Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Hollands Kroon

Dit manifest direct bekijken:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0366.BPBG2006hz0001-oh01
NL.IMRO.0463.MiddenmeerWM-0002
NL.IMRO.0463.SlootdorpWM-0002
NL.IMRO.0463.KreileroordWM-0002
NL.IMRO.0463.Agriport-0401
NL.IMRO.0366.PBBPBG20060001-va01
NL.IMRO.0366.BPBG2006hz0003-oh01
NL.IMRO.0463.bpmiddenmeerwmhz01-va01
NL.IMRO.0366.BPBG2006hz0007-va01
NL.IMRO.1911.WPBPWWERF2010001-vg01
NL.IMRO.0366.BPLGB1992hz0001-va01
NL.IMRO.0366.BPWWaardnrdhz0002-oh01
NL.IMRO.0366.BPWWaardnrdhz0003-va02
NL.IMRO.0462.BPWlRecterrein-va01
NL.IMRO.0463.BPKSdorp2009hz0001-on01
NL.IMRO.1911.BPWwerf2010hz001-va01
NL.IMRO.0366.BPBG2006hz0005-va01
NL.IMRO.0463.BPRSG2011-va01
NL.IMRO.0412.BPPoolland24-oh01
NL.IMRO.0463.BPLG2009-va01
NL.IMRO.1911.BPHippolytushoef-va01
NL.IMRO.0463.BPMiddenmeerwmhz03-va01
NL.IMRO.0366.BPBG2006hz0004-va02
NL.IMRO.0412.OVWinkelerweg4-VA01
NL.IMRO.1911.PBBPKBzand19900001-va01
NL.IMRO.1911.BPWieringerwaard-oh01
NL.IMRO.1911.BPFloralaan2-oh01
NL.IMRO.1911.WPAgriport0001-va01
NL.IMRO.1911.BPHoenderdaellhz11-va01
NL.IMRO.1911.BPtVwest1994hz0001-oh01
NL.IMRO.1911.BPKBzandwallerw20-va01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLw2012-va01
NL.IMRO.1911.BPKomZwdWOntV2012-va01
NL.IMRO.1911.BPEhofZuid-va01
NL.IMRO.1911.BPKBzand-oh01
NL.IMRO.1911.BPW001BGWM2009-va01
NL.IMRO.1911.BPBGNdrphz001-va01
NL.IMRO.1911.BPDorpsstraat138Wi-va01
NL.IMRO.1911.BPSpbrt1990hz001-va01
NL.IMRO.1911.BPKvEsluis-va01
NL.IMRO.1911.BpBuitengebied2010-va02
NL.IMRO.1911.BPWeereweg124-va01
NL.IMRO.1911.BPPaadje12Nn2012-va01
NL.IMRO.1911.BPPaadje12Nn2012-gu01
NL.IMRO.1911.BPLG2009-GU01
NL.IMRO.1911.WieringerwerfWM-0002
NL.IMRO.1911.WieringerwerfWM-GU01
NL.IMRO.1911.BHVKruiswIenII2013-va01
NL.IMRO.1911.BV00001-VA01
NL.IMRO.1911.BPHippohz0001-va01
NL.IMRO.1911.RHBKopvanNH-VA01
NL.IMRO.1911.BPHa2002hz001-va01
NL.IMRO.1911.BPLotwegAP001-va01
NL.IMRO.1911.BPPastVerhoeffpark-va01
NL.IMRO.1911.BPZwarteweg8-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgWieringen2013-VA01
NL.IMRO.1911.BPWWrdHZ001-va01
NL.IMRO.1911.BPLGMarees2010-vo01
NL.IMRO.1911.PBBPKBzandwaller18-va01
NL.IMRO.1911.BPUElshofZuid001-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz011-va01
NL.IMRO.1911.VeegplAnnaPaulowna-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hez01-VA01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz0012-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz01-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz0013-va01
NL.IMRO.1911.PBHK002-va01
NL.IMRO.1911.BPAgriporthz01-VA01
NL.IMRO.1911.BPRaaksmaatsweg4-VA01
NL.IMRO.1911.BPBvgNhz001-va01
NL.IMRO.1911.BPBvgNhz002-VA01
NL.IMRO.1911.BPWilhelminalaan1-va01
NL.IMRO.1911.BPRijdersstraat59-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz0010-va01
NL.IMRO.1911.BPKWwrfOKeesweg12a-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz005-va01
NL.IMRO.1911.BPAnsjovis-VA01
NL.IMRO.1911.BPNNWLWhz002-VA01
NL.IMRO.1911.BpProvincialeweg4-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz0015-va01
NL.IMRO.1911.BPKZwdhz0001-va01
NL.IMRO.1911.BPKBzand01-va01
NL.IMRO.1911.BPBG20060016-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz001-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz0017-va01
NL.IMRO.1911.BHVhzwi001-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0004-va01
NL.IMRO.1911.BPBvgNhz003-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0001oud-on01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0001oud-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0001oud-gu01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz001-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz02-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz006-va01
