Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Molenlanden

Dit manifest direct bekijken:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1978/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0689.BP1001-vast
NL.IMRO.0689.BP1004-vast
NL.IMRO.0689.BP1009-gu01
NL.IMRO.0689.BP1009-vast
NL.IMRO.0689.BP1010-GU01
NL.IMRO.0689.BP1010-ont1
NL.IMRO.0689.BP1010-vast
NL.IMRO.0689.BP1010-von1
NL.IMRO.0689.BP1011-ont1
NL.IMRO.0689.BP1011-vast
NL.IMRO.0689.BP1011-von1
NL.IMRO.0689.BP1016-von1
NL.IMRO.0689.BP1100-vas2
NL.IMRO.0689.BP1102-ont1
NL.IMRO.0689.BP1102-vast
NL.IMRO.0689.BP1102-von1
NL.IMRO.0689.BP1103-vas1
NL.IMRO.0689.BP1103-von1
NL.IMRO.0689.BP2012-vast
NL.IMRO.0689.BP2013-vast
NL.IMRO.0689.BP2014-vast
NL.IMRO.0689.BP2015-vast
NL.IMRO.0689.BP2020-ont1
NL.IMRO.0689.BP2020-vast
NL.IMRO.0689.BP2020-von1
NL.IMRO.0689.BP2022-ont1
NL.IMRO.0689.BP2022-vast
NL.IMRO.0689.BP2022-von1
NL.IMRO.0689.BP2023-von1
NL.IMRO.0689.BP2026-von1
NL.IMRO.0689.BP2027-ont1
NL.IMRO.0689.BP2027-von1
NL.IMRO.0689.BP2028-ont1
NL.IMRO.0689.BP2028-von1
NL.IMRO.0689.BP2029-ont1
NL.IMRO.0689.BP2029-von1
NL.IMRO.0689.BP2030-ont1
NL.IMRO.0689.BP2030-von1
NL.IMRO.0689.BP3000-GU01
NL.IMRO.0689.BP3000-vast
NL.IMRO.0689.BP3003-vast
NL.IMRO.0689.BP3005-vast
NL.IMRO.0689.BP3007-ont1
NL.IMRO.0689.BP3007-vast
NL.IMRO.0689.BP3007-von1
NL.IMRO.0689.BP3008-von1
NL.IMRO.0689.BP3010-von1
NL.IMRO.0689.BP3012-ont1
NL.IMRO.0689.BP4006-ont1
NL.IMRO.0689.BP4006-vast
NL.IMRO.0689.BP4006-von1
NL.IMRO.0689.BP4008-vast
NL.IMRO.0689.BP4010-ont1
NL.IMRO.0689.BP4010-vast
NL.IMRO.0689.BP4010-von1
NL.IMRO.0689.BP4013-ont1
NL.IMRO.0689.BP4013-vast
NL.IMRO.0689.BP4013-von1
NL.IMRO.0689.BP4014-ont1
NL.IMRO.0689.BP4014-vast
NL.IMRO.0689.BP4014-von1
NL.IMRO.0689.BP4016-ont1
NL.IMRO.0689.BP4016-vast
NL.IMRO.0689.BP4016-von1
NL.IMRO.0689.BP4018-ont1
NL.IMRO.0689.BP4018-von1
NL.IMRO.0689.BP4019-von1
NL.IMRO.0689.BP4020-von1
NL.IMRO.0689.BP4021-von1
NL.IMRO.0689.BP5003-ont1
NL.IMRO.0689.BP5003-vast
NL.IMRO.0689.BP5003-von1
NL.IMRO.0689.BP5004-von1
NL.IMRO.0689.BP6001-vast
NL.IMRO.0689.BP6102-vast
NL.IMRO.0689.BP6103-vast
NL.IMRO.0689.BP6104-vast
NL.IMRO.0689.BP6105-VO01
NL.IMRO.0689.BP6105-ont1
NL.IMRO.0689.BP6105-vast
NL.IMRO.0689.BP6107-ont1
NL.IMRO.0689.BP6107-vast
NL.IMRO.0689.BP6108-von1
NL.IMRO.0689.BP6109-ont1
NL.IMRO.0689.BP6109-vast
NL.IMRO.0689.BP6109-von1
NL.IMRO.0689.BP6121-ont1
NL.IMRO.0689.BP6121-vast
NL.IMRO.0689.BP8001-gu01
NL.IMRO.0689.BP8001-ont1
NL.IMRO.0689.BP8001-vast
NL.IMRO.0689.BP8002-vast
