Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Geldrop-Mierlo

Dit manifest direct bekijken:
http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Geldropmierlo/ro-online/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.1771.HEIDERSCHOOR24-OP01
NL.IMRO.1771.BPHekelstraat22-VP02
NL.IMRO.1771.BPWolfsvenZuid-VP01
NL.IMRO.1771.PBHulst63-VP01
NL.IMRO.1771.PBHEIDERSCHOOR24-VP01
NL.IMRO.1771.BPDiepeVaart6-VP01
NL.IMRO.1771.PBSanghorst-VP01
NL.IMRO.1771.PBVoortje10-OP01
NL.IMRO.1771.SVGeldropMierlo-VP01
NL.IMRO.1771.SVGeldropMierlo-VP02
NL.IMRO.1771.BP2010BROEKSTR26-VP01
NL.IMRO.1771.BPBEDRDEBARRIER-VP01
NL.IMRO.1771.BPGenoenhuis33-VP01
NL.IMRO.1771.WPEendenpoel16-VP01
NL.IMRO.1771.WPHeuschweg60-OP01
NL.IMRO.1771.WPHeuschweg60-VP01
NL.IMRO.1771.PORielsedijk56-VP01
NL.IMRO.1771.BPKasteelweg21-VP01
NL.IMRO.1771.SVintergem-VP01
NL.IMRO.1771.POSpaarpot48-VP01
NL.IMRO.1771.POBroekstraat87-VP01
NL.IMRO.1771.BPBrSchoolCoever-VP01
NL.IMRO.1771.PBHeezerweg7-VP01
NL.IMRO.1771.BPBrugstraat26-VP01
NL.IMRO.1771.POSchoolstraat56-VP01
NL.IMRO.1771.PORederijkerstraat-VP01
NL.IMRO.1771.POIndustriepark10-VP01
NL.IMRO.1771.PONieuwendijk65-VP01
NL.IMRO.1771.BPBedrKuhn-VP01
NL.IMRO.1771.BPBedrKuhn-GVA1
NL.IMRO.1771.BPBedrKuhn-VP02
NL.IMRO.1771.BPBedrKuhn-VP03
NL.IMRO.1771.BPEimerNeerakk58-VP01
NL.IMRO.1771.WPEendenpoel8-BVA1
NL.IMRO.1771.BVPostkGeldrop-VP01
NL.IMRO.1771.dg2Luchen2013-BVA1
NL.IMRO.1771.Zomerland3-PVA1
NL.IMRO.1771.VolkstRederijklaan-BVA1
NL.IMRO.1771.exdg2Luchen2013-XVA1
NL.IMRO.1771.exdg2Luchen2013-GVA1
NL.IMRO.1771.Emopad31-PVA1
NL.IMRO.1771.BPDeJonkvrouw-BON1
NL.IMRO.1771.BPDeJonkvrouw-VP01
NL.IMRO.1771.Bogardeindbeukela-PVA1
NL.IMRO.1771.Graspieper4-PVA1
NL.IMRO.1771.Molenplein-PVA1
NL.IMRO.1771.BPWollendekenfabr-BON1
NL.IMRO.1771.BPWollendekenfabr-BVA1
NL.IMRO.1771.Heiderschoor24-PVA1
NL.IMRO.1771.Lungendonksebaan14-PVA1
NL.IMRO.1771.Oudvensestraat9b-PVA1
NL.IMRO.1771.Emopad23-PVA1
NL.IMRO.1771.Bekelaar20-PVA1
NL.IMRO.1771.Bogardeindbeukela1-PVA1
NL.IMRO.1771.DeDoelenDeWiele-BVA1
NL.IMRO.1771.exdg2Luchen2015-XON1
NL.IMRO.1771.Broekstraat30-PVA1
NL.IMRO.1771.Broekstraat32-PVA1
NL.IMRO.1771.Overakker9a-BVA1
NL.IMRO.1771.SmaalePingo-PVA1
NL.IMRO.1771.DeHaesweg1-PVA1
NL.IMRO.1771.Coevering1-PVA1
NL.IMRO.1771.inbreidingslgdpmrl-VP01
NL.IMRO.1771.Brugstraat2-PVA1
NL.IMRO.1771.SmaalePingoDp3-PVA1
NL.IMRO.1771.WAlexanderstr34AK-PVA1
NL.IMRO.1771.HoogeAkkerschuilst-PVA1
NL.IMRO.1771.Aardborstweg19a19b-BVA1
NL.IMRO.1771.Bouwvlakluchen5-PVA1
NL.IMRO.1771.Tramweg45-PVA1
NL.IMRO.1771.Rielsedijk5-BON1
NL.IMRO.1771.Rielsedijk5-BVA1
NL.IMRO.1771.DeWeverij-BON1
NL.IMRO.1771.DeWeverij-BVA1
NL.IMRO.1771.Margrietstraat47-PVA1
NL.IMRO.1771.Bogardeind146-PVA1
