Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Dit manifest direct bekijken:
http://ruimtelijkeplannen.nuenen.nl/ro-online/0820/manifest_STRI2012_0820.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0820.BPBSportOudelanden-D001
NL.IMRO.0820.BPNedBloemHoekSoet-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenenBeekseTuin-D001
NL.IMRO.0820.BPBroekscheErven-D001
NL.IMRO.0820.BPBGOpwettenseWate-D001
NL.IMRO.0820.BPBG2eHerziening-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenBeemel17en19-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenCentrum2012-D001
NL.IMRO.0820.OVBerg61-DO01
NL.IMRO.0820.SVGemNuenRijkvDoAa-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenenNoordwest-D002
NL.IMRO.0820.BPNuenenNoordwest-GU02
NL.IMRO.0820.OVBoord19-D001
NL.IMRO.0820.BPTuincentrEeneind-D002
NL.IMRO.0820.BPBGRullenong-D001
NL.IMRO.0820.SVGemNuenGerwen-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenLuistruik2A-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenLuistruik2A-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenNWcorHendrik-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA103-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA103-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA104-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA104-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA105-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA105-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA106-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA106-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA107-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenWestVeldA107-D001
NL.IMRO.0820.OVMoorven4-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-CO01
NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-DO01
NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-GU01
NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-GU02
NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-D002
NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-GU03
NL.IMRO.0820.OVBGHool9-C001
NL.IMRO.0820.OVBGHool9-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenenWestBoord7-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenenWestBoord7-D001
NL.IMRO.0820.BPBG3eHerziening-D001
NL.IMRO.0820.SVNuenwijz2015LIR-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenPastoor3en5-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenPastoor3en5-D002
NL.IMRO.0820.OVCollseHoefdijk26-C001
NL.IMRO.0820.OVCollseHoefdijk26-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenKerkstr3Vank-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenKerkstr3Vank-D001
NL.IMRO.0820.OVNuenWeVeldAFase2-C001
NL.IMRO.0820.OVNuenWeVeldAFase2-D001
NL.IMRO.0820.OVLanglaar4a-C001
NL.IMRO.0820.OVLanglaar4a-D001
NL.IMRO.0820.BPWNieuwedijk4-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenKavMauritsg4-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenKavMauritsg4-D001
NL.IMRO.0820.OVBGRullen11-C001
NL.IMRO.0820.OVBGRullen11-D001
NL.IMRO.0820.OVCollsehoefd26TOV-C001
NL.IMRO.0820.OVCollsehoefd26TOV-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenKavHoekstr74-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenKapperdoesTc-D001
NL.IMRO.0820.BPLandgGulberg2018-C001
NL.IMRO.0820.BPLandgGulberg2018-D003
NL.IMRO.0820.BPBuitengebied-D001
NL.IMRO.0820.BPBuitengebied-GU01
NL.IMRO.0820.BPEeneindWest2015-D001
NL.IMRO.0820.BVdeelgebied1en2NW-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenenZuidoost-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenenZuidoost-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenenZuidoost-GU01
NL.IMRO.0820.SVNuenenZuid2018-C001