NL.IMRO.0689.BP8003-vast
NL.IMRO.0689.BP8005-vast
NL.IMRO.0689.BP8009-vast
NL.IMRO.0689.BP8022-von1
NL.IMRO.0689.BP8023-von1
NL.IMRO.0689.BP8025-von1
NL.IMRO.0689.BP9000-vast
NL.IMRO.0689.BP9100-vast
NL.IMRO.0689.BP9101-vast
NL.IMRO.0689.OP1013-von1
NL.IMRO.0689.OV1001-ont1
NL.IMRO.0689.PB1012-ont1
NL.IMRO.0689.PB1014-vast
NL.IMRO.0689.PB2011-vast
NL.IMRO.0689.PB2017-vast
NL.IMRO.0689.PB2024-ont1
NL.IMRO.0689.PB2024-vast
NL.IMRO.0689.PB3006-ont1
NL.IMRO.0689.PB4011-vast
NL.IMRO.0689.PB4012-ont1
NL.IMRO.0689.PB4012-vast
NL.IMRO.0689.PB6003-ont1
NL.IMRO.0689.PB6104-vast
NL.IMRO.0689.PB8006-ONT1
NL.IMRO.0689.PB8006-vast
NL.IMRO.0689.PB8010-ohr1
NL.IMRO.0689.PB8013-ont1
NL.IMRO.0689.PB8014-ont1
NL.IMRO.0689.PB8018-vast
NL.IMRO.0689.PB8020-vast
NL.IMRO.0689.PBDorpsstraat40-vast
NL.IMRO.0689.PBslingelandsewg17-ont1
NL.IMRO.0689.PBslingelandsewg17-vast
NL.IMRO.0689.TO1009-0000
NL.IMRO.0689.TO1010-0000
NL.IMRO.0689.TO8011-0000
NL.IMRO.0689.TO8012-0000
NL.IMRO.0689.TO8013-ONT1
NL.IMRO.0689.UP6106-ont1
NL.IMRO.0689.UP6106-vast
NL.IMRO.0689.WO3011-ont1
NL.IMRO.0689.WP1012-ont1
NL.IMRO.0689.WP1012-vast
NL.IMRO.0689.WP3004-ont1
NL.IMRO.0689.WP4003-ont1
NL.IMRO.0689.WP4003-vast
NL.IMRO.0689.WP4003-von1
NL.IMRO.0689.WP4004-vast
NL.IMRO.0689.WP4015-ont1
NL.IMRO.0689.WP4015-vast
NL.IMRO.0689.WP8016-vast
NL.IMRO.0689.WP8017-vast
NL.IMRO.0571.Lekdijk87-0002
NL.IMRO.0571.402011428200-0001
NL.IMRO.0571.Schoonenburgweg-0002
NL.IMRO.0571.PBSPORTEXCELSIOR-VG01
NL.IMRO.0571.BPlekdijknaast82-VG01
NL.IMRO.0571.bpBoezemkade-VG01
NL.IMRO.0571.BPBoeierstraatNLL-VG01
NL.IMRO.0571.DeCompagnie2010-OH01
NL.IMRO.0571.BPLKLmarslaan65-OH01
NL.IMRO.0571.BPdIIIstr22-VG01
NL.IMRO.0571.BPbebouwdekomLKL-VG02
NL.IMRO.0571.SVNLL-VG01
NL.IMRO.0693.BPBG-VG01
NL.IMRO.0693.pbGraefseland-VSG1
NL.IMRO.0693.PBABSdorpsstraat-CVS1
NL.IMRO.0693.toOosteinde10OA-OW01
NL.IMRO.0693.PbHeulenslag34-VG02
NL.IMRO.0693.bpkerkweg31bwk-VG01
NL.IMRO.0693.PBZuidzijde131-VG01
NL.IMRO.0693.TOABSoosteinde55a-VA01
NL.IMRO.0693.TOABSwesteinde63-VA01
NL.IMRO.0693.TOABSwesteinde77-VA01
NL.IMRO.0693.BPvrijekavelsBW-OH01
NL.IMRO.0693.PBKweldamweg4aMLN-OH01
NL.IMRO.0693.pbDorpshartBLS-VSG1
NL.IMRO.0693.SVgraafstroom-VG01
NL.IMRO.0693.BPABSschoolstr14-OH02
NL.IMRO.0693.PBGijbdijk23BW-VG01
NL.IMRO.0693.BPDorpsstr17WGD-VG01
NL.IMRO.0693.BPWGDwestfase1-OH01
NL.IMRO.0693.BPMolengraafoost-OH01
NL.IMRO.0693.Gijbdijk11aBWK-VG01
NL.IMRO.0693.OVmeulenbroek8BKG-OH01
NL.IMRO.0693.OVwesteinde2aWGD-OH01
NL.IMRO.0693.PBPostkade171GDA-OH01
