Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Grave

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0786/manifest_STRI2012_0786.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0786.BPKerkdorpen-va01
NL.IMRO.0786.BPMaaszicht-va01
NL.IMRO.0786.BPBeerschemaasweg-va01
NL.IMRO.0786.WPPrinsenhof4-VA01
NL.IMRO.0786.BPWoonwijken-va01
NL.IMRO.0786.BPDeStuwGrave-va01
NL.IMRO.0786.BPBuitengebied-va01
NL.IMRO.0786.BPBuitengebied-gu01
NL.IMRO.0786.BPHofvEsteren-va01
NL.IMRO.0786.BPHofvEsteren-gu01
NL.IMRO.0786.BPCentrumGrave-oh01
NL.IMRO.0786.BPCentrumGrave-gu01
NL.IMRO.0786.SVGGrave2025-VA01
NL.IMRO.0786.BPDeBonsAZC-va01
NL.IMRO.0786.BPVisioOost-VA01
NL.IMRO.0786.BPMAASVELD14-va01
NL.IMRO.0786.BPVicHermanspark-va01
NL.IMRO.0786.PBAvGelderweg357-VA01
NL.IMRO.0786.BPseksinrichtingen-va01
NL.IMRO.0786.BPARCHEOLOGIE-VA01
NL.IMRO.0786.BPBoomteelt-on01
NL.IMRO.0786.BPBoomteelt-va01
NL.IMRO.0786.BPBoomteelt-va02
NL.IMRO.0786.BPWisseveldHaven-VA01
NL.IMRO.0786.BPOranjeBastion-va01
NL.IMRO.0786.Hoogeweg19-VA01
NL.IMRO.0786.BPBuitengebiedher1-va01
NL.IMRO.0786.BPBuitengebiedher1-va02
NL.IMRO.0786.BPBuitengebiedher1-va03
NL.IMRO.0786.BPeekbonskooik-va01
NL.IMRO.0786.BPN324Grave-VA01
NL.IMRO.0786.BPVenesteinlaan1-va01
NL.IMRO.0786.BPMeisevoortGassel-VA01
NL.IMRO.0786.Kapellaan8-VA01
NL.IMRO.0786.BP3WHanenstraat-VA01
NL.IMRO.0786.BPKranenhof5-va01
NL.IMRO.0786.OudeMaasdijk6-va01
NL.IMRO.0786.BPWaardeBoomBeb-va01
NL.IMRO.0786.BPGRIPPENSTEINSTR0-va01
NL.IMRO.0786.PBAvGelderweg4won-va01
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-on01
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-va01
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-va02
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-va03
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-va04
NL.IMRO.0786.BPN324gasleiding-VA01
NL.IMRO.0786.OVlvvbredeschoolGO-VA01
NL.IMRO.0786.BPSchuttersweg29-VA01
NL.IMRO.0786.BPBosschebaan22a-va01
NL.IMRO.0786.BPWaterberging-VA01
NL.IMRO.0786.BPTurnhoutsePrinse-VA01
NL.IMRO.0786.PBMariendaal-VA01
NL.IMRO.0786.BPBeerschemaas55-VA01
NL.IMRO.0786.BPN324rotondes-VA01
NL.IMRO.0786.BPParkeren-VA01
NL.IMRO.0786.BPMeisevoort-VA01
NL.IMRO.0786.OVHofvEsteren2A-VA01
NL.IMRO.0786.BPBUGraafsched63-VA01
NL.IMRO.0786.BPBUHoogeweg11-VA01
NL.IMRO.0786.BPWoonlocGassel-GU01
NL.IMRO.0786.BPWoonlocGassel-VA02
NL.IMRO.0786.WPVelpVoskeschestr-VA01
NL.IMRO.0786.BPGrwonenvesting-VA01
NL.IMRO.0786.OVBuVeldartil4-va01
NL.IMRO.0786.BPTorenstr22Gassel-VA01
NL.IMRO.0786.BPHogenakker12-VA01
NL.IMRO.0786.BPGrFietspdStoofwg-VO01
NL.IMRO.0786.BPGrFietspdStoofwg-ON01
NL.IMRO.0786.BPGrFietspdStoofwg-VA01
NL.IMRO.0786.BPVetweiTolschVelp-va01
NL.IMRO.0786.BPBuMeiskrekelb-VA01
NL.IMRO.0786.VBwonen-VA01
NL.IMRO.0786.BPVeBeukenln4-VA01
NL.IMRO.0786.OVGrPrinsenstalF3-VA01
NL.IMRO.0786.OVGrMaaskade-VA01
NL.IMRO.0786.BPkamerbewoning-ON01
NL.IMRO.0786.BPkamerbewoning-VA01
NL.IMRO.0786.OVGrLoft26-VA01