NL.IMRO.1911.HZWieringerwerf001-va01
NL.IMRO.1911.BPNNWLWhz0003-va01
NL.IMRO.1911.MiddenmeerWM-GU01
NL.IMRO.1911.BPLG2010003-VA01
NL.IMRO.1911.BPKBzandhz001-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz018-va01
NL.IMRO.1911.WPVanPomeren-va01
NL.IMRO.1911.BPUElshofZuid1B001-va01
NL.IMRO.1911.BPMMTussenweg-va01
NL.IMRO.1911.BVWaddenzee2013-va01
NL.IMRO.1911.BPWWerfhz0002-va01
NL.IMRO.1911.BPAgriportwp0001-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009herz008-va01
NL.IMRO.1911.BPAgriportwp0002-va01
NL.IMRO.1911.PHWilhelminalaan1-va01
NL.IMRO.1911.BPZwinstraat50-va01
NL.IMRO.1911.BPAPhz001-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz001-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0-va01
NL.IMRO.1911.BPagriport1-va01
NL.IMRO.1911.OMGEVINGSVISIE-VA01
NL.IMRO.1911.OMGEVINGSVISIE-VA02
NL.IMRO.1911.OMGEVINGSVISIE-VA03
NL.IMRO.1911.OMGEVINGSVISIE-VA04
NL.IMRO.1911.OMGEVINGSVISIE-VA05
NL.IMRO.1911.UPAnsjovis-VA01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz003-va01
NL.IMRO.1911.BPMiddenmeerwmhz02-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz0014-va01
NL.IMRO.1911.BPBGWr2002hz001-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz004-va01
NL.IMRO.1911.BPAPhz002-va01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz-va01
NL.IMRO.1911.BPUElshofZuid1C001-va01
NL.IMRO.1911.WELSTANDSNOTA-VA01
NL.IMRO.1911.BPLGWestfrsdijk3-va01
NL.IMRO.1911.BPPaadje12-va01
NL.IMRO.1911.BPPaadje12-va02
NL.IMRO.1911.BPPaadje12-gu01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz019-va01
NL.IMRO.1911.BPostrlndhz001-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz009-va01
NL.IMRO.1911.BPKoningsweg100-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010wp01-va01
NL.IMRO.1911.WPOostermweg11-va01
NL.IMRO.1911.BPNNWLWhz004-on01
NL.IMRO.1911.BPNNWLWhz004-va01
NL.IMRO.1911.BPOoievaarsweg4-va01
NL.IMRO.1911.BPDenOeverhz001-VA01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz02-va01
NL.IMRO.1911.BPVeldnoord2017-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz021-va01
NL.IMRO.1911.BPLGGroetweg7-VA01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz020-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz03-va01
NL.IMRO.1911.WPBpBg2010002-va01
NL.IMRO.1911.WPBpBg2010001-va01
NL.IMRO.1911.BPKZandvt36Walwg27-VA01
NL.IMRO.1911.BPLGNwesluizerwg19-VA01
NL.IMRO.1911.BPfacetpw-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz010-va01
NL.IMRO.1911.BPWNWalingsweg7-VA01
NL.IMRO.1911.BPZwinweg3-VA01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz006-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgwi005-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz023-va02
NL.IMRO.1911.BPKomZwdWOnthz01-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz022-va01
NL.IMRO.1911.WPBP2009001-VA01
NL.IMRO.1911.BPBvgNhz004-va01
NL.IMRO.1911.BPUElshofZuid1B-va01
NL.IMRO.1911.0000BPBG2006wp0007-VA01
NL.IMRO.1911.BPWWerfhz0003-va01
NL.IMRO.1911.BPHippohz0002-va01
NL.IMRO.1911.BPagriportbvg-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz005-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp003-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz06-va01
NL.IMRO.1911.bpOudeweg4a-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz04-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz024-va01
NL.IMRO.1911.BpBg2010hz07-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz012-va01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz002-on01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz002-on02
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz002-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp004-va01
NL.IMRO.1911.BPSlikkerdijk6-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp005-va01
NL.IMRO.1911.WPBpBg2010003-va01
NL.IMRO.1911.BPWesterlndhz001-va01
