Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Neder-Betuwe

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/1740/manifest_STRI2012_1740.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.1740.bpKEhogedijksewg20-onh1
NL.IMRO.1740.bpKEbroekdijk44-onh1
NL.IMRO.1740.bpYZwest-vst2
NL.IMRO.1740.bpKEhogeveldseweg2-vst1
NL.IMRO.1740.boOPmarkstraat3-bsl1
NL.IMRO.1740.bpOPswaenenstA-vst1
NL.IMRO.1740.bpYZwaalbandijk1-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEhogeveldsewegA-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEbatterijenwg19-vst1
NL.IMRO.1740.pbOPpijenkveldwegA-bsl1
NL.IMRO.1740.bpDOeinsteinstr1-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenBT6-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPtolsestraatA-vst1
NL.IMRO.1740.bpECpijpstraat18-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenBT5-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenBT4-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenBT3-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenBT2-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA4a-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA2-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA1c-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA1-vst1
NL.IMRO.1740.bpbedrijventerrein-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEcasterhoven1A1-vst1
NL.IMRO.1740.bpECaansluiting-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPdodewaardsestr-vst1
NL.IMRO.1740.boOPKerkewalA-bsl1
NL.IMRO.1740.bpOCbonegraaf59-vst1
NL.IMRO.1740.pbDOwegonderlangs-bsl1
NL.IMRO.1740.bpKErijnbandijkong-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCbonegraafA-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPnedereindsestA-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEganzenweg-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPparallelweg9-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCwalenhoek-onh1
NL.IMRO.1740.pbDOwaalbandijk16-bsl1
NL.IMRO.1740.bpHerenlandfase3-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOtorenstraat1-vst1
NL.IMRO.1740.bpEChogeveldsewegA-vst1
NL.IMRO.1740.boYZpottumsestr20-bsl1
NL.IMRO.1740.bpOPinfraABC-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCcentrum-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEbroekdijk42a-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEtielsestr112-vst1
NL.IMRO.1740.boKEindustrieweg7-bsl1
NL.IMRO.1740.pbKEzwarteweg1-bsl1
NL.IMRO.1740.bpOPlakemondstr6-vst1
NL.IMRO.1740.bpEClingedael-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEnieuwedij6en11-vst1
NL.IMRO.1740.bpOndersteunhoreca-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOECbuitengebied-onh1
NL.IMRO.1740.bpKEmeezendreef5-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOtolsestraat22-vst1
NL.IMRO.1740.pbkebroekdijk3-bsl1
NL.IMRO.1740.bpKEbgreparatie-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPrijnbandijk816-vst1
NL.IMRO.1740.bpBGplattelandA-vst1
NL.IMRO.1740.bpECremkettingwegA-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOECbgreparatie-vst1
NL.IMRO.1740.bpWV-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOverbindingsweg-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOwelysestr33a-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOwelysestr19c-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEparallelwegA-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOgeluidsscherm-vst1
NL.IMRO.1740.bpVerbindingsweg-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCheuningstrA-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCbonegraaf-onh2
NL.IMRO.1740.bpKEVVFPanhuis-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOwelysestr21a-vst2
NL.IMRO.1740.bpOPtielsestr85c-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOkeizersstrtje6-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPtielsestraat73-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCbonegraafsew59-vst1
NL.IMRO.1740.bpEChogeveldsewegB-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPvarakkerAen6-VST1
NL.IMRO.1740.bpOClocatievicary-vop1
NL.IMRO.1740.bpKEpantarijn-vst1
NL.IMRO.1740.pbKEpantarijn-bsl1
NL.IMRO.1740.bpKEnwdkAbroekd33a-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhoven24-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA2b-ger1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA2b-vst2
NL.IMRO.1740.bpECbroedershof-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEboveneindse18-vst1
NL.IMRO.1740.bpBGvabbeleid-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPlakemondstr5-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenA3-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPAchterKl3-vst1
NL.IMRO.1740.pbKEbroekdijkA-bsl1
NL.IMRO.1740.bpKEbuitengebied-onh3
NL.IMRO.1740.bpOPtielsestraat11-vst1
NL.IMRO.1740.pbOPpijenkveldwegB-bsl1
NL.IMRO.1740.wpECremkettingw2b-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPtielsestr110-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOwelysestr2527-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOWaalbandijk113-vst1
NL.IMRO.1740.bpNBarcheologie-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEboschedreef2-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEspoorstraat6-vst1
