Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente De Ronde Venen

Dit manifest direct bekijken:
https://digitaleplannen.nl/0736/manifest_stri2012_0736.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0736.PB002Herenweg7173-va01
NL.IMRO.0736.BPW002reconstrN201-oh01
NL.IMRO.0736.BPWilnisseZuwe35-oh01
NL.IMRO.0736.BPW003GrMijdr3436-va01
NL.IMRO.0736.BP005kommijdrecht-oh01
NL.IMRO.0736.BP002marickenland-oh01
NL.IMRO.0736.PB006Groenlankade1-va01
NL.IMRO.0736.PB004wonenprbernha-va01
NL.IMRO.0736.BPW004binnenweg22-va01
NL.IMRO.0736.bpp008Voetangelweg-va01
NL.IMRO.0736.PB008Bozenhov5763-vg01
NL.IMRO.0736.bp003komvinkeveen-oh01
NL.IMRO.0736.PB007Demmerik118a-va01
NL.IMRO.0736.bpvoormgmeentehuis-va01
NL.IMRO.0736.PB012poeldijk3-va01
NL.IMRO.0736.PB015herenweg108-va01
NL.IMRO.0736.BPP006kootsuperAbc-va01
NL.IMRO.0736.PB10teraasezuwe3-va01
NL.IMRO.0736.PB017ruigekade23-va01
NL.IMRO.0736.BPW001westerheul4a-va01
NL.IMRO.0736.PB001Herenweg211-va01
NL.IMRO.0736.PB003amstelkade80-va01
NL.IMRO.0736.BV002meerlfluitek-va01
NL.IMRO.0736.PB009Burgpadm2426-va01
NL.IMRO.0736.PB011dhoz117a-va01
NL.IMRO.0736.PB014geinzuid5758-va01
NL.IMRO.0736.BV001dorpsgezicht-va01
NL.IMRO.0736.SV001DRV203-VA01
NL.IMRO.0736.PB02natuurgagelw-va01
NL.IMRO.0736.BPW005geinnoord29-va01
NL.IMRO.0736.PB021amstelkade32a-va01
NL.IMRO.0736.BP009DeWinkelbuurt-va01
NL.IMRO.0736.BV004komwilnis-va01
NL.IMRO.0736.BV003amstelhoek-va01
NL.IMRO.0736.PB016krmijdrecht38-va01
NL.IMRO.0736.PB022herenweg19-va01
NL.IMRO.0736.BP001bedrterreinen-oh01
NL.IMRO.0736.PB023carpoolN212-va01
NL.IMRO.0736.PB024stationspl3a-va01
NL.IMRO.0736.BP012Kommijdrecht2-va01
NL.IMRO.0736.BPP014Kromwijck-va01
NL.IMRO.0736.BP013herzwinkelbu-va01
NL.IMRO.0736.BPP013herenweg144a-oh01
NL.IMRO.0736.BPP011Veenbad-va01
NL.IMRO.0736.BPP012Blijdrecht-va01
NL.IMRO.0736.BV007mijdrechtzuid-va01
NL.IMRO.0736.BP015fietsbrugnigt-va01
NL.IMRO.0736.PB018polderweg1-va01
NL.IMRO.0736.BP014uwpmarickenz1-va01
NL.IMRO.0736.PB026veenkade2-va01
NL.IMRO.0736.BPW006winkeldij28a-va01
NL.IMRO.0736.PB025veldweg2-va01
NL.IMRO.0736.PB027bozenhoven2AB-va01
NL.IMRO.0736.BPW028winkelbu-va01
NL.IMRO.0736.PB029hofland118-va01
NL.IMRO.0736.BP010BgbAbcHerzien-va01
NL.IMRO.0736.PB033herenweg112-va01
NL.IMRO.0736.PB031dorpsstraat75-va01
NL.IMRO.0736.BPP015bijbotshol-va01
NL.IMRO.0736.BPP019winkd5klei27-va01
NL.IMRO.0736.PB035bozenhoven2-va01
NL.IMRO.0736.BPW008geurwinkel-va01
NL.IMRO.0736.BP017vinkeveld-va01
NL.IMRO.0736.BPP018molenweg22-va01
NL.IMRO.0736.BPW007molenhof-va01
NL.IMRO.0736.BBP016botsholsd18a-va01