NL.IMRO.1911.GebiedsplanWM-ON01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz08-va01
NL.IMRO.1911.BPWWerfhz0004-VA01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz09-va01
NL.IMRO.1911.BPBuitengeb2010hz1-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz007-va01
NL.IMRO.1911.BPWesterlhz0001-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz05-va01
NL.IMRO.1911.KomZwdWRijstr24B-VA01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz025-va01
NL.IMRO.1911.BPG2010hz10-va01
NL.IMRO.1911.WPBPDenOever001-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgwi006-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010wp02-va01
NL.IMRO.1911.BPKomZwdWOnthz02-va01
NL.IMRO.1911.WPBPLG2009001-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010Zslw3Gpw31-VA01
NL.IMRO.1911.BPKAP2012-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz026-va01
NL.IMRO.1911.BPSlootdorphz01-va01
NL.IMRO.1911.BPKBzandWalwegnb17-va01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz003-on01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz003-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz13-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz13-VA01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp008-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz027-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp006-va01
NL.IMRO.1911.GUBPDenOever-GU01
NL.IMRO.1911.BPDestrook45a-va01
NL.IMRO.1911.BPWwrfhz01-va01
NL.IMRO.1911.BPUElshofZuidfase3-va01
NL.IMRO.1911.hzBPkomtVeld01-on01
NL.IMRO.1911.hzBPkomtVeld01-va01
NL.IMRO.1911.WPBPLG2009003-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp007-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz028-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz029-va01
NL.IMRO.1911.VBHippolytushoef02-va01
NL.IMRO.1911.WPBPLG2009002-on01
NL.IMRO.1911.WPBPLG2009002-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz017-va01
NL.IMRO.1911.WPBPLG2009004-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz14-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz15-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz15-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz022-vo01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz021-vo01
NL.IMRO.1911.BPKZwdhz0002-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz018-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz016-on01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz016-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz023-va01
NL.IMRO.1911.BP77986-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz17-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz18-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz032-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz030-va01
NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-on01
NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-va02
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp010-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp010-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz019-on01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz019-va01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz004-on01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz004-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz11-va01
NL.IMRO.1911.Tussenweg1016GECON-GV01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz020-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz036-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz033-va01
NL.IMRO.1911.BPKomZwdWOnthz03-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp011-va01
NL.IMRO.1911.BPHippohz0003-va01
NL.IMRO.1911.BPElshofZuidfase4-on01
