Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Geertruidenberg

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0779/manifest_STRI2012_0779.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0779.RVBPgemwerfbweer-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPcentrumrv-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPdongeburgh-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPontwlocRVzuid-oh01
NL.IMRO.0779.RVBPAchterdeHoeven-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPkom-vs01
NL.IMRO.0779.RDBPkernrdonkpp-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPrveernoordpp-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPjulianalaan152-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPnoordwestpp-vs01
NL.IMRO.0779.GBWPKoestraat52-vs02
NL.IMRO.0779.RDBPverblijfacla28-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPPontonnier-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPvondellaanpp-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPkeizersdijk-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPPBreughelstr14-vs01
NL.IMRO.0779.BPbuitengebherz1-VS01
NL.IMRO.0779.BPbuitengebherz1-GU01
NL.IMRO.0779.oosterhoutseweg79-VS01
NL.IMRO.0779.RVBPFortLunet-vs03
NL.IMRO.0779.RVABRivierkade1-vs01
NL.IMRO.0779.RDBPlbroekstraat25-VS01
NL.IMRO.0779.RVBPWKeizersdijk30-vs01
NL.IMRO.0779.BPreparatiegwaard-va01
NL.IMRO.0779.BPgeluidgwaard-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPWKeizersdijk21-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPWHoofdstraat-vs01
NL.IMRO.0779.RDBPbuitengebied-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPjulianabeatrix-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPRIETHORST-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPtimmersteekade-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPkoninginnebast-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPbergseslot-vs01
NL.IMRO.0779.BPRDSchansstraat30-VS01
NL.IMRO.0779.RDBPburgmoonshof-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPvermeerstr-vs01
NL.IMRO.0779.GBRVRDBPparkeren-VS01
NL.IMRO.0779.GBRVRDBPparkeren2-vs01
NL.IMRO.0779.092-VS01
NL.IMRO.0779.RVBPHeereland-vs01
NL.IMRO.0779.RDRVBPboonsbrahms-VS01
NL.IMRO.0779.BPRVscouting-VS01
NL.IMRO.0779.GBBPZuidwal9597-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPpeuzelaer-vs01
NL.IMRO.0779.GBRVRDPerplanherz-vs01
NL.IMRO.0779.RDBPengelsewal3-vs01
NL.IMRO.0779.RDBPWbergenstraat9-vs01
NL.IMRO.0779.BPGBBergseBB-vs01
NL.IMRO.0779.RVWPverlgastranspl-vs01
NL.IMRO.0779.BPRDLageweg5en10-vs01
NL.IMRO.0779.BParcheologie-vs01
NL.IMRO.0779.SVGomgevingsvisie-vs01
NL.IMRO.0779.Verkabeling150kV-vs01
NL.IMRO.0779.BPRVmondriaanstr-vs01
NL.IMRO.0779.GBBPpastoorvdbroek-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPbprinssenlaan1-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPbprinssenlaan1-on01
NL.IMRO.0779.RDBPburgmoonsNRD-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPtheresiakwrt-vs01
NL.IMRO.0779.BPRVBeethovlaan1-vs01
NL.IMRO.0779.BPverbredingA27-vs01
NL.IMRO.0779.BPWonen-on01
NL.IMRO.0779.BPWonen-vs01
NL.IMRO.0779.BP20038-on01
NL.IMRO.0779.BP20038-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPVijfhoevenlaan-on01
NL.IMRO.0779.RVBPVijfhoevenlaan-vs01
NL.IMRO.0779.RVBPveersetoren-on01
NL.IMRO.0779.BPBTDePontonniereo-on01
NL.IMRO.0779.RVBPDok12-vo01
NL.IMRO.0779.GBBP150kVcentraalw-vs01