Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Oirschot

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0823/manifest_STRI2012_0823.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0823.BPOOHaag4001-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOOHaag4001-VAST
NL.IMRO.0823.BPOOHaag4001-VAS2
NL.IMRO.0823.BPOIKEMMER201000-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIKEMMER201000-VAS2
NL.IMRO.0823.BPOIKEMMER201000-VAS3
NL.IMRO.0823.BPOIMRLWEST201000-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPLUBBERST201000-VAST
NL.IMRO.0823.BPMBKlep201000-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIMRLWEST201101-VAST
NL.IMRO.0823.BWBGStraten13a-vast
NL.IMRO.0823.WPBGDENNEND2-VAST
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201207-ONTW
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201206-VAST
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201205-VAST
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201203-VAST
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201202-VAST
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201201-VAST
NL.IMRO.0823.BPVEEGPLAN201204-VAST
NL.IMRO.0823.OVOIPARKINGLEEFDL2-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIErica201100-VAST
NL.IMRO.0823.OVBGHVOORT3201201-vast
NL.IMRO.0823.WPBGACHTBUN32011-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSPOORD6768-VAST
NL.IMRO.0823.OVOIDELOOP28-ONW1
NL.IMRO.0823.OVOIDELOOP28-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGfase12010-VG03
NL.IMRO.0823.BPBGfase12010-VG02
NL.IMRO.0823.BPOIKOESTR20201000-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIKOESTR20201000-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPLUBBSTHERZ1-ONTW
NL.IMRO.0823.BPSPLUBBSTHERZ1-VAST
NL.IMRO.0823.OVOOdriehoek1-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAS1
NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-VAS2
NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-RVS1
NL.IMRO.0823.BPBGfaseII2013-ONTW
NL.IMRO.0823.BPSTAPPERIJ2012-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIBEDRTERR1eHERZ-VAST
NL.IMRO.0823.WPOINotel201001-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOICENTRUM201001-VAST
NL.IMRO.0823.WPMBvestdijk201101-VAST
NL.IMRO.0823.WPOINOTEL201001-VAST
NL.IMRO.0823.OVOICASTAERT98-VAST
NL.IMRO.0823.BGSKMiddelBeers-VAST
NL.IMRO.0823.PBKeizerweg14-VAST
NL.IMRO.0823.PBSpoordonksewg105-vast
NL.IMRO.0823.PBZoeteErmgaard14-vast
NL.IMRO.0823.BPOIMOORLND201300-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIKAZERNE201300-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIKAZERNE201300-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGFIETSBEERSEWEG-ONTW
NL.IMRO.0823.OVOIStJorisstr90-VAST
NL.IMRO.0823.OVBGLANGER21-VAST
NL.IMRO.0823.GROENEWDK2-VAST
NL.IMRO.0823.BPOOKOM201201-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOOKOM201201-VAST
NL.IMRO.0823.BPOI2WONPRINCEEHOF-VAST
NL.IMRO.0823.OVOISCHEPER402-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEINDONG-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEINDONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBURGRWL2-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGSTRATEN17-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPAPENVRDNONG-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGPUTSTRAAT18-ONTW
NL.IMRO.0823.WPMIKAARSMAKERONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEWG1-VAST
NL.IMRO.0823.BPBKATTENBERG4-VAST
NL.IMRO.0823.BPBTIazarusbocht-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBTIazarusbocht-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSEWG102-ONTW
NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSEWG102-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIEINDHVSEDK14-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIEINDHVSEDK14-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGKUIKSEINDSWG31-VAST
NL.IMRO.0823.WPOISCHEPER209211-ONTW
NL.IMRO.0823.WPOISCHEPER209211-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIDEREEP-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIDEREEP-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGSchansstraat5-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGMEIERIJSEBN-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGEKERSCHOT2-VAST
NL.IMRO.0823.PBBGDERIJT-VAST
NL.IMRO.0823.BPBTWestfieldslog-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBTWestfieldslog-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPlubberstraat1-ONTW
NL.IMRO.0823.BPSPlubberstraat1-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGBOTERWIJK8-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBREMSTEEG8-VAST
NL.IMRO.0823.WPOplanKOK-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGKROMVNSDK7-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPUTSTRAAT16-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGMONTFORTLNONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGLANGEREIJT37-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGLANGEREIJT37-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGLANGEREIJT37-VAS1
NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEWEG9-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEWEG9-VAST
NL.IMRO.0823.DESTILLEWILLE2016-VAST
NL.IMRO.0823.DESTILLEWILLE2016-VAS1
NL.IMRO.0823.BP00Haag4002-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIKoestraat31-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIKoestraat31-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGWEGINFRA-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGWEGINFRA-VAST
NL.IMRO.0823.PBOILangendonk5-VA01
NL.IMRO.0823.OVSPMrdeweertstr43-ONTW
NL.IMRO.0823.BPMIDeHille-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPLubberstFase2-ONTW
NL.IMRO.0823.BPSPLubberstFase2-VAST
NL.IMRO.0823.WPOIDEKRUIK1A-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIStraten17N-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPUTSTRAAT-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGPUTSTRAAT-VAST
NL.IMRO.0823.OVOIHERAS2015-ONTW
NL.IMRO.0823.BPMIHJANSTRAAT30-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGSCHEPERSWEG9-VA01
NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEVELD21-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBROEKSTRONG-VAST
NL.IMRO.0823.Omgevingsvisie-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIlvbrugMoorland-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIlvbrugMoorland-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHerziening-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGHerziening-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSWG8590-VAST
NL.IMRO.0823.BPOOKERKSTRAAT6-VAST
NL.IMRO.0823.BPMIDoornboomstr22-VAST
NL.IMRO.0823.OVBGBREMSTEEG16-VAST
NL.IMRO.0823.WPOIDEKRUIK16-VAST
NL.IMRO.0823.WPOIDEKRUIK18-VAST
NL.IMRO.0823.wpbgsprdnkseweg137-VAST