NL.IMRO.0693.BPAbbekesdoel49aBG-VA01
NL.IMRO.0693.BPa89OTL-VG01
NL.IMRO.0693.WPHeulenslag43aBKG-OH01
NL.IMRO.0693.BPB120OTL-VG01
NL.IMRO.0693.BuitengebiedGRM-VG01
NL.IMRO.0693.WPbeemdweg10ABS-VA01
NL.IMRO.0693.BPMFAHavelingWGD-VG01
NL.IMRO.0693.BPMELKWEGFASE1-OH01
NL.IMRO.0694.LVbpmpw38-vo01
NL.IMRO.0694.bpTennisvelden-VG01
NL.IMRO.0694.BPAchterland4a-VG01
NL.IMRO.0694.Gelkenes53-OH01
NL.IMRO.0694.Carpoolplaats-VG01
NL.IMRO.0694.WPMiddenpolderweg-VA01
NL.IMRO.0694.OVbouwwegLGR-OH01
NL.IMRO.0694.BPnieuwpooweg80NPT-ON01
NL.IMRO.0694.BPuitritvoorstrAMS-vast
NL.IMRO.0694.BPvinkmelkwLSV-OH01
NL.IMRO.0694.Lekdijk172LSV-OH01
NL.IMRO.0694.OVsportzaalLGR-OH01
NL.IMRO.0694.BPNieuweVeer76STK-VG01
NL.IMRO.0694.BPSlagenGrflndGA-VG01
NL.IMRO.0694.BPbsgNieuwpoortNPT-VG01
NL.IMRO.0694.BPdekooiLSV-VG01
NL.IMRO.0694.BPBloklandGAzoAMS-OW01
NL.IMRO.1927.BPAbbekesdoel59BG-VA01
NL.IMRO.1927.BPlekdijk108NLL-VG01
NL.IMRO.1927.BPGrootAmmersZOLSV-OH01
NL.IMRO.1927.BPNoordzijde48GDA-VG01
NL.IMRO.1927.BPvoorstr27AMS-OW01
NL.IMRO.1927.BPgraafdkoost34MLN-VG01
NL.IMRO.1927.appvrzWoonleefhart-VG01
NL.IMRO.1927.BPmolenstomp-VG01
NL.IMRO.1927.BPzuidzijde137GDA-VG01
NL.IMRO.1927.BPmercuriusst18LKL-VG01
NL.IMRO.1927.BuitengebiedLSV-VG01
NL.IMRO.1927.BuitengebiedNLL-VG01
NL.IMRO.1927.OVN481a-OW01
NL.IMRO.1927.BPDorpskernenLSV-VG04
NL.IMRO.1927.BPAchterl6en7AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPachterl36AMS-OW01
NL.IMRO.1927.Noordzijde41GDR-OW01
NL.IMRO.1927.BPgraafland38AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPvoorstr5AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPBdijk51BWK-VG01
NL.IMRO.1927.BPnieuwpweg12OTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPdijkverzwarenLSV-VG02
NL.IMRO.1927.BPdijkverzwarenNLL-VG02
NL.IMRO.1927.BPoosteinde37ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPgraafdkoost24MLN-VG01
NL.IMRO.1927.OVwesteinde42ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPplanetenlaanNWL-VG01
NL.IMRO.1927.WPabbekesdoel80aBK-VG01
NL.IMRO.1927.BPvliet2OTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPkerkstraat8AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPtimmerfbrSKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPmfcOA-VG01
NL.IMRO.1927.BPOTLvliet-VG01
NL.IMRO.1927.BuitengbGRM2H-VG01
NL.IMRO.1927.nutsWoonleefhart-VG01
NL.IMRO.1927.OVveeneikenBKG-VG01
NL.IMRO.1927.BPAbbekesdoel50aBG-VA01
NL.IMRO.1927.OVlekdijk82-VG01
NL.IMRO.1927.bpabbekesdoel58bg-VG02
