Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Heiloo

Dit manifest direct bekijken:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0399/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0399.Middengebied-VST1
NL.IMRO.0399.Noordoost-VST1
NL.IMRO.0399.bpNoordwest-0403
NL.IMRO.0399.BPCampina-0401
NL.IMRO.0399.PBKrommelaan1-0401
NL.IMRO.0399.PBKrommelaan1-0301
NL.IMRO.0399.bpZuidwest-0401
NL.IMRO.0399.bpZuidwest-0301
NL.IMRO.0399.TO322Bergermeer-0401
NL.IMRO.0399.bpMaalwater9-onhr
NL.IMRO.0399.bpMaalwater9-vg01
NL.IMRO.0399.bpMaalwater9-on01
NL.IMRO.0399.Zuidoost-VST1
NL.IMRO.0399.Zuidoost-ON01
NL.IMRO.0399.Zuidoost-VO01
NL.IMRO.0399.OVKennemerstrw380-VG01
NL.IMRO.0399.PBHeerenweg140142-vg01
NL.IMRO.0399.OVKenstraatw258266-VG01
NL.IMRO.0399.bpKoningsveld-0201
NL.IMRO.0399.bpKoningsveld-0301
NL.IMRO.0399.bpKoningsveld-0401
NL.IMRO.0399.bpBlockhovepark-0301
NL.IMRO.0399.bpBlockhovepark-0202
NL.IMRO.0399.bpBlockhovepark-0401
NL.IMRO.0399.bpDeHoutwal1822-0302
NL.IMRO.0399.bpDeHoutwal1822-0401
NL.IMRO.0399.bpHolleweg50A-0201
NL.IMRO.0399.bpHolleweg50A-0301
NL.IMRO.0399.bpHolleweg50A-0401
NL.IMRO.0399.bpzevenhlaan5454a-0203
NL.IMRO.0399.bpzevenhlaan5454a-0301
NL.IMRO.0399.bpzevenhlaan5454a-0401
NL.IMRO.0399.BPBoekelermrHeiloo-VO01
NL.IMRO.0399.BPBoekelermrHeiloo-ON01
NL.IMRO.0399.BPBoekelermrHeiloo-VST1
NL.IMRO.0399.OVDeHoutwal1822-vg01
NL.IMRO.0399.OVKennemerstrwg406-0201
NL.IMRO.0399.OVKennemerstrwg103-0201
NL.IMRO.0399.bpNieuwVarne-0201
NL.IMRO.0399.bpNieuwVarne-0301
NL.IMRO.0399.bpNieuwVarne-0401
NL.IMRO.0399.bpOosterzijweg94-0301
NL.IMRO.0399.bpOosterzijweg94-0401
NL.IMRO.0399.OVDeCapelacker1A-VG01
NL.IMRO.0399.bpZuiderlooUWP6-0301
NL.IMRO.0399.bpZuiderlooUWP6-0401
NL.IMRO.0399.bpvanCatsstraat4A-0201
NL.IMRO.0399.bpvanCatsstraat4A-0202
NL.IMRO.0399.bpvanCatsstraat4A-0401
NL.IMRO.0399.bpBoeklmrHeilooWP1-0301
NL.IMRO.0399.bpBoeklmrHeilooWP1-0401
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-0401
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-GU01
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-EX03
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-EX04
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-EX05
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-EX06
NL.IMRO.0399.bpZuiderloo-EX07
NL.IMRO.0399.OVHeerenweg203-VG01
NL.IMRO.0399.OVWesterweg423-VG01
NL.IMRO.0399.BPHeerenweg246-0201
NL.IMRO.0399.BPHeerenweg246-0301
NL.IMRO.0399.BPHeerenweg246-0401
NL.IMRO.0399.bpZandzoom05uwp1-0301
NL.IMRO.0399.bpZandzoom05uwp1-0401
NL.IMRO.0399.DeLus2016-0201
NL.IMRO.0399.DeLus2016-0301
NL.IMRO.0399.DeLus2016-EX01
NL.IMRO.0399.DeLus2016-0401
NL.IMRO.0399.DeLus2016-EX02
NL.IMRO.0399.vbbZandzoom-0401
NL.IMRO.0399.AansluitingA9-0201
NL.IMRO.0399.AansluitingA9-0302
NL.IMRO.0399.AansluitingA9-0401
NL.IMRO.0399.AansluitingA9-GU01
NL.IMRO.0399.UwpSpanjaardsln12b-0201
NL.IMRO.0399.UwpSpanjaardsln12b-0301
NL.IMRO.0399.UwpSpanjaardsln12b-0401