NL.IMRO.1771.Broekstraat43-PVA1
NL.IMRO.1771.Voortje2woning-PVA1
NL.IMRO.1771.Eikenlaantjeong2-PVA1
NL.IMRO.1771.Ellenaar-BON1
NL.IMRO.1771.Ellenaar-VP01
NL.IMRO.1771.Vlinderlaan62-PVA1
NL.IMRO.1771.GrootLuchen-BVA1
NL.IMRO.1771.BpTwekaterrein-BON1
NL.IMRO.1771.BpTwekaterrein-BVA1
NL.IMRO.1771.Vlinderlaan58-PVA1
NL.IMRO.1771.Zwembadweg20-PVA1
NL.IMRO.1771.UPWBarentszweg-UON1
NL.IMRO.1771.UPWBarentszweg-UVA1
NL.IMRO.1771.Genoenhuizerweg4-PVA1
NL.IMRO.1771.BPBuitengebiedHer1-BON1
NL.IMRO.1771.BPBuitengebiedHer1-VP01
NL.IMRO.1771.Termeerstraat6-PVA1
NL.IMRO.1771.BPMierlosWelkom-ON01
NL.IMRO.1771.BPMierlosWelkom-VP01
NL.IMRO.1771.Fietsverbinding-PVA1
NL.IMRO.1771.Distelvlinder2-PVA1
NL.IMRO.1771.BpRielseheideweg-BON1
NL.IMRO.1771.BpRielseheideweg-BVA1
NL.IMRO.1771.BPtalingstraat-BON1
NL.IMRO.1771.BPtalingstraat-BVA1
NL.IMRO.1771.Heezerweg10-PVA1
NL.IMRO.1771.Distelvlinder3-PVA1
NL.IMRO.1771.Swaeffstraat125-PVA1
NL.IMRO.1771.kavelsVlinderlaan-PVA1
NL.IMRO.1771.Vbbkamerbewoning-VA01
NL.IMRO.1771.Bogardeind-VA02
NL.IMRO.1771.BPparkeren-0001
NL.IMRO.1771.BPparkeren-BVA1
NL.IMRO.1771.UPTalingstraat-UVA1
NL.IMRO.1771.BpKievitstraat59-BON1
NL.IMRO.1771.BpKievitstraat59-BVA1
NL.IMRO.1771.Broekstraat55-PVA1
NL.IMRO.1771.UPLuchen3a-UVA2
NL.IMRO.1771.BVparkeren-VP01
NL.IMRO.1771.LidlWielewaal-ON01
NL.IMRO.1771.LidlWielewaal-VA01
NL.IMRO.1771.BPHuisvesting-VP01
NL.IMRO.1771.Oudvensestraat-ON01
NL.IMRO.1771.BVHuisvesting-VP01
NL.IMRO.1771.Overakker6-ON01
NL.IMRO.1771.Overakker6-VA01
NL.IMRO.1771.deLoo118-VA01
NL.IMRO.1771.Catharinaweg18-VA01
NL.IMRO.1771.BroekstrHeidersch-VA02
NL.IMRO.1771.BPBOGARDEIND85123-ON01
NL.IMRO.1771.BPBOGARDEIND85123-VA01
NL.IMRO.1771.explbogeind85123-ON01
NL.IMRO.1771.explbogeind85123-VA01
NL.IMRO.1771.Voortje45-WO01
NL.IMRO.1771.Voortje45-VP01
NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-WON1
NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-VP01
NL.IMRO.1771.SVOudven-OW01
NL.IMRO.1771.SVOudven-VA01
NL.IMRO.1771.POMolenstraat8-VA01
NL.IMRO.1771.Aardborstweg19a-W001
NL.IMRO.1771.Aardborstweg19a-VP01
NL.IMRO.1771.Voortje55-VA01
NL.IMRO.1771.OVBurgPankOngM-VA01
NL.IMRO.1771.stJozefplein1-VA01
NL.IMRO.1771.BVGeldrop-BV01
NL.IMRO.1771.OVHeerdeHeusch115-VA01
NL.IMRO.1771.OV16wonLandkMierlo-ON01
NL.IMRO.1771.OV16wonLandkMierlo-VA01
NL.IMRO.1771.BPMierloseweg40-ON01
NL.IMRO.1771.BPMierloseweg40-VA01
NL.IMRO.1771.BPBuitengebiedGM-VP01
NL.IMRO.1771.VBBBezorgershof-VA01
NL.IMRO.1771.VBBpandencentrum-VA01
NL.IMRO.1771.SVgovGeldropMierlo-ON02
NL.IMRO.1771.OVMolenstraat23-VA01
NL.IMRO.1771.BPReststroken-ON01
NL.IMRO.1771.BPherzBedrEmopad-VP01
NL.IMRO.1771.BVCentrumMierlo-VP01
NL.IMRO.1771.OVDeWaag45tm93onev-ON01