Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Ermelo

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0233/manifest_STRI2012_0233.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0233.BPrecreatieterrein-0404
NL.IMRO.0233.BPreparatieBgMW-0401
NL.IMRO.0233.BPreparatieBgMW-0501
NL.IMRO.0233.BPbtveldzicht2012-0401
NL.IMRO.0233.BPsHeerenloo-0401
NL.IMRO.0233.BPveldwijk-0401
NL.IMRO.0233.BPdrieerweg125-0401
NL.IMRO.0233.BPhorsterweg155-0401
NL.IMRO.0233.BPhorsterweg155-0501
NL.IMRO.0233.BPhorsterweg155-0502
NL.IMRO.0233.BPhoekEricaRussula-0401
NL.IMRO.0233.BPOuTelg260Nij64-0401
NL.IMRO.0233.BPullerberg-0401
NL.IMRO.0233.FPRecreatieterrein-0401
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkweg59-0401
NL.IMRO.0233.BPNijkerkerweg66-0401
NL.IMRO.0233.OVgroeneweg-0401
NL.IMRO.0233.OVdebeek101-0401
NL.IMRO.0233.BPgroevenbeeknoord-0401
NL.IMRO.0233.OValexiahof-0401
NL.IMRO.0233.BPtelgterweg267-0401
NL.IMRO.0233.BPhemagroeneweg-0401
NL.IMRO.0233.BPhorsterweg239-0401
NL.IMRO.0233.BPslagsteeg37en39-0401
NL.IMRO.0233.OVfkortlanglaan112-0401
NL.IMRO.0233.OVtawebterrein-0401
NL.IMRO.0233.OVstationsstr5052-0401
NL.IMRO.0233.BPwitteveenlaan-0401
NL.IMRO.0233.OVstationsstraat42-0401
NL.IMRO.0233.OVEksterstraat-0401
NL.IMRO.0233.OVherderlaan8en10-0401
NL.IMRO.0233.BPNijkerkerweg55-0401
NL.IMRO.0233.OVpalmboswg32en36-0401
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0301
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0401
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0402
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0501
NL.IMRO.0233.OVzeeweg9t7-0401
NL.IMRO.0233.WPhwijkerwg201a-0401
NL.IMRO.0233.OVarianehof3150-0401
NL.IMRO.0233.VBwatervalweg-0301
NL.IMRO.0233.OVtelgterweg3t9-0401
NL.IMRO.0233.WPlooweg10en12-0401
NL.IMRO.0233.WPhaspel29-0401
NL.IMRO.0233.BPnijkerkerweg5-0401
NL.IMRO.0233.BPbulderweg12-0401
NL.IMRO.0233.BPoudetelgwg243245-0401
NL.IMRO.0233.BPoudetelgwg120122-0401
NL.IMRO.0233.WPFlevowegong-0401
NL.IMRO.0233.WPfkortlangln-0401
NL.IMRO.0233.BPkonijnenwal20-0401
NL.IMRO.0233.BPonijkerkerweg23-0401
NL.IMRO.0233.OVamaliahof22tm40-0401
NL.IMRO.0233.BPhorsterwg202t206-0401
NL.IMRO.0233.BPtelgterwg315eo-0401
NL.IMRO.0233.BPhorstnoord-0401
NL.IMRO.0233.BPwestflank-0401
NL.IMRO.0233.OVrodschrderwg2628-0401
NL.IMRO.0233.SVhorsttelgt-0401
NL.IMRO.0233.BPwatervalwg159173-0401
NL.IMRO.0233.BPdedriehoek2016-0201
NL.IMRO.0233.BPdedriehoek2016-0301
NL.IMRO.0233.BPdedriehoek2016-0402
NL.IMRO.0233.BPdedriehoek2016-0501
NL.IMRO.0233.BPburglangmanstreo-0301
NL.IMRO.0233.BPburglangmanstreo-0401
NL.IMRO.0233.BPburglangmanstreo-0402
NL.IMRO.0233.OVkolbaanweg25-0401
NL.IMRO.0233.OVwethrikkersln5-0401
NL.IMRO.0233.OVklkoenwgHoendrwg-0401
NL.IMRO.0233.EPveldzichtnoord4e-0401
NL.IMRO.0233.BPveldzichtnoord4e-0401
NL.IMRO.0233.BPparkeernormen-0501
NL.IMRO.0233.BPkruisingHamburgD-0401
NL.IMRO.0233.BPleemkuul-0301
NL.IMRO.0233.BPleemkuul-0401
NL.IMRO.0233.BPkerklnpostlntje-0301
NL.IMRO.0233.BPkerklnpostlntje-0402
NL.IMRO.0233.SVveldwijk-0301
NL.IMRO.0233.SVveldwijk-0401
NL.IMRO.0233.BPzeeweg66-0401
NL.IMRO.0233.BPtelgterweg307-0401
NL.IMRO.0233.WPfkortlanglnk1827-0301
NL.IMRO.0233.WPfkortlanglnk1827-0401
NL.IMRO.0233.BPstrkakkrsOnijkwg-0301
NL.IMRO.0233.BPstrkakkrsOnijkwg-0401
NL.IMRO.0233.BPkozakkenkamp-0301
NL.IMRO.0233.BPkozakkenkamp-0401
NL.IMRO.0233.OVrotondeflevoweg-0401
