Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Provincie Noord-Brabant

Dit manifest direct bekijken:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/9930/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.9930.ipafc09wijz01wind-va01
NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002
NL.IMRO.9930.ipN279-va02
NL.IMRO.9930.ipN279-va01
NL.IMRO.9930.ipN279-tu01
NL.IMRO.9930.ip150kv-va01
NL.IMRO.9930.ra0846bgoedgc-gc02
NL.IMRO.9930.intrekra1721bgBern-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0797bgHeus-va01
NL.IMRO.9930.intrekra1724bg-va01
NL.IMRO.9930.intrekra1655bghald-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0815bgmill-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0828bgoss-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0846bgoed-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0847bg-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0867bg-0001
NL.IMRO.9930.intrekra0874bgwoud-va01
NL.IMRO.9930.intrekra1674bgwouw-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0828bgoss2-va01
NL.IMRO.9930.omg1658pthijs43-va01
NL.IMRO.9930.ra0824bgoisterwijk-va01
NL.IMRO.9930.ra0824bgoisterwijk-gu01
NL.IMRO.9930.ra0840pierestr16-0001
NL.IMRO.9930.ra1684bgcuijk-va01
NL.IMRO.9930.ra0865bgVught-va01
NL.IMRO.9930.ra0865bgVught-gu01
NL.IMRO.9930.ra1724bgbergeijk-va01
NL.IMRO.9930.ra1724bgbergeijk-gu01
NL.IMRO.9930.ra0845bggestel-0001
NL.IMRO.9930.ra0867bgwaalwijk-0001
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001
NL.IMRO.9930.ra0879bgZundert-va01
NL.IMRO.9930.ra0879bgZundert-gu01
NL.IMRO.9930.ra0797bgHeusden-gu01
NL.IMRO.9930.ra0797bgHeusden-va01
NL.IMRO.9930.ra0762milhezerweg-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0824bgois-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0879Tiendp-va01
NL.IMRO.9930.ra1655bghalderb-va02
NL.IMRO.9930.intrekra0809bgLopZ-va01
NL.IMRO.9930.ra1709bgMoer3e-va01
NL.IMRO.9930.ra0828bgOssLith-va01
NL.IMRO.9930.ra0851bgsteenb-va01
NL.IMRO.9930.ra1706indBuDorbst-va01
NL.IMRO.9930.ra1659KomLies-gu01
NL.IMRO.9930.ra1659KomLies-va02
NL.IMRO.9930.ra1659KomLies-va01
NL.IMRO.9930.ra1702bganth-va01
NL.IMRO.9930.ra1702bganth-gu01
NL.IMRO.9930.ra0844bgSchijn-va01
NL.IMRO.9930.ra0844bgSchijn-gu01
NL.IMRO.9930.ipafc09herzien01-va01
NL.IMRO.9930.ipoverdiep2009-cs01
NL.IMRO.9930.ra0858bgValkenswgc-gc01
NL.IMRO.9930.sv2010ph2014-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0865bgVugh-va01
NL.IMRO.9930.ra0777bgEttenLeu-va01
NL.IMRO.9930.ra1671HoolNuland-va01
NL.IMRO.9930.ra0777bgEttenLeugc-gc01
NL.IMRO.9930.ra0758bgNBreda-va01
NL.IMRO.9930.ra1671bgMaasdonk-va01
NL.IMRO.9930.paheihorst-va01
NL.IMRO.9930.omg1674Boerenw8-va01
NL.IMRO.9930.ipbeeksebergen-va01
NL.IMRO.9930.intrekra1709bgMoer-va01
NL.IMRO.9930.ra1721bgBernhezegc-gc03
NL.IMRO.9930.intrekra1721bgBrnh-va01
NL.IMRO.9930.ra0856bgUden-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0823bgOir2-va01
NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va01
NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-tu01
NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va02
NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-tu02
NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03
NL.IMRO.9930.intrekra0879bgZun-va01
NL.IMRO.9930.ra0798bgHilvaren-va01
NL.IMRO.9930.ra0855bgzw-0001
NL.IMRO.9930.ra0879bgZundertgc-gc03
NL.IMRO.9930.expiplpm-va02
NL.IMRO.9930.ra0748bgNoordBopZ-va01
NL.IMRO.9930.ra0798LgUtr-va01
NL.IMRO.9930.ra0865bgVughtgc-gc03
NL.IMRO.9930.ra0858bgValkensw-va01
NL.IMRO.9930.ra0846bgoedenrode-va01
NL.IMRO.9930.ra0858Zeel-va01
NL.IMRO.9930.ra0809bg-va01
NL.IMRO.9930.ra0847bgsomeren-va01
NL.IMRO.9930.ra0815bgmill-gc01
NL.IMRO.9930.ra1655bghald-gc03
NL.IMRO.9930.ra1728bgBladel-va01
NL.IMRO.9930.ra0865projKruish5-va01
NL.IMRO.9930.ra0851rvrhoogstr-va01
NL.IMRO.9930.ra0788duinoord-va01
NL.IMRO.9930.ra0874bgwoudrich-va01
NL.IMRO.9930.ra1652bggembak0411-va01
NL.IMRO.9930.ra0851bgdipri-va01
NL.IMRO.9930.ra1721bgBernheze-va01
NL.IMRO.9930.ra0847swinkelsche-0001