NL.IMRO.0820.SVNuenenZuid2018-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenLuistruik-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenLuistruik-D001
NL.IMRO.0820.OVNieuwedijk18-C002
NL.IMRO.0820.OVNieuwedijk18-D001
NL.IMRO.0820.BPGerwenZO2016-D001
NL.IMRO.0820.BPBGRullenRvR2016-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenVoirt55-D001
NL.IMRO.0820.BPHOV2Nuenen2014-D001
NL.IMRO.0820.OVBGMoorven2-D001
NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenen1eherz2017-D001
NL.IMRO.0820.OVDubbestraat2ANue-C001
NL.IMRO.0820.OVDubbestraat2ANue-D001
NL.IMRO.0820.BPBGOlen32-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenWeHerijkBelr-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenWeHerijkBelr-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenWeHerijkBelr-D002
NL.IMRO.0820.EPNuenWeHerijking-C001
NL.IMRO.0820.EPNuenWeHerijking-D001
NL.IMRO.0820.BPLieshoutseweg6-C001
NL.IMRO.0820.BPLieshoutseweg6-D001
NL.IMRO.0820.BPLieshoutseweg6-D002
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershoongRvR-B001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershoongRvR-C001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershoongRvR-D001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershoo3aRvR-B001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershoo3aRvR-C001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershoo3aRvR-D001
NL.IMRO.0820.BPNedHoekstraat84-C002
NL.IMRO.0820.BPNedHoekstraat84-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenOmgVank2019-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenOmgVank2019-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenOmgVank2019-GU01
NL.IMRO.0820.BPNuenOmgVank2019-GU02
NL.IMRO.0820.BPGerwenKerkak2019-C001
NL.IMRO.0820.BPGerwenKerkak2019-D001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershool1-C001
NL.IMRO.0820.BPBGAlvershool1-D001
NL.IMRO.0820.BPNedWetSoetweg13-B001
NL.IMRO.0820.BPNedWetSoetweg13-C001
NL.IMRO.0820.BPNedWetSoetweg13-D001
NL.IMRO.0820.BPRPBeekstrNuenen-C001
NL.IMRO.0820.BPRPBeekstrNuenen-D001
NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-C001
NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001
NL.IMRO.0820.BPGerwenLaar-C001
NL.IMRO.0820.BPGerwenLaar-D001
NL.IMRO.0820.BPEeneindHerz20131-D001
NL.IMRO.0820.BPBGDuykenpaalsTOV-B001
NL.IMRO.0820.BPBGRullenong13-B001
NL.IMRO.0820.BPBGRullenong13-C001
NL.IMRO.0820.BPBGRullenong13-D001
NL.IMRO.0820.BPBGGeerHelRvR2018-D001
NL.IMRO.0820.BPBGZandstraat29-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenOudeLand2013-D001
NL.IMRO.0820.BPBGOlen22a-D001
NL.IMRO.0820.SVGgoviNuenen21-C001
NL.IMRO.0820.SVGgoviNuenen21-D001
NL.IMRO.0820.BPBGSoeterBlekeRvR-B001
NL.IMRO.0820.BPBGSoeterBlekeRvR-C001
NL.IMRO.0820.BPBGSoeterBlekeRvR-D001
NL.IMRO.0820.BPWBGZandstraat29-CO01
NL.IMRO.0820.BPWBGZandstraat29-D001
NL.IMRO.0820.OVDuivendijk2A-CO01
NL.IMRO.0820.OVDuivendijk2A-D001
NL.IMRO.0820.BPNedHoekstrEikelk-C001
NL.IMRO.0820.BPNedHoekstrEikelk-D001
NL.IMRO.0820.BPBGRullen7-B001
NL.IMRO.0820.BPBGRullen7-C001
NL.IMRO.0820.BPBGRullen7-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenWederikdreef-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenWederikdreef-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenEeneind2018-C003
NL.IMRO.0820.BPNuenEeneind2018-D001
NL.IMRO.0820.BPHerzPastoor3en5-C001
NL.IMRO.0820.BPLGulbergfietspad-C002
NL.IMRO.0820.BPLGulbergfietspad-D001
NL.IMRO.0820.BPwBGBoord79-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenWeHerijking-C002
NL.IMRO.0820.BPNuenWeHerijking-D001
NL.IMRO.0820.BPNuenWeHerijking-D002
NL.IMRO.0820.BPNuenDeMijlpaal-C001
NL.IMRO.0820.BPNuenDeMijlpaal-D001
NL.IMRO.0820.PBBGEnodedreef8-B001
NL.IMRO.0820.BPBeekstrNuenen-C001
NL.IMRO.0820.BPfietspadEhvNuHel-C001