NL.IMRO.1927.WPsluis72en74AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPlekdijk77WAA-VG01
NL.IMRO.1927.BPgraafdkwest59-VG01
NL.IMRO.1927.BPnwveer117SKK-VG01
NL.IMRO.1927.OVgraafdk32MLN-VA01
NL.IMRO.1927.BPnieuwehavenSKK-VA01
NL.IMRO.1927.ORWoonleefhart-VG01
NL.IMRO.1927.BPbenbdedonkBWK-VG01
NL.IMRO.1927.BPlekdijk63NWL-VG01
NL.IMRO.1927.OVnoordzijde18ABS-VG01
NL.IMRO.1927.OVmolenstr159KDD-VG01
NL.IMRO.1927.OVgraafdoost13bMLN-VG01
NL.IMRO.1927.14WonWoonleefhart-VA01
NL.IMRO.1927.BPBGGRM3H-VG01
NL.IMRO.1927.BPtransportweg6AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPraadhuisstr1GDA-VG01
NL.IMRO.1927.BPbergstoep84SKK-VA01
NL.IMRO.1927.BPmidweg5tot75LKL-VG01
NL.IMRO.1927.BPmdnpolderwg38SKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPhogeboezemNLL-VG02
NL.IMRO.1927.BPOpperstok6SKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPbbrouwerstr9WGD-VG01
NL.IMRO.1927.BPwijngaarden2014-VG01
NL.IMRO.1927.WPWijngaardenWest-VG01
NL.IMRO.1927.BPjulianastr53LGR-VG01
NL.IMRO.1927.BPoosteinde55ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPambachtstraatABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPammersekade13AMS-VG01
NL.IMRO.1927.OVkleybrgplNLL-VG01
NL.IMRO.1927.BPdonkseweg2BWK-VG01
NL.IMRO.1927.BPVeersedijk23AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPb130OTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPdorpskernen-VG01
NL.IMRO.1927.OVjulianastr41AMS-OW01
NL.IMRO.1927.WPHofwegen5-VG01
NL.IMRO.1927.BPnptseweg5NPT-VG01
NL.IMRO.1927.BPDKGRM1H-VG01
NL.IMRO.1927.BPSchoolstraat-VG01
NL.IMRO.1927.BPrepBGGRM-VG01
NL.IMRO.1927.WPwesteinde20ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPlekdijk79NLL-VG01
NL.IMRO.1927.BPLekdijk96LGR-VG01
NL.IMRO.1927.OVbinnenhaven28NPT-VG01
NL.IMRO.1927.BPgraafdijkw24MLN-VG01
NL.IMRO.1927.OVmarijkestr11AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPa114OTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPvoorstr1AMS-OW01
NL.IMRO.1927.BPherzdijkverzwNLL-VG01
NL.IMRO.1927.BPKooikerspadSKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPLekdijk7LGR-VG01
NL.IMRO.1927.BPwonenmelkwegBKG-VG01
NL.IMRO.1927.BPwerelderfgoedKDD-VG01
NL.IMRO.1927.OVmolenaerfase3-VG01
NL.IMRO.1927.BPdorpslaanNLL-VO01
NL.IMRO.1927.BPhofwegen15aBKG-VG01
NL.IMRO.1927.BPabbekesdoel28BLG-VG02
NL.IMRO.1927.BPLekdijk14LGR-VG01
NL.IMRO.1927.OVmolenkadeAMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPabbekesdoel65BLG-VG02
NL.IMRO.1927.BPkerkweg5BWK-VG01
NL.IMRO.1927.OVdorpsstr18BLK-VG01