NL.IMRO.0233.BPoudetelgterwg30-0401
NL.IMRO.0233.BPdedriesprong-0301
NL.IMRO.0233.BPdedriesprong-0401
NL.IMRO.0233.EPdedriesprong-0301
NL.IMRO.0233.EPdedriesprong-0401
NL.IMRO.0233.BPgarderenseweg82-0301
NL.IMRO.0233.BPgarderenseweg82-0401
NL.IMRO.0233.WPhwijkerwg203-0301
NL.IMRO.0233.WPhwijkerwg203-0401
NL.IMRO.0233.BPtelgterwg224-0301
NL.IMRO.0233.BPtelgterwg224-0401
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkweg77-0201
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkweg77-0301
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkweg77-0401
NL.IMRO.0233.BProdeschuurdrwg36-0301
NL.IMRO.0233.BProdeschuurdrwg36-0401
NL.IMRO.0233.BPwatervalweg137-0301
NL.IMRO.0233.BPwatervalweg137-0401
NL.IMRO.0233.BPjhrdrsandberwg47-0301
NL.IMRO.0233.BPjhrdrsandberwg47-0401
NL.IMRO.0233.OVtelgterweg3tm9-0401
NL.IMRO.0233.BPzandkampwg19-0401
NL.IMRO.0233.BPzandkampwg19-0301
NL.IMRO.0233.OVperceelG4081eo-0401
NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0301
NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0401
NL.IMRO.0233.BPdrieerweg306-0301
NL.IMRO.0233.BPdrieerweg306-0401
NL.IMRO.0233.BPonijkerkwg23-0301
NL.IMRO.0233.BPonijkerkwg23-0401
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkweg42-0401
NL.IMRO.0233.BPfazantlaan14-0301
NL.IMRO.0233.BPfazantlaan14-0401
NL.IMRO.0233.GUkerklnpostlntje-0101
NL.IMRO.0233.GUkerklnpostlntje-0201
NL.IMRO.0233.BPmolenaarsplein-0301
NL.IMRO.0233.BPmolenaarsplein-0401
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld2017-0401
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld2017-0501
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld2017-0402
NL.IMRO.0233.BPkomermelo-0401
NL.IMRO.0233.BPdrieerweg104-0401
NL.IMRO.0233.BPeendenparkweg44-0401
NL.IMRO.0233.BPFIETSPADOTW-0501
NL.IMRO.0233.BPFIETSPADTW-0501
NL.IMRO.0233.BPfpJulianalaan-0501
NL.IMRO.0233.OVhanengewei-0401
NL.IMRO.0233.OVhogeEnk49-0401
NL.IMRO.0233.OVjcatslaan76-0401
NL.IMRO.0233.OVkampvelderweg-0401
NL.IMRO.0233.OVleuvenumseveld9-0401
NL.IMRO.0233.OVprofkohnstammhof-0401
NL.IMRO.0233.OVveldzichtzuid-0401
NL.IMRO.0233.OVverbindingfase1-0401
NL.IMRO.0233.OVwoonserviceoost-0401
NL.IMRO.0233.SVermelo2025-0401
NL.IMRO.0233.SVfunctieverander-0401
NL.IMRO.0233.SVgroenezoom-0403
NL.IMRO.0233.BPbagrenclave-0401
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkwg36-0301
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkwg36-0401
NL.IMRO.0233.WPSpeulderweg13-0301
NL.IMRO.0233.WPSpeulderweg13-0401
NL.IMRO.0233.OVzeeweg98-0401
NL.IMRO.0233.BPhaspel21-0301
NL.IMRO.0233.BPhaspel21-0401
NL.IMRO.0233.Bprepkerklnpostlnt-0401
NL.IMRO.0233.BPtelgterweg240-0301
NL.IMRO.0233.BPtelgterweg240-0401
NL.IMRO.0233.BPstrandhorst-0401
NL.IMRO.0233.BPnijkerkerwg89-0301
NL.IMRO.0233.BPnijkerkerwg89-0401
NL.IMRO.0233.BPsportcentrum-0301
NL.IMRO.0233.BPoranjepark-0301
NL.IMRO.0233.BPoranjepark-0401
NL.IMRO.0233.WPgarderensewg-0301
NL.IMRO.0233.WPgarderensewg-0401
NL.IMRO.0233.OVnijkerkerweg65-0401
NL.IMRO.0233.BPhrdrwijkrwgna208-0301
NL.IMRO.0233.BPhrdrwijkrwgna208-0401
NL.IMRO.0233.OVGarderenseweg79-0401
NL.IMRO.0233.OVrecrclusterhorst-0301
NL.IMRO.0233.OVrecrclusterhorst-0401
NL.IMRO.0233.GUheivlinder-0101
NL.IMRO.0233.OVzonneveldHorst-0401
NL.IMRO.0233.BPstationsstraat39-0301
NL.IMRO.0233.BPstationsstraat39-0401
NL.IMRO.0233.BPRodeschuurderweg-0301
NL.IMRO.0233.OVWatervalweg175-0401