Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Hoorn

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0405/manifest_STRI2012_0405.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0405.UAPDorpsstraat176-va01
NL.IMRO.0405.UAPSpoorsKoepweg-va01
NL.IMRO.0405.UAPAchterstraat4e-va01
NL.IMRO.0405.UAPLKerkstaat19-va01
NL.IMRO.0405.UAPAchterom44-va01
NL.IMRO.0405.SVZevenhuis-0402
NL.IMRO.0405.UAPVanAalstweg6B-va01
NL.IMRO.0405.UAPAchterom79-va01
NL.IMRO.0405.UAPBOStripkunstwer-va01
NL.IMRO.0405.UAPKluut24a-va01
NL.IMRO.0405.UAPWFParkwegreclam-va01
NL.IMRO.0405.BPOudeVeiling-oh01
NL.IMRO.0405.BPGildenweg-oh01
NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01
NL.IMRO.0405.BPBlauweBerg-oh01
NL.IMRO.0405.BPBODorpsstraateo-oh01
NL.IMRO.0405.UPfase4BO-oh01
NL.IMRO.0405.UAPMuntstraat24-va01
NL.IMRO.0405.HerzUPfase4BO-va01
NL.IMRO.0405.BPWVerkeerZevenhs-va01
NL.IMRO.0405.UAPStripCruijffCrt-va01
NL.IMRO.0405.BPWestfrisia-va01
NL.IMRO.0405.BPWGerritsland67-va01
NL.IMRO.0405.UAPKoewijzend4-va01
NL.IMRO.0405.BPDorpsstraat108-VA01
NL.IMRO.0405.UAPDorpsst212en214-va01
NL.IMRO.0405.UAPOostergouw-va01
NL.IMRO.0405.UAPWesterdijkGstg-va01
NL.IMRO.0405.BPOudeSchouwburg-va01
NL.IMRO.0405.UAPBangert15a-va01
NL.IMRO.0405.BPMaelsonstraateo-va01
NL.IMRO.0405.BPWGBMaelsonstraat-va01
NL.IMRO.0405.UAPBangert7naast-va01
NL.IMRO.0405.BPArcheologie-va01
NL.IMRO.0405.HoornNoordVenenlkw-va01
NL.IMRO.0405.BPBlokkerZwaageo-OH01
NL.IMRO.0405.BPVenwMidwBerkhw-va01
NL.IMRO.0405.BPKoewijzend4-va01
NL.IMRO.0405.BPGroteWaal-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase4bdeel6-va01
NL.IMRO.0405.UAPJBloemhof15-va01
NL.IMRO.0405.UAPKeern153noord-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase5Noord-va01
NL.IMRO.0405.BPWlpgZevenhuis-va01
NL.IMRO.0405.BPRisdamNsteen-va01
NL.IMRO.0405.BPBangertOfase1en2-va01
NL.IMRO.0405.BPMissiehuiseo-va01
NL.IMRO.0405.VBPelmolenpad-va07
NL.IMRO.0405.UAPVanAalstweg6c-va01
NL.IMRO.0405.BPDorpsstraat113-va01
NL.IMRO.0405.BPParkeren-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFaseAwest-va01
NL.IMRO.0405.UAPParkerenJTweg1-va01
NL.IMRO.0405.UAPTurborotonde-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase5NoordPH-va01
NL.IMRO.0405.UAPNieuweNoord36-va01
NL.IMRO.0405.UAPNieuwsteeg13-va01
NL.IMRO.0405.UAPBangert4a-va01
NL.IMRO.0405.SVHOORN-VG01
NL.IMRO.0405.BPBOherzparkeren-oh01
NL.IMRO.0405.BPBangertnoordeo-oh01
NL.IMRO.0405.BPHoorn80-oh01
NL.IMRO.0405.UAPWesterdijk137ev-va01
NL.IMRO.0405.UAPGroteOost2-va01
NL.IMRO.0405.UAPJPoststrPBlstr-va01
NL.IMRO.0405.BPKERSENBOOGERD-OH01
NL.IMRO.0405.UAPNSteen2a-va01
NL.IMRO.0405.UAPNieuwland1418-va01
NL.IMRO.0405.UAPDaalder-va01
NL.IMRO.0405.SVPoortvanHoorn-va01
NL.IMRO.0405.UAPSaffier44tm103-va01
NL.IMRO.0405.BPTuibrug-oh01
NL.IMRO.0405.BPTuibrug-VA01
NL.IMRO.0405.BPVanAalstweg-oh01
NL.IMRO.0405.BPKoewijzend3-oh01
NL.IMRO.0405.UAPVanAalstweg4eo-va01
NL.IMRO.0405.BPtZevenhuis-oh01
NL.IMRO.0405.UAPTrommelstr10a-va01
NL.IMRO.0405.BPHolenkwartier-va01
NL.IMRO.0405.BPBlauweBerg2019-va01
NL.IMRO.0405.VBSchelphoekoost-va02
NL.IMRO.0405.BPDptnKrnDwlPmpd-va01
NL.IMRO.0405.BPBOFase3west4a-va01
NL.IMRO.0405.UPBOfase5NoordPH2-va01
NL.IMRO.0405.VBGildenweg-va01
NL.IMRO.0405.BPVeegplan-ON01
NL.IMRO.0405.BPVeegplan-va01
NL.IMRO.0405.BPWZevenhuisNrd-va01
NL.IMRO.0405.BPBOFase3oost4b-va01
NL.IMRO.0405.BPWesterb143achter-on01
NL.IMRO.0405.UAPLageweg11achter-on01
NL.IMRO.0405.BPBangert6-va01
NL.IMRO.0405.BPTweeboomlaan20-va01
NL.IMRO.0405.UPBOFase5Noord3PH-va01
NL.IMRO.0405.UAPVollerswaal1A-on01
NL.IMRO.0405.UPBOfase5NoordPH4-va01