NL.IMRO.9930.ra0847omgvheistr32-VA01
NL.IMRO.9930.intrekra1709bgMoe2-va01
NL.IMRO.9930.intrekra1702bganth-va01
NL.IMRO.9930.ra1702bganthgc-gc02
NL.IMRO.9930.ra0797bgHeusdengc-gc02
NL.IMRO.9930.ra0786bggrave-va01
NL.IMRO.9930.ra0870Dusdijk4-va01
NL.IMRO.9930.ra0738Drongelen-va01
NL.IMRO.9930.ra0758bgZuid2013-va01
NL.IMRO.9930.ra0823bgOirfase2-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0758Zuid13-va01
NL.IMRO.9930.ra0823bgOirf2gc-gc03
NL.IMRO.9930.pmwp2016-va01
NL.IMRO.9930.ra0851Reinpolder-va01
NL.IMRO.9930.ra1674bgRsdlNisp-va01
NL.IMRO.9930.ra0748bgZuidBopZ-va01
NL.IMRO.9930.omg0753NCBweg10-va01
NL.IMRO.9930.omg0779Centralew42-on01
NL.IMRO.9930.omg0779Centralew42-va01
NL.IMRO.9930.ra0870bgWerkendam-va01
NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01
NL.IMRO.9930.ra0798Baarschstr17-va01
NL.IMRO.9930.omg0874HgMaasdijk1-on01
NL.IMRO.9930.omg0743Dijkstr72-va01
NL.IMRO.9930.omg0743Dijkstr72-va02
NL.IMRO.9930.omg0828ganzenweg10-va01
NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va02
NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va03
NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va04
NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-gu02
NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-x1on
NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-x1va
NL.IMRO.9930.ra1652Doonheideong-va01
NL.IMRO.9930.omg1652BWijtvlt2-va01
NL.IMRO.9930.intrekra0870bgWdam-va01
NL.IMRO.9930.expipafc2009-0002
NL.IMRO.9930.wijznrvrbzv20-va01
NL.IMRO.9930.omg1709Middenweg34-va01
NL.IMRO.9930.VrNBHB0826FietsOht-va01
NL.IMRO.9930.ipgolwest-va01
NL.IMRO.9930.ipgolwest-va02
NL.IMRO.9930.ipgolwest-va03
NL.IMRO.9930.ipgolwest-gu01
NL.IMRO.9930.ipgolwest-va04
NL.IMRO.9930.ipgoloost-va01
NL.IMRO.9930.ipgoloost-va02
NL.IMRO.9930.ipgoloost-va03
NL.IMRO.9930.ipgoloost-gu01
NL.IMRO.9930.ipgoloost-va04
NL.IMRO.9930.ipN629-va01
NL.IMRO.9930.nrvrbzvgc-gc01
NL.IMRO.9930.Omgvisie-va01
NL.IMRO.9930.ipPASLeegveld-va01
NL.IMRO.9930.ipPASLeegveld-gu01
NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-va01
NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01
NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-gu01
NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va02
NL.IMRO.9930.VrNBHB0823Spoordnk-va01
NL.IMRO.9930.ra0828PH3Elzenburg-va01
NL.IMRO.9930.VrNBHB0855Charlot-va01
NL.IMRO.9930.nrvrNBmrwrdMarkdal-va01
NL.IMRO.9930.omg1706Hfd1BuDorpl-on01
NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va01
NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-gu01
NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va02
NL.IMRO.9930.ra1684bgcuijkgc-gc01
NL.IMRO.9930.omg0785Abcoven57a-va01
NL.IMRO.9930.omg1959Robijnsw15-va01
NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-va01
NL.IMRO.9930.omg0851Karolina-va01
NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01
NL.IMRO.9930.ipsvMeanderendMaas-on01
NL.IMRO.9930.ipsvMeanderendMaas-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1667WindpAgro-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzregels1-va01
NL.IMRO.9930.ipUlvenhoutseBos-on01
NL.IMRO.9930.ipUlvenhoutseBos-va01
NL.IMRO.9930.ipKempDeUtrecht-va01
NL.IMRO.9930.ipNatuurWLangstr-va01
NL.IMRO.9930.omg1702Brkstn3Wanr-on01
NL.IMRO.9930.omg1702Brkstn3Wanr-va01
NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-0422
NL.IMRO.9930.InterimOvrgc-1022
NL.IMRO.9930.IOVwijzkaarten2-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1721Schaapslo-va01
NL.IMRO.9930.wijznrbzv21-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0788N65Helvoi-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0785ZuidBesou-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzregels2-va01
NL.IMRO.9930.omgbeekdalbrugN69-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0797Haars101a-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0865BraaMari-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0753Veenp4en6-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0847Slieveong-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0762Veenpweg7-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0770VphfkeC15-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0828CremDocfa-va01