NL.IMRO.1927.WPKavelSlagenAMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPleeuwenhkwg1AMS-VG01
NL.IMRO.1927.OVbrugWvLlaanLGR-VG01
NL.IMRO.1927.BPschovensevr31AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPparapluGRM-VG01
NL.IMRO.1927.BPparapluLKL-VG01
NL.IMRO.1927.BPgraafdijkw41MLN-VG01
NL.IMRO.1927.BPparapluLSV-VG01
NL.IMRO.1927.BPBrandwksedk48BWK-VG01
NL.IMRO.1927.BPLekdijk13LGR-VG01
NL.IMRO.1927.BPheulenslag8BLG-VG01
NL.IMRO.1927.OVachterwaterschap-VG01
NL.IMRO.1927.BPa96OTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPa113OTL-VG01
NL.IMRO.1927.OVabbekesdoel93b-VG01
NL.IMRO.1927.BPoosteinde2WGD-VG01
NL.IMRO.1927.BPa10OTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPrandweg3SKK-VG01
NL.IMRO.1927.OVopperstok34SKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPAevenHoefwegOTL-VG01
NL.IMRO.1927.BPmeulenbroek13BLG-VG01
NL.IMRO.1927.BPAchterland12AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPAchterland17AMS-OW01
NL.IMRO.1927.BPAchterland17AMS-VG01
NL.IMRO.1927.BPboezem4eoSKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPredijkverzwaring-VG01
NL.IMRO.1927.BPoudalblaswestABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPlekdijk37LGR-VG01
NL.IMRO.1927.OVLEKDIJK96LGR-VG01
NL.IMRO.1927.OVdonkseweg4BWK-VG01
NL.IMRO.1927.BPbosstraat1327SKK-VG01
NL.IMRO.1927.BPoosteinde2425ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPzuidzijde95GDA-OW01
NL.IMRO.1927.BPzuidzijde95GDA-VG01
NL.IMRO.1927.BPNoordzijde54aGDA-OW01
NL.IMRO.1927.BPNoordzijde54aGDA-VG01
NL.IMRO.1927.BPabbekesdoel22BLG-VO01
NL.IMRO.1927.WPLekdijk136NLL-VG01
NL.IMRO.1927.BPheulenslag39BLG-VG01
NL.IMRO.1927.BPGelkenes38a-VG01
NL.IMRO.1927.BPdevesting3NPT-VG01
NL.IMRO.1927.BPmeulenbrk4en5BLG-VO01
NL.IMRO.1927.OVwtrlinie5tm31NPT-VG01
NL.IMRO.1927.BPoosteinde3233ABS-VO01
NL.IMRO.1927.OVLEKDIJK118LGR-VG01
NL.IMRO.1927.BPa132OTL-OW01
NL.IMRO.1927.OVbrandwijksed9BWK-VG01
NL.IMRO.1927.BPnoordzijde23ABS-VG01
NL.IMRO.1927.BPbrandwksedk7bBWK-VO01
NL.IMRO.1927.BPnoordzijde18ABS-OW01
NL.IMRO.1927.BPb33OTL-OW01
NL.IMRO.1927.BPb3236OTL-OW01
NL.IMRO.1927.BPnoordzijde36ABS-OW01
NL.IMRO.1927.BPKweldamweg1MLN-OW01
NL.IMRO.1927.BPAchterland4AMS-OW01
NL.IMRO.1927.BPgraafland59AMS-VO01
NL.IMRO.1927.UPLGRzuidfase1-ON01
NL.IMRO.1927.BPparkerenMWRD-OW01
NL.IMRO.1927.BPnoordzijde60GDA-VO01
NL.IMRO.1927.BPheulenslag72BLG-VO01
NL.IMRO.1927.BPtwwesteinde35aWG-VO01
NL.IMRO.1978.BPnoordzijde60GDA-OW01
NL.IMRO.1978.BPnoordzijde60GDA-VG01
NL.IMRO.1978.BPheulenslag72BLG-OW01
NL.IMRO.1978.BPheulenslag72BLG-VG01
