Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Heusden

Dit manifest direct bekijken:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0797/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0797.PB10001-0001
NL.IMRO.0797.BPhoogebank-VG01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven2-VG01
NL.IMRO.0797.BPkasteeldreef4042-VG01
NL.IMRO.0797.BPdillenburg-OH01
NL.IMRO.0797.BPgeerpark-OH01
NL.IMRO.0797.BPherpt-VG01
NL.IMRO.0797.BPherpt-OH01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven4-VG01
NL.IMRO.0797.WPakkerpadvlmn-VG01
NL.IMRO.0797.BPOudheusden-OH01
NL.IMRO.0797.BPOudheusden-GU01
NL.IMRO.0797.BPHeusdenvesting-GU01
NL.IMRO.0797.BPHeusdenvesting-OH01
NL.IMRO.0797.BPputtervlijmen-VG01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven5-VG01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven3-VG02
NL.IMRO.0797.HeusdenVALBV-VO01
NL.IMRO.0797.BPwolpmort-VG01
NL.IMRO.0797.BPhaarstgsstr99-VG01
NL.IMRO.0797.SVbuitengebied-VA01
NL.IMRO.0797.BPkavelingweg-OH01
NL.IMRO.0797.BPeivandrunen-OH01
NL.IMRO.0797.WPHEBUgasleiding-VG01
NL.IMRO.0797.BPthrijkenstraat-OH01
NL.IMRO.0797.BPwielblokherpt-OH01
NL.IMRO.0797.BPparallelwhsbeen-VG01
NL.IMRO.0797.svcentrumvlijmen-VA01
NL.IMRO.0797.BPGrondbedr-VG01
NL.IMRO.0797.VlijmenHerzien-VG02
NL.IMRO.0797.BedrijfslocatieBos-VG01
NL.IMRO.0797.BPgasbedrijfTouwsl-VG01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven9-GU01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven9-VG02
NL.IMRO.0797.Hetrun-GU01
NL.IMRO.0797.Hetrun-VG02
NL.IMRO.0797.BPfranshalslndrn-VG01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven6-VG01
NL.IMRO.0797.akkerpad10-OV01
NL.IMRO.0797.BPdrunen-VG01
NL.IMRO.0797.BPkoesteegnwkuijk-OH01
NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01
NL.IMRO.0797.PHHBG2-VG01
NL.IMRO.0797.DonkhofHaarsteeg-VG01
NL.IMRO.0797.BirmalaanDrunen-VG01
NL.IMRO.0797.Groenewoud3-VG01
NL.IMRO.0797.Bpnieuwkuijk-VG01
NL.IMRO.0797.Mol-OV01
NL.IMRO.0797.valeriusstraat-OV01
NL.IMRO.0797.WPDehoeveng291-VG01
NL.IMRO.0797.RPHBGA-VG01
NL.IMRO.0797.BVbedrijventerr-VG01
NL.IMRO.0797.meliestraat40-OV01
NL.IMRO.0797.margrietweg21-OV01
NL.IMRO.0797.bakkersdam1a-OV01
NL.IMRO.0797.Heidijk16-VG01
NL.IMRO.0797.BPnassaulaanvlm-VG01
NL.IMRO.0797.WPwondillenburg-VG01
NL.IMRO.0797.PHHBG3-GU01
NL.IMRO.0797.PHHBG3-VG02
NL.IMRO.0797.discountmunnik-VG01
NL.IMRO.0797.GRAS1-VG01
NL.IMRO.0797.Wilhelminastr30a-OV01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven7-VG01
NL.IMRO.0797.DonkhofIIHaarsteeg-VG01
NL.IMRO.0797.Elshout-OH01
NL.IMRO.0797.RPHBGB-VG01
NL.IMRO.0797.Kasteeldr46Drunen-VG01
NL.IMRO.0797.RembrlnOudheusden-VG01
NL.IMRO.0797.WAlexVHaestrDrunen-VG01
NL.IMRO.0797.OudeHavenHaarsteeg-VG01
NL.IMRO.0797.KerkVliedberg-VG01
NL.IMRO.0797.wolput107-OV01
NL.IMRO.0797.fietspaddoul-OV01
NL.IMRO.0797.industriepvlied2-OV01
NL.IMRO.0797.MVherziening2016-VG01