NL.IMRO.0823.BPOOKERKSTR8TOT10A-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOOKERKSTR8TOT10A-VAST
NL.IMRO.0823.BPOOHaagakkII2017-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGACHTERSTEHEI1-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGACHTERSTEHEI1-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBIJSTERVELD2-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIEVENHEUVEL-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIDESTAD2A-VAST
NL.IMRO.0823.WPBG2016HEIAKKERW6-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIOUDEGRINTWG55A-VAST
NL.IMRO.0823.BPGROOTBIJSTERVELT-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIBARCELONA-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGMONTFORTLN2017-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIMEUBELMAKERIJ-VAST
NL.IMRO.0823.BEHEERSVERORD2018-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPUTSTRAAT10A-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSPOORD52-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGveegplan2018-VAST
NL.IMRO.0823.OVBGKATTENBERGSWG4-ONTW
NL.IMRO.0823.OVBGKATTENBERGSWG4-VAST
NL.IMRO.0823.wpbgsprdnkseweg133-VAST
NL.IMRO.0823.DEMANESCHIJN4-VAST
NL.IMRO.0823.OVSPBERNADETTESTR5-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIMerodelaan13-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBEKERSBERG7-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTR6A-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGKattenbrgsw2BC-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTR7BC-VAST
NL.IMRO.0823.OVBGMOUSTEN2A-VAST
NL.IMRO.0823.OVOISCHEPER406-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGTVENTUSSEN1EN2-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND6B-VAST
NL.IMRO.0823.BPBG150kvOIRBOX-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND24A-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTRONG1-VAST
NL.IMRO.0823.OVBGDERIJTCAMPERS-VAST
NL.IMRO.0823.BPMIWILLIBRORDSTR1-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGKAMPSESTEEG5A-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGMONTFORTL15N17-VAST
NL.IMRO.0823.2019BPBGKUIKSWG31-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIGASTHUIS16tm18-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGwindpark2011-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGBESTSEWEG54-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20180512-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG55-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHUIJGEVOORT18a-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGMORTELSGR1-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGDUN1VOORTEIND2-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGHELDERSESTR4-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBESTSEWEG42-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIMRLSPORTPARK-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20190821-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20190225-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGBESTSE49STRONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHEIKANT3A-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGGC-CONS
NL.IMRO.0823.BPBG150KVTNBENO-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBG150KVTNBENO-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSCHEPERSW10-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPLUBBERSTRONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPMRWRTLBBRSTR-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20190028-VAST
NL.IMRO.0823.PBLangereyt-vast
NL.IMRO.0823.PBNotel51-vast
NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND2N4-VAST
NL.IMRO.0823.PBHetLuiwerk4-vast
NL.IMRO.0823.PBKoestraat45-vast
NL.IMRO.0823.PBOudeGrntwg14-vast
NL.IMRO.0823.PBRaffendonkstrt19-vast
NL.IMRO.0823.PBRidderDanielstrt-vast
NL.IMRO.0823.PBSpoordonksewg100-vast
NL.IMRO.0823.PBNieuwstraat21-vast
NL.IMRO.0823.BPBGGalgenbos1-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSTJORISSCHANS-ONTW
NL.IMRO.0823.OIR20200033-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGFRANSMAN11-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPUTSTR9EN9A-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTR5A-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG69-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20200295-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGBEERSEVELD17-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSWG9091-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGACHTERHEIST9-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGDRIEHOEKONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGNWD19BRBWGONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIEINDHVSEDK-VAST
NL.IMRO.0823.BEHEERSVERORDHZ20-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGGEENEINDSEWEG1-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20200737-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20200643-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGMANESCHIJN3-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHUIJGEVOORTONG-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGLUBBERSTR11A-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGLUBBERSTR11A-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSWG77-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGDEBOLLEN2-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGTERMEIDESTG2-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGMANESCHIJN4-VAST
NL.IMRO.0823.20200856-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20190027-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG66-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHETLAAR2-VAST
NL.IMRO.0823.BPOIHEISTRHOFVSOLM-VAST
NL.IMRO.0823.BPMIDOORNBOOMSMID-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGBOTERWIJKSTR4-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGGALGENBOS2-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND23-VAST
NL.IMRO.0823.20210635-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGTREGELAAR4-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGTREGELAAR4-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGPALLANDE1B-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGPALLANDE1B-VAST
NL.IMRO.0823.WPBGESPERENWEG1-ONTW
NL.IMRO.0823.OIR20220028-VAST
NL.IMRO.0823.BPOISTAPAKKEROUDE-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOISTAPAKKEROUDE-VAST
NL.IMRO.0823.BPBGDRIEHOEK12-ONTW
NL.IMRO.0823.BPBGDRIEHOEK12-VAST
NL.IMRO.0823.BPSPBREMSTEEG8B-VAST
NL.IMRO.0823.20190793-VAST
NL.IMRO.0823.OIR20211060-VAST
NL.IMRO.0823.BPOONeereindseweg-ONTW
NL.IMRO.0823.BPOIRKOESTRAAT16-ONTW
NL.IMRO.0823.WPBGLANGEREIJT31-ONTW
NL.IMRO.0823.WPBGLANGEREIJT31-VAST
NL.IMRO.0823.BPMIHOOGDIJK32-ONTW
NL.IMRO.0823.BPWestfieldsfase3-ONTW
NL.IMRO.0823.OIR20211041-VAST
NL.IMRO.0823.08331425-ONTW