NL.IMRO.1978.BPoosteinde3233ABS-VG01
NL.IMRO.1978.BPbrandwksedk7bBWK-VG01
NL.IMRO.1978.BPa132OTL-VG01
NL.IMRO.1978.BPvoorstr1AMS-VG01
NL.IMRO.1978.BPNDSCpoSchoolplei-ont1
NL.IMRO.1978.BPNDSCpoSchoolplei-VG01
NL.IMRO.1978.BPNDSCpoDorpshuis-ont1
NL.IMRO.1978.BPNDSCpoDorpshuis-VG01
NL.IMRO.1978.BPslingelsew11aGSB-VG01
NL.IMRO.1978.BPlangewegSLN-VO01
NL.IMRO.1978.BPheulenslag73aBLG-VO01
NL.IMRO.1978.BPheulenslag73aBLG-ON01
NL.IMRO.1978.BPheulenslag73aBLG-VG01
NL.IMRO.1978.BPdorpsweg5HNR-OW01
NL.IMRO.1978.OV2donkseweg4BWK-VG01
NL.IMRO.1978.BPb33OTL-VG01
NL.IMRO.1978.BPkerkweg14GSB-VO01
NL.IMRO.1978.BPgrotewaard9bNDL-ON01
NL.IMRO.1978.BPgrotewaard9bNDL-VG01
NL.IMRO.1978.BPdoetsvlietIIIGSB-VG01
NL.IMRO.1978.BPkruisingHRN-VG01
NL.IMRO.1978.WPkruisingHNR-VG01
NL.IMRO.1978.BPdegroeneweiGSB-VG01
NL.IMRO.1978.BPNeerpoldsewg84GB-VG01
NL.IMRO.1978.UPLGRzuidfase1-VG01
NL.IMRO.1978.OVactiviteitenzone-VG01
NL.IMRO.1978.BPAmmersekade2AMS-VO01
NL.IMRO.1978.BPAmmersekade2AMS-ON01
NL.IMRO.1978.BPAmmersekade2AMS-VG01
NL.IMRO.1978.BPmeulenbrk4en5BLG-OW01
NL.IMRO.1978.BPEmmastraatAMS-VO01
NL.IMRO.1978.BPzuidzijde125GDA-VO01
NL.IMRO.1978.BPMuisbroekwg39GSB-ON01
NL.IMRO.1978.BPMuisbroekwg39GSB-VG01
NL.IMRO.1978.BPdorpsweg64HNR-VO01
NL.IMRO.1978.BPgraafland59AMS-ON01
NL.IMRO.1978.BPAchterland4AMS-VG01
NL.IMRO.1978.BPa81OTL-VO01
NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw25MLN-VO01
NL.IMRO.1978.BPgraafland58AMS-VO01
NL.IMRO.1978.BPgraafland58AMS-ON01
NL.IMRO.1978.BPgraafland58AMS-VG01
NL.IMRO.1978.BPgrotewaard33aNDL-VG01
NL.IMRO.1978.BPBazeldijk7bHBL-ON01
NL.IMRO.1978.BPBazeldijk7bHBL-VG01
NL.IMRO.1978.BPDorpsweg46HNR-OW01
NL.IMRO.1978.BPDorpsweg46HNR-VG01
NL.IMRO.1978.BPlekdijk123LGR-VO01
NL.IMRO.1978.BPlekdijk123LGR-ON01
NL.IMRO.1978.BPProvweg3NDL-OW01
NL.IMRO.1978.MFCSchelluinen-VO01
NL.IMRO.1978.MFCSchelluinen-ON01
NL.IMRO.1978.BPnoordzijde48GDR-VO01
NL.IMRO.1978.BPNoordzijde71aGDA-VO01
NL.IMRO.1978.BPNoordzijde71aGDA-ON01
NL.IMRO.1978.BPoosteinde5860ABS-VO01
NL.IMRO.1978.BPdeVort10NDL-VO01
NL.IMRO.1978.BPKweldamweg1MLN-VG01
NL.IMRO.1978.BPVANVLIETSTRAAT-VO01
NL.IMRO.1978.BPVANVLIETSTRAAT-ON01
NL.IMRO.1978.BPParallelweg7SCH-OW01
NL.IMRO.1978.BPstationsweg35ARK-ON01
NL.IMRO.1978.BPBdamseweg64bGB-VG01
NL.IMRO.1978.BPabbekesdoel93BKG-VO01
NL.IMRO.1978.BPpeperstr21aABS-VO01
NL.IMRO.1978.BPpeperstr21aABS-ON01
NL.IMRO.1978.BPb42OTL-VO01
NL.IMRO.1978.BPMELKWEGFASE2-VO01
NL.IMRO.1978.BPkweldamweg6aMLN-VO01
NL.IMRO.1978.BPnoordzijde36ABS-VG01
NL.IMRO.1978.PBlekdijk384NLL-ON01