1-ON01
NL.IMRO.0788.WP18BGFKUYPBERKTW1-VA01
NL.IMRO.0788.BPGiersbergsebaan1-ON01
NL.IMRO.0788.WP17HEESAKKER1A-VA01
NL.IMRO.0788.OV17Oudebosbn23-VA01
NL.IMRO.0788.BP17BGWinkelsest27-ON01
NL.IMRO.0788.BP17BGWinkelsest27-VA01
NL.IMRO.0788.BP15HVTHvtstr16a-ON01
NL.IMRO.0788.BP15HVTHvtstr16a-VA01
NL.IMRO.0788.BPBolakkerong-ON04
NL.IMRO.0788.OV18Holleneind17-ON01
NL.IMRO.0788.OV18Holleneind17-VA01
NL.IMRO.0788.OV18HRNKerkstr11-ON01
NL.IMRO.0788.OV18HRNKerkstr11-VA01
NL.IMRO.0788.VB18HVTMolenheike-VA01
NL.IMRO.0788.WP17BZMWINKELSTR31-ON01
NL.IMRO.0788.WP17BZMWINKELSTR31-VA01
NL.IMRO.0788.WP18Berktweg10-ON01
NL.IMRO.0788.WP18Berktweg10-VA01
NL.IMRO.0788.BP17HRNGestelsstr3-ON01
NL.IMRO.0788.BP17HRNGestelsstr3-VA01
NL.IMRO.0788.BP18Bolakkerong-VA01
NL.IMRO.0788.BP18BZMKomBiezenm-ON01
NL.IMRO.0788.BP18BZMKomBiezenm-VA01
NL.IMRO.0788.BPGiersbergseBaan1-VA01
NL.IMRO.0788.OV18ESCHGestweg4-ON01
NL.IMRO.0788.OV18ESCHGestweg4-VA01
NL.IMRO.0788.BPUdenhoutseweg5-ON01
NL.IMRO.0788.BPUdenhoutseweg5-VA01
NL.IMRO.0788.BP18HVTTorenstr4c-ON01
NL.IMRO.0788.BP18HVTTorenstr4c-VA01
NL.IMRO.0788.BP18DEGIJZEL30-ON01
NL.IMRO.0788.OV19HVTSportlaan1a-ON01
NL.IMRO.0788.OV19HVTSportlaan1a-VA01
NL.IMRO.0788.OV19ESCWitvedijk2a-ON01
NL.IMRO.0788.OV19ESCWitvedijk2a-VA01
NL.IMRO.0788.OV19BZMBieznmorstr-ON01
NL.IMRO.0788.OV19BZMBieznmorstr-VA01
NL.IMRO.0788.WP19BZMGIJZELSTR14-ON01
NL.IMRO.0788.WP19BZMGIJZELSTR14-VA01
NL.IMRO.0788.OV19ESCMgrzwijsstr-VA01
NL.IMRO.0788.BPN65Helvoirt-0001
NL.IMRO.0788.BPN65Helvoirt-ON01
NL.IMRO.0788.BPN65Helvoirt-VA01
NL.IMRO.0788.BP08KOMESCH-VA01
NL.IMRO.0788.OV19HRNBlverstr27-VA01
NL.IMRO.0788.BP17BGGijzelsestr1-ON01
NL.IMRO.0788.WP19HRNKantstraat4-VA01
NL.IMRO.0788.VB19N65Helvoirt-VA01
NL.IMRO.0788.OV19HVTDistelberg9-ON01
NL.IMRO.0788.OV19HVTDistelberg9-VA01
NL.IMRO.0788.BP18BGBelversest4a-VA01
NL.IMRO.0788.UP18HRNGildepad-ON01
NL.IMRO.0788.UP18HRNGildepad-VA01
NL.IMRO.0788.BP18HRNLangeweg10-VA01
NL.IMRO.0788.BP19BGUDENHTSWEG12-ON01
NL.IMRO.0788.BP19BGUDENHTSWEG12-VA01
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-VO01
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-ON01
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-VA01
NL.IMRO.0788.BP18DeGijzel30-VA01
NL.IMRO.0788.WP20BZMGIJZELSTR16-ON01
NL.IMRO.0788.WP20BZMGIJZELSTR16-VA01
NL.IMRO.0788.UV20HVTIndustriew2-ON01
NL.IMRO.0788.UV20HVTIndustriew2-VA01
NL.IMRO.0788.WP20BGmutaties2019-ON01
NL.IMRO.0788.WP20BGmutaties2019-VA01
NL.IMRO.0788.BP17BGNmlrstr27-VA01
NL.IMRO.0788.BP19BGKleinLaar1-ON01
NL.IMRO.0788.BP19BGKleinLaar1-VA01
NL.IMRO.0788.WP19BGHooghtsweg27-ON01