NL.IMRO.0399.Noordergeestkerk-0201
NL.IMRO.0399.Noordergeestkerk-0301
NL.IMRO.0399.Noordergeestkerk-0401
NL.IMRO.0399.BPkennstraatweg143-0301
NL.IMRO.0399.BPkennstraatweg143-0401
NL.IMRO.0399.vbbZandzoom2017-0401
NL.IMRO.0399.UwpLijsterbesBV-0201
NL.IMRO.0399.UwpLijsterbesBV-0301
NL.IMRO.0399.UwpLijsterbesBV-0401
NL.IMRO.0399.UwpWesterweg340-0201
NL.IMRO.0399.UwpWesterweg340-0301
NL.IMRO.0399.UwpWesterweg340-0401
NL.IMRO.0399.UwpHofvansombroek-0201
NL.IMRO.0399.UwpHofvansombroek-0301
NL.IMRO.0399.UwpHofvansombroek-0401
NL.IMRO.0399.vbbZandzoom2018-0401
NL.IMRO.0399.BPdrivingrange-0301
NL.IMRO.0399.BPdrivingrange-0401
NL.IMRO.0399.BPWesterweg338a-0301
NL.IMRO.0399.BPWesterweg338a-0401
NL.IMRO.0399.BPParkeren-0301
NL.IMRO.0399.BPParkeren-0401
NL.IMRO.0399.Vennewatersweg-0201
NL.IMRO.0399.Vennewatersweg-0301
NL.IMRO.0399.Vennewatersweg-0401
NL.IMRO.0399.BPWesterweg391-0201
NL.IMRO.0399.BPWesterweg391-0301
NL.IMRO.0399.BPWesterweg391-0401
NL.IMRO.0399.BpWesterweg279-0201
NL.IMRO.0399.bpDeDriestal22a-0201
NL.IMRO.0399.bpDeDriestal22a-0301
NL.IMRO.0399.UwpGroeneweg1en1a-0301
NL.IMRO.0399.UwpGroeneweg1en1a-0401
NL.IMRO.0399.bpBoeklmrHeilooWP2-0301
NL.IMRO.0399.bpBoeklmrHeilooWP2-0401
NL.IMRO.0399.UwpMiddenduin-0301
NL.IMRO.0399.UwpMiddenduin-0401
NL.IMRO.0399.2021AansluitingA9-0301
NL.IMRO.0399.UwpDeelpl3timpaan-0301
NL.IMRO.0399.UwpDeelpl3timpaan-0401
NL.IMRO.0399.bpWesterweg370AHLO-0201
NL.IMRO.0399.bpWesterweg370AHLO-0301
NL.IMRO.0399.bpWesterweg370AHLO-0401
NL.IMRO.0399.bpGeluidzoneBoekmr-0201
NL.IMRO.0399.UwpLijsterbes12-0301
NL.IMRO.0399.UwpLijsterbes12-0401
NL.IMRO.0399.UwpKrommelaan2a-0301
NL.IMRO.0399.UwpKrommelaan2a-0401
NL.IMRO.0399.bpWesterweg399-0201
NL.IMRO.0399.bpWesterweg399-0301
NL.IMRO.0399.bpWesterweg399-0401
NL.IMRO.0399.bpHoogeweg72-0301
NL.IMRO.0399.bpHoogeweg72-0401
NL.IMRO.0399.uwpvennewaterswg13-0301
NL.IMRO.0399.uwpvennewaterswg13-0401
NL.IMRO.0399.UwpHoogeweg34a-0301
NL.IMRO.0399.UwpHoogeweg34a-0401
NL.IMRO.0399.UwpZomerlinde-0301
NL.IMRO.0399.UwpZomerlinde-0401
NL.IMRO.0399.vbbZandzoom2021-0401
NL.IMRO.0399.bpZandzoom2019-0402
NL.IMRO.0399.bpZandzoom2019-0501
NL.IMRO.0399.UwpKrommelaan2f-0301
NL.IMRO.0399.UwpKrommelaan2f-0401
NL.IMRO.0399.BpRaadhuisweg10-0301
NL.IMRO.0399.BpRaadhuisweg10-0401
NL.IMRO.0399.UwpZilverschoon-0301
NL.IMRO.0399.UwpZilverschoon-0401
NL.IMRO.0399.BPvennewatersweg18-0301
NL.IMRO.0399.UwpLiguster4-0301
NL.IMRO.0399.UwpLiguster4-0401
NL.IMRO.0399.UwpLigusterZuid-0301
NL.IMRO.0399.UwpLigusterZuid-0401
NL.IMRO.0399.UwpGroeneweg2a-0301
NL.IMRO.0399.UwpGroeneweg2a-0401
NL.IMRO.0399.UwpKrommelnWegedrn-0301
NL.IMRO.0399.UwpKrommelnWegedrn-0401
NL.IMRO.0399.UwpWegedoorn4-0301
NL.IMRO.0399.vbbZandzoom2022-0401
NL.IMRO.0399.BPTerCoulsterlaan-0201
NL.IMRO.0399.BPParkerenHLO2022-0301
NL.IMRO.0399.bpambachtsweg2224-0301
NL.IMRO.0399.BPAmbachtsweg78-0301
NL.IMRO.0399.UwpZevenhuizerl6a-0301
NL.IMRO.0399.BPDuinzicht-0301