Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Laren

Dit manifest direct bekijken:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0417/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0417.L001BPWSI-2121
NL.IMRO.0417.L007PBNoolseweg42-1041
NL.IMRO.0417.L008PBJanHam7-1141
NL.IMRO.0417.L012BPKlaaskamp54-1143
NL.IMRO.0417.L006PBstichtsehof-1141
NL.IMRO.0417.L002BPLarenNoord-2101
NL.IMRO.0417.L002BPLarenNoord-2102
NL.IMRO.0417.L014PBMolenweg8abc-1241
NL.IMRO.0417.L016WPRaboes14-1241
NL.IMRO.0417.L017BPLarenWest-2101
NL.IMRO.0417.L017BPLarenWest-GU01
NL.IMRO.0417.BVOHoefloo20a-Va01
NL.IMRO.0417.L020POVN525-Vs01
NL.IMRO.0417.POVJohanneshove-Va01
NL.IMRO.0417.BPSinger-Va01
NL.IMRO.0417.BPScoutingLW-Va02
NL.IMRO.0417.LNoordhz1-Va01
NL.IMRO.0417.WPMolenweg-Va01
NL.IMRO.0417.Ngebiedhz1-Va01
NL.IMRO.0417.POVTarcisius-Vs01
NL.IMRO.0417.BPZijtak-Va01
NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va02
NL.IMRO.0417.ZevenendPostiljon-Va01
NL.IMRO.0417.OVNaarderstraat35-Va01
NL.IMRO.0417.Lkamp51-Va01
NL.IMRO.0417.BpVerlengdeHoutweg-Va01
NL.IMRO.0417.WPRozenlaantje12-Va01
NL.IMRO.0417.WPCaliskamp3-Va01
NL.IMRO.0417.wpLangeWijnen1-Va01
NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-On01
NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-Va01
NL.IMRO.0417.BPCentrumLRN2018-On01
NL.IMRO.0417.BPCentrumLRN2018-Va01
NL.IMRO.0417.WPPaviljoensw12a-Va01
NL.IMRO.0417.LRNEngweg23-Va01
NL.IMRO.0417.WPEsseboom2-Va01
NL.IMRO.0417.BPN525HilvWeg-ON01
NL.IMRO.0417.BPN525HilvWeg-VA01
NL.IMRO.0417.LRNWPRaboes19-ON01
NL.IMRO.0417.LRNWPRaboes19-Va01
NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-on01
NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-Va01
NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-On01
NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01
NL.IMRO.0417.LRNStationsweg1UP-On01
NL.IMRO.0417.LRNStationsweg1UP-Va01
NL.IMRO.0417.BPHV-On01
NL.IMRO.0417.BPHV-Va01
NL.IMRO.0417.LRNBPLigweide-On01
NL.IMRO.0417.LRNBPLigweide-Va01
NL.IMRO.0417.BPRABO-On01
NL.IMRO.0417.BPRABO-Va01
NL.IMRO.0417.BPCorrherz2Laren-On01
NL.IMRO.0417.BPCorrherz2Laren-Va01
NL.IMRO.0417.LRNWPLWijnen4-ON01