NL.IMRO.0736.PB032langecoupure2-va01
NL.IMRO.0736.BPP020demmerik31-va01
NL.IMRO.0736.PB038peilv9oukoopn-va01
NL.IMRO.0736.PB037natuurdemmeri-va01
NL.IMRO.0736.BPP023plashoeve-ow01
NL.IMRO.0736.BPP019wilnisamst72-va01
NL.IMRO.0736.BPP022ryksstrw107B-va01
NL.IMRO.0736.PB039botsholsedw2a-va01
NL.IMRO.0736.PB040binnenweg3-va01
NL.IMRO.0736.BPP024oostzijde27-va01
NL.IMRO.0736.BPP021achterbos18-va01
NL.IMRO.0736.PB041recrwoplassen-va01
NL.IMRO.0736.BPP017industriew33-va01
NL.IMRO.0736.PB042derdezijweg6-va01
NL.IMRO.0736.BPP019wilniswoonwa-vs01
NL.IMRO.0736.PB043herenweg96-va01
NL.IMRO.0736.BPHoofdweg85C-va01
NL.IMRO.0736.PB028voorbancken1-va01
NL.IMRO.0736.PB044EVZveldwete-va01
NL.IMRO.0736.BPP026futenlaangw-va01
NL.IMRO.0736.BP018BgbWest-gu01
NL.IMRO.0736.BP018BgbWest-va02
NL.IMRO.0736.BP16119-OW01
NL.IMRO.0736.BPP029gvaemstel-VG01
NL.IMRO.0736.BPStationsstraat14-va01
NL.IMRO.0736.BP011stationslocmy-va02
NL.IMRO.0736.BV009Buitengebied-va01
NL.IMRO.0736.BP019parkeren-va01
NL.IMRO.0736.BP020parkerenANA-va01
NL.IMRO.0736.BPP034herenw110-va01
NL.IMRO.0736.BPP033rijkssw45-va01
NL.IMRO.0736.BV010Parkerenbv-va01
NL.IMRO.0736.BV010Woonk2006-va01
NL.IMRO.0736.BV011Woonabcou-va01
NL.IMRO.0736.BV012Woonbaam-va01
NL.IMRO.0736.PB030wilnisbovenla-va01
NL.IMRO.0736.PB045Groenlkade53-va01
NL.IMRO.0736.BP003BuitengebAbc-oh01
NL.IMRO.0736.BPP030achterbos-va01
NL.IMRO.0736.PC01herzlint-oh01
NL.IMRO.0736.BPP036rijksstrw107-va01
NL.IMRO.0736.PC02winkelp-oh01
NL.IMRO.0736.BPStationsweg18-ow01
NL.IMRO.0736.BPP038bzuwe127c1-va01
NL.IMRO.0736.PC03stationsg-va01
NL.IMRO.0736.BPP032Grkade5-va01
NL.IMRO.0736.BPP044PrBernhardl-va01
NL.IMRO.0736.BP004omleggingN201-oh01
NL.IMRO.0736.BPP031demmerik128a-va01
NL.IMRO.0736.PC04meerbadg-va01
NL.IMRO.0736.BPP046botsholsdw2d-va01
NL.IMRO.0736.BPW012wilnzw34-va01
NL.IMRO.0736.PB047StuwDeGeer-va01
NL.IMRO.0736.BPP040achterbos80-va01
NL.IMRO.0736.BPP039demmerik58-va01
NL.IMRO.0736.BPP041dem122124-va01
NL.IMRO.0736.BPP050kwikstaart46-va01
NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-va01
NL.IMRO.0736.BPP024westzijde41-ow01
NL.IMRO.0736.BPW011mijdwars12a-va01
NL.IMRO.0736.BPP049bzuwe127a-va01
NL.IMRO.0736.PB048dorpsstr58-va01
NL.IMRO.0736.PB046Botshol14-va01
NL.IMRO.0736.SV002DRV203-va01
NL.IMRO.0736.BPW010uitweg33-va01
NL.IMRO.0736.BPW014bozenh125-va01
NL.IMRO.0736.BPW015oosterl25-va01
NL.IMRO.0736.BPP056DeHeul-vo01
NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz-ow01
NL.IMRO.0736.BP051oudhuizer41-OW01
NL.IMRO.0736.BP022dorpskernen-ow01
NL.IMRO.0736.BPP059KazerneAbc-ow01