NL.IMRO.1911.BPElshofZuidfase4-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz025-on01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz025-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz037-va01
NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz005-va01
NL.IMRO.1911.BPSchagerweg45-va01
NL.IMRO.1911.Bpfacetlg-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz031-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz031-va01
NL.IMRO.1911.OVBPLG2009004-va01
NL.IMRO.1911.OVAfwijkingPIP01-va01
NL.IMRO.1911.OVBPAP0001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006001-va01
NL.IMRO.1911.OVBpBg2010002-va01
NL.IMRO.1911.OVBpBg2010003-va01
NL.IMRO.1911.OVBPHi2013sl7-va01
NL.IMRO.1911.OVBPHnderdaellhz11-vg01
NL.IMRO.1911.OVbpMM001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPVeegpAPewijc1-va01
NL.IMRO.1911.OVBVGN001-va01
NL.IMRO.1911.OVBVGN002-va01
NL.IMRO.1911.OVBVGN003-va01
NL.IMRO.1911.OVHeerenweg244246-va01
NL.IMRO.1911.OVHippolyweg-va01
NL.IMRO.1911.OVKlhrnhz001-va01
NL.IMRO.1911.OVKlhrnhz002-va01
NL.IMRO.1911.OVBHBgdW002-va01
NL.IMRO.1911.OVBHVbgwi001-va01
NL.IMRO.1911.OVBHVKBH001-va01
NL.IMRO.1911.OVBHVKBH002-on01
NL.IMRO.1911.OVBHVwi001-va01
NL.IMRO.1911.OVBG2006hz002-va01
NL.IMRO.1911.OVBGWi0002-va01
NL.IMRO.1911.OVBGWieringen0002-va01
NL.IMRO.1911.OVBVMNie001-va01
NL.IMRO.1911.OVDrpsstrt249NN-va01
NL.IMRO.1911.OVKDOeverRobstra11-va01
NL.IMRO.1911.OVKggrandweg15a-va01
NL.IMRO.1911.Ovlangereis2-VA01
NL.IMRO.1911.OVNNWLW001-va01
NL.IMRO.1911.OVOudelweg53001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPagriport1001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010012-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBgdW001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBgdW002-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006004-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006005-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006006-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010004-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010006-va01
NL.IMRO.1911.OVBPAP002-va01
NL.IMRO.1911.OVBPAP0003-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006003-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010007-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010008-va01
NL.IMRO.1911.OVNNWLhz004-va01
NL.IMRO.1911.OVNNWLW002-va01
NL.IMRO.1911.OVPWN001-va01
NL.IMRO.1911.OVrotonN99Akkerwg-va01
NL.IMRO.1911.OVsluiskolkkade-va01
NL.IMRO.1911.Ovwfriesdijkwn-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBgNiedKreil17-va01
NL.IMRO.1911.OVBPDenOever001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPDenOever002-va01
NL.IMRO.1911.OVBPG2010005-va01
NL.IMRO.1911.OVBPHippo001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPKAP001-VA01
NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012002-va01
NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012003-va01
NL.IMRO.1911.OVBPKomNnWilwTram4-va01
NL.IMRO.1911.OVBPLG2009001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPLG2009003-va01
NL.IMRO.1911.OVbpmiddenmeerhz01-va01
NL.IMRO.1911.OVBPNNDWinkel-va01
NL.IMRO.1911.OVBPRHBhz01-va01
NL.IMRO.1911.OVBPSltdrp001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPwesterlnd001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPwwerf000001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPWWrd001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPWwrf0001-va01
NL.IMRO.1911.OVBV0001hz01-va01
NL.IMRO.1911.OVHartweg21-va01
NL.IMRO.1911.OVKoggeweg4-va01
NL.IMRO.1911.OVKoggeweg4-va02
NL.IMRO.1911.OVKolhorn0002-va01
NL.IMRO.1911.OVSlootdorpWM001-va01
NL.IMRO.1911.OVBGWieringen0001-va01
NL.IMRO.1911.OVKolhorn0001-va01
NL.IMRO.1911.OVBPmiddenmeer03-va01
NL.IMRO.1911.OVNimble-VA01
NL.IMRO.1911.OVBG2006001-va01
NL.IMRO.1911.OVBpAgriport570-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010009-va01
