Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Hoorn

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0405/manifest_STRI2012_0405.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0405.SVZevenhuis-0402
NL.IMRO.0405.BPOudeVeiling-oh01
NL.IMRO.0405.BPGildenweg-oh01
NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01
NL.IMRO.0405.BPWVerkeerZevenhs-va01
NL.IMRO.0405.BPWestfrisia-va01
NL.IMRO.0405.BPWGerritsland67-va01
NL.IMRO.0405.BPOudeSchouwburg-va01
NL.IMRO.0405.BPMaelsonstraateo-va01
NL.IMRO.0405.BPWGBMaelsonstraat-va01
NL.IMRO.0405.BPArcheologie-va01
NL.IMRO.0405.HoornNoordVenenlkw-va01
NL.IMRO.0405.BPBlokkerZwaageo-OH01
NL.IMRO.0405.BPVenwMidwBerkhw-va01
NL.IMRO.0405.BPKoewijzend4-va01
NL.IMRO.0405.BPGroteWaal-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase5Noord-va01
NL.IMRO.0405.BPWlpgZevenhuis-va01
NL.IMRO.0405.BPRisdamNsteen-va01
NL.IMRO.0405.BPBangertOfase1en2-va01
NL.IMRO.0405.BPMissiehuiseo-va01
NL.IMRO.0405.VBPelmolenpad-va09
NL.IMRO.0405.BPParkeren-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFaseAwest-va01
NL.IMRO.0405.UAPTurborotonde-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase5NoordPH-va01
NL.IMRO.0405.SVHOORN-VG01
NL.IMRO.0405.BPBOherzparkeren-oh01
NL.IMRO.0405.BPHoorn80-oh01
NL.IMRO.0405.BPKERSENBOOGERD-OH01
NL.IMRO.0405.SVPoortvanHoorn-va01
NL.IMRO.0405.BPTuibrug-oh01
NL.IMRO.0405.BPTuibrug-VA01
NL.IMRO.0405.BPVanAalstweg-oh01
NL.IMRO.0405.BPKoewijzend3-oh01
NL.IMRO.0405.BPtZevenhuis-oh01
NL.IMRO.0405.BPHolenkwartier-va01
NL.IMRO.0405.BPBlauweBerg2019-va01
NL.IMRO.0405.BPDptnKrnDwlPmpd-va01
NL.IMRO.0405.UPBOfase5NoordPH2-va01
NL.IMRO.0405.BPVeegplan-va01
NL.IMRO.0405.BPWZevenhuisNrd-va01
NL.IMRO.0405.BPBOFase3oost4b-va01
NL.IMRO.0405.BPTweeboomlaan20-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase5Noord3PH-va01
NL.IMRO.0405.UPBOfase5NoordPH4-va01
NL.IMRO.0405.BPWesterb143achter-va01
NL.IMRO.0405.UAPRStolzhof33AenB-va01
NL.IMRO.0405.BPRozenbuurt-va01
NL.IMRO.0405.BPRozenbuurt-on01
NL.IMRO.0405.BPRozenbuurt-va02
NL.IMRO.0405.BPHoornseHopPH-va01
NL.IMRO.0405.BPStationsgebied-on01
NL.IMRO.0405.BPPelmolenpad-on01
NL.IMRO.0405.CONBPKersenbgTuibr-con2
NL.IMRO.0405.CONBPBangOost1tm4-con1
NL.IMRO.0405.CONBPRisdBlBergMhs-con2
NL.IMRO.0405.CONBPNoordVenHolen-con1
NL.IMRO.0405.OVHoorn-va01
NL.IMRO.0405.BPBangert6-va01
NL.IMRO.0405.UAPTrommelstr8-va01
NL.IMRO.0405.BPBOFase3west4a-va01
NL.IMRO.0405.BPDorpsstraat113-va01
NL.IMRO.0405.BPBlauweBerg-oh01
NL.IMRO.0405.BPStadsstrand-va01
NL.IMRO.0405.BPVeegplan2-va01
NL.IMRO.0405.BPBOlintkoewijzend-va01
NL.IMRO.0405.BPBOWoongebouw-va01
NL.IMRO.0405.UAPTweeboomln88-va01
NL.IMRO.0405.BPKoewijzend3en7-va01
NL.IMRO.0405.BPBOBangertnst10a-va01
NL.IMRO.0405.CONBPBloZwaNieSte-con1
NL.IMRO.0405.BPHuesmZuid-va01
NL.IMRO.0405.BPKeern39-va01
NL.IMRO.0405.UAPTWCMuntpark-va01
NL.IMRO.0405.CONBPGroteWaaleo-con1
NL.IMRO.0405.UAPBruggen-va01
NL.IMRO.0405.VBBangertO-va01
NL.IMRO.0405.GURozenbuurt-gu01
NL.IMRO.0405.BPDorpsstraat155-va01
NL.IMRO.0405.BPBOfase5azuid-ON01
NL.IMRO.0405.BPHolenweg6-on01
NL.IMRO.0405.BPKeernnaast192-on01
NL.IMRO.0405.UAPIKECNStn-on01