NL.IMRO.0788.WP19BGHooghtsweg27-VA01
NL.IMRO.0788.BP19Hoenderstr9-ON01
NL.IMRO.0788.BP19Hoenderstr9-VA01
NL.IMRO.0788.BP18BGHVTSTR1-0N01
NL.IMRO.0788.BP18BGHVTSTR1-VA01
NL.IMRO.0788.BP19HRNReitselaan-VA01
NL.IMRO.0788.BP20HRNKantstr15-VA01
NL.IMRO.0788.BP20ESCPostelstr72-ON01
NL.IMRO.0788.BP20ESCPostelstr72-VA01
NL.IMRO.0788.BP20ESCKomEsch-OTW1
NL.IMRO.0788.BP20ESCKomEsch-VST1
NL.IMRO.0788.BP19HRNTorenstr3b-VA01
NL.IMRO.0788.BP19BGLageRaam1-ON01
NL.IMRO.0788.BP19BGLageRaam1-VA01
NL.IMRO.0788.WP20BGGommelstrong-ON01
NL.IMRO.0788.WP20BGGommelstrong-VA01
NL.IMRO.0788.BG19Belversestr34-VA01
NL.IMRO.0788.BP20HRNKrknd1tm5f-VA01
NL.IMRO.0788.BP18BGDistelb5en7-ON01
NL.IMRO.0788.BP18BGDistelb5en7-VA01
NL.IMRO.0788.BP17BGPOSTONG-ON01
NL.IMRO.0788.BP20BGDeDijk4-ON01
NL.IMRO.0788.BP20BGDeDijk4-VAST
NL.IMRO.0788.BP19HVTDeGijzelong-ON01
NL.IMRO.0788.OV20ESCHal23-ON01
NL.IMRO.0824.WPOisterwksdrf6Hrn-ON01
NL.IMRO.0824.WPOisterwksdrf6Hrn-VA01
NL.IMRO.0824.WPServennenstraat5-ON01
NL.IMRO.0824.WPServennenstraat5-VA01
NL.IMRO.0824.OVOisterwijksebaan-ON01
NL.IMRO.0824.WPBroekzijde6A-ON01
NL.IMRO.0824.WPBroekzijde6A-VA01
NL.IMRO.0824.OVKetelhuisOisterw-ON01
NL.IMRO.0824.OVKetelhuisOisterw-VA01
NL.IMRO.0824.WPReedijk6MG-ON01
NL.IMRO.0824.WPReedijk6MG-VA01
NL.IMRO.0824.BPSebrechtsedijk2-ON01
NL.IMRO.0824.BPSebrechtsedijk2-VA01
NL.IMRO.0824.OVRosepdreef9-ON01
NL.IMRO.0824.OVRosepdreef9-VA01
NL.IMRO.0824.BPKapSleegersstron-ON01
NL.IMRO.0824.BPKapSleegersstron-VA01
NL.IMRO.0824.OVHaarendijk8-ON01
NL.IMRO.0824.OVHaarendijk8-VA01
NL.IMRO.0824.BPOudeBaan7Hrn-ON01
NL.IMRO.0824.BPOudeBaan7Hrn-VA01
NL.IMRO.0824.BPMolenakkerstr6MG-ON01
NL.IMRO.0824.BPMolenakkerstr6MG-VA01
NL.IMRO.0824.BPHolleneind12Hrn-ON01
NL.IMRO.0824.BPHolleneind12Hrn-VA01
NL.IMRO.0824.OVOisterwksedrf4a-ON01
NL.IMRO.0824.OVOisterwksedrf4a-VA01
NL.IMRO.0824.BPHeuvelstr3032Hrn-ON01
NL.IMRO.0824.BPHeuvelstr3032Hrn-VA01
NL.IMRO.0824.OVlandgoedtLot-ON01
NL.IMRO.0824.OVlandgoedtLot-VA01
NL.IMRO.0824.BPKerkhovensestr-ON01
NL.IMRO.0824.OVKerkhovenstrong-ON01
NL.IMRO.0824.OVKerkhovenstrong-VA01
NL.IMRO.0824.WPHoogHeukelomong-ON01
NL.IMRO.0824.WPHoogHeukelomong-VA01
NL.IMRO.0824.WPBosstraat1-ON01
NL.IMRO.0824.WPBosstraat1-VA01
NL.IMRO.0824.BPOudeBaan9Hrn-ON01
NL.IMRO.0824.BPOudeBaan9Hrn-VA01
NL.IMRO.0824.BPPostelstr17-ON01
NL.IMRO.0824.BPPostelstr17-VA01
NL.IMRO.0824.BPRvRtStokske-ON01
NL.IMRO.0824.BPDeBogtsteeg2Hrn-ON01
NL.IMRO.0824.BPHeikant8-ON01
NL.IMRO.0824.BPTilburgsewg-ON01
NL.IMRO.0824.WPOisterwksebaan7-ON01
NL.IMRO.0824.BPHelvoirtseweg2a-ON01
NL.IMRO.0824.DeLind6-ON01
NL.IMRO.0824.BPHeukelomsewegong-ON01