Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Dordrecht

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.knowledge-values.com/ftp/dordrecht.nl/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0505.BP184Indsldrecht-3001
NL.IMRO.0505.BP115Herzhostel-3101
NL.IMRO.0505.BP187Herzhoogsilo-4001
NL.IMRO.0505.PBDubbeldwgzd72-2001
NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-4001
NL.IMRO.0505.BP173Herzzeedijk3-3301
NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-GU01
NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-4001
NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-1001
NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2002
NL.IMRO.0505.BP188Herzstevenshf-3001
NL.IMRO.0505.BP190Dordtsekil-3001
NL.IMRO.0505.BP186Herzgodewijck-3601
NL.IMRO.0505.BP187Staart-3001
NL.IMRO.0505.PB027Wolwhaven39-2001
NL.IMRO.0505.PB026Observ-2001
NL.IMRO.0505.PB028Wieldrechtszd-2001
NL.IMRO.0505.BP199Herzstadswwg-3001
NL.IMRO.0505.BP190Herzkiltunnel-3401
NL.IMRO.0505.BP194Herzdokweg-3001
NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-3002
NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw2-3201
NL.IMRO.0505.BP187Hrz150kvtrace-3001
NL.IMRO.0505.BP173Ndb-3003
NL.IMRO.0505.BP173Ndb-3004
NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-4001
NL.IMRO.0505.BP192Herztroelstra-3201
NL.IMRO.0505.BP200Herzloswal2-3001
NL.IMRO.0505.BP187Herzbaanhwg20-3201
NL.IMRO.0505.BP190Herzkeerweer-3301
NL.IMRO.0505.BP186Herzkromhout-3401
NL.IMRO.0505.PB024Achterweg-3001
NL.IMRO.0505.BP188Herzgravens19-3101
NL.IMRO.0505.BP181Herzdeimos21-3001
NL.IMRO.0505.BP186Schil-3001
NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk5f-3001
NL.IMRO.0505.BP192Herztromptuin-3301
NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk1a-3002
NL.IMRO.0505.BP188Herzzuidd302-3901
NL.IMRO.0505.BP206Regiokantoor-3001
NL.IMRO.0505.BP181Herzsitterstr-3301
NL.IMRO.0505.BP181Herzjagerweg-3201
NL.IMRO.0505.BP179Herzamstelwij-3101
NL.IMRO.0505.BP207Tankstationvn-3001
NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw1-3101
NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-GU01
NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-3001
NL.IMRO.0505.BP205Herzparkeren-3001
NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-3001
NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-GU01
NL.IMRO.0505.BP188Herzvissersdw-3801
NL.IMRO.0505.BP181Herzgrotehond-3101
NL.IMRO.0505.WP173Provweg111c-3001
NL.IMRO.0505.BP188Herzhaaswijkw-3701
NL.IMRO.0505.BP192Herzparkrand-GU01
NL.IMRO.0505.BP192Herzparkrand-3101
NL.IMRO.0505.BP173Herzspringerw-3201
NL.IMRO.0505.PB021Mariastraat17-3001
NL.IMRO.0505.BP172Herznoordmid-3101
NL.IMRO.0505.PB020Transberg-3001
NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-GU01
NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-3001
NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie-3001
NL.IMRO.0505.BP188Herzndijk430-3501
NL.IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt-3402
NL.IMRO.0505.WP180Skicentrum-3002
NL.IMRO.0505.BP188Herzstevens39-3601
NL.IMRO.0505.BP173Herzzanddijk-3101
NL.IMRO.0505.BP188Herziepenlaan-3201
NL.IMRO.0505.BP188Herzoudendijk-3301
NL.IMRO.0505.BP202Zoncrayestein-3001