NL.IMRO.9930.nrbzvgc-gc02
NL.IMRO.9930.nrbzvgc-gc03
NL.IMRO.9930.ipTongelreep-on01
NL.IMRO.9930.ipTongelreep-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0824Zandst16a-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0770Vessemweg-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1959Brksest59-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1724FWestRiet-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0756VMuProv4b-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0772SciePar20-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1959BroekSt30-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1959SleeuRoef-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1721HoogbrOng-va01
NL.IMRO.9930.ipMaaslijn-on01
NL.IMRO.9930.ipMaaslijn-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0786Hogenak12-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzkaarten2021-va01
NL.IMRO.9930.OvrNBrabant-on01
NL.IMRO.9930.IOVHB1655Bornhem-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0823InnoVerzo-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0772Lichthov2-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1724FiLuykWee-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0784N631spoor-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1959Kouddk70-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1959BabHillse-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0756Veerweg1c-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzregels3-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0252150kVWBoZ-va01
NL.IMRO.9930.omggebruikN69-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1702Watermst3-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1685Mineursbg-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0772HOV3Eindh-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0815Mobcompl-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0861Habra1412-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0796HeeschWst-va01
NL.IMRO.9930.rwp2022-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0823Termeist2-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0744Zigraeck5-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0784TusLeijen-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0784TusLeijen-va02
NL.IMRO.9930.IOVHB0743HeusdOos3-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0826DorstOost-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0826DorstOost-va02
NL.IMRO.9930.IOVHB0785Puijenbro-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0798Dunsedijk-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzactapr2022-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0823Hoogend23-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0796Coudewatr-va01
NL.IMRO.9930.omg0824Heuvelstr9-on01
NL.IMRO.9930.omg0824Heuvelstr9-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzkaarten2022-on01
NL.IMRO.9930.IOVwijzkaarten2022-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0879BCTree2ef-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0874AnBroRiet-va01
NL.IMRO.9930.wijznrbzv22-on01
NL.IMRO.9930.wijznrbzv22-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0865N65infilt-va01
NL.IMRO.9930.OvrwijzkaartenBg-on01
NL.IMRO.9930.IOVHB0855Elisabeth-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB1723Heist1618-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzregels4-on01
NL.IMRO.9930.ipPASLeegveldherz-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0823Tregelaar-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0757Eijngel-va01
NL.IMRO.9930.expipAFC2eherz-on01
NL.IMRO.9930.IOVHB0840LandJhSch-va01
NL.IMRO.9930.IOVwijzkaartHBGOB1-on01
NL.IMRO.9930.IOVHB0796GrooteWie-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0826BGh23Rodb-va01
NL.IMRO.9930.IOVHB0798Mierbeek-va01