NL.IMRO.1740.bpNBparkeren-vst1
NL.IMRO.1740.bpECstationsweg3-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPHamsestr70-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCheuningoost-vst2
NL.IMRO.1740.wpOPparallelw3-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOfructus-vst1
NL.IMRO.1740.bpocwaalbandijk23a-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPlindelaan11-vst1
NL.IMRO.1740.pbOPpijenkveldweg3-bsl1
NL.IMRO.1740.bpNBkernen-vst2
NL.IMRO.1740.bpECmedelsestraat3-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOappelenburgse2-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOdedreef-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEbroekdijk42b-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEnedereindstr29-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenB7-vst1
NL.IMRO.1740.svABC2014-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPpijenkveldwegC-vst1
NL.IMRO.1740.pbECparklaanA-bsl1
NL.IMRO.1740.bpKEtielsestr95-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOwaalbandijk59-vst1
NL.IMRO.1740.bpYZkeizerstraat7-vst1
NL.IMRO.1740.pbKECasterhoven171-bsl1
NL.IMRO.1740.wpDOgroenestr22-vst1
NL.IMRO.1740.PBOCcuneraweg6-bsl1
NL.IMRO.1740.vbOProndweg-bsl1
NL.IMRO.1740.bpDOengelandstr1b-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEboveneindse1-vst1
NL.IMRO.1740.bpNBparaplu2020-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPparallelw92019-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPherenland3A-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOdalwagenA-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOKalkestraat52-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOWelysestraat21-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPpottenveldA-vst1
NL.IMRO.1740.KErijnbandijk-vst1
NL.IMRO.1740.pbECspoorstraat4-bsl1
NL.IMRO.1740.bpKEcasterhovenB6-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEstationsstr34a-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOdijkverstwos-ont1
NL.IMRO.1740.bpDOdijkverstwos-vst1
NL.IMRO.1740.bpDObonegrgeluid-vst1
NL.IMRO.1740.wpOClavierenstr3-ont1
NL.IMRO.1740.bpNBmedelgeluid-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPDalwagensew34-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPAcaciastrA-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPhamsestrherenl-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEtielsestr114-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPreigerstraat-onh1
NL.IMRO.1740.guECbroedershof-gu01
NL.IMRO.1740.bpOCprunusstraaton-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPlodderstr36-vst1
NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-vop1
NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-ont1
NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-vop1
NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1
NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEbroekdijk9-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPtolsestraat20-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEAchterdorp33-ont1
NL.IMRO.1740.wpKEAchterdorp33-vst1
NL.IMRO.1740.wpOPhamsestraat64-ont1
NL.IMRO.1740.wpOPhamsestraat64-vst1
NL.IMRO.1740.OPKastanjelaan21-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOKalkestraat91-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEhoofdstraat31-ont1
NL.IMRO.1740.bpKEhoofdstraat31-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEhoofdstraat31-vst2
NL.IMRO.1740.wpDOWaalbandijk129-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPvarakkerB-vst1
NL.IMRO.1740.bpNBparaplu2021-vs01
NL.IMRO.1740.bpOPpottenveldB-bsl1
NL.IMRO.1740.boDOzonparkhem2-bsl1
NL.IMRO.1740.bpDOpijenkveldwegD-vst1
NL.IMRO.1740.bpDObonegraafB-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEpottemveld-vop1
NL.IMRO.1740.bpOPdalwagensewg64-vst1
NL.IMRO.1740.svOVNederBetuwe21-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOBonegraafC-vst1
NL.IMRO.1740.wpOCburghoutkoper1-vst1
NL.IMRO.1740.wpKEschaapsteeg9-vst1
NL.IMRO.1740.bpOPherenlandwest-vop1
NL.IMRO.1740.wpDOWaalbandijk97-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOhorstweg5-vst2
NL.IMRO.1740.DOwelysestrnaast23-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEprovincialew2a-ont1
NL.IMRO.1740.wpKEstationsstr34-vst1
NL.IMRO.1740.wpDOdalwagen4-ont1
NL.IMRO.1740.wpKEparallelw73a-ont1
NL.IMRO.1740.bpKEhoofdstraat99-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOmargrietlaan13-ont1
NL.IMRO.1740.wpOPmeidoornstr3-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEhoofdtorenstrA-vst1
NL.IMRO.1740.bpDOdalwagenong-vop1
NL.IMRO.1740.wpOCbonegraafsew11-ont1
NL.IMRO.1740.wpOCbonegraafsew11-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEnieuwedijkA-vst1
NL.IMRO.1740.bpKEbroekdijkn46-ont1
NL.IMRO.1740.bpKEbroekdijkn46-vst1
NL.IMRO.1740.wpOCBonegraaf47-ont1
NL.IMRO.1740.wpOCBonegraaf47-vst1
NL.IMRO.1740.bpOCcuneraweg1517-ont1
NL.IMRO.1740.bpOCbonegraafse59-ont1
NL.IMRO.1740.bpKEplussupermarkt-ont1
NL.IMRO.1740.bpKEplussupermarkt-vst1
NL.IMRO.1740.bpECmeersteeg4-ont1
NL.IMRO.1740.bpDObonegraafoost-ont1
NL.IMRO.1740.wpECwijenburgstr3-ont1
NL.IMRO.1740.bpOCkerkcuneraweg-ont1
NL.IMRO.1740.bpOCpoortvanochten-ont1