NL.IMRO.0797.Hoefstraat4-VG01
NL.IMRO.0797.Margrietweg19-VG01
NL.IMRO.0797.BPUmorgenzon-VG01
NL.IMRO.0797.hethoogvmc-OV01
NL.IMRO.0797.BPsportlaan-VG01
NL.IMRO.0797.GasOudheusd-VG01
NL.IMRO.0797.BwhDeJonghstr-OV01
NL.IMRO.0797.BPUfase2B1-VG01
NL.IMRO.0797.AkkerOliemaat-VG01
NL.IMRO.0797.BPOostersweg1-VG01
NL.IMRO.0797.Geerparkph1-VG01
NL.IMRO.0797.groenewoud40-VG01
NL.IMRO.0797.BPUfase3a-VG01
NL.IMRO.0797.bnwapieckplein-VG01
NL.IMRO.0797.CentrumVlijmen-VG01
NL.IMRO.0797.Degorsen-VG01
NL.IMRO.0797.Tuinbouwweg94-VG01
NL.IMRO.0797.ParkVlijmen-VG01
NL.IMRO.0797.BPwoningaantal-VG01
NL.IMRO.0797.WPBeukstraatDrunen-VG01
NL.IMRO.0797.PH2HOOG2-VG01
NL.IMRO.0797.Burgbuijs33-OV01
NL.IMRO.0797.wielblok3-OV01
NL.IMRO.0797.Heistraat-OV01
NL.IMRO.0797.PHHBG1-VG01
NL.IMRO.0797.PHHoog2-VG01
NL.IMRO.0797.BPParapluParkeren-VG01
NL.IMRO.0797.Mortelweg2-OV01
NL.IMRO.0797.BPmarienkroon-OH01
NL.IMRO.0797.steenenburg-VG01
NL.IMRO.0797.VonSuppe-VG01
NL.IMRO.0797.VictoriaHaarsteeg-VG01
NL.IMRO.0797.vendreef2-VG01
NL.IMRO.0797.BPheesbherz-VG01
NL.IMRO.0797.WPDeHoevenachter46-VG01
NL.IMRO.0797.Welstandsnota2019-0001
NL.IMRO.0797.PH1Elshout-VG01
NL.IMRO.0797.BPtongerloo16-VG01
NL.IMRO.0797.BPhaarstgsestr101A-VG01
NL.IMRO.0797.Roestenburg-VG01
NL.IMRO.0797.BPambrosiushf1-VG01
NL.IMRO.0797.NassauDwa-ON01
NL.IMRO.0797.NassauDwa-VG01
NL.IMRO.0797.PH2Elshout-VG01
NL.IMRO.0797.BPSteenweg7a-VG01
NL.IMRO.0797.BPonsenoortsestr-VG01
NL.IMRO.0797.PH3Elshout-VG01
NL.IMRO.0797.WPVanLennepstr-VG01
NL.IMRO.0797.PHBPbedrijven5-ON01
NL.IMRO.0797.PHBPbedrijven5-VG01
NL.IMRO.0797.BPHoefstraat10-ON01
NL.IMRO.0797.BPHoefstraat10-VG01
NL.IMRO.0797.BPbosschweg85-VG01
NL.IMRO.0797.BPUfase2B3en2C-VG01
NL.IMRO.0797.Bpbosschweg70c-VG01
NL.IMRO.0797.DPOleiding-VG01
NL.IMRO.0797.Geerpark7-EP07
NL.IMRO.0797.BPBuitengebied-VG02
NL.IMRO.0797.BPprinshendrik4en6-VG01
NL.IMRO.0797.Kerkstraat22a-VG01
NL.IMRO.0797.PHHBG4-VG02
NL.IMRO.0797.fietspadtbw-VO01
NL.IMRO.0797.fietspadtbw-ON01
NL.IMRO.0797.fietspadtbw-VG01
NL.IMRO.0797.BPakkerpadvierwon-VG01
NL.IMRO.0797.Stationsstr74a-VG01
NL.IMRO.0797.BPolvschuts-VG01
NL.IMRO.0797.Kooiweg1a-VG01
NL.IMRO.0797.BPKasteeldreef-VG01
NL.IMRO.0797.BPjvengelenstraat-VG01
NL.IMRO.0797.BPbedrijven10-ON01
NL.IMRO.0797.zonparkhooibroeken-OV01
NL.IMRO.0797.BPwonen-VG01
NL.IMRO.0797.Geerpark8-EP08
NL.IMRO.0797.BPdehoeven44A-VG01
NL.IMRO.0797.Hollandln58Drunen-OV01
NL.IMRO.0797.BPmariendonkstr23-VG01
NL.IMRO.0797.WPbernsestraat5-VG01
NL.IMRO.0797.WPbernsestraat5-EP01
NL.IMRO.0797.BPwolputong-ON01
NL.IMRO.0797.BPonsenoortsestr11-VG01
NL.IMRO.0797.BPkleinestraat-VG01
NL.IMRO.0797.CGElshout-VA01
NL.IMRO.0797.BPUfase3B-VG01
NL.IMRO.0797.VBdistributie-VG01
NL.IMRO.0797.BPmariendonkstr34-VG01
NL.IMRO.0797.BPRotabtvEngel-VG01
NL.IMRO.0797.Brabant2bDrunen-OV01
NL.IMRO.0797.BPVoorstraat10-ON01
NL.IMRO.0797.BPGroenstrt16Herpt-ON01
NL.IMRO.0797.BPUfase2B2-VG01