NL.IMRO.1911.OVBpBg2010001-Va01
NL.IMRO.1911.OVBPKomMwWiLwnyerp-on01
NL.IMRO.1911.OVBG2002001-va01
NL.IMRO.1911.Ovkoningsweg2-va01
NL.IMRO.1911.OVStoomweg62-va01
NL.IMRO.1911.OVWagendorp001-va01
NL.IMRO.1911.OVWagendorp002-va01
NL.IMRO.1911.OVBPagriport1002-on01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010013-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz024-on01
NL.IMRO.1911.BPWwrfhz03-va01
NL.IMRO.1911.BPWwrfhz04-va01
NL.IMRO.1911.OVBPKZwd001-va01
NL.IMRO.1911.OVLG199201-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz011-on01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz011-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz039-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz039-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG200901-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006007-va01
NL.IMRO.1911.BPDenOeverhz003-on01
NL.IMRO.1911.BPDenOeverhz003-va01
NL.IMRO.1911.UPVeldnoord2017-on01
NL.IMRO.1911.UPVeldnoord2017-va01
NL.IMRO.1911.OVBHVbgwihz07-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz40-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz40-va01
NL.IMRO.1911.OVBPwesterlnd03-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz035-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz035-va01
NL.IMRO.1911.BPGroetweg1-on01
NL.IMRO.1911.BPGroetweg1-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz041-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz027-on01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz027-va01
NL.IMRO.1911.BPHippohz004-on01
NL.IMRO.1911.BPHippohz004-VA01
NL.IMRO.1911.OVBHVbgwi003-va01
NL.IMRO.1911.OVBPDenOever004-va01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz009-ON01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz009-VA01
NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-on01
NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz21-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz21-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG200903-va01
NL.IMRO.1911.BP101650001-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz19-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz19-va01
NL.IMRO.1911.OVBPAP0004-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz026-on01
NL.IMRO.1911.BPKBzandhz002-VA01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2010016-va01
NL.IMRO.1911.bpmiddenmeer03-va01
NL.IMRO.1911.OVBPBG2006010-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz22-on02
NL.IMRO.1911.OVBHVKBH003-va01
NL.IMRO.1911.OVBPwesterlnd06-va01
NL.IMRO.1911.OVBPwesterlnd005-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp014-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006wp014-va01
NL.IMRO.1911.OVBPMiddenmeer04-va01
NL.IMRO.1911.BPWesterlhz002-on01
NL.IMRO.1911.BPWesterlhz002-va01
NL.IMRO.1911.BPUitkoopregHoogsp-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz016-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz016-va01
NL.IMRO.1911.OVBPOoievaarsweg4-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz43-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz43-va01
NL.IMRO.1911.WPBPLG2009005-va01
NL.IMRO.1911.BPDenOeverhz002-on01
NL.IMRO.1911.BPOstrlndhz002-on01
NL.IMRO.1911.BHVbgwihz011-on01
NL.IMRO.1911.BPDGBhz0001-ON01
NL.IMRO.1911.BPWiDahliapark-on01
NL.IMRO.1911.OVBPLG200904-Va01
NL.IMRO.1911.BPAPhz003-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz23-va01
NL.IMRO.1911.OVBPWwrf0002-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz030-on01
NL.IMRO.1911.OVBHVbgWrng2013003-va01
NL.IMRO.1911.BPLG2009hz028-on01
NL.IMRO.1911.BPBG2010hz24-ON01
NL.IMRO.1911.OVBPBG20100010-va01
NL.IMRO.1911.BPBG2006hz44-VA02
NL.IMRO.1911.BPWWrdhz002-ON01
NL.IMRO.1911.BHVKBH002-on01
NL.IMRO.1911.OVBPKomZwdWOnt-va01