NL.IMRO.0505.PB019Paardenland-3001
NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-GU01
NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-3003
NL.IMRO.0505.SVWind-3001
NL.IMRO.0505.BP201Rijkswega16n3-GU01
NL.IMRO.0505.BP201Rijkswega16n3-3001
NL.IMRO.0505.BP179Amstelwijck-3001
NL.IMRO.0505.UP172Smitsweg-3001
NL.IMRO.0505.BP190Herzdrechtwer-3201
NL.IMRO.0505.WP198Polstededijk-3001
NL.IMRO.0505.BP199Stadswerven-3001
NL.IMRO.0505.BP193Herzreeland-3201
NL.IMRO.0505.WP173Zuidendijk551-3001
NL.IMRO.0505.BP180Uitbreidingge-3101
NL.IMRO.0505.BP190Herzdk3zw-3101
NL.IMRO.0505.BP186Herzskatepark-3201
NL.IMRO.0505.BP193Herzbankastra-3101
NL.IMRO.0505.BP186Herznicolaass-3101
NL.IMRO.0505.BP197Krispijn-3001
NL.IMRO.0505.BP188Herzlaantjevm-3101
NL.IMRO.0505.BP171Herzvoorvries-3201
NL.IMRO.0505.BP171Herzschuit-3101
NL.IMRO.0505.UP167Zuidendijk537-3001
NL.IMRO.0505.BP192Wielwijkcrabb-3001
NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3002
NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-GU02
NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-GU01
NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3001
NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-GU01
NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-3002
NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-3001
NL.IMRO.0505.WP181Winkelcentrum-3002
NL.IMRO.0505.WP181Winkelcentrum-3001
NL.IMRO.0505.BP172Smitsweg-3001
NL.IMRO.0505.BP171Hisbinnenstad-GU01
NL.IMRO.0505.BP171Hisbinnenstad-3002
NL.IMRO.0505.BP183Dijkdordtwest-3002
NL.IMRO.0505.BP195Dijkdordtoost-3001
NL.IMRO.0505.BP159Herzleerpark-3201
NL.IMRO.0505.BP193Reeland-3001
NL.IMRO.0505.BP193Reeland-GU01
NL.IMRO.0505.BP194Weeskdklaanvn-3001
NL.IMRO.0505.BP175Herzzoneddtw-3101
NL.IMRO.0505.BP177Zeehavens-3003
NL.IMRO.0505.BP177Zeehavens-GU01
NL.IMRO.0505.BP177Zeehavens-3002
NL.IMRO.0505.BP180Nslb-3001
NL.IMRO.0505.BP181Sterrenburg-3001
NL.IMRO.0505.PB025Krispwg30-2001
NL.IMRO.0505.BP186Herzhotel-3301
NL.IMRO.0505.PB023Valkhorst-2001
NL.IMRO.0505.BP192Herzgendtstr-3401
NL.IMRO.0505.BP166Willemsdorp-3001
NL.IMRO.0505.BP197Herzhuygen26-3001
NL.IMRO.0505.BP192Herzkinsberg-3001
NL.IMRO.0505.BP197Herznieuwewg4-3001
NL.IMRO.0505.Omgevingsvisie-3001
NL.IMRO.0505.BP186Herzoranjepar-2001
NL.IMRO.0505.BP186Herzoranjepar-3001
NL.IMRO.0505.BP186Herzspui314-2001
NL.IMRO.0505.BP186Herzspui314-3001
NL.IMRO.0505.WEDordrecht2021-3001
NL.IMRO.0505.BP190Herzrstrwg131-3501
NL.IMRO.0505.BP188Herzoudland-3001
NL.IMRO.0505.PB030Dupont-3001
NL.IMRO.0505.BP199Herz50kv-3001
NL.IMRO.0505.BP197Herzcharlotnd-2001
NL.IMRO.0505.BP197Herzcharlotnd-3001
NL.IMRO.0505.BP186Herzspuib220-3001
NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie2-3001
NL.IMRO.0505.BP210Geluidn3-2001
NL.IMRO.0505.BP210Geluidn3-3001
NL.IMRO.0505.VB006Darkstores-3001
NL.IMRO.0505.PB031Waterhoenstr-2001
NL.IMRO.0505.BP197Herzmauritswg-3001
NL.IMRO.0505.BP197Hercharlotzd-2001
NL.IMRO.0505.BP197Hercharlotzd-3001
NL.IMRO.0505.PB033Zeedijk16-2001
NL.IMRO.0505.BP204Herzgeur-2001
NL.IMRO.0505.BP188Herzdubsteyn-2001
NL.IMRO.0505.BP192Herzpietheyn-3001
NL.IMRO.0505.PB032Wielzeedk2a-2001
NL.IMRO.0505.WP177Sgravddijk175-2001
NL.IMRO.0505.VB007Erfgoed-3001